Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(22)
Forma i typ
Książki
(22)
Dostępność
dostępne
(21)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(22)
Autor
Starzyński Marcin (1981- )
(17)
Marzec Andrzej (1971- )
(3)
Wyrozumski Jerzy (1930-2018)
(2)
Zdanek Maciej (1975- )
(2)
Banaszkiewicz Jacek (1947- )
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Gall Anonim - tradycja historyczna Piastów jako wykład o początkach rodu-dynastii i Polski w planie podobnych realizacji dziejopisarskich XII stulecia
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Mistrz Wincenty i naśladowcy - wizje najstarszych dziejów Polski XIII–XV wieku
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Prolog do Rocznika kapituły krakowskiej św. Stanisław i czas historyczny
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Rocznik tzw. małopolski (minorycki) z początku XIV wieku - próba dookreślenia zabytku
(1)
Bar Premysl (1979- ). Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Luksemburskim
(1)
Barczyński Roman. Sztuka sepulkralna śląskich cystersów i dobroczyńców ich klasztorów w XVI w. i 1. połowie XVII w
(1)
Bartoszewicz Agnieszka (1966- )
(1)
Blahova Marie (1944- ). Reakcje na koronację królewską Władysława Łokietka na ziemiach czeskich
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Starostwo w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
(1)
Bojęś-Białasik Anna. The Starostwo in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011
(1)
Burdzy Dominika. Sandomierz
(1)
Chojnacki Marek (1966- )
(1)
Chorąży Bogusław. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017
(1)
Chorąży Bogusław. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r
(1)
Chorąży Bożena. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017
(1)
Chorąży Bożena. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r
(1)
Ciesielski Augustyn (1909-1968)
(1)
Czajkowski Michael J. Ecclesiastical Timekeeping with Special Reference to the Mogiła Monastery
(1)
Czwojdrak Bożena. Brzeźnica
(1)
Dalewski Zbigniew (1962- ). W poszukiwaniu poprzedników - pierwsi Piastowie i ich wizja własnej przeszłości
(1)
Dmowski Rafał (1974- ). Ku niepodległości
(1)
Domżał Zbigniew. Komunikat z badań nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początku XVI w
(1)
Drelicharz Wojciech (1965- )
(1)
Dzik Janina. Barokowe zespoły malowideł ściennych w kościołach cysterskich Rzeczypospolitej. Uwagi o ikonografii św. Bernarda z Clairvaux
(1)
Dąbrówka Andrzej (1949- )
(1)
Dąbrówka Andrzej (1949- ). Sposoby wykorzystania przeszłości w kulturze religijnej i edukacji
(1)
Fałat Julia. Wystrój rzeźbiarski małopolskich cenobiów cysterskich filiacji morimondzkiej. Motywy dekoracji i ich geneza
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- )
(1)
Fedyk Robert. Deposit of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra
(1)
Fedyk Robert. Skarb kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry
(1)
Felczyńska Agata. Noty katalogowe
(1)
Filipek Sławomir (ksiądz). Noty katalogowe
(1)
Firlet Janusz. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill
(1)
Firlet Janusz. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu
(1)
Florek Marek (1956- ). Medieval Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Opatów
(1)
Florek Marek (1956- ). Średniowieczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opatowie
(1)
Fraczek Dobrawa. Biblijne wzorce Oggrodu Rajskiego w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym w Rudach - znaczenie i symbolika
(1)
Frolik Jan (1956- ). Kościół św. Wacława w Zabonosech (okr. Kolin Stredocesky kraj) w okresie romańskim i przedromańskim
(1)
Frolik Jan (1956- ). The Church of St Wenceslas in Zabonosy (Kolin District Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times
(1)
Gacka Dorota. Hagiografia a historyczność czyli o historii w hagiografii i hagiografii w służbie historii
(1)
Galar Anna. Sprawy opactw cysterskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku na Kapitułach Generalnych w Citeaux w XVII i XVIII w
(1)
Gaweł Adam. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Gaweł Adam. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu ul. Katedralna
(1)
Gawlikowska-Świechowska Ewa. Facts myths interpretations. Early masonry architecture in Poland
(1)
Gawlikowska-Świechowska Ewa. Fakty mity interpretacje. Wczesna architektura murowana na ziemiach polskich
(1)
Gerlic Henryk (1952- ). Obraz cystersa śląskiego w Diariuszu klasztoru rudzkiego
(1)
Gicala Agnieszka
(1)
Gliński Waldemar. New cognitive elements of the royal castle in Chęciny in the light of new archaeological and historical studies
(1)
Gliński Waldemar. Nowe elementy poznawcze królewskiego zamku w Chęcinach w świetle nowych badań archeologicznych i studiów historycznych
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Grabowski Antoni T. Polska i Polacy w średniowiecznej wspólnocie europejskiej - świadectwo Alberyka z Trois-Fontaines
(1)
Grabowski Janusz (1958- ). Aspiracje polityczne piastów z linii mazowieckiej do tronu w Polsce pod koniec XIII w
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Hierarchia miast w Chorografii
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Noty katalogowe
(1)
Grzesik Ryszard (1964- ). Władysław Łokietek a Węgry - kontynuacja długiej tradycji
(1)
Hendrychova Sona‏ ‎ (1988- )‏. Kościół św. Wacława w Zabonosech (okr. Kolin Stredocesky kraj) w okresie romańskim i przedromańskim
(1)
Hendrychova Sona‏ ‎ (1988- )‏. The Church of St Wenceslas in Zabonosy (Kolin District Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times
(1)
Heydecke Jan (około 1443-1512)
(1)
Janicka Joanna (tłumacz)
(1)
Joachimiak Grzegorz. Recepcja muzyki lutniowej w opactwie Cystersów w Krzeszowie na przykładzie rękopiśmiennych tabulatur lutniowych z 1. połowy XVIII w
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Od dziedzica Królestwa do króla
(1)
Jusupović Adrian. Polityka ruska Władysława Łokietka w świetle źródeł cyrylicznych
(1)
Kajfasz Paweł. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill
(1)
Kajfasz Paweł. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu
(1)
Kaliszuk Jerzy (1973- ). Skarbce pamięci - księgozbiory kościelne
(1)
Karpacz Artur. Noty katalogowe
(1)
Karpacz Emilia. Chwała bohaterom
(1)
Karpacz Emilia. Noty katalogowe
(1)
Kałuski Tomasz. Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu
(1)
Kluz Paulina. Noty katalogowe
(1)
Knapek Elżbieta. Starodruki cystersów szczyrzyckich w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(1)
Kocańda Paweł
(1)
Kocańda Paweł. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Kocańda Paweł. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Kotowicz Piotr N. Deposit of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra
(1)
Kotowicz Piotr N. Skarb kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry
(1)
Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zamki ziemi krakowskiej
(1)
Kołpak Piotr. Noty katalogowe
(1)
Kołpak Piotr. Polska królewska
(1)
Kołpak Piotr. Święci patronowie Krtólestwa Polskiego
(1)
Kośka Małgorzata. Dokumenty dotyczące cystersów w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
(1)
Krzemińska Magdalena. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Krzemińska Magdalena. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu ul. Katedralna
(1)
Krzemińska Magdalena. Gothic church of St. Piotr in Przemyśl after archaeological research from the years 2015–2017
(1)
Krzemińska Magdalena. Gotycki kościół św. Piotra w Przemyślu w świetle badań archeologicznych z lat 2015–2017
(1)
Kubieniec Jakub (1972- ). Commemoratio: sposoby prezentacji i wykorzystania przeszłości w liturgii
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Newly discovered relics of the early Gothic bulwark on Wawel Hill
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Nowo odkryte relikty wczesnogotyckiego wału obronnego na Wawelu
(1)
Kurzydło Jacek. Noty katalogowe
(1)
Kuska Justyna. Noty katalogowe
(1)
Kęder Wojciech (1953- ). Biskupi krakowscy w czasach pierwszej Rzeczypospolitej
(1)
Kęder Wojciech (1953- ). Noty katalogowe
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(21)
Austria
(1)
Niemcy
(1)
Język
polski
(21)
niemiecki
(1)
Temat
Cystersi
(3)
Dokumenty
(2)
Duchowieństwo katolickie
(2)
Elita władzy
(2)
Historiografia polska
(2)
Uniwersytet Jagielloński
(2)
Urzędnicy
(2)
Władza
(2)
Aelred (św. ; 1109-1167)
(1)
Archeologia
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Archiwistyka
(1)
Archiwum Państwowe (Kraków)
(1)
Baśnie i legendy
(1)
Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
(1)
Ciesielski, Augustyn (1909-1968)
(1)
Długosz, Jan (1415-1480)
(1)
Finanse
(1)
Handlowcy
(1)
Heraldyka
(1)
Historycy
(1)
Kancelaria
(1)
Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370)
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Księgi rachunkowe
(1)
Literatura polsko-łacińska
(1)
Miasta
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Mistyka
(1)
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (Kraków)
(1)
Muzeum Katedralne Jana Pawła II (Kraków)
(1)
Pianowski, Zbigniew (1950- )
(1)
Piech, Zenon (1954- )
(1)
Polityka dynastyczna
(1)
Polska
(1)
Rachunkowość
(1)
Religijność
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sfragistyka
(1)
Smok (mit.)
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Teologia katolicka
(1)
Wincenty Kadłubek (bł. ; 1150-1223)
(1)
Władcy
(1)
Władysław Łokietek (król Polski ; ok. 1260-1333)
(1)
Własność
(1)
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków)
(1)
Zamki i pałace
(1)
Temat: czas
1401-
(12)
1301-
(10)
1201-
(8)
1501-
(7)
1101-
(4)
1601-
(4)
1701-
(3)
1801-
(3)
1001-
(2)
1901-
(2)
901-
(2)
Temat: miejsce
Kraków
(9)
Polska
(4)
Kraków (okręg)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi wystaw
(2)
Księgi pamiątkowe
(2)
Źródła historyczne
(2)
Inwentarze archiwalne
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi miejskie
(1)
22 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Herby średniowiecznych opatów mogilskich / Marcin Starzyński. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2005. - 134, [1] s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 107-120. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21099 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Maiestas, Potestas, Communitas ; 3)
Summ.
Bibliogr. s. 343-377. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 25708 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Collegium Minus / Dariusz Niemiec, Marcin Starzyński. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. - 195 s., [20] s. tabl. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Historia Budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Publikacja wydana z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bibliogr. s. 165-179. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29245 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Städteforschung : Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A, Darstellungen ; Bd. 92)
Tyt. oryg.: Krakowska rada miejska w średniowieczu, 2010
Bibliogr. s. 195-212. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29173 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32744 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenckie Zeszyty Historyczne ; z. 21)
Na egz. błędny ISSN 029-0465.
Bibliogr. prac prof. Zenona Piecha za lata 1976-2014 s. 11-28.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29229 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 21410/2, III 21408/2 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32032 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Czas. III 1848/2/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 24507 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana / red. Andrzej Marzec, Piotr Rabiej ; t. 3)
Na grzb. akronim serii: MTNSV.
Bibliogr. s. 153-170. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30066 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: II 36752 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
T. monogr.: "Cistercium Mater Nostra". R. 2 (2008), [nr] 1.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Czas. III 1848/2/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Publikacja zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Nowym Wiśniczu, 14-15 maja 2010 r. oraz katalog wystawy zorganizowanej z okazji uroczystych obchodów 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego w Zamku Książąt Lubomirskich w Nowym Wiśniczu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 19397 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta / red. serii Marek Piotr Chojnacki, Marcin Starzyński, Maciej Zdanek ; 1)
Bibliogr. prac nauk. A. Ciesielskiego za lata 1928-1968 s. 51-59. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28628 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zbiory Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego / komitet redakcyjny serii Wojciech Drelicharz, Andrzej Marzec, Zenon Piech, Jakub Rogulski, Marcin Starzyński ; t. 1)
Bibliogr. s. XXVI-XXVII i przy notach katalogowych. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35768 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Dmowski Rafał (1974- ). Ku niepodległości Felczyńska Agata. [Noty katalogowe] Filipek Sławomir (ksiądz). [Noty katalogowe] Graff Tomasz (1977- ). [Noty katalogowe] Karpacz Artur. [Noty katalogowe] Karpacz Emilia. Chwała bohaterom Karpacz Emilia. [Noty katalogowe] Kęder Wojciech (1953- ). Biskupi krakowscy w czasach pierwszej Rzeczypospolitej Kęder Wojciech (1953- ). [Noty katalogowe] Kluz Paulina. [Noty katalogowe] Kołpak Piotr. [Noty katalogowe] Kołpak Piotr. Polska królewska Kołpak Piotr. Święci patronowie Krtólestwa Polskiego Kurzydło Jacek. [Noty katalogowe] Kuska Justyna. [Noty katalogowe] Marecki Józef (1957- ). Patriotyczna działalność kapucynów krakowskich w XIX w. Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kult historii Krakowa i Polski Mikietyński Piotr (1966- ). [Noty katalogowe] Mikietyński Piotr (1966- ). Pierwsza wojna światowa a sprawa polska Sadowski Maciej (1971- ). Ojciec Bernard Łubieński na ścieżkach polskiej niepodległości w służbie Obfitego Odkupienia Skrabski Józef (1975- ). Skrabski Józef (1975- ). [Noty katalogowe] Skrabski Józef (1975- ). Wątki patriotyczne w sztuce okresu niewoli narodowej Starzyński Marcin (1981- ). [Noty katalogowe] Starzyński Marcin (1981- ). W służbie ojczyźnie Szweda Piotr (1971- ). [Noty katalogowe] Urban Jacek (1953- ). Biskupi krakowscy czasów niewoli narodowej Urban Jacek (1953- ). Katedra na Wawelu u progu niepodległości Urban Jacek (1953- ). [Noty katalogowe] Urban Jacek (1953- ). Miłość Ojczyzny w życiu Adama Stefana Sapiehy Witecki Stanisław. Korzenie tożsamości Witecki Stanisław. [Noty katalogowe] Witko Andrzej (1966- ). Królowa Korony Polskiej Witko Andrzej (1966- ). [Noty katalogowe] Witko Andrzej (1966- ). Wolska-Wróbel Karolina. [Noty katalogowe] Wołczański Józef (1959- ). Episkopat Kościoła rzymskokatolickiego i ormiańskokatolickiego Galicji (Małopolski) wobec problemu odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 roku Zboralska Maria (1978- ). "Wielka sprawa wolności"
Indeks R0: BMNK
Wystawa prezentowana w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie i Muzeum Katedralne na Wawelu, od 7 listopada 2018 r.
Bibliogr. s. 399-412.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24098, III 24320 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały ; 12)
Autor
Fałkowski Wojciech (1952- ). Szczerbińska Martyna. Tyszka Paweł. Bar Přemysl (1979- ). Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Luksemburskim Bláhová Marie (1944- ). Reakcje na koronację królewską Władysława Łokietka na ziemiach czeskich Grabowski Janusz (1958- ). Aspiracje polityczne piastów z linii mazowieckiej do tronu w Polsce pod koniec XIII w. Grzesik Ryszard (1964- ). Władysław Łokietek a Węgry - kontynuacja długiej tradycji Jurek Tomasz (1962- ). Od dziedzica Królestwa do króla Jusupović Adrian. Polityka ruska Władysława Łokietka w świetle źródeł cyrylicznych Marzec Andrzej (1971- ). Między ideą a rzeczywistością. Powstanie Królestwa Polskiego na przełomie XIII i XIV w. Nikodem Jarosław (1964- ). Metody legitymizacji władzy w Polsce przez Wacława II i Władysława Łokietka Nodl Martin (1968- ). Korona Polska jako instrument polityki Jana Luksemburskiego Pajor Piotr (1988- ). Fundacje architektoniczne Władysława Łokietka w procesie jednoczenia Królestwa Polskiego. fakty, mity i perspektywy badań Piber-Zbieranowska Marta (1974- ). Jadwiga Łokietkowa – księżna, królowa, mniszka. Przyczynek do biografii władczyni i rozważań nad znaczeniem politycznym i rolą żon Piastów w XIII i XIV w. Piech Zenon (1954- ). Sigillum reginae tocius regni polonie. Pieczęć królowej Jadwigi, żony Władysława Łokietka Sroka Stanisław Andrzej (1966- ). Małżeństwo Elżbiety Łokietkówny z Karolem Robertem Starzyński Marcin (1981- ). O mieszczańskim zapleczu Władysława Łokietka w Małopolsce Stróżyk Paweł. W kwestii (pre)początków klejnotu herbu Orzeł Biały Zawadzki Tomasz (historyk). Stosunki Władysława Łokietka z Piastami linii świdnicko-jaworskiej
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Zamek Królewski w Warszawie, 20-21 stycznia 2020 r.
Bibliogr., netogr. s. 393-422. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35554 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Lisowicz-Żurek Dorota. Rajman Jerzy (1962- ). Burdzy Dominika. Sandomierz Czwojdrak Bożena. Brzeźnica Graff Tomasz (1977- ). Hierarchia miast w Chorografii Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zamki ziemi krakowskiej Laberschek Jacek (1950- ). Obraz późnośredniowiecznej aglomeracji krakowskiej Leśniak Franciszek (1953- ). Nowy Korczyn i Nowy Sącz Lisowicz-Żurek Dorota. Mieszczanie-koledzy ze studiów oraz informacje o wybranych małych miastach małopolskich Lisowicz-Żurek Dorota. Wstęp Mrozowicz Wojciech (1958- ). Miasta śląskie - katedry i rezydencje biskupów wrocławskich Nabiałek Karol. Mrzygłód, Mokrzesz, Mzurów i inne wybrane miejscowości północnej części ziemi krakowskiej Niemczyk Katarzyna (historia). Na dobczyckim zamku - wychowawca synów królewskich Noga Zdzisław (1961- ). Siewierz i terytorium siewierskie Nowakowski Tomasz (historia). Miasta, zamki i klasztory na kartach Roczników i Chorografii Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Kłobuck i kanonicy regularni Polek Krzysztof. Aspekty historii gospodarczej późnośredniowiecznej Polski w dziełach Jana Długosza Rajman Jerzy (1962- ). Kraków - rajcy i rada miejska Rajman Jerzy (1962- ). Wstęp Sperka Jerzy. Zamek Melsztyn, czyli w królewskiej niełasce. Jan Długosz w konflikcie o biskupstwo krakowskie (1460-1463) Starzyński Marcin (1981- ). Breviculi - czyli co Jan Długosz postanowił utrwalić w Rocznikach z dziejów XV-wiecznego Krakowa Szyszka Janusz. Miasta i zamki Rusi Czerwonej Urban Jacek (1953- ). Wawelski pogrzeb i pochówek na Skałce Wojciechowska Beata (1963- ). Wiślica Zdanek Maciej (1975- ). Rola dokumentu w opisach klasztorów cysterskich w Liber beneficiorum. Przyczynek do archiwalnych kwerend Jana Długosza
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 427-476. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34567 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dąbrówka Andrzej (1949- ). Węcowski Piotr (1972- ). Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Gall Anonim - tradycja historyczna Piastów jako wykład o początkach rodu-dynastii i Polski, w planie podobnych realizacji dziejopisarskich XII stulecia Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Mistrz Wincenty i naśladowcy - wizje najstarszych dziejów Polski XIII–XV wieku Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Prolog do "Rocznika kapituły krakowskiej", św. Stanisław i czas historyczny Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Rocznik tzw. małopolski (minorycki) z początku XIV wieku - próba dookreślenia zabytku Dalewski Zbigniew (1962- ). W poszukiwaniu poprzedników - pierwsi Piastowie i ich wizja własnej przeszłości Dąbrówka Andrzej (1949- ). Sposoby wykorzystania przeszłości w kulturze religijnej i edukacji Gacka Dorota. Hagiografia a historyczność, czyli o historii w hagiografii i hagiografii w służbie historii Grabowski Antoni T. Polska i Polacy w średniowiecznej wspólnocie europejskiej - świadectwo Alberyka z Trois-Fontaines Kaliszuk Jerzy (1973- ). Skarbce pamięci - księgozbiory kościelne Kubieniec Jakub (1972- ). Commemoratio: sposoby prezentacji i wykorzystania przeszłości w liturgii Manikowska Halina (1950- ). Hagiografia a historyczność, czyli o historii w hagiografii i hagiografii w służbie historii Michalski Wojciech (nauki historyczne). Legendy rodowo-herbowe - pożądanie przeszłości w kręgach polskiego rycerstwa XIV–XVI wieku Michalski Wojciech (nauki historyczne). Rodzinne dzieje z nieodległej przeszłości w pamięci polskich familii rycerskich Starzyński Marcin (1981- ). Archiwa miejskie w średniowiecznych strategiach pamięci Węcowski Piotr (1972- ). Skarbiec pamięci : archiwum monarsze w Polsce do początków XVI wieku Wojtowicz Witold. Epika zachodnioeuropejska i możliwości jej recepcji w warunkach polskiej kultury średniowiecznej : uwagi wstępne Wojtowicz Witold. Obraz memorialny Troi u Galla Anonima i jego konteksty Wojtowicz Witold. Tzw. Carmen Mauri Wojtowicz Witold. Uwagi o modelu epiki i transmisji epiki w Kronice Anonima tzw. Galla Wojtowicz Witold. Waltharius Zajchowska-Bołtromiuk Anna (1980- ). Przeszłość w zbiorach kazań modelowych de tempore i de sanctis mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku Zdanek Maciej (1975- ). Obecność historii w nauczaniu i refleksji krakowskiego środowiska uniwersyteckiego w XV wieku
Indeks R0: BMNK
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32781/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej