Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(4)
Placówka
Magazyn
(4)
Autor
Abramowicz Małgorzata (1955- )
(1)
Adamska Magdalena. Nurty europejskiego kolekcjonerstwa grafiki w wieku XIX. Casus kolekcji Macieja Wodzińskiego
(1)
Adamska Magdalena. The trends in European print collecting in the 19th century. The case study of Maciej Wodziński’s Collection
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- )
(1)
Bauman Szymon. Znaki i wpisy własnościowe Seweryna i Franciszki Mielżyńskich w zachowanym księgozbiorze biblioteki miłosławskiej
(1)
Bednarz Ewelina. Muzea Kościoła katolickiego
(1)
Binkowska Dagmara. Księgozbiór Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Danziger Stadtbibliothek a walka o zachowanie gdańskiej tożsamości kulturowej po zaborze pruskim
(1)
Binkowska Dagmara. The book collection of Krzysztof Celestyn Mrongowiusz in the Danziger Stadtbibliothek and the struggle to preserve Gdańsk’s cultural identity after the Prussian partition
(1)
Blacharska Wiktoria
(1)
Bonisławski Wojciech (1958- )
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecii skazki pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecje bajki przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facetiae fairy tales and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł (1973- ). Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu
(1)
Chrościcki Wojciech. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów
(1)
Chrościcki Wojciech. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Katalog rysunków Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – zagadnienia metodologiczne
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Od Musaeum Polonicum do Muzeum Narodowego czyli o potrzebie powstania polskiego muzeum narodowego
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. The catalogue of Jan Matejko’s drawings in the collection of the National Museum in Krakow – methodological issues
(1)
Ciechańska Marzenna. Conservation issues concerning 19th-century collections
(1)
Ciechańska Marzenna. Zbiory XIX-wieczne a problemy konserwatorskie
(1)
Czachowski Hubert (1964- ). Święty obowiązek. Etnologiczne drogi do muzealnictwa przed rokiem 1918
(1)
Czapalska Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
(1)
Czapalska Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw
(1)
Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - rzeźbiarz i jego zbiory
(1)
Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - the sculptor and his collection
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Wielkopolanie z kręgu Seweryna Mielżyńskiego w albumie Umarli żywi Teofila Lenartowicza
(1)
Daszkiewicz Piotr (1960- ). Pamięć historyczna polskich zbiorów przyrodniczych
(1)
Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Dragońska Urszula. Izydor Krzemicki’s collection of Chiaroscuro woodcuts in Lviv
(1)
Dragońska Urszula. Lwowska kolekcja drzeworytów światłocieniowych Izydora Krzemickiego
(1)
Dąbrowski Dariusz (1965- ). Pamięć wyparta. O rosyjskich muzeach na ziemiach Rzeczpospolitej
(1)
Długopolska Iwona. Edward Goldstein – 19th-century physician anthropologist collector and his library
(1)
Długopolska Iwona. Edward Goldstein – XIX-wieczny lekarz antropolog kolekcjoner i jego biblioteka
(1)
Fietkiewicz Anna
(1)
Gabriel Justyna
(1)
Garbaczewski Witold (1971- ). Medal CNOCIE CZEŚĆ na okoliczność śmierci Seweryna Mielżyńskiego na tle XIX-wiecznych polskich medali pro memoria
(1)
Gańska Małgorzata
(1)
Gieszczyńska-Nowacka Katarzyna. Edward Rastawiecki i Seweryn Mielżyński - dwie postawy jeden cel
(1)
Gilewska Ewa
(1)
Grabski Tadeusz I. Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857-1885
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. K ismorii kniznogo sobrania Ksaveria Kosseckogo (1778-1857)
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. On the History of the Book Collection of Ksawery Kossecki (1778–1857)
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. Z historii księgozbioru Ksawerego Kosseckiego (1778–1857)
(1)
Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- ). Muzeum historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej
(1)
Jazdon Artur (1956- ). The University Library in Poznań experiences in organising regional collections
(1)
Jazdon Artur (1956- ). Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych
(1)
Jurkowska Hanna. Muzeum historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- )
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Kilarska Elżbieta
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Narodowe czy współczesne? Muzealna pamięć nowej sztuki
(1)
Klupp Krzysztof (1960- ). Ma Poznańskie ludzi wielu - ale drugiego śp. Seweryna mieć nie będzie... - kontakty Józefa Ignacego Kraszewskiego z Sewerynem i Franciszką Mielżyńskimi
(1)
Korsak-Truszczyńska Monika. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów
(1)
Korsak-Truszczyńska Monika. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators
(1)
Kowalska Helena
(1)
Kraiński Maciej (1950- )
(1)
Krajewska Marta (muzealnictwo)
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Spis obrazów zbioru miłosławskiego z 1870 r. Seweryn Mielżyński na tle XIX-wiecznych kolekcjonerów malarstwa dawnego na ziemiach polskich
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Zbrojownie w XIX wieku na ziemiach polskich. Pamięć rodowa i pamięć narodowa
(1)
Lisicenok Elena Aleksandrovna. Bookmarks as a source for studies on the history of everyday life of the Polish nobility in the 19th century (a case study of the library of Józef Żaba from Szszo)
(1)
Lisicenok Elena Aleksandrovna. Zakładka książkowa jako źródło do badań nad historią codzienności szlachty polskiej w XIX wieku (na przykładzie biblioteki Józefa Żaby z Szsza)
(1)
Maciejewska Barbara
(1)
Manikowska Ewa. Muzea wystawy i początki kolekcjonerstwa etnograficznego w Galicji Wschodniej (1873–1899)
(1)
Mielnik Magdalena
(1)
Murawska Agnieszka (1967- )
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Kalendarium
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Ręką Mielżyńskiego spisane. Charakterystyka rozproszonej spuścizny
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Wstęp. Wokół Seweryna Mielżyńskiego
(1)
Olczak Zbigniew (1975- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Olczak Zbigniew (1975- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Olszewska Magdalena (1960- )
(1)
Paszylka-Glaza Małgorzata
(1)
Potrzebnicka Ewa. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland
(1)
Potrzebnicka Ewa. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej
(1)
Przepałkowska Izabela. The purchase of prints at an auction in Poznań in 1818 - Reconstruction of the origin and characteristics of the first acquisitions of the University of Warsaw Library’s Print Room
(1)
Przepałkowska Izabela. Zakup rycin na poznańskiej aukcji w 1818 roku – rekonstruk- cja pochodzenia i charakterystyka pierwszych nabytków Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Purc-Stępniak Beata
(1)
Rey Przemysław
(1)
Romeyko-Hurko Marcin (1978- ). W Miłosławiu i Poznaniu. Tytus Maleszewski i jego związki z Wielkopolską
(1)
Rosset Tomasz Feliks de (1958- )
(1)
Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Muzeum na ziemiach Rzeczpospolitej wobec pamięci
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- )
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Godny naśladowania. Seweryn Mielżyński w opinii Adama Lwa Sołtana z Waplewa Wielkiego. Komunikat
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Kształtowanie pamięci w muzeach prywatnych polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restituting or collecting remnants? Opportunities and difficulties in consolidating the remains of the Sierakowski Family collection in the Polish Gentry Museum in Waplewo Wielkie
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restytucja czy gromadzenie szczątków? Szanse i trudno- ści w scalaniu pozostałości kolekcji Sierakowskich w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim
(1)
Siejkowska-Askutja Ewa (1958- )
(1)
Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Kalendarium
(1)
Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Twórczość portretowa Seweryna Mielżyńskiego
(1)
Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Wstęp. Wokół Seweryna Mielżyńskiego
(1)
Szcześniak Grażyna (1951- )
(1)
Sztyber Beata (1958- )
(1)
Szymańska-Korejwo Maria
(1)
Szymula-Grygiel Joanna
(1)
Talbierska Jolanta (1956- )
(1)
Talbierska Jolanta (1956- ). Nineteenth-century collections. Definition organisation and research methodology
(1)
Talbierska Jolanta (1956- ). Zbiory XIX-wieczne. Definicja organizacja i metodyka badań
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Kolekcjonerstwo
(3)
Muzealnictwo
(2)
Konserwatorstwo
(1)
Mielżyński, Seweryn (1804-1872)
(1)
Muzea polonijne
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Sztuka
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
1801-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Albumy
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Skarby Sztuki)
Bibliogr. s. 381-384. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 21682 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Murawska Agnieszka (1967- ). Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Turski Marcin. Bauman Szymon. Znaki i wpisy własnościowe Seweryna i Franciszki Mielżyńskich w zachowanym księgozbiorze biblioteki miłosławskiej Ciciora-Czwórnóg Barbara. Od Musaeum Polonicum do Muzeum Narodowego, czyli o potrzebie powstania polskiego muzeum narodowego Danowska Ewa (1962- ). Wielkopolanie z kręgu Seweryna Mielżyńskiego w albumie "Umarli żywi" Teofila Lenartowicza Garbaczewski Witold (1971- ). Medal CNOCIE CZEŚĆ na okoliczność śmierci Seweryna Mielżyńskiego na tle XIX-wiecznych polskich medali "pro memoria" Gieszczyńska-Nowacka Katarzyna. Edward Rastawiecki i Seweryn Mielżyński - dwie postawy, jeden cel Grabski Tadeusz I. Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857-1885 Klupp Krzysztof (1960- ). "Ma Poznańskie ludzi wielu - ale drugiego śp. Seweryna mieć nie będzie..." - kontakty Józefa Ignacego Kraszewskiego z Sewerynem i Franciszką Mielżyńskimi Kłudkiewicz Kamila. "Spis obrazów zbioru miłosławskiego" z 1870 r. Seweryn Mielżyński na tle XIX-wiecznych kolekcjonerów malarstwa dawnego na ziemiach polskich Murawska Agnieszka (1967- ). Kalendarium Murawska Agnieszka (1967- ). Ręką Mielżyńskiego spisane. Charakterystyka rozproszonej spuścizny Murawska Agnieszka (1967- ). Wstęp. Wokół Seweryna Mielżyńskiego Romeyko-Hurko Marcin (1978- ). W Miłosławiu i Poznaniu. Tytus Maleszewski i jego związki z Wielkopolską Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). "Godny naśladowania". Seweryn Mielżyński w opinii Adama Lwa Sołtana z Waplewa Wielkiego. Komunikat Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Kalendarium Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Twórczość portretowa Seweryna Mielżyńskiego Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Wstęp. Wokół Seweryna Mielżyńskiego Wawrzyniak Aldona. Miłosław z czasów Seweryna Mielżyńskiego Wyszowska Izabela. Wspomnienia Marcelego Mottego w "Przechadzkach po mieście" znaczącym źródłem do biografii Seweryna Mielżyńskiego oraz ustalenia związków Mottych z rodem Mielżyńskich Zalewska Karolina (muzealnictwo). "Jeśli jest jeszcze interes do zrobienia, sam go sobie biorę" - kulisy zakupu kolekcji Edwarda Rastawieckiego przez Seweryna Mielżyńskiego
Indeks R0: BMNK
Konf. naukowa z cyklu "Zasłużeni muzealnicy w Polsce" - Seweryn Mielżyński (1804-1872), Muzeum Narodowe w Poznaniu, 16 lutego 2018 r.
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35058 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Tołysz Aldona. Wawrzak Małgorzata (1958- ). Bąbiak Grzegorz Paweł (1973- ). Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu Bednarz Ewelina. Muzea Kościoła katolickiego Czachowski Hubert (1964- ). Święty obowiązek. Etnologiczne drogi do muzealnictwa przed rokiem 1918 Daszkiewicz Piotr (1960- ). Pamięć historyczna polskich zbiorów przyrodniczych Dąbrowski Dariusz (1965- ). Pamięć wyparta. O rosyjskich muzeach na ziemiach Rzeczpospolitej Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- ). Muzeum, historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej Jurkowska Hanna. Muzeum, historia i sentymentalizm: katalog Domu Gotyckiego Izabeli Czartoryskiej Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- ). Narodowe czy współczesne? Muzealna "pamięć" nowej sztuki Kłudkiewicz Kamila. Zbrojownie w XIX wieku na ziemiach polskich. Pamięć rodowa i pamięć narodowa Manikowska Ewa. Muzea, wystawy i początki kolekcjonerstwa etnograficznego w Galicji Wschodniej (1873–1899) Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Muzeum na ziemiach Rzeczpospolitej wobec pamięci Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Kształtowanie pamięci w muzeach prywatnych polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim Tołysz Aldona. Edukacyjna funkcja muzeów polskich za I Rzeczpospolitej i w epoce rozbiorów Tołysz Aldona. Muzeum w kulturze polskiej - próba analizy semantycznej Tołysz Aldona. Piękny pomnik narodowy. Z dziejów kształtowania się muzeum artystycznego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Wawrzak Małgorzata (1958- ). Muzea ziemi swojej: (re)prezentacja prowincji Woźniak Michał (1952- ). Polskie i niemieckie inicjatywy muzealne na ziemiach zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX wieku. Część I: Uwagi ogólne oraz muzea w Poznaniu Woźniak Michał (1952- ). Polskie i niemieckie inicjatywy muzealne na ziemiach zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX wieku. Część II: Muzea w Toruniu i Bydgoszczy Woźniak Milena (1986- ). Kolekcja i „Muzeum Starożytności Żydowskich z daru Mathiasa Bersohna” w Warszawie. Przyczynek do kolekcjonerstwa judaików na przełomie XIX i XX wieku
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach do art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34971 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kacprzak Marta M. (1973- ). Talbierska Jolanta (1956- ). Adamska Magdalena. Nurty europejskiego kolekcjonerstwa grafiki w wieku XIX. Casus kolekcji Macieja Wodzińskiego Adamska Magdalena. The trends in European print collecting in the 19th century. The case study of Maciej Wodziński’s Collection Binkowska Dagmara. Księgozbiór Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Danziger Stadtbibliothek a walka o zachowanie gdańskiej tożsamości kulturowej po zaborze pruskim Binkowska Dagmara. The book collection of Krzysztof Celestyn Mrongowiusz in the Danziger Stadtbibliothek and the struggle to preserve Gdańsk’s cultural identity after the Prussian partition Borodihin Andrej Ûrʹevič (1960- ). Facecii, skazki, pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc Borodihin Andrej Ûrʹevič (1960- ). Facecje, bajki, przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz Borodihin Andrej Ûrʹevič (1960- ). Facetiae, fairy tales, and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz Ciciora-Czwórnóg Barbara. Katalog rysunków Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – zagadnienia metodologiczne Ciciora-Czwórnóg Barbara. The catalogue of Jan Matejko’s drawings in the collection of the National Museum in Krakow – methodological issues Ciechańska Marzenna. Conservation issues concerning 19th-century collections Ciechańska Marzenna. Zbiory XIX-wieczne a problemy konserwatorskie Chrościcki Wojciech. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów Chrościcki Wojciech. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators Czapalska Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie Czapalska Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - rzeźbiarz i jego zbiory Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - the sculptor and his collection Długopolska Iwona. Edward Goldstein – XIX-wieczny lekarz, antropolog, kolekcjoner i jego biblioteka Długopolska Iwona. Edward Goldstein – 19th-century physician, anthropologist, collector, and his library Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections Dragońska Urszula. Izydor Krzemicki’s collection of Chiaroscuro woodcuts in Lviv Dragońska Urszula. Lwowska kolekcja drzeworytów światłocieniowych Izydora Krzemickiego Ilûšečkina Tatʹâna Nikolaeva. K ismorii knižnogo sobraniâ Ksaveriâ Kosseckogo (1778-1857) Ilûšečkina Tatʹâna Nikolaeva. On the History of the Book Collection of Ksawery Kossecki (1778–1857) Ilûšečkina Tatʹâna Nikolaeva. Z historii księgozbioru Ksawerego Kosseckiego (1778–1857) Jazdon Artur (1956- ). The University Library in Poznań experiences in organising regional collections Jazdon Artur (1956- ). Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych Kacprzak Marta M. (1973- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi Kacprzak Marta M. (1973- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections Korsak-Truszczyńska Monika. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów Korsak-Truszczyńska Monika. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators Lisičenok Elena Aleksandrovna. Bookmarks as a source for studies on the history of everyday life of the Polish nobility in the 19th century (a case study of the library of Józef Żaba from Szszo) Lisičenok Elena Aleksandrovna. Zakładka książkowa jako źródło do badań nad historią codzienności szlachty polskiej w XIX wieku (na przykładzie biblioteki Józefa Żaby z Szsza) Olczak Zbigniew (1975- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi Olczak Zbigniew (1975- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections Potrzebnicka Ewa. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland Potrzebnicka Ewa. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej Przepałkowska Izabela. The purchase of prints at an auction in Poznań in 1818 - Reconstruction of the origin and characteristics of the first acquisitions of the University of Warsaw Library’s Print Room Przepałkowska Izabela. Zakup rycin na poznańskiej aukcji w 1818 roku – rekonstruk- cja pochodzenia i charakterystyka pierwszych nabytków Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restituting or collecting remnants? Opportunities and difficulties in consolidating the remains of the Sierakowski Family collection in the Polish Gentry Museum in Waplewo Wielkie Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restytucja czy gromadzenie szczątków? Szanse i trudno- ści w scalaniu pozostałości kolekcji Sierakowskich w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Talbierska Jolanta (1956- ). Nineteenth-century collections. Definition, organisation, and research methodology Talbierska Jolanta (1956- ). Zbiory XIX-wieczne. Definicja, organizacja i metodyka badań Troâk Irina Sergeevna. Arkady Tolochanov’s letters to Jan Baudouin de Courtenay as a source for the history of book collecting and readership in the Kingdom of Poland in the second half of the 19th century Troâk Irina Sergeevna. Listy Arkadego Tołoczanowa do Jana Baudouina de Courtenay jako źró- dło do historii kolekcjonerstwa książki i czytelnictwa w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku Troâk Irina Sergeevna. Lis'ta Arkadiâ Toločanova k Ânu Boduènu de Kurtenè kak istočnik po istorii knigosobiratel'stva i čteniâ v Carstve Pol'skom vo vtoroj polovine XIX veka Ûdin Aleksej Aleksandrovič. Facecii, skazki, pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc Ûdin Aleksej Aleksandrovič. Facecje, bajki, przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz Ûdin Aleksej Aleksandrovič. Facetiae, fairy tales, and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz Wójtowicz Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbio- rach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie Wójtowicz Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw Zając Izabela (konserwatorstwo). Preservation and conservation of 19th-century photographic albums. Case study of albumy Olszyńskiego (Olszyński’s Albums) Zając Izabela (konserwatorstwo). Zagadnienia związane z ochroną i konserwacją XIX-wiecznych albumów fotograficznych na przykładzie Albumów Olszyńskiego Zerek Bogdan Filip. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland Zerek Bogdan Filip. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa, 29-30 listopada 2017 r.
Bibliogr. w przypisach do ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35429, II 35416 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej