Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Sobita Weronika
(2)
Adamowicz Jarosław. Program badawczo-konserwatorski wielkiego ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie realizowany w latach 2015-2021/21 w kontekście jego historii konserwacji
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Programy przestrzenne i funkcjonalne chórów katedr europejskich XI-XV wieku
(1)
Andrzejewska Ewa (historia sztuki). Rusałki Jacka Malczewskiego czyli o śmiertelnej pogoni za ideałem
(1)
Antoniak Blanka. Stained glass painting on paper - the conservation and restoration of the cartoon for the stained glass window entitled The Virgin and St John Evangelist by Stefan Witold Matejko
(1)
Antoniak Blanka. Witraż na papierze - konserwacja i restauracja kartonu do witrażu Matka Boża z Janem Ewangelistą Stefana Witolda Matejki
(1)
Bagniuk Jacek. Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie
(1)
Baj Stanisław (1953- ). Maluję rzekę Bug
(1)
Bednarczyk Daniel. Conservation and restoration aspects of a set of paintings: The Adoration of the Holy Name of Jesus The Virgin and Child and Dominican Saints from the church of SS Peter and Paul in Jaworowo
(1)
Bednarczyk Daniel. Zagadnienia konserwatorskie i restauratorskie zespołu malowideł: Adoracja Imienia Jezus Matka Boska z Dzieciątkiem oraz Święci dominikanie z kościoła pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie
(1)
Bednarczyk Judyta (1986- ). Jestem pianą pszenicy rozbłyskiem mórz... O śmierci i wodzie w poezji Sylvii Plath
(1)
Bednarczyk Piotr (prawo). Kaplica Moskiewska - co zobaczył Erik Dahlbergh?
(1)
Bednarczyk Piotr (prawo). The Moscow Chapel: what did Erik Dahlbergh see?
(1)
Bereś Bettina. Prawdziwa sztuka jest gdzie indziej. O Marii Pinińskiej-Bereś z Bettiną Bereś rozmawia Iwona Demko
(1)
Bereś Bettina. Trzy kobiety. Z Marią Sokół-Augustyńską rozmawia Bettina Bereś
(1)
Bernady Edyta. Technologie cyfrowe jako uzupełnienie procesu konserwacji dzieł sztuki witrażowej
(1)
Bertasiute Rasa. Aspects of tangible and intangible heritage in Aristavele Former Manor
(1)
Bertasiute Rasa. Dwór Orwistowo (Aristavele): więzy dziedzictwa materialnego i niematerialnego
(1)
Białek-Kostecka Dorota. Marysia działała zawodowo. O Marii Ostaszewskiej z Edwardem Kosakowskim i Mieczysławem Stecem rozmawia Dorota Białek-Kostecka
(1)
Białek-Kostecka Dorota. Wyzwania współczesnej konserwacji dzieł sztuki - z doświadczeń Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych
(1)
Boba-Dyga Bożena. Bene Tibi. O Wandzie Macedońskiej z Pawłem i Joanną Zalewskimi rozmawia Bożena Boba-Dyga
(1)
Boliński Paweł
(1)
Borucka Bożena. Między śmiercią a życiem. Motyw Topielicy z Sekwany w tekstach kultury (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej)
(1)
Bożek-Mach Magdalena (1972- ). Tak mam że sobie coś wymyślam przyjeżdżam zarządzam i działam. Z Marią Dziedzic rozmawia Magdalena Mach
(1)
Bożyk Marta (1973- ). Nowe pokolenie wypracuje w przyszłości inne wartości. Z Małgorzatą Malwiną Niespodziewaną rozmawia Marta Bożyk
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Brama miejska na stanowisku Kastro na greckiej wyspie Antikythera
(1)
Brud Magdalena. Opracowanie metody przeniesienia fragmentu malowidła ze stropu pałacu w Łagowie ze skorygowaniem deformacji jego powierzchni
(1)
Brud Magdalena. The development of a painting transfer method with adjustments to surface deformations to transfer a painting from the ceiling of a palace in Łagów
(1)
Budzanowska-Weglenda Dominika (1973- ). Żyjący topielec - o przemianie w morskiej otchłani według proroka Jonasza
(1)
Budziaszek Barbara
(1)
Bujak-Dobowolska Joanna. Nie wszędzie są highwaye. Z Joanną Bujak-Dobrowolską rozmawia Jacek Dembosz
(1)
Christianus-Gileta Katarzyna. Obraz morza w literaturze izraelskiej (Patrz pod: miłość Dawida Grosmana)
(1)
Czarnecka Agnieszka. Problematyka konserwacji malowanych chorągwi jedwabnych na przykładzie chorągwi nagrobnej Katarzyny Żarczyńskiej z klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie
(1)
Czarnecka Agnieszka. The conservation of painted silk banners - the case of the sepulchral banner of Katarzyna Żarczyńska from the Franciscan Monastery in Kraków
(1)
Dembosz Jacek (1946- )
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Nie wszędzie są highwaye. Z Joanną Bujak-Dobrowolską rozmawia Jacek Dembosz
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Praca w teatrze to jest coś rewelacyjnego. Z Dorotą Krakowską rozmawia Jacek Dembosz
(1)
Demko Iwona (1974- )
(1)
Demko Iwona (1974- ). Kobiety często się kameleonią. Z Iwoną Demko o tym jak powstała ta książka rozmawia Sylwia Góra
(1)
Demko Iwona (1974- ). Prawdziwa sztuka jest gdzie indziej. O Marii Pinińskiej-Bereś z Bettiną Bereś rozmawia Iwona Demko
(1)
Demko Iwona (1974- ). Wszyscy zbiegli sie zobaczyć co robię. Z Anna Praxmayer rozmawia Iwona Demko
(1)
Dobrzyńska Teresa (1943- ). ...wstępuję w nieprzejrzystą toń niezgłębionych przeznaczeń. Obraz pogrążania się w głębinie w wierszach Urszuli Kozioł z tomu Przelotem
(1)
Dolistowska Małgorzata. Miłe miasto między tradycją a awangardą
(1)
Dolistowska Małgorzata. The beloved town between tradition and avant-garde
(1)
Domasłowski Jerzy. Czternastowieczne wyobrażenie św. Krzysztofa z kościoła Franciszkanów w Kaliszu. Ikonografia związki artystyczne znaczenie
(1)
Drożyńska Monika (1979- ). Dostałam dużo wsparcia od różnych osób. Z Karoliną Jabłońską rozmawia Monika Drożyńska
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Participation of Lviv artists in the modernization of the Church of Basilian Monks in Krekhiv during the supervision of Sylwester Łaszczewski
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Udział lwowskich artystów w modernizacji cerkwi bazylianów w Krechowie za przełożeństwa superiora Sylwestra Łaszczewskiego
(1)
Dziedzic Maria (1948- ). Tak mam że sobie coś wymyślam przyjeżdżam zarządzam i działam. Z Marią Dziedzic rozmawia Magdalena Mach
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Coniunctio i (dis)solutio. Miłość i śmierć w alchemicznej wykładni obrazów z motywem wody na początku XX wieku
(1)
Fiłonowicz Adrianna. Motywy akwatyczne w magicznym świecie Harry’ego Pottera
(1)
Forczek-Sajdak Anna. Historia kościoła filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej w świetle źródeł archiwalnych oraz najnowszych badań i prac konserwatorskich
(1)
Gabrylewicz Krzysztof. Charakterystyka stylistyczna konstrukcyjno-materiałowa oraz technologia wykonania niezachowanej bożnicy w Zabłudowie
(1)
Gabrylewicz Krzysztof. Stylistic construction and material characteristics and the technology of manufacture of the former wooden synagogue in Zabłudów
(1)
Giżycka Barbara. Konserwacja obrazu Pożar miasta w nocy ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu oraz uwarunkowania dotyczące jego oprawy
(1)
Giżycka Barbara. The conservation treatment of a painting entitled The city on fire at night from the collection of the Wawel Royal Castle and the specificity of its framing
(1)
Godyń-Skoczylas Katarzyna. Słone jeziora. Z Kolektywem Space Start (Małgorzatą Kaczmarską i Katarzyną Godyń-Skoczylas) rozmawia Renata Kopyto
(1)
Goryl Maria. Określenie technologii i techniki wykonania gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kończycach Małych na podstawie badań fizykochemicznych towarzyszących konserwacji dzieła
(1)
Gołos-Dąbrowska Katarzyna. Pochłonięci przez rzekę Negro - woda jako czynnik zagłady w antyutopii Alfreda Kubina Po tamtej stronie
(1)
Grabowska Joanna (historia). Mało atrakcyjne dokumenty skrywają pasjonujace historie. Z Joanną Grabowską rozmawia Paulina Tendera
(1)
Grzyb Anna. Konserwacja dwóch woskowo-tekstylnych figurek z XIX w. z klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach
(1)
Grzyb Anna. The conservation of two 19th-century wax and textile figures from the Monastery of Benedictine Nuns in Staniątki
(1)
Góra Sylwia (1988- ). Kobiety często się kameleonią. Z Iwoną Demko o tym jak powstała ta książka rozmawia Sylwia Góra
(1)
Głaz Joanna. The application of interdisciplinary research methods with the aim of confirming the common provenance of sculptures attributed to the Passion group from the church of the Exaltation of the Holy Cross in Szymocin
(1)
Głaz Joanna. Zastosowanie interdyscyplinarnych metod badawczych w celu potwierdzenia wspólnej proweniencji rzeźb przypisywanych do grupy pasyjnej z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Szymocinie
(1)
Główczak Regina (1989- ). Opracowanie metody przywrócenia pozytywowej postaci malowidła odbitego na odwrociu płatów na przykładzie malowideł z Pałacu Spiskiego przy Rynku Głównym 34 w Krakowie
(1)
Główczak Regina (1989- ). Problem powstania odbicia warstwy malarskiej na odwrociu późniejszych nawarstwień. Opracowanie metody przywrócenia pozytywowej postaci malowidła
(1)
Główczak Regina (1989- ). The development of the method for restoring the positive image of the painting imprinted on the verso of sheets - the case of paintings from the Spiski Palace at Rynek Główny 34 in Kraków
(1)
Halota Angelika. Conservation reconstruction and rearrangement of the plaster cast of the tombstone of Filip Kallimach from the National Museum in Kraków within the context of the internal metal reinforcement structure of the object
(1)
Halota Angelika. Konserwacja rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej wzmacniającej obiekt
(1)
Hanusek Oskar. Wyzwania współczesnej konserwacji dzieł sztuki - z doświadczeń Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych
(1)
Hapchenko Veronica. Niebezpieczny zakręt. Z Alicją Pakosz rozmawia Veronika Hapchenko
(1)
Hebda Katarzyna. An attempt to reconstruct the painted layer of the choir loft parapet from the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Tłuczań
(1)
Hebda Katarzyna. Próba rekonstrukcji warstwy malarskiej parapetu chóru muzycznego z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowsiu w Tłuczani
(1)
Hola Aleksandra
(1)
Hola Aleksandra. Moja przygoda ze sztuką. Z Marią Rogóż rozmawia Aleksandra Hola
(1)
Hola Aleksandra. Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Tożsamość wzorów. O jednorodności stylowej architektury mikroarchitektury rzeźby architektonicznej i malarstwa witrażowego w Europie Środkowej połowy XIV wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie
(1)
Jabłońska Karolina (1991- ). Dostałam dużo wsparcia od różnych osób. Z Karoliną Jabłońską rozmawia Monika Drożyńska
(1)
Jagiełka Aleksandra. Aranżacje konserwatorskie zabytkowych rzeźb drewnianych w kontekście ekspozycji muzealnej na przykładzie konserwacji XVI-wiecznej rzeźby drewnianej polichromowanej tzw. Złotej Katarzyny z Katternecke przypisywanej warsztatowi Jacoba Beinharta
(1)
Jagiełka Aleksandra. Conservational arrangements of monumental wooden sculptures within the context of the museum exhibition on the example of the conservation of the 16th-century wooden polychrome sculpture known as The Golden Catherine of Katternecke attributed to the workshop of Jacob Beinhart
(1)
Jagodzińska Katarzyna (1981- ). Tam i z powrotem stając się peintresse-graveuse. Z Agnieszką Łakomą rozmawia Katarzyna Jagodzińska
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Okno w oknie. Malowany maswerk na witrażu w Chartes
(1)
Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Okna nawy północnej kościoła św. Jakuba w Sandomierzu
(1)
Kaczmarska Małgorzata. Proszę Państwa co my wiemy o Chile? Z Dagmarą Wyskiel rozmawia Małgorzata Kaczmarska
(1)
Kaczmarska Małgorzata. Słone jeziora. Z Kolektywem Space Start (Małgorzatą Kaczmarską i Katarzyną Godyń-Skoczylas) rozmawia Renata Kopyto
(1)
Kaszowska Zofia
(1)
Kaszowska Zofia. Maria Ligęza - fizyk w Akademii
(1)
Kobylińska-Bunsch Weronika. Aparat w konfrontacji z niszczycielskim żywiołem - o katastroficznym aspekcie motywów wodnych w fotografii polskiej
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Parafia św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim - ludzie historia i zabytki
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. St. Andrzej Bobola Parish in Janów Poleski - people history relics
(1)
Kopyto Renata. Słone jeziora. Z Kolektywem Space Start (Małgorzatą Kaczmarską i Katarzyną Godyń-Skoczylas) rozmawia Renata Kopyto
(1)
Korpal Grażyna (1945- )
(1)
Korpal Grażyna (1945- ). Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie
(1)
Korpal Grażyna (1945- ). Sztuka konserwacji wobec procesu przemijania. Refleksja z dedykacją
(1)
Korzeniowska Agnieszka. Odtworzenie zaginionej kwatery Ścięcie Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej autorstwa Hansa Sussa z Kulmbachu w aspekcie dzieł sztuki zrabowanych podczas II wojny światowej
(1)
Korzeniowska Agnieszka. The reconstruction of The Beheading of St Catherine a lost section of a cycle by Hans Suss of Kulmbach in the context of works stolen during World War II
(1)
Kosakowski Edward (sztuki piękne)
(1)
Kosakowski Edward (sztuki piękne). Marysia działała zawodowo. O Marii Ostaszewskiej z Edwardem Kosakowskim i Mieczysławem Stecem rozmawia Dorota Białek-Kostecka
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(3)
Architektura europejska
(1)
Architektura gotycka
(1)
Architektura litewska
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura ukraińska
(1)
Kobieta
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Skibiński, Szczęsny (1942-2023)
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Woda
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego ; 14)
Autor
Walczak Wojciech (1980?- ). Łopatecki Karol (1979- ). Bednarczyk Piotr (prawo). Kaplica Moskiewska - co zobaczył Erik Dahlbergh? Bednarczyk Piotr (prawo). The Moscow Chapel: what did Erik Dahlbergh see? Bertašiūtė Rasa. Aspects of tangible and intangible heritage in Aristavele Former Manor Bertašiūtė Rasa. Dwór Orwistowo (Aristavėlė): więzy dziedzictwa materialnego i niematerialnego Dolistowska Małgorzata. "Miłe miasto" między tradycją a awangardą Dolistowska Małgorzata. "The beloved town" between tradition and avant-garde Dworzak Agata (1988- ). Participation of Lviv artists in the modernization of the Church of Basilian Monks in Krekhiv during the supervision of Sylwester Łaszczewski Dworzak Agata (1988- ). Udział lwowskich artystów w modernizacji cerkwi bazylianów w Krechowie za przełożeństwa superiora Sylwestra Łaszczewskiego Gabrylewicz Krzysztof. Charakterystyka stylistyczna, konstrukcyjno-materiałowa oraz technologia wykonania niezachowanej bożnicy w Zabłudowie Gabrylewicz Krzysztof. Stylistic, construction and material characteristics and the technology of manufacture of the former wooden synagogue in Zabłudów Kolendo-Korczak Katarzyna. Parafia św. Andrzeja Boboli w Janowie Poleskim - ludzie, historia i zabytki Kolendo-Korczak Katarzyna. St. Andrzej Bobola Parish in Janów Poleski - people, history, relics Lewicki Jakub (1969- ). New ares of research concerning the architecture of the Borderland illustrated with the example of the accomplishments of the Lviv School of Architecture Lewicki Jakub (1969- ). Nowe obszary badań nad architekturą Kresów na przykładzie studiów nad dorobkiem lwowskiej szkoły architektonicznej Lìnda Svìtlana Mikolaïvna (1968- ). Neoclassical trends in architecture of Lviv and Volhynia Provinces during the Second Commonwealth Lìnda Svìtlana Mikolaïvna (1968- ). Neoklasycystyczne trendy w architekturze województw lwowskiego i wołyńskiego w czasach II Rzeczypospolitej Mihajlišin Olga Leonìdìvna. Neoclassical trends in architecture of Lviv and Volhynia Provinces during the Second Commonwealth Mihajlišin Olga Leonìdìvna. Neoklasycystyczne trendy w architekturze województw lwowskiego i wołyńskiego w czasach II Rzeczypospolitej Piramidowicz Dorota (1970- ). Nieistniejące kościoły Pińska Piramidowicz Dorota (1970- ). Non-exsisting churches of Pinsk Pszczółkowski Michał (1981- ). Architektura Łucka w dwudziestoleciu międzywojennym Pszczółkowski Michał (1981- ). Lutsk architecture in the Inter-War period Puodžiukienė Dalė. Drewniana architektura dworska na Litwie po 1990 r. Puodžiukienė Dalė. Lithuanian manors' wooden architecture Różańska Anna (1968- ). Charakterystyka stylistyczna, konstrukcyjno-materiałowa oraz technologia wykonania niezachowanej bożnicy w Zabłudowie Różańska Anna (1968- ). Stylistic, construction and material characteristics and the technology of manufacture of the former wooden synagogue in Zabłudów Ričkov Petro Anatolìjovič (1952- ). Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich: osiągnięcia i problematyka Ričkov Petro Anatolìjovič (1952- ). Investigation of urban planning and architectural heritage of Ostrogski Dukes: study issues and accomplishments Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kresy modernizmu Uchowicz Katarzyna (1974- ). Modernist borderland Wildner-Nurek Iwona (1956- ). Poszukiwanie myśli twórczych Édouarda François André Wildner-Nurek Iwona (1956- ). The search of creative thoughts of Édouard François André
Indeks R0: BMNK
Ref. przedstawione na III Międzynarodowym Kongresie Naukowym pt."Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" zorganizowanym w dniach 30 września - 2 października 2015 r. w Białymstoku.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31941/8 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Boliński Paweł. Budziaszek Barbara. Hola Aleksandra. Kaszowska Zofia. Korpal Grażyna (1945- ). Kosakowski Edward (sztuki piękne). Kozik Regina. Lempart-Geratowska Marta (1962- ). Sarkowicz Janusz. Schulze-Głazik Grażyna. Wawrzkiewicz Marek. Wyszyńska Jadwiga. Meysztowicz Anna. Sobita Weronika. Antoniak Blanka. Stained glass painting on paper - the conservation and restoration of the cartoon for the stained glass window entitled "The Virgin and St John Evangelist" by Stefan Witold Matejko Antoniak Blanka. Witraż na papierze - konserwacja i restauracja kartonu do witrażu "Matka Boża z Janem Ewangelistą" Stefana Witolda Matejki Bednarczyk Daniel. Conservation and restoration aspects of a set of paintings: "The Adoration of the Holy Name of Jesus", "The Virgin and Child" and "Dominican Saints" from the church of SS Peter and Paul in Jaworowo Bednarczyk Daniel. Zagadnienia konserwatorskie i restauratorskie zespołu malowideł: "Adoracja Imienia Jezus", "Matka Boska z Dzieciątkiem" oraz "Święci dominikanie" z kościoła pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie Brud Magdalena. Opracowanie metody przeniesienia fragmentu malowidła ze stropu pałacu w Łagowie ze skorygowaniem deformacji jego powierzchni Brud Magdalena. The development of a painting transfer method with adjustments to surface deformations to transfer a painting from the ceiling of a palace in Łagów Czarnecka Agnieszka. Problematyka konserwacji malowanych chorągwi jedwabnych na przykładzie chorągwi nagrobnej Katarzyny Żarczyńskiej z klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie Czarnecka Agnieszka. The conservation of painted silk banners - the case of the sepulchral banner of Katarzyna Żarczyńska from the Franciscan Monastery in Kraków Giżycka Barbara. Konserwacja obrazu "Pożar miasta w nocy" ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu oraz uwarunkowania dotyczące jego oprawy Giżycka Barbara. The conservation treatment of a painting entitled "The city on fire at night" from the collection of the Wawel Royal Castle and the specificity of its framing Głaz Joanna. The application of interdisciplinary research methods with the aim of confirming the common provenance of sculptures attributed to the Passion group from the church of the Exaltation of the Holy Cross in Szymocin Głaz Joanna. Zastosowanie interdyscyplinarnych metod badawczych w celu potwierdzenia wspólnej proweniencji rzeźb przypisywanych do grupy pasyjnej z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Szymocinie Główczak Regina (1989- ). Opracowanie metody przywrócenia pozytywowej postaci malowidła odbitego na odwrociu płatów na przykładzie malowideł z Pałacu Spiskiego przy Rynku Głównym 34 w Krakowie Główczak Regina (1989- ). The development of the method for restoring the positive image of the painting imprinted on the verso of sheets - the case of paintings from the Spiski Palace at Rynek Główny 34 in Kraków Grzyb Anna. Konserwacja dwóch woskowo-tekstylnych figurek z XIX w. z klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach Grzyb Anna. The conservation of two 19th-century wax and textile figures from the Monastery of Benedictine Nuns in Staniątki Hebda Katarzyna. An attempt to reconstruct the painted layer of the choir loft parapet from the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Tłuczań Hebda Katarzyna. Próba rekonstrukcji warstwy malarskiej parapetu chóru muzycznego z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowsiu w Tłuczani Halota Angelika. Conservation, reconstruction and rearrangement of the plaster cast of the tombstone of Filip Kallimach from the National Museum in Kraków within the context of the internal metal reinforcement structure of the object Halota Angelika. Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej wzmacniającej obiekt Jagiełka Aleksandra. Aranżacje konserwatorskie zabytkowych rzeźb drewnianych w kontekście ekspozycji muzealnej na przykładzie konserwacji XVI-wiecznej rzeźby drewnianej polichromowanej, tzw. Złotej Katarzyny z Katternecke, przypisywanej warsztatowi Jacoba Beinharta Jagiełka Aleksandra. Conservational arrangements of monumental wooden sculptures within the context of the museum exhibition on the example of the conservation of the 16th-century wooden polychrome sculpture known as The Golden Catherine of Katternecke, attributed to the workshop of Jacob Beinhart Korzeniowska Agnieszka. Odtworzenie zaginionej kwatery "Ścięcie Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej" autorstwa Hansa Süssa z Kulmbachu w aspekcie dzieł sztuki zrabowanych podczas II wojny światowej Korzeniowska Agnieszka. The reconstruction of "The Beheading of St Catherine", a lost section of a cycle by Hans Süss of Kulmbach, in the context of works stolen during World War II Różańska Katarzyna. "Paul and Virginia" - rococo illustrations on a painted fan, identification of technology, conservation and reconstruction of the 18th-century paper folding fan on a bone handle from the collection of the Regional Museum in Tarnów Różańska Katarzyna. "Paweł i Virginia" - rokokowe ilustracje na malowanym wachlarzu, rozpoznanie technologii, konserwacja i rekonstrukcja XVIII-wiecznego papierowego wachlarza na kościanej rączce ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie Skóra Magdalena. Opracowanie metody odsłaniania malowideł ściennych spod nieprzepuszczalnych powłok malarskich na podstwawie gotyckiego malowidła w kościele pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie, woj. dolnośląskie Skóra Magdalena. The development of a method to uncover murals from under impermeable painting layers - a case study of a Gothic painting in the Church of SS Simon and Jude Thaddaeus the Apostles in Jaczów, Dolnośląskie Voivodeship Szarłata Ewa. Oczyszczanie malowideł ściennych wykonanych w wybranych technikach historycznych metodami "peel-off" z wykorzystaniem preparatów na bazie lateksu oraz agaru Szarłata Ewa. The cleaning of murals in selected historic techniques using "peel-off" methods with latex- and agar-based preparations Wójcicka Katarzyna. Conservation of the mirror of the Thangka featuring the representation of Avalokitesvara from the collection of The Asia and Pacific Museum in Warsaw Wójcicka Katarzyna. Konserwacja zwierciadła thanki z przedstawieniem Awalokiteśwary ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Wsół Magdalena. Research and conservation issues concerning the Our Lady of Częstochowa painting from Rudy Wielkie Wsół Magdalena. Zagadnienia badawczo-konserwatorskie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Rud Wielkich Wyszkowska Katarzyna. Problematyka konserwacji obrazów olejnych uszkodzonych pod wpływem ognia na przykładzie konserwacji i restauracji portretu Adama Skrzyńskiego autorstwa Kazimierza Pochwalskiego Wyszkowska Katarzyna. Selected issues in the conservation of oil paintings damaged by fire on the example of the conservation and restoration of the portrait od Adam Skrzyński by Kazimierz Pochwalski Wywiórska Nadia (1987- ). Delamination of two icons painted on a single wooden support: "Christ Pantocrator" (16th/17th century) and "The Last Supper" (1st half of the 19th century), originating from the former Orthodox Church of Dimitri the Martyr in Czarna Wywiórska Nadia (1987- ). Rozwarstwienie dwóch ikon malowanych na jednym podobraziu drewnianym: "Chrystus Pantokrator" (XVI/XVII w.) i "Ostatnia Wieczerza" (1. poł. XIX w.), pochodzących z dawnej cerkwi pw. św. Dymitra Męczennika w Czarnej
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28806/7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Nowalińska Małgorzata. Sobita Weronika. Adamowicz Jarosław. Program badawczo-konserwatorski wielkiego ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie realizowany w latach 2015-2021/21 w kontekście jego historii konserwacji Bagniuk Jacek. Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie Bernady Edyta. Technologie cyfrowe jako uzupełnienie procesu konserwacji dzieł sztuki witrażowej Białek-Kostecka Dorota. Wyzwania współczesnej konserwacji dzieł sztuki - z doświadczeń Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych Forczek-Sajdak Anna. Historia kościoła filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej w świetle źródeł archiwalnych oraz najnowszych badań i prac konserwatorskich Główczak Regina (1989- ). Problem powstania odbicia warstwy malarskiej na odwrociu późniejszych nawarstwień. Opracowanie metody przywrócenia pozytywowej postaci malowidła Goryl Maria. Określenie technologii i techniki wykonania gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kończycach Małych na podstawie badań fizykochemicznych towarzyszących konserwacji dzieła Hanusek Oskar. Wyzwania współczesnej konserwacji dzieł sztuki - z doświadczeń Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych Hola Aleksandra. Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie Korpal Grażyna (1945- ). Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie Korpal Grażyna (1945- ). Sztuka konserwacji wobec procesu przemijania. Refleksja z dedykacją Kostecki Grzegorz. Elastyczna konstrukcja stabilizująca ścienione podobrazia drewniane Lempart-Geratowska Marta (1962- ). Określenie technologii i techniki wykonania gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kończycach Małych na podstawie badań fizykochemicznych towarzyszących konserwacji dzieła Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna. Określenie technologii i techniki wykonania gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kończycach Małych na podstawie badań fizykochemicznych towarzyszących konserwacji dzieła Marecka Agnieszka. Asortyment materiałów artystycznych dostępnych pod koniec XIX i na początku XX wieku dla polskich pastelistów Mikołajska Anna. Badania stanu zachowania gotyckich rzeźb drewnianych z wykorzystaniem dwuźródłowej tomografii komputerowej Nowalińska Małgorzata. Konserwacja późnogotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu wstępem do poznania dziejów zabytku Nowalińska Małgorzata. Wprowadzenie Płotek Michał (1988- ). Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie Płuska Ireneusz (1943- ). Historia sztuki i konserwacja wobec zabytku Rodzik-Czałka Łucja. Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie Różańska Katarzyna. Kościany stelaż XVIII-wiecznego wachlarza ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Rozpoznanie technologii, konserwacja i rekonstrukcja Schulze-Głazik Grażyna. Joseph Langer - konserwator z przełomu wieków XIX i XX Sękowska Anna (1975- ). Konserwacja późnogotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu wstępem do poznania dziejów zabytku Stępień Katarzyna. Modelowanie 3D na podstawie archiwalnych fotografii. Odtwarzanie formy i przestrzeni nieistniejącego obiektu na podstawie sekwencji ujęć filmowych z zarejestrowanym obrazem wnętrza kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Libuszy Walczak Małgorzata (chemia). Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie Wawrzkiewicz Marek. Gotycka katedra w Opolu
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25585 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka 200-lecia ; t. 12)
Autor
Dembosz Jacek (1946- ). Demko Iwona (1974- ). Wsiołkowski Adam (1949- ). Bereś Bettina. Prawdziwa sztuka jest gdzie indziej. O Marii Pinińskiej-Bereś z Bettiną Bereś rozmawia Iwona Demko Bereś Bettina. Trzy kobiety. Z Marią Sokół-Augustyńską rozmawia Bettina Bereś Boba-Dyga Bożena. Bene Tibi. O Wandzie Macedońskiej z Pawłem i Joanną Zalewskimi rozmawia Bożena Boba-Dyga Bożek-Mach Magdalena (1972- ). Tak mam, że sobie coś wymyślam, przyjeżdżam, zarządzam i działam. Z Marią Dziedzic rozmawia Magdalena Mach Białek-Kostecka Dorota. Marysia działała zawodowo. O Marii Ostaszewskiej z Edwardem Kosakowskim i Mieczysławem Stecem rozmawia Dorota Białek-Kostecka Bożyk Marta (1973- ). Nowe pokolenie wypracuje w przyszłości inne wartości. Z Małgorzatą Malwiną Niespodziewaną rozmawia Marta Bożyk Bujak-Dobowolska Joanna. Nie wszędzie są highwaye. Z Joanną Bujak-Dobrowolską rozmawia Jacek Dembosz Dembosz Jacek (1946- ). Nie wszędzie są highwaye. Z Joanną Bujak-Dobrowolską rozmawia Jacek Dembosz Dembosz Jacek (1946- ). Praca w teatrze to jest coś rewelacyjnego. Z Dorotą Krakowską rozmawia Jacek Dembosz Demko Iwona (1974- ). Prawdziwa sztuka jest gdzie indziej. O Marii Pinińskiej-Bereś z Bettiną Bereś rozmawia Iwona Demko Demko Iwona (1974- ). Kobiety często się kameleonią. Z Iwoną Demko o tym, jak powstała ta książka, rozmawia Sylwia Góra Demko Iwona (1974- ). Wszyscy zbiegli sie zobaczyć, co robię. Z Anna Praxmayer rozmawia Iwona Demko Drożyńska Monika (1979- ). Dostałam dużo wsparcia od różnych osób. Z Karoliną Jabłońską rozmawia Monika Drożyńska Dziedzic Maria (1948- ). Tak mam, że sobie coś wymyślam, przyjeżdżam, zarządzam i działam. Z Marią Dziedzic rozmawia Magdalena Mach Godyń-Skoczylas Katarzyna. Słone jeziora. Z Kolektywem Space Start (Małgorzatą Kaczmarską i Katarzyną Godyń-Skoczylas) rozmawia Renata Kopyto Góra Sylwia (1988- ). Kobiety często się kameleonią. Z Iwoną Demko o tym, jak powstała ta książka, rozmawia Sylwia Góra Grabowska Joanna (historia). Mało atrakcyjne dokumenty skrywają pasjonujace historie. Z Joanną Grabowską rozmawia Paulina Tendera Hapchenko Veronica. Niebezpieczny zakręt. Z Alicją Pakosz rozmawia Veronika Hapchenko Hola Aleksandra. Moja przygoda ze sztuką. Z Marią Rogóż rozmawia Aleksandra Hola Jabłońska Karolina (1991- ). Dostałam dużo wsparcia od różnych osób. Z Karoliną Jabłońską rozmawia Monika Drożyńska Jagodzińska Katarzyna (1981- ). Tam i z powrotem stając się peintresse-graveuse. Z Agnieszką Łakomą rozmawia Katarzyna Jagodzińska Kaczmarska Małgorzata. Proszę Państwa, co my wiemy o Chile? Z Dagmarą Wyskiel rozmawia Małgorzata Kaczmarska Kaczmarska Małgorzata. Słone jeziora. Z Kolektywem Space Start (Małgorzatą Kaczmarską i Katarzyną Godyń-Skoczylas) rozmawia Renata Kopyto Kaszowska Zofia. Maria Ligęza - fizyk w Akademii Kopyto Renata. Słone jeziora. Z Kolektywem Space Start (Małgorzatą Kaczmarską i Katarzyną Godyń-Skoczylas) rozmawia Renata Kopyto Kosakowski Edward (sztuki piękne). Marysia działała zawodowo. O Marii Ostaszewskiej z Edwardem Kosakowskim i Mieczysławem Stecem rozmawia Dorota Białek-Kostecka Kosakowski Edward (sztuki piękne). Medwecka idzie! Kostecki Grzegorz. Medwecka idzie! Krakowska Dorota (1955- ). Praca w teatrze to jest coś rewelacyjnego. Z Dorotą Krakowską rozmawia Jacek Dembosz Krawczyk Lidia (1979- ). Jestem artystką z niepełnosprawnością. Z Joanną Pawlik rozmawia Lidia Krawczyk Leszczyńska Renata (1940- ). Medwecka idzie! Lisok Marta (1983- ). Upór. Z Małgorzatą Markiewicz rozmawia Marta Lisok Łakoma Agnieszka. Tam i z powrotem stając się peintresse-graveuse. Z Agnieszką Łakomą rozmawia Katarzyna Jagodzińska Marecka Agnieszka. Bez mojego podipsu "dama" nie mogła nigdzie wyjechać. Wspomienia o Marii Niedzielskiej zebrały Agnieszka Marecka i Katarzyna Różańska Markiewicz Małgorzata (1979-). Upór. Z Małgorzatą Markiewicz rozmawia Marta Lisok Misiak Krystyna (1949- ). W tkaninie jest coś pierwotnego. Z Krystyną Misiak rozmawia Olga Ząbroń Niespodziewana-Rados Małgorzata. Talent z mlekiem nam nie spłynął. Z artystkami z Grupy 13 rozmawia Małgorzata Malwina Niespodziewana Niespodziewana-Rados Małgorzata. Nowe pokolenie wypracuje w przyszłości inne wartości. Z Małgorzatą Malwiną Niespodziewaną rozmawia Marta Bożyk Nowakowska Krystyna (1953- ). Dzień bez obecności w pracowni uważam za stracony. Z Krystyną Nowakowską rozmawia Dorota Włosowicz Nowalińska Małgorzata. Co masz zrobić jutro - zrób wczoraj. Z Małgorzatą Schuster-Gawłowską rozmawia Małgorzata Nowalińska Pakosz Alicja (1996- ). Niebezpieczny zakręt. Z Alicją Pakosz rozmawia Veronika Hapchenko Pawlik Joanna (1974- ). Jestem artystką z niepełnosprawnością. Z Joanną Pawlik rozmawia Lidia Krawczyk Praxmayer Anna (1937- ). Wszyscy zbiegli sie zobaczyć, co robię. Z Anna Praxmayer rozmawia Iwona Demko Rogóż Maria. Moja przygoda ze sztuką. Z Marią Rogóż rozmawia Aleksandra Hola Schuster-Gawłowska Małgorzata (1938- ). Co masz zrobić jutro - zrób wczoraj. Z Małgorzatą Schuster-Gawłowską rozmawia Małgorzata Nowalińska Sokołowska Małgorzata (1952- ). Tu jest coś niematerialnego, ale niesłychanie ważnego. Z Małgorzatą Sokołowską rozmawia Paulina Tendera Sokół-Augustyńska Maria (1954- ). Trzy kobiety. Z Marią Sokół-Augustyńską rozmawia Bettina Bereś Stec Mieczysław. Marysia działała zawodowo. O Marii Ostaszewskiej z Edwardem Kosakowskim i Mieczysławem Stecem rozmawia Dorota Białek-Kostecka Stopka Tadeusz (1942- ). Medwecka idzie! Tendera Paulina. Mało atrakcyjne dokumenty skrywają pasjonujace historie. Z Joanną Grabowską rozmawia Paulina Tendera Tendera Paulina. Tu jest coś niematerialnego, ale niesłychanie ważnego. Z Małgorzatą Sokołowską rozmawia Paulina Tendera Waligórska Barbara (1948- ). Odkąd sięgam pamięcią... Wawrzusiak Mariola (1971- ). Drucik obok drucika. Z Mariolą Wawrzusiak rozmawia Maria (Maja) Woźniak Wielgut-Walczak Jadwiga. O książkach w świecie sztuki. Z Jadwigą Wielgut-Walczak rozmawia Monika Żarnowska Włosowicz Dorota. Dzień bez obecności w pracowni uważam za stracony. Z Krystyną Nowakowską rozmawia Dorota Włosowicz Woźniak Maja (1989- ). Drucik obok drucika. Z Mariolą Wawrzusiak rozmawia Maria (Maja) Woźniak Wyskiel Dagmara (1974- ). Proszę Państwa, co my wiemy o Chile? Z Dagmarą Wyskiel rozmawia Małgorzata Kaczmarska Wyszyńska Jadwiga. Medwecka idzie! Zalewski Władysław (1931-2020). Medwecka idzie! Ząbroń Olga (1985- ). W tkaninie jest coś pierwotnego. Z Krystyną Misiak rozmawia Olga Ząbroń Żarnowska Monika. O książkach w świecie sztuki. Z Jadwigą Wielgut-Walczak rozmawia Monika Żarnowska
Indeks R0: BMNK
Inny tyt: Wspominając Akademię : wysłuchane, zapisane, okazane : Iwona Demko, Maria Pinińska-Bereś, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Krystyna Misiak, Grupa 13, Małgorzata Schuster-Gawłowska, Maria Rogóż, Jadwiga Wielgut-Walczak, Agnieszka Łakoma, Maria Sokół-Augustyńska, Alicja Pakosz, Zofia Medwecka, Maria Dziedzic, Joanna Pawlik, Krystyna Nowakowska, Maria Ostaszewska, Barbara Waligórska, Mariola Wawrzusiak, Joanna Bujak-Dobrowolska, Karolina Jabłońska, Dagmara Wyskiel, Joanna Grabowska, Małgorzata Markiewicz, Anna Praxmayer, Kolektyw Space Start, Małgorzata Sokołowska, Dorota Krakowska, Wanda Macedońska, Maria Ligęza, Maria Niedzielska, Justyna Łuczaj-Salej, Monika Drożyńska, Beata Bigaj-Zwonek, Pamela Bożek, Janina Jeleńska-Papp, Marta Kocyłowska, Dorota Hadrian, Paulina Górniak, Małgorzata Szczęśniak, Justyna Kieresińska, Ewa Potocka, Małgorzata Olkuska, Gabriela Buzek-Garzyńska, Paulina Taranek, Agata Rościecha, Lilla Kulka
Opis wg okł.
Na okł. i k. tyt.: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - 200-lecie, 1818-2018.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31400/12 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Prace Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparastyki Mediów ; 4)
(Cykl Ikony Wyobraźni Zbiorowej ; 1)
Autor
Pawłowska-Jądrzyk Brygida. Andrzejewska Ewa (historia sztuki). "Rusałki" Jacka Malczewskiego, czyli o śmiertelnej pogoni za ideałem Baj Stanisław (1953- ). Maluję rzekę Bug Bednarczyk Judyta (1986- ). "Jestem pianą pszenicy, rozbłyskiem mórz..." O śmierci i wodzie w poezji Sylvii Plath Borucka Bożena. Między śmiercią a życiem. Motyw Topielicy z Sekwany w tekstach kultury (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej) Budzanowska-Weglenda Dominika (1973- ). "Żyjący topielec" - o przemianie w morskiej otchłani według proroka Jonasza Christianus-Gileta Katarzyna. Obraz morza w literaturze izraelskiej (Patrz pod: miłość Dawida Grosmana) Długosz Magdalena (1981- ). Coniunctio i (dis)solutio. Miłość i śmierć w alchemicznej wykładni obrazów z motywem wody na początku XX wieku Dobrzyńska Teresa (1943- ). "...wstępuję w nieprzejrzystą toń niezgłębionych przeznaczeń". Obraz pogrążania się w głębinie w wierszach Urszuli Kozioł z tomu "Przelotem" Fiłonowicz Adrianna. Motywy akwatyczne w magicznym świecie Harry’ego Pottera Gołos-Dąbrowska Katarzyna. Pochłonięci przez rzekę Negro - woda jako czynnik zagłady w antyutopii Alfreda Kubina "Po tamtej stronie" Kędzierska Aleksandra (1955- ). Akwatyczna teologia poezji Gerarda Manleya Hopkinsa Kłosowicz Krzysztof. O znaczeniu motywów akwatycznych w rozważaniach nad pojęciem sztuki i rolą artysty w noweli "Contessina" Henryka Manna Kobylińska-Bunsch Weronika. Aparat w konfrontacji z niszczycielskim żywiołem - o katastroficznym aspekcie motywów wodnych w fotografii polskiej Kostaszuk-Romanowska Monika (1963- ). Teatr na wodzie. Wodny żywioł we współczesnym teatrze polskim Litwin Elżbieta. O tęsknocie egocentryka, "skandalu miłości miłosiernej" i ścieraniu się żywiołów w filmie Baza Luhrmanna "William Shakespeare’s Romeo + Juliet" Luboń Arkadiusz (1984- ). Przeobrażenia symbolu. "Death by Water" T.S. Eliota w polskojęzycznych wersjach Morawska Justyna. Od realizmu do Realnego. Gest samobójczy w fotografii "Autoportret jako topielec" Hippolyte’a Bayarda oraz na obrazie "Raniony mężczyzna" Gustave’a Courbeta Pawłowska-Jądrzyk Brygida. Między nimfetką a syreną. O bohaterce opowiadania "Dziewczynka z hotelu Excelsior" Eustachego Rylskiego Pawłowska-Jądrzyk Brygida. "Tatarak" i kwestia "drugiego dna". O zapomnianej ekranizacji opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza Różańska Grażyna. "Z głową zanurzam się w falach życia". Motywy akwatyczne w poezji Kazimiery Zawistowskiej Seminowicz Alina. Zanurzenie w Okeanosie jako element mitu solarnego Stolarczyk Sylwia. Szaleństwo Ofelii jako fantazmat poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Szlachta-Ignatowicz Justyna. Rola rzeki w społeczeństwie pogranicza kulturowego. "Pierwsza polka" Horsta Bienka Tomczak Anna Maria. Z dala od świętych wód: "Hema i Kaushik" Jhumpy Lahiri Walęciuk-Dejneka Beata. Wodne panny z rybim ogonem: literackie wyobrażenia syren Więzik Małgorzata. Znaczenie wody w dumach ukraińskich i kulturze kozackiej Witczak Krzysztof Tomasz (1960- ). Kto umiera w tafli wody? - mit o Narcyzie i problem podmiotowości Zieliński Karol (filologia). Starcie w wodzie jako element schematu fabuły epiki heroicznej
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32540 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 49)
Autor
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Ratajczak Tomasz (1976- ). Soćko Adam (1975- ). Żuchowski Tadeusz J. (1958- ). Adamski Jakub (1985- ). Programy przestrzenne i funkcjonalne chórów katedr europejskich XI-XV wieku Brillowski Wojciech (1976- ). Brama miejska na stanowisku Kastro na greckiej wyspie Antikythera Domasłowski Jerzy. Czternastowieczne wyobrażenie św. Krzysztofa z kościoła Franciszkanów w Kaliszu. Ikonografia, związki artystyczne, znaczenie Horzela Dobrosława (1976- ). Tożsamość wzorów. O jednorodności stylowej architektury, mikroarchitektury, rzeźby architektonicznej i malarstwa witrażowego w Europie Środkowej połowy XIV wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie Jarzewicz Jarosław (1959- ). Okno w oknie. Malowany maswerk na witrażu w Chartes Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Okna nawy północnej kościoła św. Jakuba w Sandomierzu Kowalski Jacek (1964- ). Pan polski w dawnym ubiorze. Norblin jako interpretator sarmackiego portretu Labuda Adam Stanisław (1946- ). Dialog z widzem i prawda obrazu - oprzedstawieniach tryptyku św. Stanisława z Piotrawina Lindenhayn-Fiedorowicz Agnieszka. Kolegiata Mariacka w Szczecinie i jej znaczenie dla rozwoju architektury farnej Pomorza Zachodniego Łobodzińska Patrycja (1990- ). Najstarsze wyposażenie kościoła w Domachowie w świetle wizytacji, dokumentów kościelnych i najnowszych odkryć Miedziak Witold (1990- ). Uwagi na temat najstarszych świątyń bernardyńskich w Poznaniu Ober Marek (1951- ). O kościele Mariackim w Stargardzie raz jeszcze Pajor Piotr (1988- ). Książęta, żebracy i maswerki : kilka uwag o recepcji wzorów architektury francuskiej w XIII-wiecznym Krakowie Pilecka Elżbieta (1953- ). O "pamięci" kolorystyki wnętrza średniowiecznej katedry pw. Wniebowzięcia Panny Maryi i św. Wojciecha w Gnieźnie w świetle ostatnich prac konserwatorskich (2020/2021) Ratajczak Tomasz (1976- ). Zwiastuny gotyku w architekturze katedry gnieźnieńskiej Różański Artur (1976- ). Najstarsze wyposażenie kościoła w Domachowie w świetle wizytacji, dokumentów kościelnych i najnowszych odkryć Soćko Adam (1975- ). Geneza architektury kościoła oo. Benedyktynów pw. św. Jadwigii w Legnickim Polu Strzelczyk Jerzy (1941- ). Idole prillwickie Szyma Marcin (1968- ). Nieznany stipes ołtarza z dekoracją heraldyczną z opactwa Cystersów w Mogile Torbus Tomasz (1961- ). Krzyżtopór i Mascherino - próba atrybucji Walczak Marek (1965- ). Nieznany stipes ołtarza z dekoracją heraldyczną z opactwa Cystersów w Mogile Walczak Marek (1965- ). Tożsamość wzorów. O jednorodności stylowej architektury, mikroarchitektury, rzeźby architektonicznej i malarstwa witrażowego w Europie Środkowej połowy XIV wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie Walkowiak Marcin (1972- ). Król Władysław Jagiełło i dekoracja sculptura graeca w katedrze w Gnieźnie Wujewski Tomasz. Funkcje "palcówki"i tym podobnych szczegółów wyrobów ceramiki budowlanej Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Glosa w dyskusji nad precedencją najstarszych kościołów murowanych w wielkopolskiej domenie pierwszych Piastów w świetle najnowszych ustaleń Zawiasa-Staniszewska Katarzyna. Niespokojny podróżny czyli historyk sztuki na manowcach
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Bibliogr. publikacji Sz. Skibińskiego s. 15-24.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35864 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej