Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(6)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Quirini-Popławski Rafał (1972- )
(3)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Cipollaro Costanza (1976- ). A new appraisal of Zbigniew Olesnicki's Pontificale Cracoviense (Cracow Archiwum Kapituly Katedralnej na Wawelu MS Kp 12)
(1)
Czajkowski Michael J. The clock dial at Mogila Abbey and possible associated clock mechanisms
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). ...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati... Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu
(1)
Fabiański Marcin (1956- )
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego Jowisz malujący motyle czyli sen o wiośnie
(1)
Fernie Eric (1939- ). The church of St Andrew Cracow
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI
(1)
Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze
(1)
Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Gajewski Alexandra. Identity on the edge: the architecture of the Cistercian abbeys in Lesser Poland
(1)
Gałązka Robert
(1)
Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja koegzystencja kooperacja na Górnym Śląsku
(1)
Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny Abdera a krakowska szkoła rysunku i satyry 1908-1918
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o statusie malarstwa tablicowego w XIV wieku
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600
(1)
Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Obraz i kult
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic
(1)
Korduba Piotr (1976- ). Polski dom czyli dwór. Architektoniczna wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek)
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegart i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku czyli o tym że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku
(1)
Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki
(1)
Krasny Piotr (1966- )
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeome'a spisanej w roku 1608
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Kwiatkowska-Kopka Beata. Archaeological excavations at the Cistercian monasteries of Jedrzejów Szczyrzyc and Koprzywnica
(1)
Labuda Adam Stanisław (1946- ). Świadectwo źródła pisanego świadectwo formy artystycznej
(1)
Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta
(1)
Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli
(1)
Link-Lenczowska Stanisława. Summe necessarium pro omni statu hominum - zegary ludzie portrety
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu
(1)
Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie
(1)
Miler Jacek (1964-2018). Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych z 15 lutego 1951
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Moskal Katarzyna. Hafty krakowskie
(1)
Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce
(1)
Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował
(1)
Nestorow Dagny
(1)
Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu
(1)
Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego
(1)
Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp
(1)
Opacić Zoe. Architecture and ceremony in Cracow and Prague 1335 - 1455
(1)
Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea?
(1)
Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta
(1)
Pokora Jakub (1944- ). Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki
(1)
Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof
(1)
Postawka Helena. Widomy znak postępu i mocy Państwa. Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe?
(1)
Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem
(1)
Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Obraz Matki Boskiej z ormiańskiego kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim
(1)
Quirini-Popławski Rafał (1972- ). The oldest fragments of sculptural decoration from Wawel Hill
(1)
Raczkowski Juliusz (1975- ). Średniowieczne retabulum ołtarza głównego u toruńskich franciszkanów
(1)
Rolska Irena (1958- ). Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce
(1)
Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum
(1)
Rożnowska-Sadraei Agnieszka
(1)
Schuster-Gawłowska Małgorzata (1938- ). Ostatnie odkrycia konserwatorskie Hodegetrii Krakowskich
(1)
Simpson Gavin. Seeing the wood for the trees: Poland and the Baltic timber trade c. 1250 - 1650
(1)
Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie
(1)
Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Święta ikona Matki Boskiej z konstantynopolitańskiego klasztoru Hodegon i jej kultowe odwzorowania
(1)
Spodaryk Adam (1991?- ). Obraz Zaśnięcie Matki Boskiej autorstwa naśladowcy Michała Lancza z Kitzingen w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
(1)
Staniszewska Maria. Spisz i walka o lud polski o ziemie polskie o kraj cudowny. Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Stefański Krzysztof (1955- ). Architekt lwowski - Tadeusz Obmiński (1874-1932). Twórczość w latach 1902-1914
(1)
Szczerski Andrzej (1971- ). Sztuka współczesna w kontekście - uwagi na marginesie wystawy The power of fantasy. Modern and contemporary art from Poland w Brukseli w roku 2011
(1)
Szyma Marcin (1968- ). The chapel of Casimir the Great at the Dominican Church of the Holy Trinity Cracow
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Ukrzyżowanie w refektarzu klasztoru Dominikanów w Krakowie
(1)
Tabor Dariusz (1958- ). Liturgy and astrology: the orantes on the crypt floor in the Collegiate Church at Wislica
(1)
Timmermann Achim. Wer nicht recht tut den fure ich vor recht: Wroclaw's late Gothic pillory in contexts
(1)
Tylicki Jacek (1962- ). Uzupełnienia do twórczości Andrzeja Stecha
(1)
Utzig Joanna. Program witraży z kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku wobec tradycji
(1)
Vignau-Wilberg Peter (1935- ). Overbeck und die Kunst Raffaels. Von der Madonna della Sedia bis zur Vermahlung Mariae
(1)
Volk Peter (1937-2016). Ignaz Gunthers Verkundigungsgruppe in Weyarn
(1)
Walanus Wojciech (1976- )
(1)
Walanus Wojciech (1976- ). Veit Stoss and late Gothic sculpture in Lesser Poland: selected issues
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(5)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(5)
angielski
(1)
Temat
Historycy sztuki
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Bitwa 1920 r. warszawska
(1)
Gadomski, Jerzy (1934-2015)
(1)
Gutowski, Wiktor Ignacy (1884-1971)
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Ostrowski, Jan K. (1947- )
(1)
Plakat polski
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka romańska
(1)
Sztuka włoska
(1)
Sztuka średniowieczna
(1)
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
(1)
Wycinanki
(1)
Temat: czas
1201-
(3)
1301-
(2)
1401-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1918-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Czarnomorski, region
(1)
Genua
(1)
Kraków
(1)
Małopolska
(1)
Włochy
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(2)
Katalogi wystaw
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 21872, II 21873 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22447, III 22467 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Projekt Niepodległa realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości Niepodległa.
Publ. towarzysząca wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie, 24 lipca - 29 listopada 2020.
Bibliogr. s. 15. oraz w przypisach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 25230 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III 25229 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(The British Archaeological Association Conference Transactions ; 37)
Autor
Rożnowska-Sadraei Agnieszka. Węcławowicz Tomasz (1952- ). Cipollaro Costanza (1976- ). A new appraisal of Zbigniew Olesnicki's "Pontificale Cracoviense" (Cracow, Archiwum Kapituly Katedralnej na Wawelu, MS Kp 12) Czajkowski Michael J. The clock dial at Mogila Abbey and possible associated clock mechanisms Fernie Eric (1939- ). The church of St Andrew, Cracow Gajewski Alexandra. Identity on the edge: the architecture of the Cistercian abbeys in Lesser Poland Kwiatkowska-Kopka Beata. Archaeological excavations at the Cistercian monasteries of Jedrzejów, Szczyrzyc and Koprzywnica Opačić Zoë. Architecture and ceremony in Cracow and Prague, 1335 - 1455 Quirini-Popławski Rafał (1972- ). The oldest fragments of sculptural decoration from Wawel Hill Simpson Gavin. Seeing the wood for the trees: Poland and the Baltic timber trade, c. 1250 - 1650 Szyma Marcin (1968- ). The chapel of Casimir the Great at the Dominican Church of the Holy Trinity, Cracow Tabor Dariusz (1958- ). Liturgy and astrology: the orantes on the crypt floor in the Collegiate Church at Wislica Timmermann Achim. "Wer nicht recht tut den fure ich vor recht": Wroclaw's late Gothic pillory in contexts Walanus Wojciech (1976- ). Veit Stoss and late Gothic sculpture in Lesser Poland: selected issues Walczak Marek (1965- ). The figures on the sides of the tomb-chest of King Casimir the Great: a reassessment of the iconography of the Polish kingdom reborn Węcławowicz Tomasz (1952- ). The Cistercian abbey at Mogila: the latest research and new questions
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., Kraków, 3-7 lipca 2011 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31512 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. serii Marek Walczak ; t. 4)
Autor
Walanus Wojciech (1976- ). Walczak Marek (1965- ). Walczak Marek (1965- ). Jerzy Gadomski (1934-2015) Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o statusie malarstwa tablicowego w XIV wieku Raczkowski Juliusz (1975- ). Średniowieczne retabulum ołtarza głównego u toruńskich franciszkanów Labuda Adam Stanisław (1946- ). Świadectwo źródła pisanego, świadectwo formy artystycznej Łanuszka Magdalena. O kilku ciekawych motywach ikonograficznych w "Opłakiwaniu" z Chomranic Wyszyńska Anna. Nikodem zorientalizowany, czyli o potrzebie podjęcia badań kostiumologicznych nad piętnastowiecznym małopolskim malarstwem tablicowym na przykładzie "Opłakiwania" z Chomranic Łopatkiewicz Piotr (1965- ). Obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej - nieznane dzieło warsztatu Mistrza Tryptyku w Połomi Spodaryk Adam (1991?- ). Obraz "Zaśnięcie Matki Boskiej" autorstwa naśladowcy Michała Lancza z Kitzingen w Muzeum Czartoryskich w Krakowie Walanus Wojciech (1976- ). Zwieńczenia półkoliste w małopolskich nastawach ołtarzowych pierwszej połowy XVI wieku Smorąg-Różycka Małgorzata. Święta ikona Matki Boskiej z konstantynopolitańskiego klasztoru Hodegon i jej kultowe odwzorowania Schuster-Gawłowska Małgorzata (1938- ). Ostatnie odkrycia konserwatorskie Hodegetrii Krakowskich Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Obraz Matki Boskiej z ormiańskiego kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim Walczak Marek (1965- ). Z najnowszych odkryć gotyckiego malarstwa ściennego (prezbiterium katedry w Sandomierzu i kościół parafialny w Lubecku) Kaczmarek Romuald (1959- ). Obraz i kult Żmudziński Jerzy (1958- ). Malowidła ścienne w prezbiterium romańskiego kościoła w Mokrsku Dolnym Utzig Joanna. Program witraży z kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku wobec tradycji Horzela Dobrosława (1976- ). Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego Szyma Marcin (1968- ). Ukrzyżowanie w refektarzu klasztoru Dominikanów w Krakowie Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku Czyżak Marta (1972- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku Łuczyńska Justyna. Uwagi na temat ikonografii rękopisu "Revelationes Sanctae Birgittae" w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. II 3310) Moskal Katarzyna. Hafty krakowskie
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 353-398. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22744, III 22593 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Betlej Andrzej (1971- ). Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dworzak Agata (1988- ). Fabiański Marcin (1956- ). Krasny Piotr (1966- ). Kurzej Michał (1981- ). Nestorow Dagny. Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des "Guten Regenten" von Frans Francken dem Jüngeren Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel Baranowski Andrzej Józef. Architektura "antyczna" w reakcji na "barok". Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu Blaschke Kinga. "Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym, czasów ostatnich". Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza Dworzak Agata (1988- ). "...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati..." Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego "Jowisz malujący motyle", czyli sen o wiośnie Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski, czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja, koegzystencja, kooperacja na Górnym Śląsku Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny "Abdera" a krakowska "szkoła" rysunku i satyry 1908-1918 Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600 Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic Korduba Piotr (1976- ). Polski dom, czyli dwór. Architektoniczna, wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek) Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegärt i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku, czyli o tym, że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeôme'a spisanej w roku 1608 Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli Link-Lenczowska Stanisława. "Summe necessarium pro omni statu hominum" - zegary, ludzie, portrety Łepkowski Mateusz. Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Alekandryjskiej w Gwoźdźcu. Zarys problematyki badawczej Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz, Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie Miler Jacek (1964-2018). "Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych" z 15 lutego 1951 Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea? Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta Pokora Jakub (1944- ). "Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski", czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof Postawka Helena. "Widomy znak postępu i mocy Państwa". Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe? Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem Rolska Irena (1958- ). Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Staniszewska Maria. Spisz i "walka o lud polski, o ziemie polskie, o kraj cudowny". Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego Stefański Krzysztof (1955- ). Architekt lwowski - Tadeusz Obmiński (1874-1932). Twórczość w latach 1902-1914 Szczerski Andrzej (1971- ). Sztuka współczesna w kontekście - uwagi na marginesie wystawy "The power of fantasy. Modern and contemporary art from Poland" w Brukseli w roku 2011 Tylicki Jacek (1962- ). Uzupełnienia do twórczości Andrzeja Stecha Vignau-Wilberg Peter (1935- ). Overbeck und die Kunst Raffaels. Von der Madonna della Sedia bis zur Vermählung Mariae Volk Peter (1937-2016). Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn Walczak Marek (1965- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Wardzyński Michał (1975- ). Lwowska rzeźba rokokowa pod Warszawą? Przyczynek do geografii artystycznej osiemnastowiecznej rzeźby na Mazowszu Wątroba Przemysław (1966- ). Le palais d'Ignacy Cetner à Krakowiec et son architecture Pierre Ricaud de Tirregaille. Nouvelles constatations et hypothèses Witko Andrzej (1966- ). Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z Małego Dziedzińca sewilskiego klasztoru Marced Calzada Wolski Marian (1962- ). Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamieniecki z początku XVII wieku Wołczański Józef (1959- ). Inwentarze zbiorów muzelanych do roku 1939 w zasobach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Wrabec Jan (1937-2019). Na wschód od Legnickiego Pola Zaucha Tomasz (1969- ). "Prawdą a pracą". Sygnet drukarni w Dobromilu Zgliński Marcin. Projekt Stanisława Połujana na regulację wzgórza wawelskiego z lat 1932-1933 Zgórniak Marek (1960- ). Czy Krystyn Ostrowski był historykim sztuki? Żmudziński Jerzy (1958- ). Zaginiony kontrakt na budowę kościoła Świętej Trójcy w Koniecpolu. O pracach Macieja Trapoli, Jana Laitnera i Jana Zaora dla hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Jana K. Ostrowskiego za lata 1969-2016 s. 11-24.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22689 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej