Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(18)
Forma i typ
Książki
(18)
Dostępność
dostępne
(16)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Magazyn
(16)
Księgozbiór podręczny
(2)
Autor
Marecki Józef (1957- )
(16)
Rotter Lucyna (1971- )
(11)
Zając Renata
(3)
Marecki Józef (1957- ). Słowo wstępne
(2)
Marecki Józef (1957- ). Wstęp
(2)
Rotter Lucyna (1971- ). Słowo wstępne
(2)
Rotter Lucyna (1971- ). Wstęp
(2)
Bielak Andrzej. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Bojar Michał. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Borza Peter. Milosrdenstvo greckokatolikov s prenasledovanymi Zidmi na Slovensku v rokoch 1939-1945
(1)
Borza Peter. Premeny Baziliky Zosnutia Presvatej Bohorodicky v L'utine
(1)
Borza Peter. Zidia medzi zivotom a smrt'ou na vychodnom Slovensku v rokoch 1939-1945
(1)
Borza Peter. Zneuzivanie moci autoritativnou vladou Slovenskej republiky na priklade grekokatolickej cirkvi v rokoch 1939-1940
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej do połowy XVII wieku
(1)
Calma Clarinda E. How to soften a tyran's heart?
(1)
Chrząszczewski Jacek (1967- ). Chaczkary krzyże wotywne epitafia płyty nagrobne i pamiątkowe Ormian polskich jako materialne znaki pamięci o ludziach i czasach
(1)
Coranic Jaroslav (1973- ). Sakralna barokova architektura greckokatolickych chramov na vychodnom Slovensku
(1)
Dancak Pavol. Sens wychowania w zamyśle Jana Amosa Komeńskiego
(1)
Dmowski Rafał (1974- ). Ku niepodległości
(1)
Dźwigaj Czesław (1950- ). Dotyk miłosierdzia
(1)
Dźwigaj Czesław (1950- ). Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej
(1)
Felczyńska Agata. Noty katalogowe
(1)
Ficoń Magdalena. Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy
(1)
Ficoń Magdalena. Od emblematów do plakatów
(1)
Ficoń Magdalena. Władza wieczna i przemijająca
(1)
Filipek Sławomir (ksiądz). Noty katalogowe
(1)
Frey Ludwik (1942- )
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Drzewa i krzewy oraz ich symbolika w zalotach i obrzędach weselnych (wybrane zagadnienia)
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Jak przyroda doświadcza władzy człowieka?
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Misericordia Domini in viriditas
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Symbolika klasztornego wirydarza
(1)
Gancarski Jan (1956- )
(1)
Gawroński Krzysztof (1950- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Gałuszka Tomasz (1978- ). Alter Stanislaus Episcopus. Z badań nad czternastowiecznym Żywotem świętego Jacka
(1)
Giza Andrzej. Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin
(1)
Giza Andrzej. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka
(1)
Golik-Prus Aleksandra. Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horazdovickiego
(1)
Graczyk Waldemar (1964- ). Relacje pomiędzy Stanisławem Łubieńskim biskupem płockim a Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim poetą baroku w świetle zachowanej korespondencji
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Noty katalogowe
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Przyjaźń gniew a nawet ekskomunika. Biskupi krakowscy wobec Jagiellońskiej Wszechnicy u schyłku średniowiecza i na początku doby nowożytnej
(1)
Górski Jacek (1962- ). Zabytki sztuki greckiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (przeszłość i nowe perspektywy)
(1)
Gąsowski Tomasz (1947- ). Powstanie styczniowe - dziedzictwo i pamięć
(1)
Hernik Józef (1967- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Hernik Józef (1967- ). Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Janka Gyorgy (1964- ). Tur der Barmherzigkeit
(1)
Kardaś Artur (1964- ). Edukacja i wychowanie młodzieży męskiej w Rzeczypospolitej okresu baroku
(1)
Karpacz Artur. Noty katalogowe
(1)
Karpacz Emilia. Chwała bohaterom
(1)
Karpacz Emilia. Noty katalogowe
(1)
Kałużny Józef Cezary (1967- )
(1)
Kałużny Józef Cezary (1967- ). Christological labarum of Constantine the Great (306-337) as a signum of the new powe
(1)
Kałużny Józef Cezary (1967- ). Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę?
(1)
Kałużny Józef Cezary (1967- ). Św. Józef Bilczewski i jego niezrealizowane badania z zakresu antyku chrześcijańskiego w świetle odnalezionych w Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie materiałów źródłowych. Zarys problematyki
(1)
Kluz Paulina. Noty katalogowe
(1)
Kolak Wacław (1923-2007)
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Od małej wioski w diecezji krakowskiej do dzielnicy wielkiego miasta w diecezji gliwickiej
(1)
Koprivnakova Jana. Vyvoj edukacie v Uhorsku v obdobi baroka
(1)
Kołpak Piotr. Noty katalogowe
(1)
Kołpak Piotr. Polska królewska
(1)
Kołpak Piotr. Święci patronowie Krtólestwa Polskiego
(1)
Król Karol (nauki rolnicze). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Kurzydło Jacek. Noty katalogowe
(1)
Kuska Justyna. Noty katalogowe
(1)
Kuśka Maksymilian. Miejsce klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie wśród lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX stulecia
(1)
Kuśtowska Justyna. Serce krew woda
(1)
Kęder Wojciech (1953- ). Biskupi krakowscy w czasach pierwszej Rzeczypospolitej
(1)
Kęder Wojciech (1953- ). Noty katalogowe
(1)
Lewandowski Jan (1944- ). Mały Wiedeń
(1)
Lubecka Joanna. Obiekty miłosierdzia
(1)
Lubecka Joanna. Od Memento Mori do Totenkopf
(1)
Lubecka Joanna. Spór o słowa
(1)
Marecki Józef (1957- ). Księcia Kardynała Metropolity troska o Wawel
(1)
Marecki Józef (1957- ). Kłosy w polskiej heraldyce światowej
(1)
Marecki Józef (1957- ). Patriotyczna działalność kapucynów krakowskich w XIX w
(1)
Marecki Józef (1957- ). Propagadna władzy w polskiej numizmatyce w latach 1949-1989 (fragment większej całości)
(1)
Marecki Józef (1957- ). Wyobrażenia hagiograficzne w polskich herbach miejskich
(1)
Marecki Józef (1957- ). Znaki i symbolika śmierci w polskiej heraldyce zakonnej
(1)
Marecki Józef (1957- ). Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku
(1)
Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Kaznodziejstwo barokowe jako element teatru pompa funebris
(1)
Małocha Joanna
(1)
Małocha Joanna. Zapomniany wzór barokowej pobożności - o świętobliwej Ludwice (Ludowice) Kęckiej słów parę
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kult historii Krakowa i Polski
(1)
Mikietyński Piotr (1966- ). Noty katalogowe
(1)
Mikietyński Piotr (1966- ). Pierwsza wojna światowa a sprawa polska
(1)
Mordel Stefan (1947- ). Vplyv baroka na architekturu a sakralne umenie na krajiny Strednej Európy so zvlastnym zreteiom na Slovensko
(1)
Myszor Jerzy (1950- ). Peregrynacje chłopów śląskich do Ziemi Świętej w latach 1840-1914
(1)
Nabywaniec Stanisław (1958- ). Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w świetle roczników diecezjalnych na lata 1938 i 1952. Próba bilansu zysków i strat
(1)
Noga Zdzisław (1961- ). Do Krakowa czy Lwowa? Przybysze z miast województwa sandomierskiego w wiekach od XV do XVI
(1)
Osadczy Włodzimierz (1969- ). Idea stolicy Kijowskiej jako symbol zwierzchności w Kościołach wschodnich tradycji bizantyńsko-ruskiej
(1)
Ożóg Krzysztof (1956- ). W drodze do wieczności - ostatnie miesiące życia i śmierć królowej Jadwigi Andegaweńskiej
(1)
Pal'a Gabriel (1972- ). Manipulacia v mediach ako priklad vplyvu moci na spolocnost'
(1)
Palocko Stefan (1973- ). Zmysel krest'anskej modlitby za zosnulych
(1)
Panas Paweł. Jeździec bez głowy Zygmunta Haupta
(1)
Perkun Vitalij (1976- ). Repertorium ukrains'kih pecatok XVII-XVIII st
(1)
Petro Marek. Milosrdenstvo ako moralny apel Liturgie Sv. Jana Zlatousteho
(1)
Petro Marek. Vizualny styl mesta a vidieka na slovensku - moralny aspekt
(1)
Pietrzyk Zdzisław (1957- ). Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horazdovickiego
(1)
Prus Barbara. Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Na wschód od Zachodu
(1)
Puskas Bernadett (1963- ). Ikonografia zitijnih ikon mucenikiv grekokatolic'koi cerkvi Blazennih Teodora Romzi mukacivs'kogo ta Petra-Pavla Gojdica prasivs'kogo episkopiv
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(18)
Język
polski
(18)
Temat
Ikonografia chrześcijańska
(4)
Rośliny
(3)
Symbole
(3)
Symbolika religijna
(3)
Święci i błogosławieni
(3)
Sztuka sakralna europejska
(2)
Architektura sakralna polska
(1)
Barok
(1)
Barwy
(1)
Biblia
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Filatelistyka
(1)
Forma
(1)
Gadzała, Franciszek (1883-1963)
(1)
Heraldyka
(1)
Herby miejskie
(1)
Historycy
(1)
Kapucyni
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krasicki, Ignacy (1735-1801)
(1)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(1)
Miasta
(1)
Mięsowicz, Franciszek (1892-1980)
(1)
Miłosierdzie
(1)
Miłosierdzie Boże
(1)
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (Kraków)
(1)
Muzeum Katedralne Jana Pawła II (Kraków)
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niepokalane Poczęcie
(1)
Nowosielecki, Józef (1821-1903)
(1)
Obrzędy
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Poezja
(1)
Religijność
(1)
Symbolika chrześcijańska
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Urban, Jacek (1953- )
(1)
Wieś
(1)
Władza
(1)
Zakony
(1)
Zwierzęta
(1)
Temat: czas
1701-
(4)
1601-
(3)
1801-
(3)
1501-
(2)
1901-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
2001-0
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(1)
Krosno
(1)
Polska
(1)
Słowacja
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
18 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
300 lat Zakonu o.o. Kapucynów w Krakowie, 1695-1995.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 13929 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Źródła Historyczne Krakowskiej Prowincji Kapucynów ; 4)
Tyt. oryg.: Liber historiarum primus
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 20356/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. II 24409 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 22375 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 22376 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Symbolika roślin. CD 1. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor., dźw. ; 12 cm.
(Heraldyka i Symbolika Chrześcijańska / red. serii: Renata Zając)
Zawiera: Rośliny w heraldyce (heraldyka świecka i zakonna) 99'45".
Zawiera: Symbolika kwiatów i ziół 35'22".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. El 159/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Symbolika zwierząt. CD 1. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor., dźw. ; 12 cm.
(Heraldyka i Symbolika Chrześcijańska / red. serii: Renata Zając)
Zawiera: Biskupa Ignacego Krasickiego zwierzęcy bohaterowie bajek 66'48".
Zawiera: Zwierzęta jako atrybuty świętych 72'11".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. El 141/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Symbolika roślin. CD 4. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor., dźw. ; 12 cm.
(Heraldyka i Symbolika Chrześcijańska / red. serii: Renata Zając)
Zawiera: Rośliny w filatelistyce 71'05".
Zawiera: Symbolika traw w poezji i religii 42'51".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. El 159/4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Summ. Streszcz. wł.
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. II 13500 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. Czas. II 983/6 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 29228 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Znak, Symbol, Rytuał ; t. 1)
Nazwy aut. na s. 348-360. Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. po art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 27473, II 30817 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Znak, Symbol, Rytuał)
Autor
Marecki Józef (1957- ). Rotter Lucyna (1971- ). Marecki Józef (1957- ). Słowo wstępne Rotter Lucyna (1971- ). Słowo wstępne Dźwigaj Czesław (1950- ). Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej Szetelnicki Wacław (1967- ). Pamięć historyczna w krajobrazie miasta Legnicy - dylematy wokół destruktywnego pobytu armii sowieckiej Petro Marek. Vizuálny štýl mesta a vidieka na slovensku - morálny aspekt Schmahl Ludwig (1943- ). Rozwój historyczny Blankenheim, od czasów rzymskich do okresu wpływu administracji francuskiej i pruskiej oraz perspektywy przyszłego rozwoju Šturák Peter (1964- ). Význam katolíckych univerzít a ich znakov v mestách na príklade Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove Slivka Daniel (1975- ). Pamätné a sakrálne miesta súčasného judaizmu Tirpák Peter. Kristovo hlásanie v mestách a dedinách ako predobraz súčasnej katechézy Kuśka Maksymilian. Miejsce klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie wśród lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX stulecia Marecki Józef (1957- ). Kłosy w polskiej heraldyce światowej Rotter Lucyna (1971- ). Funkcja semantyczna stroju na przykładzie portretów i fotografii ziemian polskich Frey Ludwik (1942- ). Symbolika klasztornego wirydarza Giza Andrzej. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka Puskás Bernadett (1963- ). Značennâ kraêvidu v ìkonopisì Ficoń Magdalena. Od emblematów do plakatów Lubecka Joanna. Spór o słowa Borza Peter. Premeny Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v L'utine
Indeks R0: BMNK
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30818 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Znak, Symbol, Rytuał)
Autor
Marecki Józef (1957- ). Rotter Lucyna (1971- ). Marecki Józef (1957- ). Wstęp Rotter Lucyna (1971- ). Wstęp Puskás Bernadett (1963- ). Ìkonografìâ žitìjnih ìkon mučenikìv grekokatolic'koï cerkvi Blažennih Teodora Romži mukačìvs'kogo ta Petra-Pavla Gojdiča prâšìvs'kogo êpiskopìv Ficoń Magdalena. Władza wieczna i przemijająca Szetelnicki Wacław (1967- ). Transitus - narodziny dla nieba w symbolice i średniowiecznej hagiografii chrześcijańskiej Šturák Peter (1964- ). Prvky l'udovej tradície sprevádzajúce náboženský život veriacich od narodenia po smrt' vo vybraných gréckokatolíckych farnostiach na Spiši Tirpák Peter. Znak, symbol a rituál v iniciačných sviatostiach Východnej katolíckej cirkvi Rotter Lucyna (1971- ). Symbolika i przemiany stroju nowożeńców w kulturze polskiej Frey Ludwik (1942- ). Drzewa i krzewy oraz ich symbolika w zalotach i obrzędach weselnych (wybrane zagadnienia) Marecki Józef (1957- ). Znaki i symbolika śmierci w polskiej heraldyce zakonnej Hernik Józef (1967- ). Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Bielak Andrzej. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Bojar Michał. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Ulman Elżbieta. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Borza Peter. Židia medzi životom a smrt'ou na východnom Slovensku v rokoch 1939-1945 Slivka Daniel (1975- ). Židovské náboženské obrady a životný cyklus človeka Lubecka Joanna. Od "Memento Mori" do "Totenkopf" Paločko Štefan (1973- ). Zmysel krest'anskej modlitby za zosnulých Panas Paweł. "Jeździec bez głowy" Zygmunta Haupta
Indeks R0: BMNK
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30820 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Misericordia Domini / pod redakcją Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter. - Kraków : Wydawnictwo Unum, 2016. - 404, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
(Znak, Symbol, Rytuał ; 8)
Autor
Marecki Józef (1957- ). Rotter Lucyna (1971- ). Marecki Józef (1957- ). Słowo wstępne Rotter Lucyna (1971- ). Słowo wstępne Frey Ludwik (1942- ). Misericordia Domini in viriditas Tirpák Peter. Božie Milosrdenstvo - impulz k premene zmýšl'ania Petro Marek. Milosrdenstvo ako morálny apel Liturgie Sv. Jána Zlatoústeho Marecki Józef (1957- ). Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Calma Clarinda E. How to soften a tyran's heart? Rotter Lucyna (1971- ). Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej Lubecka Joanna. "Obiekty miłosierdzia" Gawroński Krzysztof (1950- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Hernik Józef (1967- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Król Karol (nauki rolnicze). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Prus Barbara. Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Janka György (1964- ). Tür der Barmherzigkeit Dźwigaj Czesław (1950- ). Dotyk miłosierdzia Schmahl Ludwig (1943- ). Christliche Symbole auf spätrömischen Münzen im weströmischen Reich Zajchowska Sylwia. Christliche Symbole auf spätrömischen Münzen im weströmischen Reich Kałużny Józef Cezary (1967- ). Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę? Ficoń Magdalena. Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy Szetelnicki Wacław (1967- ). Misericordia Domini w symbolice chrześcijańskiej - reflekcje wokół narracji miłosierdzia Sládek Karel (1973- ). Symbols of Mercy of God the Father in Western paintings and Eastern icons Puskás Bernadett (1963- ). Ìkonografìčnij ta stilìstičnij analìz mozaïk ugors'koï kaplicì bazilìki Božogo Miloserdâ v Krakovì-Lagevnìkah Kuśtowska Justyna. Serce, krew, woda Chrząszczewski Jacek (1967- ). Chaczkary, krzyże wotywne, epitafia, płyty nagrobne i pamiątkowe Ormian polskich jako materialne znaki pamięci o ludziach i czasach Giza Andrzej. Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin Slivka Daniel (1975- ). Nové významové formy hebrejského termínu "hesed" ako milosrdenstva v judaizme Borza Peter. Milosrdenstvo gréckokatolíkov s prenasledovanými Židmi na Slovensku v rokoch 1939-1945
Indeks R0: BMNK
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30819 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30579 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Dmowski Rafał (1974- ). Ku niepodległości Felczyńska Agata. [Noty katalogowe] Filipek Sławomir (ksiądz). [Noty katalogowe] Graff Tomasz (1977- ). [Noty katalogowe] Karpacz Artur. [Noty katalogowe] Karpacz Emilia. Chwała bohaterom Karpacz Emilia. [Noty katalogowe] Kęder Wojciech (1953- ). Biskupi krakowscy w czasach pierwszej Rzeczypospolitej Kęder Wojciech (1953- ). [Noty katalogowe] Kluz Paulina. [Noty katalogowe] Kołpak Piotr. [Noty katalogowe] Kołpak Piotr. Polska królewska Kołpak Piotr. Święci patronowie Krtólestwa Polskiego Kurzydło Jacek. [Noty katalogowe] Kuska Justyna. [Noty katalogowe] Marecki Józef (1957- ). Patriotyczna działalność kapucynów krakowskich w XIX w. Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kult historii Krakowa i Polski Mikietyński Piotr (1966- ). [Noty katalogowe] Mikietyński Piotr (1966- ). Pierwsza wojna światowa a sprawa polska Sadowski Maciej (1971- ). Ojciec Bernard Łubieński na ścieżkach polskiej niepodległości w służbie Obfitego Odkupienia Skrabski Józef (1975- ). Skrabski Józef (1975- ). [Noty katalogowe] Skrabski Józef (1975- ). Wątki patriotyczne w sztuce okresu niewoli narodowej Starzyński Marcin (1981- ). [Noty katalogowe] Starzyński Marcin (1981- ). W służbie ojczyźnie Szweda Piotr (1971- ). [Noty katalogowe] Urban Jacek (1953- ). Biskupi krakowscy czasów niewoli narodowej Urban Jacek (1953- ). Katedra na Wawelu u progu niepodległości Urban Jacek (1953- ). [Noty katalogowe] Urban Jacek (1953- ). Miłość Ojczyzny w życiu Adama Stefana Sapiehy Witecki Stanisław. Korzenie tożsamości Witecki Stanisław. [Noty katalogowe] Witko Andrzej (1966- ). Królowa Korony Polskiej Witko Andrzej (1966- ). [Noty katalogowe] Witko Andrzej (1966- ). Wolska-Wróbel Karolina. [Noty katalogowe] Wołczański Józef (1959- ). Episkopat Kościoła rzymskokatolickiego i ormiańskokatolickiego Galicji (Małopolski) wobec problemu odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 roku Zboralska Maria (1978- ). "Wielka sprawa wolności"
Indeks R0: BMNK
Wystawa prezentowana w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie i Muzeum Katedralne na Wawelu, od 7 listopada 2018 r.
Bibliogr. s. 399-412.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 24098, III 24320 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Tyrała Robert (1965- ). Wolski Marian (1962- ). Kałużny Józef Cezary (1967- ). Smyth Monika. Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej do połowy XVII wieku Gałuszka Tomasz (1978- ). Alter Stanislaus Episcopus. Z badań nad czternastowiecznym "Żywotem świętego Jacka" Gąsowski Tomasz (1947- ). Powstanie styczniowe - dziedzictwo i pamięć Golik-Prus Aleksandra. Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horaždovickiego Górski Jacek (1962- ). Zabytki sztuki greckiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (przeszłość i nowe perspektywy) Graff Tomasz (1977- ). Przyjaźń, gniew, a nawet ekskomunika. Biskupi krakowscy wobec Jagiellońskiej Wszechnicy u schyłku średniowiecza i na początku doby nowożytnej Kałużny Józef Cezary (1967- ). Św. Józef Bilczewski i jego niezrealizowane badania z zakresu antyku chrześcijańskiego w świetle odnalezionych w Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie materiałów źródłowych. Zarys problematyki Kopiec Jan (1947- ). Od małej wioski w diecezji krakowskiej do dzielnicy wielkiego miasta w diecezji gliwickiej Marecki Józef (1957- ). Księcia Kardynała Metropolity troska o Wawel Myszor Jerzy (1950- ). Peregrynacje chłopów śląskich do Ziemi Świętej w latach 1840-1914 Nabywaniec Stanisław (1958- ). Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w świetle roczników diecezjalnych na lata 1938 i 1952. Próba bilansu zysków i strat Noga Zdzisław (1961- ). Do Krakowa czy Lwowa? Przybysze z miast województwa sandomierskiego w wiekach od XV do XVI Ożóg Krzysztof (1956- ). W drodze do wieczności - ostatnie miesiące życia i śmierć królowej Jadwigi Andegaweńskiej Pietrzyk Zdzisław (1957- ). Dyteiści małopolscy w sztambuchu Wacława Parmenidy Horaždovickiego Purchla Jacek (1954- ). Na wschód od Zachodu Rokosz Mieczysław (1942- ). Nad pierścieniem zwanym świętego Stanisława Sroka Stanisław (1949- ). Nawojka - pierwsza studentka Uniwersytetu Krakowskiego Stanaszek Bogdan (1966- ). Sprawozdania proboszczów z dekanatu rudnickiego o zniszczeniach spowodowanych przez działania wojenne w latach 1914 i 1915 Tyrała Robert (1965- ). Współczesna troska Kapituły Katedralnej na Wawelu w kontekście historycznym Wenta Jarosław (1955- ). O początkach zakonu krzyżackiego Witko Andrzej (1966- ). Pochwała kapłaństwa. Lucasa Valdésa malowidła na ścianach nawy głównej w sewilskim kościele Los Venerables Wolski Marian (1962- ). Krąg rodzinny biskupa Ludwika Łętowskiego Wołczański Józef (1959- ). Księdza Edwarda Stankiewicza wojenne wspomnienia z parafii Chromohorb w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 80. Bibliogr. prac naukowych J. Urbana s. 40-53.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 36275 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej