Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(4)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Machajewski Henryk (1952- )
(2)
Andrzejowski Jacek. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opniogórze
(1)
Bartkowiak Romualda. Nieznana średniowieczna siedziba rycerska w Lotyniu gm. Okonek. Uwagi wstępne
(1)
Beleckij Sergej Vasil'evic (1953- ). Neskoiko zamecanij o dvuzubce iz mogiinika bodza v centranoj casti Poisi
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bodzek Jarosław. Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Echa czasów Wielkiego Elektora. Zapiski kronikarskie z lat 1660–1684 z ksiąg kościelnych parafii ewangelickiej w Reczu
(1)
Bugaj Michał. O pewnej kwerendzie muzealnej (niezakończonej) i raz jeszcze o mieczu z późnobrązowego skarbu odkrytego w Kościernicy (Kosternitz) pow. koszaliński
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Mauzoleum przekształcone w elitarny cmentarz? o początkach nekropoli w Bodzi
(1)
Bursche Aleksander (1956- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii
(1)
Chludziński Andrzej (językoznawca). Ignacy Wojciech Skrzypek - trzy nazwy osobowe Jubilata
(1)
Chowaniec Roksana (1975- ). Barbarzyńcy na Sycylii. O wandalskich i ostrogockich wyprawach na wyspę
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu
(1)
Cieśliński Adam. The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn's archives
(1)
Ciołek Renata (1972- ). Moneta Gajusza (Kaliguli) wybita dla Marka Agryppy znaleziona w Radomiu
(1)
Cnotliwy Eugeniusz (1932- ). Wielkomorawskie oprawki na terenie północno zachodniej Słowiańszczyzny
(1)
Cymek Lidia. Wyniki badań anatomiczno-antropologicznych ludzkich szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej wydobytych na cmentarzysku w Czosnowie gm. Przechlewo woj. pomorskie (stanowisko 35.)
(1)
Czarnecka Katarzyna (archeologia). Co przechowywano w zamkniętej kasetce?
(1)
Czonstke Karolina. Lubiszewo - wczesnośredniowieczny gród w zakolu Motławy wraz z zapleczem w świetle archiwalnych i najnowszych badań
(1)
Durdyń Grzegorz. Ceramika średniowieczna z badań archeologicznych w Mierzynie pod Szczecinem. Przyczynek do badań wsi zachodniopomorskiej w okresie przemian lokacyjnych
(1)
Dworaczyk Marek (archeologia). Osada z okresu halsztackiego i przedrzymskiego w Dobrej koło Szczecina
(1)
Dyczek Piotr (1956- ). Tajemniczy labirynt z Rhizon
(1)
Dymowski Arkadiusz. Wojny dackie Trajana a napływ denarów rzymskich na tereny położone na północ od Karpat
(1)
Dzierlińska Monika. Archeologiczne badania wykopaliskowe we wsi Czarnica (gmina Miastko) w latach 1930 1961 i 1962
(1)
Dzięgielewska Marta. Pomorskie muzea XXI wieku - przenikanie się starych i nowych idei
(1)
Florek Marek (1956- ). Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych
(1)
Fudziński Mirosław. Osadnictwo fazy wielkowiejskiej nad środkową Wierzycą na podstawie wczesnohalsztackiej fazy cmentarzyska w Chwarznie gm. Stara Kiszewa
(1)
Fudziński Piotr. Osadnictwo fazy wielkowiejskiej nad środkową Wierzycą na podstawie wczesnohalsztackiej fazy cmentarzyska w Chwarznie gm. Stara Kiszewa
(1)
Gackowski Jacek (1959- ). Główka naczynia zoomorficznego z Grzywny pow. Toruń. Kolejne na ziemi chełmińskiej znalezisko plastyki zwierzęcej kultury łużyckiej
(1)
Gawroński Radosław Andrzej. Tajemniczy greckojęzyczny informator Tacyta?
(1)
Iwaszkiewicz Joanna. Zbiory wybranych muzeów Pomorza Zachodniego na podstawie kwestionariuszy muzealnych z końca lat 30. XX w
(1)
Jagodziński Marek Franciszek (1953- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Jakubiak Krzysztof. The end of the Iron Age period in the Araxes valley (Armenia) from the prespective of Metsamor
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Szlufki do zawieszania kluczy z XV–XVI w. z terenu Pomorza Środkowego
(1)
Jaworski Piotr (1950- ). Brązowy posążek Zeusa Amona znaleziony w Ptolemais
(1)
Jons Hauke (1961- ). Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza
(1)
Kaczmarska Patrycja. Osady fazy marianowskiej - klucz do poznania przemian kulturowych Pomorza Zachodniego?
(1)
Kajkowski Kamil. Między sferą niebiańską a zaświatami. Rola artefaktów pradziejowych w kulturze wczesnośredniowiecznych Pomorzan
(1)
Kajkowski Kamil. Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu
(1)
Kalka Piotr (1977- ). Wilhelm Petzsch - nieco zapomniany badacz Pomorza
(1)
Kapera Zdzisław Jan (1942- ). Przebieg kampanii turtanu Sargona II przeciw Aszdodowi. Przypadek do dziejów Filistei pod koniec VIII wieku p.n.e
(1)
Kara Michał (1964- )
(1)
Kara Michał (1964- ). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”
(1)
Karasiewicz-Szczypiorski Radosław. Z dala od uczęszczanych szlaków? Kilka słów o znaczeniu i miejscu Olbii na peryferiach świata rzymskiego
(1)
Kasprzak Andrzej (archeologia)
(1)
Kasprzak Andrzej (archeologia). Miecz z wczesnej epoki żelaza znaleziony na wielokulturowym cmentarzysku w Miechęcinie pow. kołobrzeski
(1)
Kasprzak Andrzej (archeologia). Słowo wstępne
(1)
Kloskowski Jerzy. Na Jubileusz 80-lecia szanownego Kolegi mgra Ignacego Skrzypka
(1)
Kokowski Andrzej (1953- ). Soldin/Myślibórz. Nieznane karty z dziejów muzeum i archeologii dawnego powiatu myśliborskiego w okresie międzywojennym
(1)
Kontny Bartosz (1971- ). O łodziach u Swionów
(1)
Kopecky Miroslav. Wyniki badań anatomiczno-antropologicznych ludzkich szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej wydobytych na cmentarzysku w Czosnowie gm. Przechlewo woj. pomorskie (stanowisko 35.)
(1)
Kowalska Anna Bogumiła. Ceramika średniowieczna z badań archeologicznych w Mierzynie pod Szczecinem. Przyczynek do badań wsi zachodniopomorskiej w okresie przemian lokacyjnych
(1)
Kowalska Anna Bogumiła. Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza
(1)
Kowalski Krzysztof (1947- ). Zabytki archeologiczne z dziewiętnastowiecznej kolekcji Stowarzyszenia Naukowego w Koszalinie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie
(1)
Kozłowska Dorota (archeologia). Zabytki archeologiczne z dziewiętnastowiecznej kolekcji Stowarzyszenia Naukowego w Koszalinie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie
(1)
Kraszczuk Robert (1970- ). Zaczęło się od Bielawy - badania nad wyspami ziemi drawskiej i wałeckiej
(1)
Krzanik-Dworanowska Kamila. Klukowo - odkrywanie dziejów wsi
(1)
Krzepkowski Marcin (1976- )
(1)
Krzepkowski Marcin (1976- ). Nieznana średniowieczna siedziba rycerska w Lotyniu gm. Okonek. Uwagi wstępne
(1)
Krzepkowski Marcin (1976- ). Słowo wstępne
(1)
Kuczkowski Andrzej (archeologia)
(1)
Kuczkowski Andrzej (archeologia). Niedźwiedź morski wichury i powodzie… Trudny żywot małych osad nadmorskich
(1)
Kuczkowski Andrzej (archeologia). Słowo wstępne
(1)
Kurzyk Ewa. Początki muzealnictwa w Kołobrzegu po 1945 roku
(1)
Kuśnierz Jerzy. Naczynie typu kernos z cmentarzyska kultury łużyckiej w Dębinie Zakrzowskiej stan. 3. gm. Wojnicz woj. małopolskie
(1)
Lemke Martin (1980- ). Logistyka w pigułce. Papirus Hunta jako podsumowanie problemu zaopatrzenia armii rzymskiej w Mezji Dolnej
(1)
Machajewski Henryk (1952- ). Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Rogowie powiat białogardzki stanowisko 9
(1)
Machajewski Henryk (1952- ). Importy rzymskie na Pomorzu Zachodnim z młdoszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów
(1)
Machajewski Henryk (1952- ). Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim
(1)
Maciejewski Marcin P. Pradoliny i skarby. Krajobrazy naturalne i praktyki kulturowe oraz ich zadziwiająca zbieżność w różnych regionach Polski
(1)
Madyda-Legutko Renata. Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa
(1)
Majewski Marcin (1975- ). Kolor ciepła. Późnogotyckie kafle z zamku książęcego w Wolinie
(1)
Malinowski Bronisław. Kim był pastor Franz Papenfuss z Kazimierza - bohaterem czy zdrajcą?
(1)
Michałowski Andrzej (1971- )
(1)
Michałowski Andrzej (1971- ). Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń i czas / Schnittstellen Archaologie – Raum und Zeit Puszczykowo 16-18 maja 2018 roku
(1)
Michałowski Andrzej (1971- ). Osady fazy marianowskiej - klucz do poznania przemian kulturowych Pomorza Zachodniego?
(1)
Michałowski Andrzej (1971- ). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”
(1)
Mielczarek Mariusz (1955- ). Inwentarze Pana Antoniego
(1)
Migdalski Paweł (1979- ). Misja Mieczysławy Ruxerówny. Przyczynek do dziejów muzealnego dziedzictwa ziem zachodnich i północnych
(1)
Modzelewski Szymon. Mechanizm wzrostu w zagłębiu metalurgicznym w Noricum
(1)
Musin Aleksandr Evgen'evic (1964- ). The rise of Novgorod revisited
(1)
Mączyńska Magdalena (1945- ). Der Goldanhanger von Skierniwice-Ławki und seine Ritzdarstellungen
(1)
Męclewska Marta (1943- ). Wśród przyjaciół w Krzemieńcu
(1)
Niemirowski Wieńczysław A. Soldin/Myślibórz. Nieznane karty z dziejów muzeum i archeologii dawnego powiatu myśliborskiego w okresie międzywojennym
(1)
Nowakowski Wojciech (archeologia). Descriptio Suebiae a realia archeologiczne
(1)
Paszkiewicz Borys (1959- ). Mitrydates i święty Jerzy czyli echa antyku na kwartniku śląskim
(1)
Pawlak Paweł (1962- ). Henryk Klunder (1957-2018)
(1)
Pawlak Paweł (1962- ). Przejawy słowiańskiej i skandynawskiej obrzędowości pogrzebowej doby plemiennej na cmentarzysku w Myszęcinie na Ziemi Lubuskiej
(1)
Pencarski Kacper. Max Reinhold Gilbert Glagau - funkcjonowanie majątków w Bukowie Domachowie i Laskach a prace projektowe i uruchomienie kolei wąskotorowej ze Sławna do Polanowa w 1897 r
(1)
Pogodziński Paweł Marek (1977- ). Osada wczesnośredniowieczna w Płaszewku stan. 5 gm. Słupsk
(1)
Polak Bogusław (1945- )
(1)
Przybyła Marzena J. Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa
(1)
Płonka Tomasz (1964- ). Niedokończona odyseja: bursztynowy konik z Dobiegniewa - meandry badań i losy zabytku
(1)
Płóciennik Tomasz (1967- ). Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w Naturalis historia Pliniusza Starszego
(1)
Recław Janusz. Tajemniczy labirynt z Rhizon
(1)
Rekowska-Ruszkowska Monika. Julia Alpinula i Lilla Weneda czyli międzynarodowa kariera pewnej inskrypcji
(1)
Rodzińska-Nowak Judyta. Między literackim toposem a rzeczywistością. Dieta mieszkańców Germanii w świetle relacji Tacyta
(1)
Rogalski Bartłomiej (1974- ). Cmentarzysko w Modrzewiu pow. stargardzki stan. 6. Przyczynek do problematyki latenizacji Pomorza Zachodniego
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Archeolodzy
(2)
Archeologia
(2)
Epigrafika
(1)
Groby
(1)
Grody
(1)
Kolendo, Jerzy (1933-2014)
(1)
Numizmatyka
(1)
Osadnictwo
(1)
Skrzypek, Ignacy (1940- )
(1)
Słowianie
(1)
Wikingowie
(1)
Łosiński, Władysław (1935-2017)
(1)
Temat: czas
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Białogard (k. Koszalina)
(1)
Europa
(1)
Pomorze
(1)
Rzym (państwo)
(1)
Wielkopolska
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 16964 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z sesji: "Wielkopolska w dziejach : archeologia o przeszłości", 22 czerwca, Poznań.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 21171 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Kara Michał (1964- ). Michałowski Andrzej (1971- ). Rębkowski Marian (1960- ). Teska Milena (1984- ). Beleckij Sergej Vasil'evič (1953- ). Neskoľko zamečanij o dvuzubce iz mogiľnika bodzâ v centranoj časti Poľši Brzostowicz Michał (1961- ). Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty Buko Andrzej (1947- ). Mauzoleum przekształcone w elitarny cmentarz? o początkach nekropoli w Bodzi Chudziak Wojciech (1962- ). Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu Florek Marek (1956- ). Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych Jöns Hauke (1961- ). Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza Kajkowski Kamil. Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu Kara Michał (1964- ). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych” Kowalska Anna Bogumiła. Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza Łosiński Władysław (1935-2017). Rola rzemiosła skandynawskiego w dziejach gospodarczych wczesnośredniowiecznej Europy w świetle badań metaloznawczych noży żelaznych Łuczkiewicz Piotr (1969- ). Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie – Raum und Zeit, Puszczykowo 16-18 maja 2018 roku Machajewski Henryk (1952- ). Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim Michałowski Andrzej (1971- ). Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie – Raum und Zeit, Puszczykowo 16-18 maja 2018 roku Michałowski Andrzej (1971- ). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych” Musin Aleksandr Evgen'evič (1964- ). The rise of Novgorod revisited Pawlak Paweł (1962- ). Henryk Klunder (1957-2018) Pawlak Paweł (1962- ). Przejawy słowiańskiej i skandynawskiej obrzędowości pogrzebowej doby "plemiennej" na cmentarzysku w Myszęcinie na Ziemi Lubuskiej Rębkowski Marian (1960- ). O znaczeniu Świny we wczesnym średniowieczu Rębkowski Marian (1960- ). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych” Schuster Jan. Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie – Raum und Zeit, Puszczykowo 16-18 maja 2018 roku
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Slavia Antiqua. T. 59 (2018).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Czas. II 2432/59 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Jakubiak Krzysztof. Andrzejowski Jacek. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opniogórze Biborski Marcin (1944- ). Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków Bodzek Jarosław. Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków Bursche Aleksander (1956- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii Chowaniec Roksana (1975- ). Barbarzyńcy na Sycylii. O wandalskich i ostrogockich wyprawach na wyspę Cieśliński Adam. The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn's archives Ciołek Renata (1972- ). Moneta Gajusza (Kaliguli), wybita dla Marka Agryppy, znaleziona w Radomiu Czarnecka Katarzyna (archeologia). Co przechowywano w zamkniętej kasetce? Dyczek Piotr (1956- ). Tajemniczy labirynt z Rhizon Dymowski Arkadiusz. Wojny dackie Trajana a napływ denarów rzymskich na tereny położone na północ od Karpat Gawroński Radosław Andrzej. Tajemniczy greckojęzyczny informator Tacyta? Jagodziński Marek Franciszek (1953- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii Jakubiak Krzysztof. The end of the Iron Age period in the Araxes valley (Armenia) from the prespective of Metsamor Jaworski Piotr (1950- ). Brązowy posążek Zeusa Amona znaleziony w Ptolemais Kapera Zdzisław Jan (1942- ). Przebieg kampanii turtănu Sargona II przeciw Aszdodowi. Przypadek do dziejów Filistei pod koniec VIII wieku p.n.e. Karasiewicz-Szczypiorski Radosław. Z dala od uczęszczanych szlaków? Kilka słów o znaczeniu i miejscu Olbii na peryferiach świata rzymskiego Kontny Bartosz (1971- ). O łodziach u Swionów Lemke Martin (1980- ). Logistyka w pigułce. "Papirus Hunta" jako podsumowanie problemu zaopatrzenia armii rzymskiej w Mezji Dolnej Łajtar Adam (1960- ). Najstarszy ślad zainteresowań inskrypcjami greckimi w kulturze polskiej? Piotr Ciekliński i Jerzy Dousa w Konstantynopolu (1597) Machajewski Henryk (1952- ). Importy rzymskie na Pomorzu Zachodnim z młdoszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów Madyda-Legutko Renata. Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa Mączyńska Magdalena (1945- ). Der Goldanhănger von Skierniwice-Ławki und seine Ritzdarstellungen Męclewska Marta (1943- ). Wśród przyjaciół w Krzemieńcu Mielczarek Mariusz (1955- ). "Inwentarze" Pana Antoniego Modzelewski Szymon. Mechanizm wzrostu w zagłębiu metalurgicznym w Noricum Nowakowski Wojciech (archeologia). Descriptio Suebiae a realia archeologiczne Paszkiewicz Borys (1959- ). Mitrydates i święty Jerzy, czyli echa antyku na kwartniku śląskim Płóciennik Tomasz (1967- ). Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w "Naturalis historia" Pliniusza Starszego Przybyła Marzena J. Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa Recław Janusz. Tajemniczy labirynt z Rhizon Rekowska-Ruszkowska Monika. Julia Alpinula i Lilla Weneda, czyli międzynarodowa kariera pewnej inskrypcji Rodzińska-Nowak Judyta. Między literackim toposem a rzeczywistością. Dieta mieszkańców Germanii w świetle relacji Tacyta Sarnowski Tadeusz (1945-2019). Komendantura rzymskiego legionu w Novae. Od odsłoniętych ruin do pełnowymiarowej wizualizacji w terenie Strzelczyk Jerzy (1941- ). Próby nawiązania dialogu pomiędzy królestwem Ottona I a kalifatem Omajadów Sugalska Magdalena. Ilustracje do "Sztuki Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej" Józefa Ignacego Kraszewskiego. Posążek z Wozniesieńska Szela Andrzej. Weryfikacja znalezisk monetarnych z północnego Mazowsza. Skarb monet z Wiadrowa, pow. Żuromiński - prawda czy mit? Tomas Agnieszka (1973- ). Kłódka z wizerunkiem twarzy znaleziona w Novae Żelazowski Jerzy. Inskrypcje łacińskie z "Monumenti dei Veliati"
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy niektórych art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 24725 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kasprzak Andrzej (archeologia). Krzepkowski Marcin (1976- ). Kuczkowski Andrzej (archeologia). Bartkowiak Romualda. Nieznana średniowieczna siedziba rycerska w Lotyniu, gm. Okonek. Uwagi wstępne Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Echa czasów Wielkiego Elektora. Zapiski kronikarskie z lat 1660–1684 z ksiąg kościelnych parafii ewangelickiej w Reczu Bugaj Michał. O pewnej kwerendzie muzealnej (niezakończonej) i raz jeszcze o mieczu z późnobrązowego skarbu odkrytego w Kościernicy (Kösternitz), pow. koszaliński Chludziński Andrzej (językoznawca). Ignacy, Wojciech, Skrzypek - trzy nazwy osobowe Jubilata Cnotliwy Eugeniusz (1932- ). Wielkomorawskie oprawki na terenie północno zachodniej Słowiańszczyzny Cymek Lidia. Wyniki badań anatomiczno-antropologicznych ludzkich szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej wydobytych na cmentarzysku w Czosnowie, gm. Przechlewo, woj. pomorskie (stanowisko 35.) Czonstke Karolina. Lubiszewo - wczesnośredniowieczny gród w zakolu Motławy wraz z zapleczem w świetle archiwalnych i najnowszych badań Durdyń Grzegorz. Ceramika średniowieczna z badań archeologicznych w Mierzynie pod Szczecinem. Przyczynek do badań wsi zachodniopomorskiej w okresie przemian lokacyjnych Dworaczyk Marek (archeologia). Osada z okresu halsztackiego i przedrzymskiego w Dobrej koło Szczecina Dzierlińska Monika. Archeologiczne badania wykopaliskowe we wsi Czarnica (gmina Miastko) w latach 1930, 1961 i 1962 Dzięgielewska Marta. Pomorskie muzea XXI wieku - przenikanie się starych i nowych idei Fudziński Mirosław. Osadnictwo fazy wielkowiejskiej nad środkową Wierzycą na podstawie wczesnohalsztackiej fazy cmentarzyska w Chwarznie, gm. Stara Kiszewa Fudziński Piotr. Osadnictwo fazy wielkowiejskiej nad środkową Wierzycą na podstawie wczesnohalsztackiej fazy cmentarzyska w Chwarznie, gm. Stara Kiszewa Gackowski Jacek (1959- ). Główka naczynia zoomorficznego z Grzywny, pow. Toruń. Kolejne na ziemi chełmińskiej znalezisko plastyki zwierzęcej kultury łużyckiej Iwaszkiewicz Joanna. Zbiory wybranych muzeów Pomorza Zachodniego na podstawie kwestionariuszy muzealnych z końca lat 30. XX w. Janowski Andrzej Stanisław. Szlufki do zawieszania kluczy z XV–XVI w. z terenu Pomorza Środkowego Kaczmarska Patrycja. Osady fazy marianowskiej - klucz do poznania przemian kulturowych Pomorza Zachodniego? Kajkowski Kamil. Między sferą niebiańską a zaświatami. Rola artefaktów pradziejowych w kulturze wczesnośredniowiecznych Pomorzan Kalka Piotr (1977- ). Wilhelm Petzsch - nieco zapomniany badacz Pomorza Kasprzak Andrzej (archeologia). Miecz z wczesnej epoki żelaza znaleziony na wielokulturowym cmentarzysku w Miechęcinie, pow. kołobrzeski Kasprzak Andrzej (archeologia). Słowo wstępne Kloskowski Jerzy. Na Jubileusz 80-lecia szanownego Kolegi mgra Ignacego Skrzypka Kokowski Andrzej (1953- ). Soldin/Myślibórz. Nieznane karty z dziejów muzeum i archeologii dawnego powiatu myśliborskiego w okresie międzywojennym Kopecký Miroslav. Wyniki badań anatomiczno-antropologicznych ludzkich szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej wydobytych na cmentarzysku w Czosnowie, gm. Przechlewo, woj. pomorskie (stanowisko 35.) Kowalska Anna Bogumiła. Ceramika średniowieczna z badań archeologicznych w Mierzynie pod Szczecinem. Przyczynek do badań wsi zachodniopomorskiej w okresie przemian lokacyjnych Kowalski Krzysztof (1947- ). Zabytki archeologiczne z dziewiętnastowiecznej kolekcji Stowarzyszenia Naukowego w Koszalinie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie Kozłowska Dorota (archeologia). Zabytki archeologiczne z dziewiętnastowiecznej kolekcji Stowarzyszenia Naukowego w Koszalinie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie Kraszczuk Robert (1970- ). Zaczęło się od Bielawy - badania nad wyspami ziemi drawskiej i wałeckiej Krzanik-Dworanowska Kamila. Klukowo - odkrywanie dziejów wsi Krzepkowski Marcin (1976- ). Nieznana średniowieczna siedziba rycerska w Lotyniu, gm. Okonek. Uwagi wstępne Krzepkowski Marcin (1976- ). Słowo wstępne Kuczkowski Andrzej (archeologia). "Niedźwiedź morski", wichury i powodzie… Trudny żywot małych osad nadmorskich Kuczkowski Andrzej (archeologia). Słowo wstępne Kurzyk Ewa. Początki muzealnictwa w Kołobrzegu po 1945 roku Kuśnierz Jerzy. Naczynie typu kernos z cmentarzyska kultury łużyckiej w Dębinie Zakrzowskiej stan. 3., gm. Wojnicz, woj. małopolskie Machajewski Henryk (1952- ). Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Rogowie, powiat białogardzki, stanowisko 9. Maciejewski Marcin P. Pradoliny i skarby. Krajobrazy naturalne i praktyki kulturowe oraz ich zadziwiająca zbieżność w różnych regionach Polski Majewski Marcin (1975- ). Kolor ciepła. Późnogotyckie kafle z zamku książęcego w Wolinie Malinowski Bronisław. Kim był pastor Franz Papenfuss z Kazimierza - bohaterem czy zdrajcą? Michałowski Andrzej (1971- ). Osady fazy marianowskiej - klucz do poznania przemian kulturowych Pomorza Zachodniego? Migdalski Paweł (1979- ). Misja Mieczysławy Ruxerówny. Przyczynek do dziejów muzealnego dziedzictwa ziem zachodnich i północnych Niemirowski Wieńczysław A. Soldin/Myślibórz. Nieznane karty z dziejów muzeum i archeologii dawnego powiatu myśliborskiego w okresie międzywojennym Pencarski Kacper. Max Reinhold Gilbert Glagau - funkcjonowanie majątków w Bukowie, Domachowie i Laskach a prace projektowe i uruchomienie kolei wąskotorowej ze Sławna do Polanowa w 1897 r. Płonka Tomasz (1964- ). Niedokończona odyseja: bursztynowy konik z Dobiegniewa - meandry badań i losy zabytku Pogodziński Paweł Marek (1977- ). Osada wczesnośredniowieczna w Płaszewku stan. 5, gm. Słupsk Rogalski Bartłomiej (1974- ). Cmentarzysko w Modrzewiu, pow. stargardzki, stan. 6. Przyczynek do problematyki latenizacji Pomorza Zachodniego Rola Jarosław (archeologia). Nietypowe pochówki na średniowiecznym cmentarzysku rzędowym w Pile, stan. 118 (AZP 36-26/52) - próba interpretacji Rożnowski Franciszek. Wyniki badań anatomiczno-antropologicznych ludzkich szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej wydobytych na cmentarzysku w Czosnowie, gm. Przechlewo, woj. pomorskie (stanowisko 35.) Rypniewska Krystyna. Powojenna historia zbiorów i działalności Działu Sztuki Dawnej koszalińskiego muzeum Rząska Hanna. Julian Rydzkowski - założyciel Muzeum w Chojnicach i jego archeologiczna pasja Słowiński Sławomir. Kolor ciepła. Późnogotyckie kafle z zamku książęcego w Wolinie Sobisz Zbigniew. Dendroflora terenów zieleni Koszalina w ostatnich 55 latach Strotsen Maksym. Archeologiczne badania wykopaliskowe we wsi Czarnica (gmina Miastko) w latach 1930, 1961 i 1962 Szpunar Andrzej. Naczynie typu kernos z cmentarzyska kultury łużyckiej w Dębinie Zakrzowskiej stan. 3., gm. Wojnicz, woj. małopolskie Świątkowski Bartosz (archeologia). Lubiszewo - wczesnośredniowieczny gród w zakolu Motławy wraz z zapleczem w świetle archiwalnych i najnowszych badań Wierzbicki Jacek (1958- ). Użytkowanie wapienia w społecznościach kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu - fakty czy mity? Wiktorzak Tomasz. Grobowce megalityczne na Pomorzu Środkowym - nowe odkrycia Wilke Gerard (1941- ). Uwagi o rekonstrukcji mostu wczesnośredniowiecznego w Nętnie na Pomorzu Zachodnim, na tle wybranych obiektów zachodniosłowiańskich Zacharewicz Mateusz. Aleksander Stafiński - "człowiek z wieży" Żukowski Marek. Status prawny muzeów prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu sławieńskiego od 1990 r.
Indeks R0: BMNK
Spis prac terenowych, prowadzonych przez I. Skrzypka.
Bibliogr. publ. I. Skrzypka s. 8-17.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 25515 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej