Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(19)
Forma i typ
Książki
(17)
Artykuły
(1)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(17)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(18)
Autor
Mączyński Ryszard (1954- )
(13)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- )
(3)
Betlej Andrzej (1971- )
(2)
Dworzak Agata (1988- )
(2)
Adamowicz Jarosław. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies
(1)
Adamowicz Jarosław. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Fortalicja w Gorzkowicach zabytek zrewitalizowany
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii mody i autorskich pomysłów
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Dwór Macieja i Jana Wawrzyńca Wodzickich przy Miodowej w Warszawie około 1670 roku
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Twórczość Antonia Gherardiego jako pomost między Rzymem a Europą Środkową
(1)
Barański Marek (1943- ). Architectural monument researcher and his workshop
(1)
Barański Marek (1943- ). Badacz zabytków architektury i jego warsztat
(1)
Barczyk Alina
(1)
Barczyk Alina. Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców
(1)
Barczyk Alina. Program funkcjonalno-ideowy zamku w Laszkach Murowanych w XVIII wieku
(1)
Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
(1)
Bender Agnieszka (1962- )
(1)
Bernatowicz Aleksandra
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Castrum doloris repetitum
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Profesor
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przy odgłosie ustawicznym
(1)
Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane
(1)
Biruiov Urij (1952- )
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- )
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Borowska Dorota. We see what we know. The meaning of geomatry in the creation of the composition of Jan van Eyck's painting The Arnolfini portrait
(1)
Borowska Dorota. Widzimy to co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich
(1)
Brandys Iwona. In the workshop of Wincenty Drabik - scenography painter and pedagogue. Introduction to the research
(1)
Brandys Iwona. W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Pałac w Perespie w świetle inwentarza z końca osiemnastego wieku
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Some remarks concering the art of painter Gebhard Flatz
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza
(1)
Brzezińska-Marjanowska Wioletta
(1)
Butryn Bartłomiej. Tableaux Vivants and theatricalization of the Teutonic Order at the turn of the nineteenth and twentieth centuries
(1)
Bęczkowska Urszula. Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza a sposób zakopański Edgara Kovatsa – o dziedziczeniu stereotypów i strategiach deprecjonowania zjawisk artystycznych
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). 'Native' figural art of Southern Coast of the Balitc Sea at the time of christianization
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Characteristics if icon painting from the Cretan School using the example of the post-byzantine triptych from the Princes Czartoryski Collection in Kraków
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Tools techniques and signatures of Persian Shamshir makers. Hidden meanings of inscriptions and of the magic square. Issues of artibution
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czerkwiński Piotr (1984?- )
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Pompa funebris Halszki z Radziwiłłów żony Lwa Sapiehy. Na marginesie badań nad kościołem pw. Michała Archanioła w Wilnie
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?)
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Metamorfozy świętych: o tym jak Piotr z Werony stał się Stanisławem ze Szczepanowa. Jeszcze jeden przyczynek do roli grafiki w malarstwie
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Dmitruk-Sorohtej Ina. Konserwacja i restauracja obrazów Stygmaty św. Franciszka i Wizja św. Feliksa przypisywanych Szymonowi Czechowiczowi ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego
(1)
Dobry Artur. The medieval image of the Emperor's Day in the Marienburg Castle
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775)
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). The painting workshop of Szymon Czechowicz (1689-1775) - selected issues
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Twórczość portretowa Szymona Czechowicza w świetle najnowszych badań - wybrane zagadnienia
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia
(1)
Dorota Iwona
(1)
Dworzak Agata (1988- ). ...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati... Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Kilka uwag o fasadzie kościoła Bernardynów w Dukli
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Lwowskie rodziny artystyczne w świetle XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele Franciszkanów w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Dzikowska Greta. Pedro de Mena i jego Dolorosa
(1)
Dziubecki Tomasz (1957- )
(1)
Dębowski Michał. Od myśli do obrazu - o roli rysunków w procesie twórczym Szymona Czechowicza
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Prace Józefa Mehoffera na XXIV wystawie Secesji Wiedeńskiej w 1905 r. poświęconej współczesnej sztuce religijnej
(1)
Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). Neo-medievalist idioms in British and Polish interwar art. 'Heraldic sign': the esthetic concepts of Eric Gill
(1)
Fabiański Marcin (1956- )
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego Jowisz malujący motyle czyli sen o wiośnie
(1)
First Grzegorz
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI
(1)
Forczek-Sajdak Anna. Renaissance tomb monuments of the Pieniążek family Odrowąż coat of arms from Krużlowa and Skrzydlna
(1)
Forczek-Sajdak Anna. Renesansowe pomniki nagrobne rodziny Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej i Skrzydlnej
(1)
Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze
(1)
Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Gawęcka Barbara Maria
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne malowidła ścienne w katedrze kieleckiej
(1)
Gerc Lidia (1973- )
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Around the didactic aspects of the artist's workshop carving in wood
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). O kilku korespondencyjnych wskazówkach dla Józefy Orańskiej w nawiązaniu do jej badań nad twórczością Szymona Czechowicza
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). Recepcja lubelskiej staropolskiej sztuki książki na przełomie XIX i XX wieku
(1)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- )
(1)
Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja koegzystencja kooperacja na Górnym Śląsku
(1)
Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(6)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(19)
Język
polski
(19)
Temat
Sztuka europejska
(4)
Architektura
(3)
Sztuka sakralna polska
(3)
Architektura polska
(2)
Cechy (rzem.)
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Malarstwo (szt.plast.)
(2)
Mosiądz
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Rzeźba
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka polska
(2)
Architektura europejska
(1)
Barwy
(1)
Bernatowicz, Tadeusz (1956- )
(1)
Bractwa religijne
(1)
Bruderschaft des Heiligen Bennoni
(1)
Czechowicz, Szymon (1689-1775)
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Fotografia
(1)
Gotyk
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Klasycyzm
(1)
Konarski, Stanisław (1700-1773)
(1)
Konfesja (szt. plast.)
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kołłątaj, Hugo (1750-1812)
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Małkiewicz, Adam (1936-2021)
(1)
Medale polskie
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Ostrowski, Jan K. (1947- )
(1)
Pijarzy
(1)
Portrety
(1)
Proboszczowie
(1)
Radziwiłł (rodzina)
(1)
Redemptoryści
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sztuka baroku
(1)
Sztuka renesansu
(1)
Zamki i pałace
(1)
Złotnictwo
(1)
Temat: czas
1701-
(8)
1801-
(4)
1601-
(2)
1901-
(2)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Warszawa
(4)
Krzyżanowice Dolne
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
19 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 26799 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 26673 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 26837 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Summ.
Bibliogr. s. 623-647. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 19709 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rozprawy / Wydział I Nauk Społecznych PAN. Historia Sztuki, ISSN 1427-4434 ; z. 2)
Na s. 2 odmienna nazwa serii: Rozprawy Wydziału I Nauk Społecznych PAN.
Rozprawy Wydziału I Nauk Społecznych PAN.
Bibliogr. s. 78-86. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 14725 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30033, II 29867 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 29155, II 29156 (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nadb. z: "Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej". R. 61: 2013 nr 4.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 28680 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: sygn. III 27017 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34032 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku ; t. 14)
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 194)
Bibliogr. przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 9922/14 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gawęcka Barbara Maria. Jankowski Aleksander (historia sztuki). Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii, mody i autorskich pomysłów Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane Długosz Magdalena (1981- ). Prace Józefa Mehoffera na XXIV wystawie Secesji Wiedeńskiej w 1905 r. poświęconej współczesnej sztuce religijnej Gawęcka Barbara Maria. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne malowidła ścienne w katedrze kieleckiej Jankowski Aleksander (historia sztuki). Programy, tematy i treści ideowe dekoracji ściennych drewnianych świątyń wielkopolskiej prowincji 1800–1915 Kapka Magdalena. Relacje malarsko-architektoniczne w wybranych przykładach monumentalnej twórczości Jerzego Nowosielskiego Lament-Kosińska Angelika. Malarstwo monumentalne Wacława Taranczewskiego Lisowska Agnieszka (architektura). Rola dekoracji malarskiej w propagandzie edukacji przełomu XIX i XX w. na wybranych przykładach Mączyński Ryszard (1954- ). U zarania zmian. Refleksje nad obrazami religijnymi Franciszka Smuglewicza Oleksicki Antoni (1950-2020). Kolorystyka X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i dawnego carskiego więzienia w Białymstoku po pracach konserwatorskich Owczarzak Karolina. Kolor w wielkoformatowym malarstwie ściennym Owerczuk Aleksander. Kolor jako element kształtowania formy architektonicznej drewnianych cerkwi północnego Podlasia Ponińska Katarzyna. O trwałości wpływu rycin z dzieła "Evangelicae Historiae Imagines" Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej Scholz Piotr O. (1943-2016). Motyw Tobiasza w twórczości Jacka Malczewskiego. Uwagi i zarys problematyki Winnicka-Gburek Joanna. Sentymentalna interpretacja "Spowiedzi" Wlastimila Hofmana – refleksje aksjologiczne Wróblewski Sebastian. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii, mody i autorskich pomysłów Zimna-Kawecka Karolina. Twórczość artystyczna wobec zasad ochrony zabytków na Pomorzu w okresie międzywojennym
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31571 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Spatia Mediaevalia. Studies in the Perception of Medieval Culture ; t. 3)
(Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 7)
Autor
Kopczyńska Magdalena. Orenduff-Bartos Lillian Claire. Wenta Jarosław (1955- ). Błażejewska Anna (historia sztuki). 'Native' figural art of Southern Coast of the Balitc Sea at the time of christianization Butryn Bartłomiej. Tableaux Vivants and theatricalization of the Teutonic Order at the turn of the nineteenth and twentieth centuries Dobry Artur. The medieval image of the Emperor's Day in the Marienburg Castle Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). Neo-medievalist idioms in British and Polish interwar art. 'Heraldic sign': the esthetic concepts of Eric Gill Hartmann Sieglinde (1945- ). Beautiful Madonnas in the works od Oswald von Wolkenstein: eksphrasis in the marian song "Fräu dich, du weltlich creatur" (Kl 120) Hochleitner Janusz (1966- ). Tableaux Vivants and theatricalization of the Teutonic Order at the turn of the nineteenth and twentieth centuries Lijka Justyna (1970- ). Ruins. Visions and reconstructions. The Marienburg Castle in the creative output of German artists in the period of romantic restoration Mączyński Ryszard (1954- ). Gothic revival in Polish classical architecture Orenduff-Bartos Lillian Claire. Decadence and decisiveness: the evolution of medieval knighty tropes in Polish modern art before and after 1918 Poksińska Maria. Medieval inspirations in the classical Palace in Lubostroń Trattner Irma. Methods of art sciences: new aspects and perspectives of art history Tylicki Jacek (1962- ). Several examples of prolonged duration of medieval forms in modern-era painting in Toruń Waszak Przemysław (historia sztuki). Interpretations and permanence - references to medieval artistic solutions Wenta Jarosław (1955- ). Narratives of art Ziółkowska-Ganc Emilia. Medieval architectural styles in the views of architects in Inter-Uprising Congress Poland
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy niektórych art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 24738 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Barczyk Alina. Gryglewski Piotr (1968- ). Andrzejewski Aleksander (1956- ). Fortalicja w Gorzkowicach, zabytek zrewitalizowany Bania Zbigniew (1946- ). Dwór Macieja i Jana Wawrzyńca Wodzickich przy Miodowej w Warszawie około 1670 roku Barczyk Alina. Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców Betlej Andrzej (1971- ). Przy odgłosie ustawicznym Czyż Anna Sylwia (1974- ). Pompa funebris Halszki z Radziwiłłów, żony Lwa Sapiehy. Na marginesie badań nad kościołem pw. Michała Archanioła w Wilnie Dworzak Agata (1988- ). Kilka uwag o fasadzie kościoła Bernardynów w Dukli Gryglewski Piotr (1968- ). Urbs Piotricovia. o pewnym widoku miasta z dzieła Samuela Pufendorfa Guttmejer Karol. Kościół Bernardynów na Czerniakowie. Dwie fazy projektowania i budowy Jamski Piotr (1972- ). Laudate eum in cimbalis jubilationis, czyli o dzwonach radziwiłłowskiej Ołyki Jarzewicz Jarosław (1959- ). Gotyk jako renesans Jedlińska Eleonora (1954- ). Caravaggio – Bacon w Galleria Borghese Karalenak Uladzìmìr (1990- ). Parki Radziwiłłów w epoce saskiej Kibort Piotr (1980- ). Rotunda w muzeum – przypadek polski Kowalski Jacek (1964- ). Korona i kolczuga. O ikonograficznej innowacji czasów Jana Kazimierza Krasny Piotr (1966- ). Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza, symbolika, funkcje Kubiak Ewa (1975- ). Kult i wyobrażenia świętej Róży z Limy w okresie kolonialnym w Cusco i regionie Kurzej Michał (1981- ). Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza, symbolika, funkcje Łarionow Dominika (1970- ). Obraz Jacksona Pollocka w teatrze, czyli sztuka abstrakcyjna na scenie Ługowski Piotr. Kaffehauz Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach Mazurczak Urszula (1948- ). Krajobraz idealny, krajobraz realny. Antropologia krajobrazu zdarzeń i przyrody malarstwa włoskiego końca XIII i I połowy wieku XIV Mączyński Ryszard (1954- ). Czy architekt Stanisław Zawadzki został generałem? Miziołek Jerzy (1953- ). Archeologia wazowskich triumfów. Kilka uwag o zaginionym obrazie Tomasza Dolabelli Nowakowska-Sito Katarzyna (1963- ). Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? Osiecka-Samsonowicz Hanna. O weselu książąt Lubomirskich w Połonnem (1755). Cukrowych trionfi i fajerwerkach Jana de Witte Oszczanowski Piotr (1965- ). Wrocławska Immaculata Pietrzak Jarosław (1986- ). Czarny orzeł i św. Michał Archanioł jako psychopomposy. O symbolicznym znaczeniu malowideł w kalpicy tzw. Radziwiłłowskiej w kościele św. Anny w Białej Podlaskiej Rolska Irena (1958- ). Eques Hierosolimi tanus. Mirski portret wojewody wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" (1540-1616) Rozbicka Małgorzata. Reprezentacja architektury pierwszego dziesięciolecia II RP w Dziale Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku Rutkowska-Siuda Daria. Kościół w Górach Wysokich. Historia budowy i konserwacja Schatt-Babińska Katarzyna. Odbudowa zabytkowego obiektu. Zarys problematyki Sito Jakub (1961- ). Pałac królewski na Króliczej Górze w świetle nieznanych materiałów ikonograficznych Stanilewicz Karolina. Zabytki hafciarstwa polskiego XVII i XVIII wieku w prymasowskiej kolegiacie w Łowiczu Stefański Krzysztof (1955- ). Kaplica w Szydłowie. Dzieło Antoniego Wiwulskiego Sulewska Renata. Narys twierdzy i sfera armilarna w epitafium Adama Freytaga w Kiejdanach Szmydki Ryszard (1948- ). Udział Gdańska w zakupach niderlandzkich tapiserii do Polski pod koniec XVI i w XVII wieku Świętosławska Agnieszka (1984- ). Wszystkie pasje Juliusza Wysłobockiego. Karteczka z dziejów lwowskiego życia artystycznego pierwszej połowy XIX wieku Wardzyńska Katarzyna. Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Groß Rohdau/Rodau) pod Prabutami (Riesenburg). Przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich Wardzyński Michał (1975- ). Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Groß Rohdau/Rodau) pod Prabutami (Riesenburg). Przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich Witko Andrzej (1966- ). Juana de Valdesa Leala malowidła w sewilskim kościele Los Venerables
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. publ. Tadeusza Bernatowicza do roku 2020 włącznie s. 635-640. Bibliogr. przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 35038 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Betlej Andrzej (1971- ). Dworzak Agata (1988- ). Baranowski Andrzej Józef. Twórczość Antonia Gherardiego jako pomost między Rzymem a Europą Środkową Betlej Andrzej (1971- ). Castrum doloris repetitum Betlej Andrzej (1971- ). Profesor Bęczkowska Urszula. "Styl zakopiański" Stanisława Witkiewicza a "sposób zakopański" Edgara Kovátsa – o dziedziczeniu stereotypów i strategiach deprecjonowania zjawisk artystycznych Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Pałac w Perespie w świetle inwentarza z końca osiemnastego wieku Czyżewski Krzysztof (1963- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?) Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Metamorfozy świętych: o tym, jak Piotr z Werony stał się Stanisławem ze Szczepanowa. Jeszcze jeden przyczynek do roli grafiki w malarstwie Dettloff Anna (1977- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach Dettloff Paweł (1970- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach Dworzak Agata (1988- ). "Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania, podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła", czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele Franciszkanów w dwudziestoleciu międzywojennym Kobos Andrzej M. (1943- ). O asymilacji sztuki europejskiej i o polskiej historii sztuki Krasnowolski Bogusław (1943- ). Na marginesie przemyśleń Profesora Adama Małkiewicza - krakowska historia sztuki i jej związki z ochroną zabytków Krasny Piotr (1966- ). O architektonicznej oprawie kultu relikwii Krzyża Świętego w Bresci i w Lublinie. Przyczynek do badań nad relacjami artystycznymi w epoce nowożytnej Krasny Piotr (1966- ). Profesor Kunińska Magdalena. "Flat iconology", ikonografia architektury i model idealnej świątyni renesansowej według Rudolfa Wittkowera - miniatura z historii metod badania historii architektury Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). "Najmuję furę, jadę do Nawojowéj". Logistyka naukowo-artystycznej wycieczki Stanisława Wyspiańskiego latem 1889 roku Małkiewicz Adam (1936-2021). O asymilacji sztuki europejskiej i o polskiej historii sztuki Markiewicz Anna (1979- ). "Na dokończenie kościoła daję wszystek mój porządek wojenny". Testamenty wojewody smoleńskiego Franciszka Cetnera z 1704 i 1731 roku Mączyński Ryszard (1954- ). Architekt Stanisław Zawadzki uniewinniony. Sądowy finał zdarzenia na placu budowy koszar Ujazdowskich w Warszawie Michalczyk Zbigniew (1976- ). Uwagi o pracach malarza Macieja Rejchana i dziełach jemu przypisywanych - Cisów, Jędrzejów, Opatów Nestorow Dagny. Zespół pałacowy Jerzego Ignacego Lubomirskiego w Rzeczycy Nestorow Rafał. Domus luctus. Oprawa uroczystości pogrzebowych Zofii z Rozwadowskich Morsztynowej w krakowskim kościele Jezuitów pw. św. św. Piotra i Pawła w 1742 roku Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Wiedeński architekt z Warszawy Stefan Fayans, teoretyk architektury funeralnej Ostrowski Jan K. (1947- ). Stalle kanonickie w katedrze łacińskiej we Lwowie Rolska Irena (1958- ). Kilka słów o kościele Paulinów w Leśnej Podlaskiej Torbus Tomasz (1961- ). "Amuse le roi", czyli kategoria "pałaców tranzytowych" – założenia budowlane hrabiego Henryka von Brühla w Brodach i Nischwitz Tracz Szymon (1973- ). Wpływ ustawodawstwa synodalnego na rozwój dziedzictwa artystycznego na Warmii w epoce nowożytnej Walczak Marek (1965- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?) Walczak Marek (1965- ). Profesor Witko Andrzej (1966- ). Bartolomé Estebana Murilla malowidła na płótnie dla sewilskiego kościoła Santa María la Blanca Zgórniak Marek (1960- ). Józef Łuszczkiewicz w Czytelni Akademickiej Żmudziński Jerzy (1958- ). Kilka uwag na temat pałacu Koniecpolskich (do 1719 roku), potem Czapskich i Potockich (1754/1796−1945) w Chrząstowie koło Koniecpola - na marginesie ostatnich publikacji
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. publikacji A. Małkiewicza s. 15-30.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 26416 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Mączyński Ryszard (1954- ). Barański Marek (1943- ). Architectural monument researcher and his workshop Barański Marek (1943- ). Badacz zabytków architektury i jego warsztat Borowska Dorota. We see, what we know. The meaning of geomatry in the creation of the composition of Jan van Eyck's painting The Arnolfini portrait Borowska Dorota. Widzimy to, co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775) Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings Forczek-Sajdak Anna. Renaissance tomb monuments of the Pieniążek family, Odrowąż coat of arms, from Krużlowa and Skrzydlna Forczek-Sajdak Anna. Renesansowe pomniki nagrobne rodziny Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej i Skrzydlnej Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalithic creativuty of Zygmunt Wujek (1938-2018) Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalityczna twórczość Zygmunta Wujka (1938–2018) Jasiński Mateusz. Analiza technologiczna obrazu Sąd Midasa ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie – porównanie z warsztatem Gerrita van Honthorsta i innych caravaggionistów utrechckich Jasiński Mateusz. Technological analysis of The Midas Court from the collection of the Lublin Museum in Lublin - comparision with the workshop of Gerrit van Honthorst and other Utrecht Caravaggionists Karasiński Jakub. Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775) Karasiński Jakub. Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings Klisińska-Kopacz Anna. Sposób opracowania malarskiego obrazów o tematyce myśliwskiej Maksymiliana Gierymskiego Klisińska-Kopacz Anna. The way of painting in the portrayal of hunting in the works of Maksymilian Gierymski Kowalski Piotr C. (1951- ). Mój warsztat pracy dawniej i dziś Kowalski Piotr C. (1951- ). My artistic workshop of the past and today Laskowski Andrzej (1973- ). Around the workshop of the provincial city planner. The example of Adolf Juliusz Stapf from Tarnów, Galicia Laskowski Andrzej (1973- ). Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty. Casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa Novljaković Katarzyna. A double-sided painting by Lippo d'Andrea di Lippo from the Czartoryski Princes Collection as an example of the traditional quattrocento workshop Novljaković Katarzyna. Dwustronnie malowany obraz Lippa d’Andrei di Lippo z kolekcji książąt Czartoryskich jako przykład tradycyjnego warsztatu quattrocenta Nowalińska Małgorzata. The workshop of a medieval master. Mechanical techniques of the copying and transferring of drawings Nowalińska Małgorzata. Warsztat średniowiecznego mistrza. Sposoby mechanicznego kopiowania rysunku Owsiański Szymon Piotr. Straight out of the workshop of the designer and artist Yves Saint Laurent: creative space and font of inspiration Owsiański Szymon Piotr. Z pracowni projektanta i artysty, Yves’a Saint Laurenta. Przestrzeń twórcza i źródła inspiracji Pręgowski Filip (1973- ). Pracownia jako przestrzeń ideologiczna. O dyskursie wokół przemian artystycznych w amerykańskiej sztuce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w kontekście medium i warsztatu Pręgowski Filip (1973- ). The studio as an ideological space. On the discourse concerning the changes in the American art of the 1970s. and 1980s within the context of the medium and the technique Rosiejka Karolina. Artist's studio as a metaphor of art. The case of Georgia O'Keeffe Rosiejka Karolina. Studio artystki jako metafora dla sztuki. Przypadek Georgii O’Keeffe Rudenko Oleg. Book thinking. Philosophy of Fedir Lukavyi's artistic legacy Rudenko Oleg. Myśleć książką. Filozofia twórczości Fedora Łukawego Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Remarks on workshop of baroque sculptor in stone between cut-out, unfinished and deepened polichromy Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Uwagi na temat warsztatu barokowego rzeźbiarza w kamieniu. Między formą wyciętą, nieukończoną a pogłębioną polichromią Stenka Szymon Jan (1991- ). Jerzy Hoppen's copperplate engravings and etchings in the context of his unpublished manuscript from 1941 Stenka Szymon Jan (1991- ). Miedzioryty i akwaforty Jerzego Hoppena w kontekście jego nieopublikowanego rękopisu z 1941 roku Svorová Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations Svorová Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych Viegas Wesolowska Cátia Lamerton. Enamel on steel paintings in architecture from an historical persepective. Contextualising the early work of Stefan Knapp Viegas Wesolowska Cátia Lamerton. Malarstwo emalią na stali w architekturze z perspektywy historycznej w kontekście wczesnych prac Stefana Knappa Waszak Przemysław (historia sztuki). Art historical reconstructions and literary vision of a Biedemeier style workshop of a painter Carl Spitzweg Waszak Przemysław (historia sztuki). Kreślony słowami w wyobraźni świat sztuki w prozie Stanisława Lema Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstrukcje z zakresu historii sztuki a wizja literacka warsztatu biedermeierowskiego malarza Carla Spitzwega Waszak Przemysław (historia sztuki). The world of art in the prose of Stanisław Lem. Pictured with words in one's imagination Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych Ziółkowska-Ganc Emilia. Realia pracy architektów-urzędników Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Ziółkowska-Ganc Emilia. Work realities of architects-officials in inter-uprising Kindgom of Poland Zygier Elżbieta. Sposób opracowania malarskiego obrazów o tematyce myśliwskiej Maksymiliana Gierymskiego Zygier Elżbieta. The way of painting in the portrayal of hunting in the works of Maksymilian Gierymski
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Toruń, 21-22 listopada 2019 r.
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34697/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Betlej Andrzej (1971- ). Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dworzak Agata (1988- ). Fabiański Marcin (1956- ). Krasny Piotr (1966- ). Kurzej Michał (1981- ). Nestorow Dagny. Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des "Guten Regenten" von Frans Francken dem Jüngeren Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel Baranowski Andrzej Józef. Architektura "antyczna" w reakcji na "barok". Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu Blaschke Kinga. "Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym, czasów ostatnich". Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza Dworzak Agata (1988- ). "...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati..." Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego "Jowisz malujący motyle", czyli sen o wiośnie Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski, czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja, koegzystencja, kooperacja na Górnym Śląsku Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny "Abdera" a krakowska "szkoła" rysunku i satyry 1908-1918 Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600 Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic Korduba Piotr (1976- ). Polski dom, czyli dwór. Architektoniczna, wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek) Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegärt i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku, czyli o tym, że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeôme'a spisanej w roku 1608 Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli Link-Lenczowska Stanisława. "Summe necessarium pro omni statu hominum" - zegary, ludzie, portrety Łepkowski Mateusz. Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Alekandryjskiej w Gwoźdźcu. Zarys problematyki badawczej Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz, Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie Miler Jacek (1964-2018). "Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych" z 15 lutego 1951 Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea? Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta Pokora Jakub (1944- ). "Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski", czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof Postawka Helena. "Widomy znak postępu i mocy Państwa". Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe? Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem Rolska Irena (1958- ). Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Staniszewska Maria. Spisz i "walka o lud polski, o ziemie polskie, o kraj cudowny". Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego Stefański Krzysztof (1955- ). Architekt lwowski - Tadeusz Obmiński (1874-1932). Twórczość w latach 1902-1914 Szczerski Andrzej (1971- ). Sztuka współczesna w kontekście - uwagi na marginesie wystawy "The power of fantasy. Modern and contemporary art from Poland" w Brukseli w roku 2011 Tylicki Jacek (1962- ). Uzupełnienia do twórczości Andrzeja Stecha Vignau-Wilberg Peter (1935- ). Overbeck und die Kunst Raffaels. Von der Madonna della Sedia bis zur Vermählung Mariae Volk Peter (1937-2016). Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn Walczak Marek (1965- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Wardzyński Michał (1975- ). Lwowska rzeźba rokokowa pod Warszawą? Przyczynek do geografii artystycznej osiemnastowiecznej rzeźby na Mazowszu Wątroba Przemysław (1966- ). Le palais d'Ignacy Cetner à Krakowiec et son architecture Pierre Ricaud de Tirregaille. Nouvelles constatations et hypothèses Witko Andrzej (1966- ). Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z Małego Dziedzińca sewilskiego klasztoru Marced Calzada Wolski Marian (1962- ). Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamieniecki z początku XVII wieku Wołczański Józef (1959- ). Inwentarze zbiorów muzelanych do roku 1939 w zasobach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Wrabec Jan (1937-2019). Na wschód od Legnickiego Pola Zaucha Tomasz (1969- ). "Prawdą a pracą". Sygnet drukarni w Dobromilu Zgliński Marcin. Projekt Stanisława Połujana na regulację wzgórza wawelskiego z lat 1932-1933 Zgórniak Marek (1960- ). Czy Krystyn Ostrowski był historykim sztuki? Żmudziński Jerzy (1958- ). Zaginiony kontrakt na budowę kościoła Świętej Trójcy w Koniecpolu. O pracach Macieja Trapoli, Jana Laitnera i Jana Zaora dla hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Jana K. Ostrowskiego za lata 1969-2016 s. 11-24.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22689 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Mączyński Ryszard (1954- ). Adamowicz Jarosław. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań Adamowicz Jarosław. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies Brandys Iwona. In the workshop of Wincenty Drabik - scenography painter and pedagogue. Introduction to the research Brandys Iwona. W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Some remarks concering the art of painter Gebhard Flatz Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza Chmielewska Małgorzata (konserwator). Characteristics if icon painting from the Cretan School using the example of the post-byzantine triptych from the Princes Czartoryski Collection in Kraków Chmielewska Małgorzata (konserwator). Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Tools, techniques and signatures of Persian Shamshir makers. Hidden meanings of inscriptions and of the magic square. Issues of artibution Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). The painting workshop of Szymon Czechowicz (1689-1775) - selected issues Fitta-Spelina Agnieszka. Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work Fitta-Spelina Agnieszka. Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Around the didactic aspects of the artist's workshop carving in wood Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie Grochowska-Angelus Anna. Obrazy i ich ramy. Rola artysty w wyborze opraw Grochowska-Angelus Anna. Paintings and their frames. The role of artists in choosing them Jasiński Mateusz. Caravaggistic revolution in the way of building the picture Jasiński Mateusz. Rewolucja caravaggionistyczna w sposobie budowania obrazu Kaczmarska Małgorzata. Impact of new technologies on the practice of an artist based on David Hockney's work and the author's own experience as a painter Kaczmarska Małgorzata. Wpływ nowych technologii na praktykę artysty malarza na podstawie twórczości Davida Hockneya i działalności artystycznej autorki Kata Eurydyka. Material typography, or tools in the work of a typographer and designer Kata Eurydyka. Typografia materialna, czyli narzędzia w pracy typografa i projektanta Klisińska-Kopacz Anna. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Klisińska-Kopacz Anna. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Korpała Małgorzata. Nietypowe rozwiązania barokowego malarstwa ściennego na wybranych przykładach z terenu Mazowsza Korpała Małgorzata. Unusual solutions in baroque wall paintings on selected examples from Mazovia Kowalewska Marta (historia sztuki). Budowniczowie sukcesu Kowalewska Marta (historia sztuki). The makers of success Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get in the engraver's house. The peculiarity of Eugeniusz Get Stankiewicz's technique on the example of collection from Museum of the Lubomirski Princes Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich Kwaśny Marek. Tajniki warsztatu malarskiego Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666–1744), wrocławskiego mistrza doby baroku Kwaśny Marek. The secrets of painting workshop of Johann Jacob Eybelwieser (1666-1744) - Wrocław master of the baroque era Laskowski Andrzej (1973- ). XIXth-century stained-glass workshop. A case study of Carl Geyling's Erben in Vienna Laskowski Andrzej (1973- ). Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika. Próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling’s Erben Lenartowicz Światosław. Malarstwo Zofii Stryjeńskiej (1891–1976) – warsztat a ewolucja formy Lenartowicz Światosław. The painting of Zofia Stryjeńska (1891-1976) - technique and evolution of form Łabądź Justyna Weronika. Matrices, 3D modeling, fxes and rendering - the set of video mapping tools in the work of new media artist Łabądź Justyna Weronika. Matryce, modeling 3D, FX-y i renderowanie – zestaw narzędzi video mappingowych w warsztacie nowomedialnego artysty Martynowicz Iwona. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań Martynowicz Iwona. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies Masłowska Anna. Malarz i fotografia. O obecności nowego medium w warsztacie twórczym malarza w drugiej połowie XIX wieku Masłowska Anna. Painter and photography. The presence of a new medium in the painter's workshop in the second half of the 19th century Mączewska Katarzyna. In the search of the professional fulfillment. Alexander Lesser - a Calendar of Journeys, the artist's interests and workshop seen from the perspective of his iconographic legacy Mączewska Katarzyna. W poszukiwaniu spełnienia zawodowego. Aleksander Lesser – kalendarium podróży, zainteresowania i warsztat artysty z perspektywy jego ikonograficznej spuścizny Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Niemira Izabella. „Alchemia” fotografii, czyli warsztat fotografa gumisty Niemira Izabella. "Alchemy" of photography that means a method of photographer using the gum bichromate technique Novljaković Katarzyna. Bernardo Strozzi, workshop if an Italian Caravaggionist. A restorer's considerations over the recognition of an author's replica Novljaković Katarzyna. Trzej filozofowie Bernarda Strozziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jako przykład warsztatu włoskiego carravagionisty. Rozważania konserwatora nad rozpoznaniem autorskiej repliki Paś Monika. Paintbrushes, palettes, easels. Painting accessories from legacies of artists kept in the collection of the Department of Applied Art, Material Culture and Militaria of the National Museum in Krakow Paś Monika. Pędzle, palety, sztalugi. Akcesoria malarskie ze spuścizn po artystach przechowywane w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie Pawelska-Jagniątkowska Irmina. A new perspective on the so-called "Dominican workshop" Pawelska-Jagniątkowska Irmina. Nowe spojrzenie na „warsztat dominikański” Szustakiewicz Iwona. System weryfikacji umiejętności warsztatowych architektów w Królestwie Polskim w XIX wieku Szustakiewicz Iwona. The system of verifying professional skills of architects in the Kindgom of Poland in the 19th century Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstruowanie i kontekstualizowanie warsztatu Tilmana Riemenschneidera na polu literatury naukowej i fikcji literackiej Waszak Przemysław (historia sztuki). The reconstruction and contextualization of Tilman Riemenschneider's practice in the context of academic literature and fiction Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z – (nie)korzyść komputera w procesie twórczym Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z: the (dis)adventage of computers in the creative process Wrana Jan (1946- ). Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work Wrana Jan (1946- ). Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej Zaguła Artur. Analog techniques in the workshop of architects of the new classicism trend Zaguła Artur. Techniki analogowe w warsztacie architektów nurtu nowego klasycyzmu Zygier Elżbieta. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Zygier Elżbieta. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19-21 października 2017 r.
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34697/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej