Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Marecki Józef (1957- )
(3)
Rotter Lucyna (1971- )
(3)
Marecki Józef (1957- ). Słowo wstępne
(2)
Rotter Lucyna (1971- ). Słowo wstępne
(2)
Babiński Aleksander Zygmunt (1976- ). Szlachta a industrializacja w Zagłębiu Krakowskim w latach 1815 - 1846
(1)
Baron Arkadiusz (1966- ). Andrzej Maria hrabia Renard a kolej - przyczynek do kolejowych inspiracji i aspiracji szlachty polskiej
(1)
Bartuś Alicja
(1)
Bartuś Alicja. Wojskowe niewolnice seksualne armii cesarza Hirohito
(1)
Białecka Alicja. Ekspresja literacka jako strategia przetrwania po traumie - doświadczenie Auschwitz w literaturze kobiecej
(1)
Bielak Andrzej. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Bojar Michał. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Borza Peter. Milosrdenstvo greckokatolikov s prenasledovanymi Zidmi na Slovensku v rokoch 1939-1945
(1)
Borza Peter. Premeny Baziliky Zosnutia Presvatej Bohorodicky v L'utine
(1)
Borza Peter. Zidia medzi zivotom a smrt'ou na vychodnom Slovensku v rokoch 1939-1945
(1)
Calma Clarinda E. How to soften a tyran's heart?
(1)
Chrobaczyński Jacek (1948- ). Kobieta w systemie stalinowskiego totalitaryzmu 1944-1956
(1)
Chrząszczewski Jacek (1967- ). Chaczkary krzyże wotywne epitafia płyty nagrobne i pamiątkowe Ormian polskich jako materialne znaki pamięci o ludziach i czasach
(1)
Cuber-Strutyńska Ewa. Niemy protest Kobiet w Czerni
(1)
Czarnecka Daria. Coco Chanel - polityczna czy tylko horyzontalna kolaborantka
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Droń Maciej (1968- ). Zakłady przemysłowe Schaffgotschów w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
(1)
Dźwigaj Czesław (1950- ). Dotyk miłosierdzia
(1)
Dźwigaj Czesław (1950- ). Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej
(1)
Ficoń Magdalena. Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy
(1)
Ficoń Magdalena. Od emblematów do plakatów
(1)
Ficoń Magdalena. Władza wieczna i przemijająca
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Drzewa i krzewy oraz ich symbolika w zalotach i obrzędach weselnych (wybrane zagadnienia)
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Misericordia Domini in viriditas
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Symbolika klasztornego wirydarza
(1)
Gawroński Krzysztof (1950- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Giza Andrzej. Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin
(1)
Giza Andrzej. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o statusie malarstwa tablicowego w XIV wieku
(1)
Grądzka Martyna (1986- ). Kobiety żydowskie w KL Płaszów
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Henckel von Donnersmarckowie jako protektorzy bractw strzeleckich
(1)
Hernik Józef (1967- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Hernik Józef (1967- ). Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Janeczek Zdzisław (1954- ). Książę Konstanty Lubomirski. Żołnierz ziemianin bibliofil i jego „gospodarstwo rachunkowe”
(1)
Janka Gyorgy (1964- ). Tur der Barmherzigkeit
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Obraz i kult
(1)
Kamińska Anna (1973- ). Postfeminizm a wojny kobiet - refleksja filozoficzna
(1)
Kałużny Józef Cezary (1967- ). Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę?
(1)
Król Eugeniusz Cezary. Kobiety nazizmu
(1)
Król Karol (nauki rolnicze). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Kuzio-Podrucki Arkadiusz (1968- )
(1)
Kuzio-Podrucki Arkadiusz (1968- ). Reden czy Clary? Tajemnice portretu ze zbiorów Muzeum w Gliwicach
(1)
Kuśka Maksymilian. Miejsce klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie wśród lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX stulecia
(1)
Kuśtowska Justyna. Serce krew woda
(1)
Labuda Adam Stanisław (1946- ). Świadectwo źródła pisanego świadectwo formy artystycznej
(1)
Lubecka Joanna. Historia pewnej znajomości
(1)
Lubecka Joanna. Obiekty miłosierdzia
(1)
Lubecka Joanna. Od Memento Mori do Totenkopf
(1)
Lubecka Joanna. Spór o słowa
(1)
Lusek Joanna. Donacje szkolne i fundacje stypendialne Johanny i Hansa Urlicha Schaffgotschów przeznaczone dla uczniów gimnazjum klasycznego w Bytomiu
(1)
Madej Grzegorz (1970- ). Księżna Luiza Sułkowska i jej działalność górniczo – hutnicza na Śląsku i w Królestwie Polskim w I połowie wieku
(1)
Marecki Józef (1957- ). Kłosy w polskiej heraldyce światowej
(1)
Marecki Józef (1957- ). Wstęp
(1)
Marecki Józef (1957- ). Znaki i symbolika śmierci w polskiej heraldyce zakonnej
(1)
Marecki Józef (1957- ). Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku
(1)
Moskal Katarzyna. Hafty krakowskie
(1)
Nowacki Aleksander. Huta Laura w Siemianowicach Śląskich. Próba odtworzenia pierwotnego wyglądu założenia
(1)
Odrzywołek Katarzyna. Los żydowskich dziewcząt które opuściły Związek Sowiecki z Armią Andersa
(1)
Palocko Stefan (1973- ). Zmysel krest'anskej modlitby za zosnulych
(1)
Panas Paweł. Jeździec bez głowy Zygmunta Haupta
(1)
Pawlak Zbigniew. Kopalnia Srebra koło Tarnowskich Gór od czasów najdawniejszych do UNESCO
(1)
Petro Marek. Milosrdenstvo ako moralny apel Liturgie Sv. Jana Zlatousteho
(1)
Petro Marek. Vizualny styl mesta a vidieka na slovensku - moralny aspekt
(1)
Prus Barbara. Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek
(1)
Puskas Bernadett (1963- ). Ikonografia zitijnih ikon mucenikiv grekokatolic'koi cerkvi Blazennih Teodora Romzi mukacivs'kogo ta Petra-Pavla Gojdica prasivs'kogo episkopiv
(1)
Puskas Bernadett (1963- ). Ikonograficnij ta stilisticnij analiz mozaik ugors'koi kaplici baziliki Bozogo Miloserda v Krakovi-Lagevnikah
(1)
Puskas Bernadett (1963- ). Znacenna kraevidu v ikonopisi
(1)
Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Obraz Matki Boskiej z ormiańskiego kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim
(1)
Raczkowski Juliusz (1975- ). Średniowieczne retabulum ołtarza głównego u toruńskich franciszkanów
(1)
Romanowska Elżbieta (historia). Kobiety w organach oskarżycielskich (1944-1956) - stalinowska prokurator Helena Wolińska
(1)
Rotter Lucyna (1971- ). Funkcja semantyczna stroju na przykładzie portretów i fotografii ziemian polskich
(1)
Rotter Lucyna (1971- ). Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej
(1)
Rotter Lucyna (1971- ). Symbolika i przemiany stroju nowożeńców w kulturze polskiej
(1)
Rotter Lucyna (1971- ). Wstęp
(1)
Rychel-Mantur Dominika. Podstawy sukcesów gospodarczych Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego
(1)
Róg Urszula. Przemoc seksualna we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga
(1)
Sasor Jan
(1)
Sasor Jan. Portret Johanna Gottlieba Kalidego ze zbiorów Muzeum Śląskiego
(1)
Schaffgotsch Hans Ulrich von (1595-1635). Przemówienie z okazji otwarcia konferencji Szlachta – Przemysł – Inwestycje
(1)
Schaffgotsch Hans Ulrich von (1595-1635). Rede zur Eroffnung der Konferenz Adel – Industrie – Investitionen
(1)
Schmahl Ludwig (1943- ). Christliche Symbole auf spatromischen Munzen im westromischen Reich
(1)
Schmahl Ludwig (1943- ). Rozwój historyczny Blankenheim od czasów rzymskich do okresu wpływu administracji francuskiej i pruskiej oraz perspektywy przyszłego rozwoju
(1)
Schuster-Gawłowska Małgorzata (1938- ). Ostatnie odkrycia konserwatorskie Hodegetrii Krakowskich
(1)
Setkiewicz Piotr. Żony esesmanów z KL Auschwitz
(1)
Sladek Karel (1973- ). Symbols of Mercy of God the Father in Western paintings and Eastern icons
(1)
Slivka Daniel (1975- ). Nove vyznamove formy hebrejskeho terminu hesed ako milosrdenstva v judaizme
(1)
Slivka Daniel (1975- ). Pamatne a sakralne miesta sucasneho judaizmu
(1)
Slivka Daniel (1975- ). Zidovske nabozenske obrady a zivotny cyklus cloveka
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Święta ikona Matki Boskiej z konstantynopolitańskiego klasztoru Hodegon i jej kultowe odwzorowania
(1)
Spodaryk Adam (1991?- ). Obraz Zaśnięcie Matki Boskiej autorstwa naśladowcy Michała Lancza z Kitzingen w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
(1)
Strokowski Wojciech. Utracona kobiecość
(1)
Sturak Peter (1964- ). Prvky l'udovej tradicie sprevadzajuce nabozensky zivot veriacich od narodenia po smrt' vo vybranych greckokatolickych farnostiach na Spisi
(1)
Sturak Peter (1964- ). Vyznam katolickych univerzit a ich znakov v mestach na priklade Greckokatolickej teologickej fakulty v Presove
(1)
Suszkiewicz Katarzyna. Chana Senesz i Katherina Senesz - wojenne losy córki i matki w świetle akt procesowych Rudolfa Kasztnera
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(5)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Symbole
(2)
Symbolika religijna
(2)
Arystokracja
(1)
Gadomski, Jerzy (1934-2015)
(1)
Herby miejskie
(1)
Historycy sztuki
(1)
Kobieta
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Miasta
(1)
Miłosierdzie
(1)
Miłosierdzie Boże
(1)
Obrzędy
(1)
Przemysł
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Totalitaryzm
(1)
Wieś
(1)
Temat: czas
1901-
(2)
1801-
(1)
Temat: miejsce
Śląsk, Górny
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Indeks R0: BMNK
Inspiracją do powstania książki była V Ogólnopolska Konferencja pt. "Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku", Oświęcim 2014.
Zawiera noty o aut.
Bibliogr. s. 277-288. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30291 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Znak, Symbol, Rytuał)
Autor
Marecki Józef (1957- ). Rotter Lucyna (1971- ). Marecki Józef (1957- ). Słowo wstępne Rotter Lucyna (1971- ). Słowo wstępne Dźwigaj Czesław (1950- ). Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej Szetelnicki Wacław (1967- ). Pamięć historyczna w krajobrazie miasta Legnicy - dylematy wokół destruktywnego pobytu armii sowieckiej Petro Marek. Vizuálny štýl mesta a vidieka na slovensku - morálny aspekt Schmahl Ludwig (1943- ). Rozwój historyczny Blankenheim, od czasów rzymskich do okresu wpływu administracji francuskiej i pruskiej oraz perspektywy przyszłego rozwoju Šturák Peter (1964- ). Význam katolíckych univerzít a ich znakov v mestách na príklade Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove Slivka Daniel (1975- ). Pamätné a sakrálne miesta súčasného judaizmu Tirpák Peter. Kristovo hlásanie v mestách a dedinách ako predobraz súčasnej katechézy Kuśka Maksymilian. Miejsce klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie wśród lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX stulecia Marecki Józef (1957- ). Kłosy w polskiej heraldyce światowej Rotter Lucyna (1971- ). Funkcja semantyczna stroju na przykładzie portretów i fotografii ziemian polskich Frey Ludwik (1942- ). Symbolika klasztornego wirydarza Giza Andrzej. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka Puskás Bernadett (1963- ). Značennâ kraêvidu v ìkonopisì Ficoń Magdalena. Od emblematów do plakatów Lubecka Joanna. Spór o słowa Borza Peter. Premeny Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v L'utine
Indeks R0: BMNK
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30818 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Znak, Symbol, Rytuał)
Autor
Marecki Józef (1957- ). Rotter Lucyna (1971- ). Marecki Józef (1957- ). Wstęp Rotter Lucyna (1971- ). Wstęp Puskás Bernadett (1963- ). Ìkonografìâ žitìjnih ìkon mučenikìv grekokatolic'koï cerkvi Blažennih Teodora Romži mukačìvs'kogo ta Petra-Pavla Gojdiča prâšìvs'kogo êpiskopìv Ficoń Magdalena. Władza wieczna i przemijająca Szetelnicki Wacław (1967- ). Transitus - narodziny dla nieba w symbolice i średniowiecznej hagiografii chrześcijańskiej Šturák Peter (1964- ). Prvky l'udovej tradície sprevádzajúce náboženský život veriacich od narodenia po smrt' vo vybraných gréckokatolíckych farnostiach na Spiši Tirpák Peter. Znak, symbol a rituál v iniciačných sviatostiach Východnej katolíckej cirkvi Rotter Lucyna (1971- ). Symbolika i przemiany stroju nowożeńców w kulturze polskiej Frey Ludwik (1942- ). Drzewa i krzewy oraz ich symbolika w zalotach i obrzędach weselnych (wybrane zagadnienia) Marecki Józef (1957- ). Znaki i symbolika śmierci w polskiej heraldyce zakonnej Hernik Józef (1967- ). Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Bielak Andrzej. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Bojar Michał. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Ulman Elżbieta. Symbole i znaki zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na przykładzie Szarowa gmina Kłaj Borza Peter. Židia medzi životom a smrt'ou na východnom Slovensku v rokoch 1939-1945 Slivka Daniel (1975- ). Židovské náboženské obrady a životný cyklus človeka Lubecka Joanna. Od "Memento Mori" do "Totenkopf" Paločko Štefan (1973- ). Zmysel krest'anskej modlitby za zosnulých Panas Paweł. "Jeździec bez głowy" Zygmunta Haupta
Indeks R0: BMNK
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30820 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Misericordia Domini / pod redakcją Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter. - Kraków : Wydawnictwo Unum, 2016. - 404, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
(Znak, Symbol, Rytuał ; 8)
Autor
Marecki Józef (1957- ). Rotter Lucyna (1971- ). Marecki Józef (1957- ). Słowo wstępne Rotter Lucyna (1971- ). Słowo wstępne Frey Ludwik (1942- ). Misericordia Domini in viriditas Tirpák Peter. Božie Milosrdenstvo - impulz k premene zmýšl'ania Petro Marek. Milosrdenstvo ako morálny apel Liturgie Sv. Jána Zlatoústeho Marecki Józef (1957- ). Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Calma Clarinda E. How to soften a tyran's heart? Rotter Lucyna (1971- ). Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej Lubecka Joanna. "Obiekty miłosierdzia" Gawroński Krzysztof (1950- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Hernik Józef (1967- ). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Król Karol (nauki rolnicze). Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Prus Barbara. Od tradycyjnych do nowoczesnych form inwentaryzacji kapliczek Janka György (1964- ). Tür der Barmherzigkeit Dźwigaj Czesław (1950- ). Dotyk miłosierdzia Schmahl Ludwig (1943- ). Christliche Symbole auf spätrömischen Münzen im weströmischen Reich Zajchowska Sylwia. Christliche Symbole auf spätrömischen Münzen im weströmischen Reich Kałużny Józef Cezary (1967- ). Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę? Ficoń Magdalena. Alegorie miłosierdzia na przykładzie Ikonologii Cesare Ripy Szetelnicki Wacław (1967- ). Misericordia Domini w symbolice chrześcijańskiej - reflekcje wokół narracji miłosierdzia Sládek Karel (1973- ). Symbols of Mercy of God the Father in Western paintings and Eastern icons Puskás Bernadett (1963- ). Ìkonografìčnij ta stilìstičnij analìz mozaïk ugors'koï kaplicì bazilìki Božogo Miloserdâ v Krakovì-Lagevnìkah Kuśtowska Justyna. Serce, krew, woda Chrząszczewski Jacek (1967- ). Chaczkary, krzyże wotywne, epitafia, płyty nagrobne i pamiątkowe Ormian polskich jako materialne znaki pamięci o ludziach i czasach Giza Andrzej. Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin Slivka Daniel (1975- ). Nové významové formy hebrejského termínu "hesed" ako milosrdenstva v judaizme Borza Peter. Milosrdenstvo gréckokatolíkov s prenasledovanými Židmi na Slovensku v rokoch 1939-1945
Indeks R0: BMNK
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30819 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kuzio-Podrucki Arkadiusz (1968- ). Sasor Jan. Babiński Aleksander Zygmunt (1976- ). Szlachta a industrializacja w Zagłębiu Krakowskim w latach 1815 - 1846 Baron Arkadiusz (1966- ). Andrzej Maria hrabia Renard a kolej - przyczynek do kolejowych inspiracji i aspiracji szlachty polskiej Droń Maciej (1968- ). Zakłady przemysłowe Schaffgotschów w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Gwóźdź Krzysztof. Henckel von Donnersmarckowie jako protektorzy bractw strzeleckich Janeczek Zdzisław (1954- ). Książę Konstanty Lubomirski. Żołnierz, ziemianin, bibliofil i jego „gospodarstwo rachunkowe” Kuzio-Podrucki Arkadiusz (1968- ). Reden czy Clary? Tajemnice portretu ze zbiorów Muzeum w Gliwicach Madej Grzegorz (1970- ). Księżna Luiza Sułkowska i jej działalność górniczo – hutnicza na Śląsku i w Królestwie Polskim w I połowie wieku Lusek Joanna. Donacje szkolne i fundacje stypendialne Johanny i Hansa Urlicha Schaffgotschów przeznaczone dla uczniów gimnazjum klasycznego w Bytomiu Nowacki Aleksander. Huta Laura w Siemianowicach Śląskich. Próba odtworzenia pierwotnego wyglądu założenia Pawlak Zbigniew. Kopalnia Srebra koło Tarnowskich Gór od czasów najdawniejszych do UNESCO Rychel-Mantur Dominika. Podstawy sukcesów gospodarczych Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego Sasor Jan. Portret Johanna Gottlieba Kalidego ze zbiorów Muzeum Śląskiego Schaffgotsch Hans Ulrich von (1595-1635). Przemówienie z okazji otwarcia konferencji "Szlachta – Przemysł – Inwestycje" Schaffgotsch Hans Ulrich von (1595-1635). Rede zur Eröffnung der Konferenz Adel – Industrie – Investitionen Woźniczka Zygmunt (1954- ). Ograniczenia w działalności gospodarczej polskiej szlachty i arystokracji w XIX i XX wieku. Wybrane aspekty
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Muzeum Śląskie w Katowicach, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, Komisja Historii Śląska PAU (stacja Katowice), 20-21 listopada 2019 r.
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 35388 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. serii Marek Walczak ; t. 4)
Autor
Walanus Wojciech (1976- ). Walczak Marek (1965- ). Walczak Marek (1965- ). Jerzy Gadomski (1934-2015) Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o statusie malarstwa tablicowego w XIV wieku Raczkowski Juliusz (1975- ). Średniowieczne retabulum ołtarza głównego u toruńskich franciszkanów Labuda Adam Stanisław (1946- ). Świadectwo źródła pisanego, świadectwo formy artystycznej Łanuszka Magdalena. O kilku ciekawych motywach ikonograficznych w "Opłakiwaniu" z Chomranic Wyszyńska Anna. Nikodem zorientalizowany, czyli o potrzebie podjęcia badań kostiumologicznych nad piętnastowiecznym małopolskim malarstwem tablicowym na przykładzie "Opłakiwania" z Chomranic Łopatkiewicz Piotr (1965- ). Obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej - nieznane dzieło warsztatu Mistrza Tryptyku w Połomi Spodaryk Adam (1991?- ). Obraz "Zaśnięcie Matki Boskiej" autorstwa naśladowcy Michała Lancza z Kitzingen w Muzeum Czartoryskich w Krakowie Walanus Wojciech (1976- ). Zwieńczenia półkoliste w małopolskich nastawach ołtarzowych pierwszej połowy XVI wieku Smorąg-Różycka Małgorzata. Święta ikona Matki Boskiej z konstantynopolitańskiego klasztoru Hodegon i jej kultowe odwzorowania Schuster-Gawłowska Małgorzata (1938- ). Ostatnie odkrycia konserwatorskie Hodegetrii Krakowskich Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Obraz Matki Boskiej z ormiańskiego kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim Walczak Marek (1965- ). Z najnowszych odkryć gotyckiego malarstwa ściennego (prezbiterium katedry w Sandomierzu i kościół parafialny w Lubecku) Kaczmarek Romuald (1959- ). Obraz i kult Żmudziński Jerzy (1958- ). Malowidła ścienne w prezbiterium romańskiego kościoła w Mokrsku Dolnym Utzig Joanna. Program witraży z kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku wobec tradycji Horzela Dobrosława (1976- ). Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego Szyma Marcin (1968- ). Ukrzyżowanie w refektarzu klasztoru Dominikanów w Krakowie Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku Czyżak Marta (1972- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku Łuczyńska Justyna. Uwagi na temat ikonografii rękopisu "Revelationes Sanctae Birgittae" w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. II 3310) Moskal Katarzyna. Hafty krakowskie
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 353-398. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22744, III 22593 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej