Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Adamczuk Arkadiusz (1974- ). Canon minor i canon maior ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zagadkowe dzieło mistrza Joannesa
(1)
Antoniuk Mateusz (1980- ). Veraikon - falsyfikat
(1)
Antyborzec Ewa. Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa folklorysty i muzyka
(1)
Badach Artur (1969- ). Fukier's family heirlooms in the collections of the National Museum in Warsaw and the Association of Art Historians
(1)
Badach Artur (1969- ). Pamiątki rodzinne Fukierów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Stowarzyszenia Historyków Sztuki
(1)
Badowicz Maciej. Gatunki win spożywanych w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach na przełomie XIV i XV wieku
(1)
Badowicz Maciej. WIne brands consumed in the Teutonic Order state in Prusia at the turn of the 14th and 15th centuries - a study of the phenomenon
(1)
Bela Zbigniew (1949- ). Curative wines at the pharmacy of Fortunat Gralewski
(1)
Bela Zbigniew (1949- ). Wina lecznicze w aptece Fortunata Gralewskiego
(1)
Bialy Richard (1951- ). Tł
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- ). Rysunki kaligraficzne z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta
(1)
Borusiewicz Mirosław (1947- ). Koncepcja organizacyjno-programowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi
(1)
Borzestowski Waldemar (1964- ). Archiwum Akt osobowych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Gdańsku i Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych GdańskGdynia jako źródło do badań nad społecznością dużych miast Wybrzeża w okresie powojennym lata 1945-1951
(1)
Brzękowski Jan (1903-1983). Garść wspomnień o powstaniu łódzkiej kolekcji sztuki nowoczesnej i o grupie a.r
(1)
Bulak Jan (1993- ). Rękopisy z archiwum parafii Zielonki jako źródło do poznania jej relacji z Uniwersytetem Jagiellońskim w XIX i XX w
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Wine in the freemasonry ritual 18th-20th century
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Wino w rytuale wolnomularskim XVIII-XX wiek
(1)
Cieślińska Nawojka. Kunstmuzeum zu Litzmannstadt i wystawa sztuki zwyrodniałej w okupowanej łodzi
(1)
Cieślińska Nawojka. Kwestionariusz
(1)
Cieślińska Nawojka. Lista Entartete und Judische Kunst
(1)
Czyżak Agnieszka. De-montaż obrazów
(1)
Danowska Ewa (1962- )
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Archiuwm domowe Lenkiewiczów w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(1)
Dias-Lewandowska Dorota (1982- )
(1)
Drawc Marta. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Dąbrowska Agnieszka (1975- )
(1)
Dąbrowska Agnieszka (1975- ). Jak się robi modę
(1)
Dąbrowska Agnieszka (1975- ). Kalendarium
(1)
Dąbrowska Agnieszka (1975- ). Kolekcje
(1)
Długoń Iwona. Nowości w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie - archiwum konarzewskie Romana i Teresy z Zamoyskich Czartoryskich
(1)
Fedorowicz Katarzyna. Habitus nowoczesnego ikonofila
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- )
(1)
Grocholska Małgorzata. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Hochlinger Bolesław (1898-1979). Muzeum
(1)
Iwanicka-Dzierżawska Izabela
(1)
Jach Aleksandra (1983- )
(1)
Jatczak-Repeć Aleksandra. Hase w obiektywie
(1)
Jedliński Jaromir (1955- ). Kwestionariusz
(1)
Kantor Tadeusz (1915-1990). Refleksje o muzeum nowoczesnym
(1)
Kasprowska-Jarczyk Marta. Sylwiczne pozostałości dawnego archiwum rodu Gruttschreiberów w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach
(1)
Kasprzak Aleksandra J. A souvenir from a travel
(1)
Kasprzak Aleksandra J. Pamiątka z podróży
(1)
Kałuża Iwona. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 we wspomieniach artystów odbiorców i oragnizatorów - analiza przekazów ustnych oraz perspektywy ich ochrony
(1)
Klemenski Marcin A. (1992- ). Z badan nad spuścizną rękopiśmienną zakonu kanoników od pokuty - metryka przyjęć do zakonu
(1)
Kluba Agnieszka (1969- ). Herbert - ikonofil?
(1)
Knorowski Mariusz
(1)
Kosmynka Borys
(1)
Kowalska Joanna Regina. Nowoczesna projektantka z PRL
(1)
Kremer Aleksandra (1986- ). Poezja z wystawy
(1)
Kroczak Katarzyna. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Kuczyńska-Koschany Katarzyna (1970- ). Czy rym można zobaczyć?
(1)
Kurc-Maj Paulina. Jakie muzeum?
(1)
Kurczewski Gabriel
(1)
Kurczewski Gabriel. Florian Fukier's winery
(1)
Kurczewski Gabriel. Winiarnia Floriana Fukiera
(1)
Kuryluk Ewa (1946- ). Ewa Kuryluk o sztuce prawdzie i apokalipsie
(1)
Lewandowska Agata. W obronie obrazu
(1)
Lewandowska Aleksandra
(1)
Lewandowska Marysia (1955- ). Leksykon Muzeum
(1)
Lewandowska Stefania (muzykologia). Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa folklorysty i muzyka
(1)
Leśniakowska Marta. Ramowanie sztuki
(1)
Luba Iwona. Koncepcja muzeum sztuki nowoczesnej według Władysława Strzemińskiego - próba rekonstrukcji
(1)
Luba Iwona. Utworzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej a.r. - kontekst polski
(1)
Madejska Marta (kulturoznawstwo). Szesnaście minut wolnego czasu
(1)
Maiński Dominik (1979- ). Korespondencja artystów i ludzi kultury do Jana Steckiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
(1)
Makowska Małgorzata. Kalendarium
(1)
Mazur Adam (1977- ). Pierwsza dama polskiej fotografii
(1)
Meller Katarzyna. Pan Krystus po świecie rozesłał nie malarze ale nauczyciele
(1)
Minich Marian (1898-1965). O nową organizację muzeów sztuki
(1)
Minich Marian (1898-1965). Rrraus mit dem Polnischen quatsch!!!
(1)
Minich Marian (1898-1965). Szalona galeria
(1)
Moskal Tomasz (1972- ). Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
(1)
Moskalewicz Magdalena (1984- ). Konstruktywizm Polski w Nowym Jorku 1976
(1)
Możdżyńska-Nawotka Małgorzata. Nowoczesna projektantka z PRL
(1)
Muzyczuk Daniel (1988- ). Muzeum jako instrument
(1)
Nowak Ewa. Teki Emigrantów w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich jako źródło do dziejów wychodźstwa polskiego w XIX wieku
(1)
Nowakowski Rafał (1972- )
(1)
Oleksiak Aleksandra
(1)
Pacevicius Arvydas (1961- ). Podróże zbiorów rekopisów w XVIII-XIX wieku: przypadek Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
(1)
Petrus Anna. Dar Henryka Marii Fukiera dla Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Petrus Anna. Henryk Maria Fukier's gift to the Wawel Royal Castle
(1)
Piksa Agnieszka (1983- ). Aspekty rzeczywistości
(1)
Piksa Agnieszka (1983- ). Dziś - my wiemy
(1)
Pniewski Dariusz (1972- ). Wyrazić Absolut
(1)
Podolska Paulina. Ignacego Szydłowskiego Ułamek z listu pisanego do... posyłając przekład Sądu ostatecznego z Gilberta czyli o roli rekopisu w procesie interpretacji
(1)
Polak Paweł (1976- ). Tadeusz Cieśliński - an example of positivist success in the light of press releases
(1)
Polak Paweł (1976- ). Tadeusz Cieśliński. Przykład pozytywistycznego sukcesu w świetle doniesień prasowych
(1)
Polit Paweł (1965- ). Muzeum awangardy muzeum otwarte
(1)
Pronobis-Brzezińska Małgorzata. Projektowanie konserwatorskie w obszarze zabytkowych kodeksów rękopiśmiennych w kotekście współczesnych zasad konserwacji-restauracji
(1)
Przybylski Ryszard K. (1949- ). Do kresu widzialnego
(1)
Przymuszała Beata. Niepokój fotografii
(1)
Sadowski Witold. Wiersz litanijny w przekładzie na obraz
(1)
Sawicka Jadwiga (1959- ). Katarzyna Kobro artykuł z Głosu Plastyków (1937)
(1)
Sawicka Jadwiga (1959- ). Zwycięstwo
(1)
Schiller Konrad (1982- ). W klinczu
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Polskojęzyczne dokumenty pergaminowe i papierowe (luźne) przechowywane w zasobie Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie XVII w
(1)
Skiba Aleksandra. Więcej czy mniej - tytuły zespołów archiwalnych formułowane przez bibliotekarzy rekopiśmienników
(1)
Sokołowska Joanna (1984- )
(1)
Stanisławski Ryszard (1921-2000). Muzeum Sztuki w Łodzi - muzeum otwarte
(1)
Stanisławski Ryszard (1921-2000). Muzeum dla społeczeństwa
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Fotografia
(1)
Fukier (rodzina)
(1)
Hase, Grażyna (1939- )
(1)
Holocaust
(1)
Ikonografia
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ikonoklazm
(1)
Moda damska
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Plakatu w Wilanowie (Warszawa)
(1)
Muzeum Sztuki (Łódź)
(1)
Muzeum Warszawy
(1)
Odzież damska
(1)
Plakat polski
(1)
Projektanci mody
(1)
Rody
(1)
Rękopisy
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Winiarnie
(1)
Winiarstwo
(1)
Wino
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33564 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35327 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31034, II 30873 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Historii Wina w Polsce ; t. 1)
Autor
Dias-Lewandowska Dorota (1982- ). Kurczewski Gabriel. Badach Artur (1969- ). Fukier's family heirlooms in the collections of the National Museum in Warsaw and the Association of Art Historians Badach Artur (1969- ). Pamiątki rodzinne Fukierów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Stowarzyszenia Historyków Sztuki Badowicz Maciej. Gatunki win spożywanych w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach na przełomie XIV i XV wieku Badowicz Maciej. WIne brands consumed in the Teutonic Order state in Prusia at the turn of the 14th and 15th centuries - a study of the phenomenon Bela Zbigniew (1949- ). Curative wines at the pharmacy of Fortunat Gralewski Bela Zbigniew (1949- ). Wina lecznicze w aptece Fortunata Gralewskiego Cegielski Tadeusz (1948- ). Wine in the freemasonry ritual, 18th-20th century Cegielski Tadeusz (1948- ). Wino w rytuale wolnomularskim, XVIII-XX wiek Kasprzak Aleksandra J. A souvenir from a travel Kasprzak Aleksandra J. Pamiątka z podróży Kurczewski Gabriel. Florian Fukier's winery Kurczewski Gabriel. Winiarnia Floriana Fukiera Petrus Anna. Dar Henryka Marii Fukiera dla Zamku Królewskiego na Wawelu Petrus Anna. Henryk Maria Fukier's gift to the Wawel Royal Castle Polak Paweł (1976- ). Tadeusz Cieśliński - an example of positivist success in the light of press releases Polak Paweł (1976- ). Tadeusz Cieśliński. Przykład pozytywistycznego sukcesu w świetle doniesień prasowych Włodarczyk Wojciech (1949- ). Vineyards of Warsaw and the surrounding areas in the first half of 19th century Włodarczyk Wojciech (1949- ). Winnice Warszawy i okolic w pierwszej połowie XIX wieku
Indeks R0: BMNK
Errata: Indeks osób występujących na stronach 227-299.
Bibliogr. w przypisach. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32925 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Jach Aleksandra (1983- ). Słoboda Katarzyna. Sokołowska Joanna (1984- ). Ziółkowska Magdalena (1981- ). Luba Iwona. Utworzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej "a.r." - kontekst polski Minich Marian (1898-1965). Szalona galeria Brzękowski Jan (1903-1983). Garść wspomnień o powstaniu łódzkiej kolekcji sztuki nowoczesnej i o grupie "a.r." Hochlinger Bolesław (1898-1979). Muzeum Strzemiński Władysław (1893-1952). Muzeum Luba Iwona. Koncepcja muzeum sztuki nowoczesnej według Władysława Strzemińskiego - próba rekonstrukcji Piksa Agnieszka (1983- ). Aspekty rzeczywistości Taborska Agnieszka (1961- ). Surrealizm w "twierdzy konstruktywizmu" Piksa Agnieszka (1983- ). Dziś - my wiemy Kurc-Maj Paulina. Jakie muzeum? Sawicka Jadwiga (1959- ). Zwycięstwo Minich Marian (1898-1965). Rrraus mit dem Polnischen quatsch!!! Sawicka Jadwiga (1959- ). Katarzyna Kobro, artykuł z "Głosu Plastyków" (1937) Cieślińska Nawojka. Kunstmuzeum zu Litzmannstadt i wystawa "sztuki zwyrodniałej" w okupowanej łodzi Cieślińska Nawojka. Lista Entartete und Jüdische Kunst. Szeląg Marcin. Testament muzealny Mariana Minicha Szczepański Jan (1913-2004). Wychowanie dla sztuki Ładnowska Janina (1934-2006). Sala neoplastyczna - z dziejów kolekcji sztuki nowoczesnej w Muzeum Sztuki w Łodzi Minich Marian (1898-1965). O nową organizację muzeów sztuki Ziółkowska Magdalena (1981- ). Muzeum sztuki nowoczesnej (1946-1966) postulaty, projekty i idee Kantor Tadeusz (1915-1990). Refleksje o muzeum nowoczesnym Madejska Marta (kulturoznawstwo). Szesnaście minut wolnego czasu Szczerski Andrzej (1971- ). Polska nowoczesność na eksport - Ryszard Stanisławski, São Paulo, Paryż i Łódź Stanisławski Ryszard (1921-2000). Muzeum Sztuki w Łodzi - "muzeum otwarte" Stanisławski Ryszard (1921-2000). Muzeum dla społeczeństwa Stanisławski Ryszard (1921-2000). Muzeum jako instrument krytyczny Polit Paweł (1965- ). Muzeum awangardy, muzeum otwarte Szewczyk Agnieszka (1976- ). Muzeum awangardy, muzeum otwarte Lewandowska Marysia (1955- ). Leksykon Muzeum Leśniakowska Marta. Ramowanie sztuki Ziółkowska Magdalena (1981- ). Podróże konstruktywizmu Moskalewicz Magdalena (1984- ). Konstruktywizm Polski w Nowym Jorku, 1976 Muzyczuk Daniel (1988- ). Muzeum jako instrument Mazur Adam (1977- ). "Pierwsza dama polskiej fotografii" Schiller Konrad (1982- ). W klinczu Jedliński Jaromir (1955- ). Kwestionariusz Cieślińska Nawojka. Kwestionariusz Borusiewicz Mirosław (1947- ). Koncepcja organizacyjno-programowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi
Bibliogr. s. 850-878. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31024/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Danowska Ewa (1962- ). Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Adamczuk Arkadiusz (1974- ). Canon minor i canon maior ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zagadkowe dzieło mistrza Joannesa Antyborzec Ewa. Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa, folklorysty i muzyka Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- ). Rysunki kaligraficzne z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta Borzestowski Waldemar (1964- ). Archiwum Akt osobowych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Gdańsku i Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych GdańskGdynia jako źródło do badań nad społecznością dużych miast Wybrzeża w okresie powojennym, lata 1945-1951 Bulak Jan (1993- ). Rękopisy z archiwum parafii Zielonki jako źródło do poznania jej relacji z Uniwersytetem Jagiellońskim w XIX i XX w. Danowska Ewa (1962- ). Archiuwm domowe Lenkiewiczów w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Długoń Iwona. Nowości w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie - archiwum konarzewskie Romana i Teresy z Zamoyskich Czartoryskich Drawc Marta. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Grocholska Małgorzata. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Kałuża Iwona. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 we wspomieniach artystów, odbiorców i oragnizatorów - analiza przekazów ustnych oraz perspektywy ich ochrony Kasprowska-Jarczyk Marta. Sylwiczne pozostałości dawnego archiwum rodu Gruttschreiberów w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach Klemenski Marcin A. (1992- ). Z badan nad spuścizną rękopiśmienną zakonu kanoników od pokuty - metryka przyjęć do zakonu Kroczak Katarzyna. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Lewandowska Stefania (muzykologia). Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa, folklorysty i muzyka Łesyk Lesław. Rękopisy greckie i paleografia grecka w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy Maiński Dominik (1979- ). Korespondencja artystów i ludzi kultury do Jana Steckiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Moskal Tomasz (1972- ). Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Nowak Ewa. "Teki Emigrantów" w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich jako źródło do dziejów wychodźstwa polskiego w XIX wieku Pacevičius Arvydas (1961- ). Podróże zbiorów rekopisów w XVIII-XIX wieku: przypadek Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Podolska Paulina. Ignacego Szydłowskiego "Ułamek z listu pisanego do... posyłając przekład "Sądu ostatecznego" z Gilberta", czyli o roli rekopisu w procesie interpretacji Pronobis-Brzezińska Małgorzata. Projektowanie konserwatorskie w obszarze zabytkowych kodeksów rękopiśmiennych w kotekście współczesnych zasad konserwacji-restauracji Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Polskojęzyczne dokumenty pergaminowe i papierowe (luźne) przechowywane w zasobie Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, XVII w. Skiba Aleksandra. Więcej czy mniej - tytuły zespołów archiwalnych formułowane przez bibliotekarzy rekopiśmienników Szarejko Sylwia. Deportacja na Kołymę - przypadek Henryki Głód, czyli rękopiśmienne zbiory Muzeum Pamięci Sybiru. Jak uchronić od zapomnienia małe/wielkie historie rodzinne? Szmuc Anna. "Afera chlebowa". Historia archiwalnego kuriozum biblioteki uniwersyteckiej w Wilnie Tomczak Robert Tomasz. Rejestracja średniowiecznych poloników i silesiaków ze zbiorów czeskich instytucji naukowych - metodyka badań Umiński Wacław (1967- ). Wybrane kolekcje rekopisów w Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Zbiory rękopiśminne w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa Wcisło Maciej. Rękopisy Józefa Wittlina - rekonesans badawczy, ostatni tekst pisarza Wilgosiewicz-Skutecka Renata. "... à Lubostroń dans la petite bibliotheque..." - katalogi księgozbiorów Skórzewskich w Lubostroniu w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wodzianowska Irena. Wizytacje parafialne w Państwowym Archiwum Obwodowym w Żytomierzu jako źródło do dziejów architektury drewnianej Cerkwi greckokatolickiej XVIII wieku
Indeks R0: BMNK
Materiały z międzynarodowej konferencji: "Littera scripta manet": zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów, 19-20 listopada 2020 r.
Bibliogr., netogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 36007 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej