Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(27)
Forma i typ
Książki
(26)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(25)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(26)
Autor
Leśniakowska Marta (1950- )
(9)
Poprzęcka Maria (1942- )
(5)
Banasiak Jakub (1980- )
(3)
Baraniewski Waldemar (1953- )
(2)
Domanowska Eulalia (1960- )
(2)
Dąbrowski Jakub (1977- )
(2)
Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
(2)
Mańkowska-Grin Ewa
(2)
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- )
(2)
Słodkowski Piotr (1985- )
(2)
Włodarczyk Wojciech (1949- )
(2)
Apanowicz Maria (1958?- )
(1)
Arciszewska Barbara (1962- ). Historic residences and contemporary cities - towards a definition of the problem
(1)
Badach Artur (1969- )
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Diagram Alfreda Barra
(1)
Baranowski Jerzy (1931-2016)
(1)
Barbaruk Magdalena (1981- ). Mistyczne ciało Zgorzelca
(1)
Bednarski Krzysztof M. (1953- ). Moby Dick - Opera Aperta
(1)
Biruiov Urij (1952- ). Nowe tendencje w architekturze rzeźbie architektonicznej i zdobieniu wnętrz Lwowa 1905-1918
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata. Paris Musique in mid-nineteenth Century prints and illustrated books
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata. Paryż muzyczny w XIX-wiecznej ilustracji
(1)
Bogucki Marcin (teatr). Ikonografia muzyczna jako element Partytury teatralnej na przykładzie Staatstheater Mauricio Kagla
(1)
Bogucki Marcin (teatr). Music iconography as an element of theatrical Score: the case of Mauricio Kagel's Staatstheaterl
(1)
Borowik Aneta. Modernity in the arhitecture of the Polish People's Republic
(1)
Borowik Aneta. Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(1)
Borusiewicz Mirosław (1947- ). Koncepcja organizacyjno-programowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi
(1)
Bott Iraida Kurtovna. Nowe życie pawilonów w Carskim Siole
(1)
Brandys Iwona. Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Przyczynek do badań nad sylwetką artysty i reinterpretacją jego stylu
(1)
Brandys Iwona. Scenographer Wincenty Drabik in creating the Theatre in Poland. Contribution to research on the artist and on interpretation of his style
(1)
Bryl Mariusz (1959- )
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Potrzeby polskiej historii sztuki przed stu laty: zgodny chór i dwa głosy odrębne
(1)
Brzękowski Jan (1903-1983). Garść wspomnień o powstaniu łódzkiej kolekcji sztuki nowoczesnej i o grupie a.r
(1)
Campitelli Alberta (1951- ). Villa Borghese
(1)
Capponi-Borawska Tessa
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). O roli sztuki w dyplomacji epoki nowożytnej
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). On the role of art in the diplomacy of the modern era
(1)
Cieślińska Nawojka
(1)
Cieślińska Nawojka. Kunstmuzeum zu Litzmannstadt i wystawa sztuki zwyrodniałej w okupowanej łodzi
(1)
Cieślińska Nawojka. Kwestionariusz
(1)
Cieślińska Nawojka. Lista Entartete und Judische Kunst
(1)
Cragg Tony (1949- )
(1)
Cushman Rose Eliza
(1)
Cygnarowski Andrzej. Zamość - rezydencja Zamoyskich w tkance miasta idealnego
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Artysta kurator i spektakl dzieła sztuki w narratologii Mieke Bal
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Historia sztuki wobec Popperowskiej krytyki historycyzmu
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Obraz jako intryga
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). The artist the curator and the spectacle of an art work in Mieke Bal's narratology
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Zjawy wspólnej sprawy - sztuka według radykalnej demokracji
(1)
Czeredys Maciej. Historyczne rezydencje w strukturze przestrzeni publicznych Warszawy
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Independence motifs in decoration of the oldest so-called Polish Cathedrals
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych tzw. Polish Catedrals
(1)
Deptuła Bogusław (1965- )
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). Kuratorem bywać
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). To be an occasional curator
(1)
Desperak Olga. Józef Piłsudski Independence Defence Centre in Częstochowa as a living monument of the 10th anniversary of the restoration of Poland's sovereignty and an initiative to modernise the residents' sports life
(1)
Desperak Olga. Modernizacja życia sportowego częstochowian - budowa Ogniska Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako pomnika 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(1)
Domagała Malwina. Dźwięk zapisany na płaszczyźnie płótna
(1)
Domagała Malwina. Sound recorded on the surface of the canvas
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Rzeźba dzisiaj?
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Sculpture today?
(1)
Drabarczyk Paweł. A history of insanity in the age of the curatorial turn
(1)
Drabarczyk Paweł. Historia szaleństwa w dobie kuratoringu
(1)
Drabarczyk Paweł. Paranoja kontrolowana? - historia sztuki przegląda się w apokryfie Jakuba Woynarowskiego
(1)
Dubowska-Grynberg Zofia. Posłowie
(1)
Dworakowska Zofia. Teatr jako praktykowanie polityki
(1)
Dąbrowska Ewa (1965- )
(1)
Dąbrowski Jakub (1977- ). Dziedzictwo PRL i dwie formuły postikonoklazmu
(1)
Dąbrowski Jakub (1977- ). Sztuka ponad wszystko - przedzałożenia w polskim dyskursie artystycznym o wolności wypowiedzi w sztuce
(1)
Dłutek Maria
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
(1)
Fabianowska Anne-Marie
(1)
Faryna-Paszkiewicz Hanna (1952- ). Wanda Filipowiczowa. Jedna postać trzy nazwiska
(1)
Feliks Anna. The interiors of the Embassy in Berlin after repairs in 1934-1939
(1)
Feliks Anna. Wnętrza gmachu Ambasady RP w Berlinie po remoncie w latach 1934-1939
(1)
Fereński Piotr Jakub. Woycechdorf
(1)
Filewska Tetiana
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Museum collections of contemporary Polish painting as a tool of repolonisation of Silesia after 1945 (selected examples)
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Muzealne kolekcje współczesnego malarsywa polskiego jako narzędzie repolonizacji Śląska po 1945 r. (wybrane przykłady)
(1)
Gancarczyk Paweł (1970- )
(1)
Gerc Lidia. Banki Rzeszy na Pomorzu i Wielkopolsce po 1910 roku - Kołobrzeg Kostrzyn i Poznań
(1)
Gogut Anna (1942?-2017)
(1)
Gola Jolanta (1962- )
(1)
Grygiel Tomasz
(1)
Grzegorczyk Bożena. Wrocławski budynek fundacji Gotthelfa w aspekcie tradycji architektonicznej
(1)
Grzeszczuk-Brendel Hanna. Obok modernizmu - reformatorskie tendencje w architekturze początków XX wieku
(1)
Gul Joanna. Ikonografia muzyczna wystaw rzemiosła i przemysłu
(1)
Gul Joanna. Musical iconography of industrial exhibitions
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Arnold Schoenberg - composer painter
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Arnold Schonberg - kompozytor malarz
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Editorial
(1)
Guzy-Pasiak Jolanta. Od redakcji
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. Problematyka ochrony i konserwacji zabytków Szczecina po 1945 r
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. The protection and conservation of Szczecin's historic buildings after 1945
(1)
Górzyński Makary (1988- ). Współczesne problemy instytucjonalne praktykowania historii sztuki: kaliskie studium przypadku
(1)
Haake Michał. A meeting of old and contemporary art as a subject of curatorial practice
(1)
Haake Michał. Spotkanie sztuki dawnej i współczesnej jako temat praktyki kuratorskiej
(1)
Haake Michał. Ścięcie św. Jana Caravaggia - ożywianie obrazów a teoria dzieła sztuki
(1)
Henatsch Martin (1963- ). Prawdziwa rzeźba?
(1)
Henatsch Martin (1963- ). Real sculpture?
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(27)
Język
polski
(27)
Temat
Sztuka
(8)
Architektura polska
(5)
Dwory
(4)
Fotografia polska
(4)
Architekci polscy
(2)
Architektura
(2)
Parki i ogrody
(2)
Rzeźba
(2)
Sztuka polska
(2)
Ziemiaństwo
(2)
"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
(1)
Akademia Sztuk Pięknych (Warszawa)
(1)
Architekci
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Kielce)
(1)
Brukalska, Barbara (1899-1980)
(1)
Chmura-Pełech, Teresa (1933-2009)
(1)
Cybis, Jan (1897-1972)
(1)
Dyplomacja polska
(1)
Dypomacja polska
(1)
Film
(1)
Galeria Miejska "Arsenał" (Poznań)
(1)
Garnuszewska, Antonina
(1)
Grabowska-Hawrylak, Jadwiga (1920- )
(1)
Grupa Działania
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Gryczyńska, Gizella (1905- )
(1)
Hryniewicka-Piotrowska, Anatolia (1896-1989)
(1)
Ikonografia
(1)
Kozakiewicz, Jarosław (1961- )
(1)
Krahelska, Wanda (1886-1968)
(1)
Kultura
(1)
Kuratorzy wystaw
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Melcer, Wanda (1896-1972)
(1)
Modernizm
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Sztuki (Łódź)
(1)
Muzyka
(1)
Mąkowski, Jerzy (1940- )
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Ptaszycka, Anna (1911-1967)
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Regionalizm
(1)
Reiterówna, Diana (1902-1943)
(1)
Rzeźba polska
(1)
Skibniewska, Halina (1921-2011)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Syrkus, Helena (1900-1982)
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
Urbanistyka
(1)
Witkiewicz Jan Koszczyc (1881-1958)
(1)
Wnętrza architektoniczne
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Wystawy sztuki
(1)
Włodarczyk, Wojciech (1949- )
(1)
Zamki i pałace
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
1801-
(4)
2001-0
(4)
1901-
(3)
1918-
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(10)
Katalogi wystaw
(2)
Biografie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
27 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Co to jest architektura?. - Warszawa : "Kanon", 1996. - 132 s. ; 23 cm.
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 115-128.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 14501 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 16414 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Kat. 11523 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 94-112. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 11435 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
"Polski dwór" : wzorce architektoniczne, mit, symbol. - Wyd. 2 popr., uzup. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, 1996. - 115 s., [35] k. tabl. ; 25 cm.
Temat
Indeks R0: BMNK
Summ.
Bibliogr. s. 83-99. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 14459 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Rocz.
2003-2009.
Od R. 2006 zm. red.: Maria Leśniakowska.
Od R. 2009 zm. red.: Hanna Podgórska ; współpraca Tomasz Grygiel.
Od R. 2009 zm. tyt.: Raport Roczny.
Od R. 2009 zm. formatu: 30 cm.
Od 2010 ukazuje się tylko w postaci elektronicznej.
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 1425
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Książka
W koszyku
Autor
Domanowska Eulalia (1960- ). Smolińska Marta (1975- ). Apanowicz Maria (1958?- ). Juruś Jerzy. Polit Paweł (1965- ). Bednarski Krzysztof M. (1953- ). Moby Dick - Opera Aperta Cragg Tony (1949- ). Domanowska Eulalia (1960- ). Rzeźba dzisiaj? Domanowska Eulalia (1960- ). Sculpture today? Henatsch Martin (1963- ). Prawdziwa rzeźba? Henatsch Martin (1963- ). Real sculpture? Kelly Julia (1970- ). Mówiąca rzeźba - historie współczesnej rzeźby - historie we współczesnej rzeźbie Kelly Julia (1970- ). Talking sculpture - histories of contemporary sculpture - histories in contemporary sculpture Klaman Grzegorz (1959- ). Body Klaman Grzegorz (1959- ). Ciało Leśniakowska Marta. Jarosława Kozakiewicza przestrzenie nieoczywiste Leśniakowska Marta. The unobvious spaces of Jarosław Kozakiewicz Leśniewska-Zagrodzka Anna (1962- ). Remarks on public art Leśniewska-Zagrodzka Anna (1962- ). Uwagi o sztuce publicznej Polit Paweł (1965- ). Fenomenologia wytwarzania wobec feNAUMANologii Polit Paweł (1965- ). Phenomenology of making vs. PheNAUMANology Smolińska Marta (1975- ). Hans Arp and Polish art: legacies of of organic form in Polish sculpture from the second half of the 20th Smolińska Marta (1975- ). Hans Arp i sztuka polska: reminiscencje formy organicznej w rzeźbie polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku Smolińska Marta (1975- ). Rzeźba dzisiaj? Smolińska Marta (1975- ). Sculpture today? Szymański Wojciech (1985- ). Rzeźba w (zbyt) poszerzonym polu? Szymański Wojciech (1985- ). Sculpture in the (over-) expanded field? Tarasiuk Agnieszka (1971- ). Matthew Darbyshire, PALAC, 2009
Temat
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 20-21 października 2016 r., Orońsko.
Bibliogr., netogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30965 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33700 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33005 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33568 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publ. związana z wystawą: Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918 w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki od 24.02. do 27.05.2018.
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32198, II 31958 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Seminarium Dłużewskie / [redaktor serii: Jakub Banasiak] ; ISSN 2545-2444 ; [t. 1])
Nazwy aut. na skrzydełku okł.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32094 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Obraz żywy / pod redakcją Marii Poprzęckiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015. - 218, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Studia z Metodologii Historii Sztuki)
Materiały seminarium metodologicznego SHS w Nieborowie, 23-25 października 2014.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31474 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 12-14 października 2012 r., Warszawa.
Bibliogr. przy niektórych ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30224 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia z Architektury Nowoczesnej = Studies on Modern Architecture, ISSN 2084-0713 ; t. 2)
Autor
Kucharzewska Joanna (1973- ). Malinowski Jerzy (1950- ). Bìrûľov Ûrìj (1952- ). Nowe tendencje w architekturze, rzeźbie architektonicznej i zdobieniu wnętrz Lwowa 1905-1918 Gerc Lidia. Banki Rzeszy na Pomorzu i Wielkopolsce po 1910 roku - Kołobrzeg, Kostrzyn i Poznań Grzegorczyk Bożena. Wrocławski budynek fundacji Gotthelfa w aspekcie tradycji architektonicznej Grzeszczuk-Brendel Hanna. Obok modernizmu - reformatorskie tendencje w architekturze początków XX wieku Klause Gabriela. Problem identyfikacji tzw. stylu około 1800 roku w twórczości Rogera Sławskiego Korzus Mirella (1971- ). Scenografia Wincentego Drabika w Teatrze Polskim w Warszawie Kucharzewska Joanna (1973- ). Przedmowa Kunińska Magdalena. Wieczny i niezmienny trójdźwięk idei w sztuce: o kształtowaniu się teorii architektury modernistycznej Leśniakowska Marta. "Lekceważone córki Almae Mater" - pionierki architektury w Polsce Lewicki Jakub (1969- ). Dwa modernizmy - warszawski i lwowski - próba porównania Lukšionytė-Tolvaišienė Nijolė (1954-2014). Prądy racjonalistyczne w architekturze Wilna około 1910 roku Malinowski Jerzy (1950- ). Przedmowa Markowski Dariusz (1964- ). Wnętrza projektu Henry'ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie (prace badawczo-konserwatorskie) Sieradzka Anna (1949-2023). Początki awangardy w meblarstwie polskim lat 1904-1914 Stefański Krzysztof (1955- ). Neoklasycyzm, nowy klasycyzm, klasycyzm akademicki - formy klasyczne w architekturze polskiej 1907-1914
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., Toruń, 21-23 września 2005 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 18110/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej