Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(29)
Forma i typ
Książki
(29)
Dostępność
dostępne
(27)
wypożyczone
(2)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(29)
Dział
(1)
Autor
Kuczman Kazimierz (1947-2021)
(25)
Włodarek Andrzej (1955- )
(4)
Borkowska Małgorzata (1939- )
(3)
Dereszowska Małgorzata
(3)
Frey-Stecowa Beata
(3)
Kluz Paulina
(3)
Krasnowolski Bogusław (1943- )
(3)
Kuska Justyna
(3)
Ostrowski Jan K. (1947- )
(3)
Petrus Jerzy T. (1946- )
(3)
Prokopowicz Anna (konserwator sztuki)
(3)
Pyznar Damian
(3)
Sarkowicz-Szlęk Karolina
(3)
Siwek Andrzej (historia sztuki)
(3)
Skrabski Józef (1975- )
(3)
Słomka-Groń Natalia
(3)
Tracz Szymon (1973- )
(3)
Żmudziński Jerzy (1958- )
(3)
Fabiański Marcin (1956- )
(2)
Garbacz Anna
(2)
Janczyk Agnieszka
(2)
Krasny Piotr (1966- )
(2)
Rolska Irena (1958- )
(2)
Skubiszewska Maria (1930-2011)
(2)
Wiatrowicz Marek
(2)
Winiewicz Joanna
(2)
Witko Andrzej (1966- )
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Badach Artur (1969- ). Uwagi o związkach stylu El Greca i renesansowej rzeźby północnowłoskiej
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Klasyczne ramy obrazów El Greca
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Kontekst społeczny i kulturowy oraz forma artystyczna kościołów pielgrzymkowych w Europie Środkowej w okresie baroku
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Czarna moda w Hiszpanii
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Meble dekorowane techniką pietra dura scagliola i pietra paesina
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Blaschke Kinga. Barbarzyńskie starożytności
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Blaschke Kinga. Z badań nad sztuką ludową i nieludową
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Zbiory staniąteckie
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Recepcja twórczości El Greca w Polsce pierwszej połowy XX wieku (rekonesans)
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Bularz Elżbieta
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Jak i kiedy Tintoretto inspirował obrazy El Greca?
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Kolumna Zygmunta III w Warszawie
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Portrety-pomniki biskupów Samuela Maciejowskiego i Franciszka Krasińskiego w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Dettlaff Danuta. Fides et credo
(1)
Dettlaff Danuta. Mecenat Wejherów w puckiej farze katolickim wyznaniem wiary
(1)
Dettlaff Jan P. Porta Aeternitatis
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). ...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati... Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu
(1)
Dzikowska Greta. Mitologia w sztuce hiszpańskiej doby El Greca
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego Jowisz malujący motyle czyli sen o wiośnie
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI
(1)
Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze
(1)
Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Gaj-Piotrowski Wilhelm (1924-2017)
(1)
Galicka Izabella (1931-2019). Dzieje odkrycia obrazu św. Franciszka z Kosowa Lackiego zapewne pierwowzoru wariantu serii franciszkańskiej El Greca
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). „Naśladowałbym Zeuxisa ale że ten pewnego czasu w malarskiey swoiey sztuce mankament uczynił
(1)
Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja koegzystencja kooperacja na Górnym Śląsku
(1)
Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny Abdera a krakowska szkoła rysunku i satyry 1908-1918
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Czy kopuły powinny wirować?
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600
(1)
Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności
(1)
Kaufmann Thomas DaCosta (1948- )
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic
(1)
Korduba Piotr (1976- ). Polski dom czyli dwór. Architektoniczna wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek)
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegart i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku czyli o tym że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku
(1)
Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Zarys dziejów opactwa Benedyktynek w Staniątkach
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeome'a spisanej w roku 1608
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Roma moderna e il suo ingegno
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Sto lat samotności
(1)
Kubiak Ewa (architektura). Polska pomiędzy Goa a Peru czyli kilka uwag na temat wzorów graficznych w sztuce nowożytnej
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). Bezdroża (?) renesansu w malarstwie małopolskim czasu ostatnich Jagiellonów
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). Dossa Dossiego Jowisz malujący motyle - konteksty kulturowe
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). Rola Dolabelli w dekoracji Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Kukuła Katarzyna
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Certe miraculum Divinae Providentiae
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Kościół w Uchaniach i kolegiata zamojska w kontekście kulturowym
(1)
Kęder Wojciech (1953- )
(1)
Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta
(1)
Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(28)
nieokreślony (s.l.)
(1)
Język
polski
(28)
angielski
(1)
Temat
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków)
(11)
Malarstwo europejskie
(5)
Sztuka polska
(5)
Sztuka
(4)
Sztuka europejska
(4)
Portrety
(3)
Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Malarstwo sakralne
(2)
Malarstwo włoskie
(2)
Muzeum Regionalne (Stalowa Wola)
(2)
Sztuka baroku
(2)
Sztuka renesansu
(2)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
(1)
Bochnak, Adam (1899-1974)
(1)
El Greco (ca 1541-1614)
(1)
Epitafia (szt. plast.)
(1)
Grafika europejska
(1)
Hans
(1)
Historycy sztuki
(1)
Klasztory
(1)
Kontrreformacja
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
L'vivs'kij ìstoričnij muzej
(1)
Lanckorońska Karolina (1898-2002)
(1)
Lanckorońska, Karolina (1898-2002)
(1)
Lanckoroński, Karol (1848-1933)
(1)
Lepiarczyk, Józef (1917-1985)
(1)
Lubomirski (rodzina)
(1)
Malarstwo angielskie
(1)
Malarstwo historyczne polskie
(1)
Malarstwo hiszpańskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Malczewski, Jacek (1854-1929)
(1)
Małkiewicz, Adam (1936-2021)
(1)
Medale europejskie
(1)
Monarchia
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzej Etnografìï ta Hudožn'ogo Promislu (Lwów)
(1)
Muzeum Lubomirskich (Lwów)
(1)
Muzeum Mazowieckie (Płock)
(1)
Muzeum Okręgowe (Sandomierz)
(1)
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
(1)
Muzeum Podkarpackie (Krosno)
(1)
Muzeum Regionalne (Siedlce)
(1)
Muzeum Zamoyskich (Kozłówka)
(1)
Nacìonal'nij zapovìdnik "Sofìâ Kiïvs'ka"
(1)
Ostrowski, Jan K. (1947- )
(1)
Parafia
(1)
Piniński, Leon (1857-1938)
(1)
Pocztówki
(1)
Religia
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rzeźba polska
(1)
Rzeźba sakralna
(1)
Sobór Trydencki
(1)
Stalony-Dobrzański, Adam (1904-1985)
(1)
Szablowski Jerzy (1906-1989)
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Tauerbach, Sebastian (?-1552)
(1)
Witraże
(1)
Zakony żeńskie
(1)
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław)
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Temat: czas
1501-
(14)
1701-
(13)
1601-
(12)
1901-
(10)
1801-
(9)
1401-
(7)
1301-
(6)
1201-
(2)
2001-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(5)
Staniątki
(3)
Lwów (okręg)
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(4)
Katalogi zbiorów
(4)
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Przewodniki turystyczne
(1)
29 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 8780 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 8781 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Wawelska / red. serii Jan K. Ostrowski, ISSN 0519-9298 ; 11)
Bibliogr. s. 183-194. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 20253 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wawel hill : guide-book / Kazimierz Kuczman. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - 111, [1] s., [36] k. tabl. (w tym kolor.) ; 20 cm.
Temat
Indeks R0: BMNK
Wskazówki bibliogr. s. 110.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 4225 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 1)
Tekst częśc. łac.
Bibliogr. s. 103-107. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 12622 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 14591 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 9961, III 19513 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 22476 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wzgórze wawelskie : przewodnik / Kazimierz Kuczman. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. - 111, [1] s., [36] k. tabl. (w tym kolor.) ; 20 cm.
Wskazówki bibliogr. s. 110.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Kat. 8143, Kat. 7927 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 7770 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12057 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: III 25921 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 13554, III 13578 (2 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza: Dział Rycin, Rysunków i A kwarel sygn. III 18516 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 13276 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 16001 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22962 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej