Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(5)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- )
(2)
Kizik Edmund (1960- )
(2)
Szybisty Tomasz
(2)
Albes Claudia. Unheimliche Antike. Zu Merimees Novelle La Venus d'Ille
(1)
Arich-Gerz Bruno (1966- )
(1)
Awianowicz Bartosz (1978- ). Wazowie w literaturze łacińskojęzycznej Prus Królewskich Prus Książęcych i Brandenburgii
(1)
Bajer Michał (1981- ). Wazowie w literaturze francuskiej - wybrane teksty i problemy
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa. Miejsca zamieszkiwania polskich władców w czasie wizyt w Gdańsku w XV - XVIII w
(1)
Barłowska Maria. Oratorstwo ceremonialne za Wazów. Elekcje i koronacje
(1)
Bałus Wojciech (1961- ). Nieoczywista literackość malarstwa i jej granice
(1)
Birecki Piotr (1972- ). Architektura i wyposażenie kościołów protestanckich w Gdańsku i na jego wiejskim terytorium
(1)
Brudzyńska Gabriela. Die Kunstliteratur als Schule der Anschauung. Christian Adolph Klotz (1738-1771)
(1)
Brylla Wolfgang Damian (1984- ). Der Fall Ernst Barlach oder: Wie die Literatur entartete Kunst rehabilitieren konnte
(1)
Ciszewska Małgorzata (literaturoznawstwo). Oratorstwo ceremonialne za Wazów. Elekcje i koronacje
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Snopek jako symbol pokoju i dobrobytu - stemmaty na cześć Wazów
(1)
Di Noi Barbara. Kafa und die Skulptur
(1)
Dąbrowski Mieczysław (1947- ). Dekonstrukcja ekfrazy
(1)
Emmrich Thomas. Skulpturen des Todes: Zur Dekonstruktion literarischer Plastiken
(1)
Fabianowski Andrzej (1954- ). Norwidowski dyskurs o rzeźbie: Adam Krafft i Ad leones!
(1)
Gall Dorothea (1953- ). Skulptur und Text: Facetten einer fruchtbaren Begegnung
(1)
Garnczarska Magdalena. Michała Psellosa dwa opisy antycznego reliefu czyli o trudnościach interpretacyjnych jedenastowiecznego miłośnika starożytności
(1)
Garnczarska Magdalena. Opisy ikonograficzne w Hermenei Dionizjusza z Furny: ich charakterystyka oraz funkcja
(1)
Gielata Ireneusz. Nad chmurami Constable'a - obrazowość w Mojej walce Karla Ove Knausgarda
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Opisać barwę namalować cierpienie
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Zwischen Korper und Skulptur Natur und Kunst. Hans Rosenpluts (?) Der Bildschnitzer von Wurzburg
(1)
Greser Ewa. Refleksje wokół Work about Kleist Franka Stelli
(1)
Grześkowiak Radosław (1968- ). Epitalamia Wazów Piórem ojczystym wystawione
(1)
Haake Michał. Eloe ze zwłokami Ellenai Jacka Malczewskiego
(1)
Hayer Bjorn (1987- ). Die Ethik der Asthetik. Rainer Maria Rilkes Gedichte im Kontext der skulpturalen Kunst
(1)
Hermann Róbert. Im Reigen der Blicke: Fragmentierte Dreidimensionalitat in Rilkes Archaischer Torso Apollos
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Traktat św. Bonawentury Lignum vitae a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Autorytet obrazu
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Król jedzie do Gdańska
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Prawo i administracja Kościoła luterańskiego w Gdańsku i na terytorium wiejskim miasta w XVI - XVIII w
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Rozrzutny splendor władzy
(1)
Kizik Edmund (1960- ). U źródeł reformacji w Europie i Rzeczypospolitej
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Uroczyste wjazdy królów polskich i członków ich rodzin do Gdańska od drugiej połowy XV do XVIII w
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Święta i ceremonie publiczne w nowożytnym Gdańsku (XV - XVIII w.)
(1)
Kociumbas Piotr (1977- )
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Dźwiękami ugoszczeni
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Garbe czyli Wase. Z dziejów wczesnonowożytnej literatury niemieckojęzycznej dotyczącej polskiej gałęzi rodu Wazów
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Mit Feder enthullt. Literarische Einweihung der Statue Augusts III. von Polen im Artushof zu Danzig
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Muzyka kościołów protestanckich w nowożytnym Gdańsku
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Epitafium Jerzego Rudominy i jego towarzyszy w farze w Nowogródku - rzeźba inspirowana literaturą i literatura inspirowana rzeźbą
(1)
Kownacka-Rogulska Dorota. Hausenstein - Rilke - Klee
(1)
Kościelak Sławomir (1962- )
(1)
Kościelak Sławomir (1962- ). Dzieje wyznaniowe Gdańska od XVI do początku XIX wieku
(1)
Kościelak Sławomir (1962- ). Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku
(1)
Kościelak Sławomir (1962- ). U źródeł reformacji w Europie i w Rzeczypospolitej
(1)
Krawczyk Dariusz (romanista). Z niemych i martwych zrobię je mówiące i żywe
(1)
Kriegseisen Jacek (1965-2021). Król jedzie do Gdańska
(1)
Kriegseisen Jacek (1965-2021). Podarki w kulturze dyplomatycznej nowożytnegho Gdańska
(1)
Kriegseisen Jacek (1965-2021). Rzemiosło artystyczne w liturgii kościołów protestanckich w Gdańsku i Prusach Królewskich
(1)
Kriegseisen Jacek (1965-2021). Święta i ceremonie publiczne w nowożytnym Gdańsku (XV - XVIII w.)
(1)
Kriegseisen Wojciech (1955- ). Protestantyzm w Rzeczypospolitej szlacheckiej
(1)
Krzywy Roman (1971- )
(1)
Krzywy Roman (1971- ). Królewski majestat oraz powinności Wazów w świetle twórczości okolicznościowej i epickiej Samuela Twardowskiego
(1)
Krzywy Roman (1971- ). Mecenat którego tak naprawdę nie było Polscy Wazowie i poeci
(1)
Kwiatkowska Anna (1950- ). Martwa natura w opowiadaniach Katherine Mansfield
(1)
Kłańska Maria (1951- ). Der Bildhauer und sein Werk im Schaffen Rose Auslanders
(1)
Kłos Anita. Artemisia Anny Banti
(1)
Lipiński Cezary (1968- ). Zur Erfindung der Sprache als skulpturales Material im Umkreis der Dadaisten
(1)
Maciakowska Zofia. Miejsca zamieszkiwania polskich władców w czasie wizyt w Gdańsku w XV - XVIII w
(1)
Makowska Urszula. Granice ilustracji w polskiej krytyce i praktyce artystycznej w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Michalska Maria (1980- ). Z dziejów gdańskiej literatury kaznodziejskiej w XVII do XVIII wieku
(1)
Michalski Przemysław (1971- ). O pojęciu (nie)wierności w wybranych ekfrazach Ronalda Stuarta Thomasa
(1)
Mielnik Magdalena. Na wojnę i dla przyjemności
(1)
Mikiciuk Elżbieta. Andriej Rublow. Mistrz niewidzialnej strony Andrzeja Turczyńskiego jako powieść-dysputa o malarstwie i literacka ikona z żywotem
(1)
Milewska-Waźbińska Barbara. O spójności rzeźby sepulkralnej z tekstem literackim (na podstawie dwóch zabytkowych nagrobków z Mazowsza)
(1)
Mosakowski Janusz. Gdańska rzeźba wobec pamięci (i) literatury
(1)
Mosakowski Janusz. Słów kilka o szacie graficznej Legend Andrzeja Niemojewskiego
(1)
Muller Michael. Między niemieckim konfesjonalizmem a polską tolerancją
(1)
Muszyńska-Andrejczyk Agnieszka. Stile Liberty w służbie opery: Ricordi - Hohenstein - Puccini
(1)
Oszczęda Aleksandra (1963- ). Funeralia wazowskie. Zygmunt III i królowa Konstancja w polskich wierszach żałobnych z lat 1631-1633
(1)
Piszczatowski Paweł. Między sztuką paleolitu a monochromatyzmem awangardy
(1)
Pokrzywnicki Jacek (filologia klasyczna). Wystąpienie oratorskie Vincentiusa Fabriciusa z okazji wjazdu Ludwiki Marii Gonzagi d Gdańska w 1646 r
(1)
Raczkowski Juliusz (1975- ). Traktat św. Bonawentury Lignum vitae a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia
(1)
Rudolph Andrea (1958- ). Hexenfiguren in Ernst Barlachs literarischem graphischem und plastischem Werk
(1)
Ryba Grażyna (1959- ). Ut sculptura poesis. Poetyckie wizje Dantego w interpretacji uczestników biennale małych form rzeźbiarskich w Rawennie
(1)
Ryś Anna. Skyluros i jego wcielenia
(1)
Seidl Barbara. Zwischen Reproduktion und Rekonstruktion: der Torso als Gegenstand interartistischer Transformation
(1)
Sestu Timo. Lesarten der Gigantomachie. Der Pergamonaltar und Peter Weiss' Ekphrasis in der Asthetik des Widerstands
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Posągi-idole w Psałterzu Chłudowa. Uwagi o recepcji myśli platońskiej i przedstawieniach antycznej rzeźby monumentalnej w poikonoklastycznej kulturze bizantyńskiej
(1)
Sokołowicz Małgorzata. Od katedry Najświętszej Marii Panny w Rouen do dzielnicy almei w Esnie. Średniowieczna rzeźba Salome a Flaubertowskie tancerki
(1)
Sokołowicz Małgorzata. Wzruszyć wspomieniem
(1)
Sommerfeld Beate (1962- ). Ein lebensgrosser Marmorzwerg - emotionales Wirkungspotenzial und mediale Uberblendungen in Franz Kafkas Ekphrasen von Skulpturen
(1)
Sowa Agnieszka (1983- ). ...ein Jahr reden um eines seiner Werke mit Worten zu wiederholen. Zur Bedeutung der Bewegung und Beruhrung in Rilkes Auguste Rodin
(1)
Steinborn Bożena (1930- ). Na marginesie obrazów Bartholomausa Milwitza na wjazd królowej Ludwiki Marii Gonzagi do Gdańska 11 lutego 1646 r
(1)
Szczęsna Ewa. O powinowactwie i osobności literatury i rzeźby
(1)
Szybisty Tomasz. Literacka grabież ołtarza Mariackiego? Krakowskie dzieło Wita Stwosza w niemieckojęzycznej prozie okresu II wojny światowej
(1)
Szybisty Tomasz. Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością
(1)
Tomasik Tomasz (1971- ). Ekphrasis w dobie kryzysu mimesis
(1)
Tylicki Jacek (1962- ). To co widzimy: inspiracje formalne gdańskiego malarstwa i rysunku XVI-XVIII w
(1)
Tyszka Paweł
(1)
Witczak Agnieszka. Opisy wjazdu Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery z 1677 r. w gdańskiej poezji okilicznościowej
(1)
Wolska Agata. Adam Bunsch o ołtarzu Mariackim Wita Stwosza
(1)
Wyrzykiewicz Dominika (1980- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
niemiecki
(1)
Temat
Literatura
(2)
Władcy
(2)
Ewangelicyzm augsburski
(1)
Grafika europejska
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Kultura dworska
(1)
Literatura francuska
(1)
Literatura niemiecka
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Monety polskie
(1)
Muzeum Gdańska
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Reformacja
(1)
Rzeźba
(1)
Rękopisy
(1)
Stare druki
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Wazowie (dynastia)
(1)
Wjazdy monarsze
(1)
Temat: czas
1501-
(3)
1601-
(3)
1701-
(2)
1401-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk
(2)
Gatunek
Katalogi wystaw
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały ; 11)
Bibliogr. s. 283-300. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35068 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Literatura - Konteksty / red. serii Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty, ISSN 2543-9480 ; t. 2)
Autor
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Kociumbas Piotr (1977- ). Szybisty Tomasz. Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością Kociumbas Piotr (1977- ). Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością Szybisty Tomasz. Literatura a malarstwo - między heterogenicznością a autonomicznością Bałus Wojciech (1961- ). Nieoczywista literackość malarstwa i jej granice Jurkowlaniec Grażyna. Autorytet obrazu Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Opisać barwę, namalować cierpienie Krawczyk Dariusz (romanista). "Z niemych i martwych zrobię je mówiące i żywe" Makowska Urszula. Granice ilustracji w polskiej krytyce i praktyce artystycznej w drugiej połowie XIX wieku Mosakowski Janusz. Słów kilka o szacie graficznej "Legend" Andrzeja Niemojewskiego Tomasik Tomasz (1971- ). "Ekphrasis" w dobie kryzysu "mimesis" Michalski Przemysław (1971- ). O pojęciu (nie)wierności w wybranych ekfrazach Ronalda Stuarta Thomasa Dąbrowski Mieczysław (1947- ). Dekonstrukcja ekfrazy Garnczarska Magdalena. Opisy ikonograficzne w "Hermenei" Dionizjusza z Furny: ich charakterystyka oraz funkcja Mikiciuk Elżbieta. "Andriej Rublow. Mistrz niewidzialnej strony" Andrzeja Turczyńskiego jako powieść-dysputa o malarstwie i literacka ikona z żywotem Kwiatkowska Anna (1950- ). Martwa natura w opowiadaniach Katherine Mansfield Zawadzka Małgorzata (1980- ). O tekstach Jeana Cocteau inspirowanych malarstwem Kownacka-Rogulska Dorota. Hausenstein - Rilke - Klee Kłos Anita. "Artemisia" Anny Banti Piszczatowski Paweł. Między sztuką paleolitu a monochromatyzmem awangardy Gielata Ireneusz. Nad chmurami Constable'a - obrazowość w "Mojej walce" Karla Ove Knausgårda Ryś Anna. Skyluros i jego wcielenia Sokołowicz Małgorzata. "Wzruszyć wspomieniem" Łuczyńska-Hołdys Małgorzata. Kobieta, sztuka, samotność, piękno: poezja Alfreda Tennysona na płótnach prerafaelitów Muszyńska-Andrejczyk Agnieszka. Stile Liberty w służbie opery: Ricordi - Hohenstein - Puccini Haake Michał. "Eloe ze zwłokami Ellenai" Jacka Malczewskiego
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., Warszawa, 1-2 kwietnia 2017 r.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32089 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kizik Edmund (1960- ). Kościelak Sławomir (1962- ). Birecki Piotr (1972- ). Architektura i wyposażenie kościołów protestanckich w Gdańsku i na jego wiejskim terytorium Kizik Edmund (1960- ). Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku Kizik Edmund (1960- ). Prawo i administracja Kościoła luterańskiego w Gdańsku i na terytorium wiejskim miasta w XVI - XVIII w. Kizik Edmund (1960- ). U źródeł reformacji w Europie i Rzeczypospolitej Kociumbas Piotr (1977- ). Muzyka kościołów protestanckich w nowożytnym Gdańsku Kościelak Sławomir (1962- ). Dzieje wyznaniowe Gdańska od XVI do początku XIX wieku Kościelak Sławomir (1962- ). Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku Kościelak Sławomir (1962- ). U źródeł reformacji w Europie i w Rzeczypospolitej Kriegseisen Jacek (1965-2021). Rzemiosło artystyczne w liturgii kościołów protestanckich w Gdańsku i Prusach Królewskich Kriegseisen Wojciech (1955- ). Protestantyzm w Rzeczypospolitej szlacheckiej Michalska Maria (1980- ). Z dziejów gdańskiej literatury kaznodziejskiej w XVII do XVIII wieku Müller Michael. Między niemieckim konfesjonalizmem a polską tolerancją Tylicki Jacek (1962- ). To, co widzimy: inspiracje formalne gdańskiego malarstwa i rysunku XVI-XVIII w. Ziemba Antoni (1960- ). To, czego nie widzimy: protestanckie kontrowersje wyznaniowe w malarstwie i rzeźbie gdańskiej w latach 1590-1620
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23317/1, III 23111/1 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Res Gedanenses : studia i materiały Muzeum Gdańska ; T. 15.1)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 213-226.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23912/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Literatura - Konteksty ; t. 4)
Autor
Arich-Gerz Bruno (1966- ). Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Szybisty Tomasz. Wyrzykiewicz Dominika (1980- ). Albes Claudia. Unheimliche Antike. Zu Mérimées Novelle "La Vénus d’Ille" Brudzyńska Gabriela. Die Kunstliteratur als Schule der Anschauung. Christian Adolph Klotz (1738-1771) Brylla Wolfgang Damian (1984- ). Der Fall Ernst Barlach, oder: Wie die Literatur "entartete" Kunst rehabilitieren konnte Di Noi Barbara. Kafa und die Skulptur Emmrich Thomas. Skulpturen des Todes: Zur Dekonstruktion literarischer Plastiken Fabianowski Andrzej (1954- ). Norwidowski dyskurs o rzeźbie: Adam Krafft i "Ad leones!" Gall Dorothea (1953- ). Skulptur und Text: Facetten einer fruchtbaren Begegnung Garnczarska Magdalena. Michała Psellosa dwa opisy antycznego reliefu, czyli o trudnościach interpretacyjnych jedenastowiecznego miłośnika starożytności Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Zwischen Körper und Skulptur, Natur und Kunst. Hans Rosenplüts (?) Der Bildschnitzer von Würzburg Greser Ewa. Refleksje wokół "Work about Kleist" Franka Stelli Hayer Björn (1987- ). Die Ethik der Ästhetik. Rainer Maria Rilkes Gedichte im Kontext der skulpturalen Kunst Hermann Róbert. Im Reigen der Blicke: Fragmentierte Dreidimensionalität in Rilkes "Archaischer Torso Apollos" Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Traktat św. Bonawentury "Lignum vitae" a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia Kłańska Maria (1951- ). Der Bildhauer und sein Werk im Schaffen Rose Ausländers Kociumbas Piotr (1977- ). Mit Feder enthüllt. Literarische Einweihung der Statue Augusts III. von Polen im Artushof zu Danzig Kolendo-Korczak Katarzyna. Epitafium Jerzego Rudominy i jego towarzyszy w farze w Nowogródku - rzeźba inspirowana literaturą i literatura inspirowana rzeźbą Lipiński Cezary (1968- ). Zur Erfindung der Sprache als skulpturales Material im Umkreis der Dadaisten Milewska-Waźbińska Barbara. O spójności rzeźby sepulkralnej z tekstem literackim (na podstawie dwóch zabytkowych nagrobków z Mazowsza) Mosakowski Janusz. Gdańska rzeźba wobec pamięci (i) literatury Raczkowski Juliusz (1975- ). Traktat św. Bonawentury "Lignum vitae" a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia Rudolph Andrea (1958- ). Hexenfiguren in Ernst Barlachs literarischem, graphischem und plastischem Werk Ryba Grażyna (1959- ). Ut sculptura poesis. Poetyckie wizje Dantego w interpretacji uczestników biennale małych form rzeźbiarskich w Rawennie Seidl Barbara. Zwischen Reproduktion und Rekonstruktion: der Torso als Gegenstand interartistischer Transformation Sestu Timo. Lesarten der Gigantomachie. Der Pergamonaltar und Peter Weiss’ Ekphrasis in der "Ästhetik des Widerstands" Smorąg-Różycka Małgorzata. Posągi-idole w "Psałterzu Chłudowa". Uwagi o recepcji myśli platońskiej i przedstawieniach antycznej rzeźby monumentalnej w poikonoklastycznej kulturze bizantyńskiej Sokołowicz Małgorzata. Od katedry Najświętszej Marii Panny w Rouen do dzielnicy almei w Esnie. Średniowieczna rzeźba Salome a Flaubertowskie tancerki Sommerfeld Beate (1962- ). "Ein lebensgroßer Marmorzwerg" - emotionales Wirkungspotenzial und mediale Überblendungen in Franz Kafkas Ekphrasen von Skulpturen Sowa Agnieszka (1983- ). "…ein Jahr reden, um eines seiner Werke mit Worten zu wiederholen". Zur Bedeutung der Bewegung und Berührung in Rilkes Auguste Rodin Szczęsna Ewa. O powinowactwie i osobności literatury i rzeźby Szybisty Tomasz. Literacka grabież ołtarza Mariackiego? Krakowskie dzieło Wita Stwosza w niemieckojęzycznej prozie okresu II wojny światowej Wolska Agata. Adam Bunsch o ołtarzu Mariackim Wita Stwosza Zgórniak Marek (1960- ). Z notatek lekarza wariatów i z Paryża około roku 1900. Wypowiedzi Antoniego Kamieńskiego o rzeźbie i rzeźbiarzach Žmirić Amira. Robert Michels Roman "Der steinerne Mann" Żuchowski Tadeusz J. (1958- ). Na pograniczu realności i życia
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32927 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej