Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(31)
Forma i typ
Książki
(31)
Dostępność
dostępne
(32)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(31)
Dział
(2)
Autor
Kajzer Leszek (1944-2016)
(23)
Olczak Jerzy (1929-2007)
(3)
Andrzejewski Aleksander (1956- )
(2)
Buko Andrzej (1947- )
(2)
Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
(2)
Wróblewski Tymoteusz (1938- )
(2)
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Anusik Zbigniew (1957- ). Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach
(1)
Augustyniak Jerzy
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Galeria arcybiskupów gnieźnieńskich na zamku w Uniejowie
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Siedziba starostów urzędowskich
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Inskrypcje w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi koło Bielska Białej
(1)
Barczyk Alina. Wizyja pałacu w Warszawie na ulicy Miodowej
(1)
Bocheńska Agnieszka
(1)
Bocheńska Agnieszka. Początki Zamku Królewskiego w Warszawie
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Wygnane drzwiami wraca oknem
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Zbiory malarstwa rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Fundacje Szydłowieckich - między gotykiem a renesansem
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań?
(1)
Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Palatium czy wieloelementowy zespół rezydencjonalny króla Daniela?
(1)
Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa
(1)
Bylinowa Elżbieta (1954- ). Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Chmielak Tomasz. Librarium w pałacu
(1)
Chojnacka Monika (historia). Charbrowo i jego właściciele - stan badań
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Początki zamków na Dolnym Śląsku - Wleń Wrocław Legnica
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Ośrodek toruńskiej archeologii średniowiecza - tradycja i współczesność
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Thorner Archaologieforschung des Mittelalters: Tradition und Gegenwart
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Cichoń Krzysztof. Stereoselfie z mandragorą
(1)
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy
(1)
Derwich Marek (1956- )
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej
(1)
Duchnowski Tomasz Marcin. W kręgu problematyki badawczej prof. Krzysztofa Macieja Kowalskiego: miejsce artefaktów ruchomych kultury militarnej z okresu I wojny światowej w procesie rekonstrukcji wyposażenia żołnierskiego i przebiegu wydarzeń
(1)
Dutkowski Jarosław (1954-2019). Ikonografia monet biskupa wrocławskiego Jana Turzo
(1)
Dymowski Arkadiusz. Nowożytne guziki wzorowane na monetach antycznych
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Rezydencja książęca z XIII w. w Chełmie
(1)
Dąbrowska Maria (1943-2019)
(1)
Długokęcki Wiesław (1957- ). Król Zygmunt I Stary Gdańsk i steblewska głowa
(1)
Gadowska Irmina. Don Kichot sztuki
(1)
Gawlas Sławomir (1949- ). Zamek średniowieczny: geneza i funkcje społeczno-ustrojowe
(1)
Ginter Artur. Wpływ wyników badań termoluminescencyjnych na datowanie najwcześniejszych faz zamku w Siewierzu
(1)
Gojniczek Wacław. Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu
(1)
Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kócki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
(1)
Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej
(1)
Gralińska-Toborek Agnieszka. Mit jako pretekst do refleksji nad kryzysem kultury
(1)
Gruszczyńska Aleksandra
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Najpiękniejsze są narodziny Ewy czyli o Pani Profesor oczami ucznia
(1)
Grzejszczak Łukasz. W atelier artysty
(1)
Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus
(1)
Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw u podstaw praca - wkład Profesor Hanny Kócki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1)
Gwioździk Jolanta. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(1)
Górski Adam (historia). Zbiór Hoverdena jako źródło archiwalne do badań epigraficznych
(1)
Gąssowska Maja (1955- ). Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Horbacz Tadeusz Janusz (1950-2002)
(1)
Hrankowska Teresa
(1)
Iwańczak Wojciech (1948- )
(1)
Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie
(1)
Jankiewicz-Brzostowska Monika. Recepcja średniowiecznych pojęć i wyobrażeń dotyczących ognia na ziemiach polskich
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki
(1)
Janowski Piotr Józef. Rezydencja królewska w Łobzowie w epoce Wazów 1587-1668
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Gall Anonim a francuski poeta Hilary z Orleanu (ok. 1080 - ok. 1160)
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o Kronice polskiej oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- )
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Namiętność ducha czyli sztuka narodowa na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r
(1)
Julkowska Violetta (1961- ). Studium kultury historycznej polskiej emigracji we Francji w II połowie XIX wieku
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny
(1)
Jóźwiak Sławomir. Układ przestrzenny i topograficzny rezydencji krzyżackich w Elblągu i Malborku w średniowieczu w świetle źródeł pisanych
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Gebiete Zentralpolens im. 13. Jahrhundert: Versuch einer archaologischen Charakteristik
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Mazowieckie zamki w Gostyninie i Sochaczewie na tle problematyki zamków starościńskich Krzysztofa Szydłowieckiego
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O pierwszych i drugich narodzinach słów kilka
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Od renesansowych dworów do pałaców zimnego baroku
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Pomiędzy historią a archeologią czyli o badaniach jednego dworu mazowieckiego
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Uwagi wstępne
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Ziemie Polski Centralnej w XIII wieku - wstępna próba charakterystyki archeologicznej
(1)
Kal Elżbieta (1962- ). Rzecz o dachówce. Szkoła sopocka między A. Nachtem-Samborskim a Piotrem Potworowskim
(1)
Kalina Dariusz
(1)
Kalina Dariusz. Wieża mieszkalna w Tudorowie
(1)
Kalina Dariusz. Zamek w Opatowie
(1)
Kalina Dariusz. Zamek w Ćmielowie
(1)
Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7
(1)
Karkocha Małgorzata. Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach
(1)
Karlak Weronika. Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu - działalność J. G. G. Buschinga a stan obecny
(1)
Karp Paweł. Gdańsk w obliczu polsko-husyckiej wyprawy zbrojnej przeciw zakonowi krzyżackiemu w roku 1433
(1)
Karwowska Halina
(1)
Kazimierska-Jerzyk Wioletta (1972- ). Dzieła mistrzów tradycyjnego malarstwa sztalugowego jako inspiracje współczesnych murali - projekt OFF Galeria (2015)
(1)
Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany?
(1)
Klassa Barbara. Adam Naruszewicz o historii kultury materialnej narodu polskiego
(1)
Klassa Barbara. Sylwetka i dokonania naukowe prof. K.M. Kowalskiego
(1)
Koch Walter (1942- ). Prof. K.M. Kowalski als mittelalterlichen und fruhneuzeitlichen Epigraphik
(1)
Koko Eugeniusz (1952- ). Franciszek Rawita-Gawroński o sobie
(1)
Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu
(1)
Kolesnik Irina Ivanovna (1952- ). Istorik u sviti recej (Do uvileu profesora Ksistofa-Macea Koval'c'kogo
(1)
Koprowski Piotr (1976- ). Jak widzieć? Sposób postrzegania na przykładzie malarstwa ikonowego
(1)
Koredczuk Bożena. Spory wokół losów bibliotek po kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1815-1830
(1)
Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(31)
Język
polski
(31)
Temat
Zamki i pałace
(9)
Dwory
(7)
Architektura obronna polska
(6)
Ziemiaństwo
(4)
Grody
(3)
Parki i ogrody
(3)
Architektura obronna
(2)
Architektura polska
(2)
Ceramika
(2)
Fortyfikacje
(2)
Kafle
(2)
Kultura materialna
(2)
Sztuka polska
(2)
Archeologia
(1)
Archeologia średniowieczna
(1)
Architektura
(1)
Architektura obronna niemiecka
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Biskupi
(1)
Broń
(1)
Cystersi
(1)
Dwór (Wrząca (woj. Sieradz))
(1)
Garncarstwo
(1)
Historia społeczna
(1)
Historiografia
(1)
Historycy
(1)
Kobieta
(1)
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- )
(1)
Kruppé, Jerzy (1931-2022)
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Literatura europejska
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Mikołajczyk Andrzej (1948-1991)
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Nowakowska, Wanda (1929- )
(1)
Opactwo Cystersów (Rudy)
(1)
Piec mieszkaniowy
(1)
Rycerstwo
(1)
Sekularyzacja dóbr kościelnych
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Szydłowiecki (rodzina)
(1)
Szydłowiecki, Krzysztof (1467-1532)
(1)
Uniwersytet Łódzki
(1)
Zakony
(1)
Zbroja
(1)
Zdobnictwo
(1)
Temat: czas
1301-
(12)
1401-
(12)
1501-
(12)
1701-
(12)
1201-
(11)
1601-
(10)
1801-
(8)
1101-
(6)
1001-
(5)
1901-
(5)
901-
(5)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
2001-0
(1)
401-
(1)
Temat: miejsce
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Kielce (okręg)
(2)
Kraków (okręg)
(2)
Polska
(2)
Płock (okręg)
(2)
Sandomierz (okręg)
(2)
Sieradz (okręg)
(2)
Europa
(1)
Europa Środkowa
(1)
Krzyworzeka
(1)
Lubawa
(1)
Małopolska
(1)
Raciążek
(1)
Ruda
(1)
Strońsko
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(9)
Księgi pamiątkowe
(3)
Źródła historyczne
(1)
31 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 314-359.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 24832 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 24780 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 22095 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 5893 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 16304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zamek w Raciążku / Leszek Kajzer. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990. - 280 s., [6] k. tabl. : il. ; 24 cm.
(Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej ; cz. 1)
Zsfassung.
Bibliogr. s. 127-132.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 11068 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej / Leszek Kajzer. - Warszawa : DiG, 2004. - 268 s. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. w przypisach po hasłach katalogu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 20355 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 12347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 11069 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej ; Cz. 1)
Bibliogr. s. 52-54.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 24766/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 18243 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 5842 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Dział Militariów sygn. II 5843 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 12005 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 8102 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 14160 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 14414 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały sesji "Różnice regionalne w zdobnictwie i typologii kafli od średniowiecza po czasy nowożytne", Supraśl, kwiecień 2007. Część art. w jęz. ros. lub białorus. Summ. i rez. lub streszcz. po art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 16045 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 18240 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej