Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(7)
Placówka
Magazyn
(7)
Autor
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- )
(2)
Jasiński Damian
(2)
Kozieradzki Mateusz (1992- )
(2)
Kuczma Wacław (1956- )
(2)
Mączyński Ryszard (1954- )
(2)
Adamowicz Jarosław. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies
(1)
Adamowicz Jarosław. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań
(1)
Andrzejewska Natalia. Zachowanie integralności kompleksowego dzieła sztuki współczesnej wyzwaniem dla opiekuna i konserwatora
(1)
Bagniuk Jacek. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Barański Marek (1943- ). Architectural monument researcher and his workshop
(1)
Barański Marek (1943- ). Badacz zabytków architektury i jego warsztat
(1)
Barcikowska Malina
(1)
Bartova Katerina (1987- ). Restoration of book torsos
(1)
Bayer Karol (konserwatorstwo). Conservation of a statue made of Kutna Hora limestone using lime
(1)
Bayer Karol (konserwatorstwo). Consolidation of lime-based materials using dispersions of lime in alcohol
(1)
Beczyczko Agnieszka. Conservation of a 16th century fresco painting in the Sucevita Monastery church in Romania
(1)
Berensdorff Pola. Konserwacja gotyckich malowideł ściennych w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka w ramach praktyk studenckich w latach 2009-2010
(1)
Bernady Edyta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: Throne of Grace from the Dominican Monastery in Cracow
(1)
Bernard Gabriel. International Klein Blue a reconstruction
(1)
Białek-Kostecka Dorota. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Bizoń Katarzyna. Riddles of the Greek Catholic church
(1)
Bogdanowska Monika (1962- )
(1)
Borowska Dorota. We see what we know. The meaning of geomatry in the creation of the composition of Jan van Eyck's painting The Arnolfini portrait
(1)
Borowska Dorota. Widzimy to co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich
(1)
Botz Alexandra. Restoration of the Salviati Chandelier
(1)
Brandys Iwona. In the workshop of Wincenty Drabik - scenography painter and pedagogue. Introduction to the research
(1)
Brandys Iwona. W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Some remarks concering the art of painter Gebhard Flatz
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań?
(1)
Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje
(1)
Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Characteristics if icon painting from the Cretan School using the example of the post-byzantine triptych from the Princes Czartoryski Collection in Kraków
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Tools techniques and signatures of Persian Shamshir makers. Hidden meanings of inscriptions and of the magic square. Issues of artibution
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Cieplińska Kinga
(1)
Ciesielska Tanita. Conservation and preparation for a new edition of the 18th c. Viennese copper printing plates from a private collection in Cracow
(1)
Decrion-Lanta Gabrielle. Conservation of wallpaper: from handicraft o digital technology
(1)
Demarco Richard (1930- )
(1)
Denegri Jesa (1936- )
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej
(1)
Dobrowolska Dagny. Tomografia komputerowa XV-wiecznej rzeźby Madonny z Dzieciątkiem z Książnic Wielkich
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775)
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). The painting workshop of Szymon Czechowicz (1689-1775) - selected issues
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia
(1)
Domalewska Aleksandra. Portret Szymona Krzeczkowskiego (Varsaviana) XIX/XX wiek
(1)
Dunajska Jana. Consolidation of lime-based materials using dispersions of lime in alcohol
(1)
Dyczewski Paweł. Konserwacja gotyckich malowideł ściennych w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka w ramach praktyk studenckich w latach 2009-2010
(1)
Esquivel Alvarez Astrid. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment
(1)
Fekete Dóra. Trinity with Saints formerly attributed to Jacopo Palma the Younger
(1)
Fiam Judit. Trinity with Saints formerly attributed to Jacopo Palma the Younger
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej
(1)
Forczek-Sajdak Anna. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Forczek-Sajdak Anna. Renaissance tomb monuments of the Pieniążek family Odrowąż coat of arms from Krużlowa and Skrzydlna
(1)
Forczek-Sajdak Anna. Renesansowe pomniki nagrobne rodziny Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej i Skrzydlnej
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Around the didactic aspects of the artist's workshop carving in wood
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie
(1)
Gmińska-Nowak Barbara. Wood in the architecture of the Upper Mustang KunSan Chholing Gompa - dendrochronology wood identification and state of preservation
(1)
Gonzales Hurtado Amaranta. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment
(1)
Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kócki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
(1)
Grabowska Joanna. Moisture in historical architectural structures
(1)
Grachyova Ekaterina. Conservation of the icon Baptism
(1)
Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej
(1)
Grochowska-Angelus Anna. Obrazy i ich ramy. Rola artysty w wyborze opraw
(1)
Grochowska-Angelus Anna. Paintings and their frames. The role of artists in choosing them
(1)
Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus
(1)
Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw u podstaw praca - wkład Profesor Hanny Kócki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1)
Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalithic creativuty of Zygmunt Wujek (1938-2018)
(1)
Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalityczna twórczość Zygmunta Wujka (1938–2018)
(1)
Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki
(1)
Jarek Ewelina. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Jasiński Mateusz. Analiza technologiczna obrazu Sąd Midasa ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie – porównanie z warsztatem Gerrita van Honthorsta i innych caravaggionistów utrechckich
(1)
Jasiński Mateusz. Canvases used by Caravaggisti and preparation of the ground layer - research based on the paintings in Polish collections
(1)
Jasiński Mateusz. Caravaggistic revolution in the way of building the picture
(1)
Jasiński Mateusz. Kopia obrazu Pietera Nasona Portret młodego mężczyzny oraz rekonstrukcja zaginionej ramy
(1)
Jasiński Mateusz. Rewolucja caravaggionistyczna w sposobie budowania obrazu
(1)
Jasiński Mateusz. Technological analysis of The Midas Court from the collection of the Lublin Museum in Lublin - comparision with the workshop of Gerrit van Honthorst and other Utrecht Caravaggionists
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o Kronice polskiej oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny
(1)
Jędrusik Agnieszka. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique
(1)
Jędrusik Aldona. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique
(1)
Kaczmarska Małgorzata. Impact of new technologies on the practice of an artist based on David Hockney's work and the author's own experience as a painter
(1)
Kaczmarska Małgorzata. Wpływ nowych technologii na praktykę artysty malarza na podstawie twórczości Davida Hockneya i działalności artystycznej autorki
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych
(1)
Kamińska Marta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: Throne of Grace from the Dominican Monastery in Cracow
(1)
Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7
(1)
Karasiński Jakub. Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775)
(1)
Karasiński Jakub. Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings
(1)
Karska Renata. Development of research methodology of historical firearms with an example of the maintenance process: Turkish Rifle (17th/18th) from the collection of the Military Museum in Budapest
(1)
Karska Renata. Wizualizacje i rekonstrukcje zabytków w komputerowej technice 3D a ich zastosowanie w konserwacji i restauracji dzieł sztuki
(1)
Kaszowska Zofia. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Kaszowska Zofia. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: Throne of Grace from the Dominican Monastery in Cracow
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(5)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Konserwatorstwo
(3)
Architektura
(2)
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" (Toruń)
(2)
Malarstwo (szt.plast.)
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Rzeźba
(2)
Sztuka
(2)
Archeologia
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia polska
(1)
Grody
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Kultura
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Lach-Lachowicz, Natalia (1937-2022)
(1)
Malarstwo
(1)
Musiał, Krzysztof (1949- )
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sztuka konceptualna polska
(1)
Sztuka polska
(1)
Temat: czas
1901-
(3)
2001-0
(3)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Katalogi wystaw
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Mączyński Ryszard (1954- ). Barański Marek (1943- ). Architectural monument researcher and his workshop Barański Marek (1943- ). Badacz zabytków architektury i jego warsztat Borowska Dorota. We see, what we know. The meaning of geomatry in the creation of the composition of Jan van Eyck's painting The Arnolfini portrait Borowska Dorota. Widzimy to, co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775) Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings Forczek-Sajdak Anna. Renaissance tomb monuments of the Pieniążek family, Odrowąż coat of arms, from Krużlowa and Skrzydlna Forczek-Sajdak Anna. Renesansowe pomniki nagrobne rodziny Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej i Skrzydlnej Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalithic creativuty of Zygmunt Wujek (1938-2018) Gut-Czerwonka Anna (1984- ). Megalityczna twórczość Zygmunta Wujka (1938–2018) Jasiński Mateusz. Analiza technologiczna obrazu Sąd Midasa ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie – porównanie z warsztatem Gerrita van Honthorsta i innych caravaggionistów utrechckich Jasiński Mateusz. Technological analysis of The Midas Court from the collection of the Lublin Museum in Lublin - comparision with the workshop of Gerrit van Honthorst and other Utrecht Caravaggionists Karasiński Jakub. Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza (1689–1775) Karasiński Jakub. Isotopic realtions of lead white samples of Szymon Czechowicz's paintings Klisińska-Kopacz Anna. Sposób opracowania malarskiego obrazów o tematyce myśliwskiej Maksymiliana Gierymskiego Klisińska-Kopacz Anna. The way of painting in the portrayal of hunting in the works of Maksymilian Gierymski Kowalski Piotr C. (1951- ). Mój warsztat pracy dawniej i dziś Kowalski Piotr C. (1951- ). My artistic workshop of the past and today Laskowski Andrzej (1973- ). Around the workshop of the provincial city planner. The example of Adolf Juliusz Stapf from Tarnów, Galicia Laskowski Andrzej (1973- ). Wokół warsztatu galicyjskiego urbanisty. Casus tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa Novljaković Katarzyna. A double-sided painting by Lippo d'Andrea di Lippo from the Czartoryski Princes Collection as an example of the traditional quattrocento workshop Novljaković Katarzyna. Dwustronnie malowany obraz Lippa d’Andrei di Lippo z kolekcji książąt Czartoryskich jako przykład tradycyjnego warsztatu quattrocenta Nowalińska Małgorzata. The workshop of a medieval master. Mechanical techniques of the copying and transferring of drawings Nowalińska Małgorzata. Warsztat średniowiecznego mistrza. Sposoby mechanicznego kopiowania rysunku Owsiański Szymon Piotr. Straight out of the workshop of the designer and artist Yves Saint Laurent: creative space and font of inspiration Owsiański Szymon Piotr. Z pracowni projektanta i artysty, Yves’a Saint Laurenta. Przestrzeń twórcza i źródła inspiracji Pręgowski Filip (1973- ). Pracownia jako przestrzeń ideologiczna. O dyskursie wokół przemian artystycznych w amerykańskiej sztuce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w kontekście medium i warsztatu Pręgowski Filip (1973- ). The studio as an ideological space. On the discourse concerning the changes in the American art of the 1970s. and 1980s within the context of the medium and the technique Rosiejka Karolina. Artist's studio as a metaphor of art. The case of Georgia O'Keeffe Rosiejka Karolina. Studio artystki jako metafora dla sztuki. Przypadek Georgii O’Keeffe Rudenko Oleg. Book thinking. Philosophy of Fedir Lukavyi's artistic legacy Rudenko Oleg. Myśleć książką. Filozofia twórczości Fedora Łukawego Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Remarks on workshop of baroque sculptor in stone between cut-out, unfinished and deepened polichromy Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Uwagi na temat warsztatu barokowego rzeźbiarza w kamieniu. Między formą wyciętą, nieukończoną a pogłębioną polichromią Stenka Szymon Jan (1991- ). Jerzy Hoppen's copperplate engravings and etchings in the context of his unpublished manuscript from 1941 Stenka Szymon Jan (1991- ). Miedzioryty i akwaforty Jerzego Hoppena w kontekście jego nieopublikowanego rękopisu z 1941 roku Svorová Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations Svorová Pawełkowicz Syliwa (1977- ). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych Viegas Wesolowska Cátia Lamerton. Enamel on steel paintings in architecture from an historical persepective. Contextualising the early work of Stefan Knapp Viegas Wesolowska Cátia Lamerton. Malarstwo emalią na stali w architekturze z perspektywy historycznej w kontekście wczesnych prac Stefana Knappa Waszak Przemysław (historia sztuki). Art historical reconstructions and literary vision of a Biedemeier style workshop of a painter Carl Spitzweg Waszak Przemysław (historia sztuki). Kreślony słowami w wyobraźni świat sztuki w prozie Stanisława Lema Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstrukcje z zakresu historii sztuki a wizja literacka warsztatu biedermeierowskiego malarza Carla Spitzwega Waszak Przemysław (historia sztuki). The world of art in the prose of Stanisław Lem. Pictured with words in one's imagination Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - production and trade in the light of archival and physicochemical investigations Witkowski Michał (historia sztuki). Smalta - produkcja i handel w świetle badań archiwalnych i fizykochemicznych Ziółkowska-Ganc Emilia. Realia pracy architektów-urzędników Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Ziółkowska-Ganc Emilia. Work realities of architects-officials in inter-uprising Kindgom of Poland Zygier Elżbieta. Sposób opracowania malarskiego obrazów o tematyce myśliwskiej Maksymiliana Gierymskiego Zygier Elżbieta. The way of painting in the portrayal of hunting in the works of Maksymilian Gierymski
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Toruń, 21-22 listopada 2019 r.
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34697/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań? Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kóčki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw, u podstaw, praca - wkład Profesor Hanny Kóčki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o "Kronice polskiej" oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka, czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7 Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany? Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego Krenz-Niedbała Marta. Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych w średniowiecznej Polsce Makowiecka Marzena. Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Makowiecki Daniel (1959- ). Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Piekalski Jerzy (1956- ). Problem początków wodociągów we Wrocławiu Piontek Janusz (1945- ). Ludność kultury wielbarskiej - wyniki badań antropologicznych Poleski Jacek. Małopolska w X w. w świetle źródeł archeologicznych Rączkowski Włodzimierz. Praktyki badawcze archeologów: kilka refleksji o wykorzystywaniu metod nieinwazyjnych Różycki Łukasz. Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w "De Bellis" autorstwa Prokopiusza Sawicki Tomasz (archeologia). Przedchrześcijańska konstrukcja kamienna na Górze Lecha w Gnieźnie Sikora Jerzy (archeologia). Problem nieco zapomniany? Sikora Mateusz (archeologia). Przeprawa mostowa po zachodniej stronie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - archeologiczne ślady funkcjonowania Sikorski Dariusz Andrzej. Tekst jako źródło archeologiczne sensu stricto Skoczylas Janusz (1948- ). Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym budownictwie Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Scyld Scaefing, czyli tam i z powrotem? Sosnowski Miłosz. Ile Pieczyngów nawrócił Brunon z Kwerfurtu? Strzelczyk Jerzy (1941- ). Iroszkoci - kultura książki Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). "Dźwięk z przeszłości" Zamelska-Monczak Kinga. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku w świetle nowszych badań archeologicznych
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. prac Hanny Kóčki-Krenz s. 73-89.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31118/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Michalik Izabela. Andrzejewska Natalia. Zachowanie integralności kompleksowego dzieła sztuki współczesnej wyzwaniem dla opiekuna i konserwatora Bayer Karol (konserwatorstwo). Conservation of a statue made of Kutná Hora limestone using lime Bayer Karol (konserwatorstwo). Consolidation of lime-based materials using dispersions of lime in alcohol Berensdorff Pola. Konserwacja gotyckich malowideł ściennych w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka, w ramach praktyk studenckich w latach 2009-2010 Dobrowolska Dagny. Tomografia komputerowa XV-wiecznej rzeźby "Madonny z Dzieciątkiem" z Książnic Wielkich Domalewska Aleksandra. Portret Szymona Krzeczkowskiego (Varsaviana) XIX/XX wiek Dunajská Jana. Consolidation of lime-based materials using dispersions of lime in alcohol Dyczewski Paweł. Konserwacja gotyckich malowideł ściennych w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka, w ramach praktyk studenckich w latach 2009-2010 Jasiński Mateusz. Kopia obrazu Pietera Nasona "Portret młodego mężczyzny" oraz rekonstrukcja zaginionej ramy Karska Renata. Wizualizacje i rekonstrukcje zabytków w komputerowej technice 3D, a ich zastosowanie w konserwacji i restauracji dzieł sztuki Kisiel Maria (1989- ). Identyfikacja XIX-wiecznych technik fotograficznych Kłos Agata. Problematyka konserwacji zachowawczej zabytkowych księgozbiorów na przykładzie działań przeprowadzonych w trakcie praktyk studenckich w Bibliotece Elbląskiej oraz w Klasztorze w Świętej Annie Kolinkeová Blanka. Conservation of a statue made of Kutná Hora limestone using lime Kondracka Kornelia. Problematyka konserwacji zachowawczej zabytkowych księgozbiorów na przykładzie działań przeprowadzonych w trakcie praktyk studenckich w Bibliotece Elbląskiej oraz w Klasztorze w Świętej Annie Kwiatkowska Magdalena (konserwatorstwo). Na dnie starej szafy... Macounová Dana. Conservation of a statue made of Kutná Hora limestone using lime Momot Małgorzata. Konserwacja i restauracja zespołu grafik w ramach letnich praktyk studenckich w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry w Toruniu - problematyka i przebieg Mikstal Katarzyna. Poszukiwanie rozwiązań konserwatorskich wobec autodestrukcji malarstwa nowoczesnego, powodowanej nietypowymi materiałami Pilch Daria (1988- ). Identyfikacja XIX-wiecznych technik fotograficznych Poznysz Tomasz. "Tron Łaski" z I poł. XVII w. z Braunsbergu (Braniewa), a "replika pątnicza" z II poł. XVIII w. Rajna Karolina. Technika i technologia akrylowego malarstwa fluorescencyjnego oraz perspektywy jego konserwacji Supruniuk Monika. Rozpoznanie dzieła sztuki jako kryterium decyzji konserwatorskich Szyszkowski Błażej. Przesłanie dla współczesnych; opieka nad malarstwem i koneserstwo Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie Tišlová Renata. Consolidation of lime-based materials using dispersions of lime in alcohol Tomaszuk Anna. Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją portretu kobiety z 1915 roku, wykonanym techniką pastelu na podłożu papierowym Tomkowska Anna (sztuki piękne). Konserwacja obiektów gumowych na przykładzie dzieła Tadeusza Kantora Burdygiel, kostium do sztuki S. I. Witkiewicza "Wariat i zakonnica" Vedral Michal. Consolidation of lime-based materials using dispersions of lime in alcohol Wesołowski Klaudiusz (1983- ). Wirtualne rekonstrukcje jako narzędzie projektowania konserwacji i wizualizacji poprzednich form zabytku
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31468/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Mączyński Ryszard (1954- ). Adamowicz Jarosław. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań Adamowicz Jarosław. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies Brandys Iwona. In the workshop of Wincenty Drabik - scenography painter and pedagogue. Introduction to the research Brandys Iwona. W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Some remarks concering the art of painter Gebhard Flatz Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza Chmielewska Małgorzata (konserwator). Characteristics if icon painting from the Cretan School using the example of the post-byzantine triptych from the Princes Czartoryski Collection in Kraków Chmielewska Małgorzata (konserwator). Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Tools, techniques and signatures of Persian Shamshir makers. Hidden meanings of inscriptions and of the magic square. Issues of artibution Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). The painting workshop of Szymon Czechowicz (1689-1775) - selected issues Fitta-Spelina Agnieszka. Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work Fitta-Spelina Agnieszka. Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Around the didactic aspects of the artist's workshop carving in wood Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie Grochowska-Angelus Anna. Obrazy i ich ramy. Rola artysty w wyborze opraw Grochowska-Angelus Anna. Paintings and their frames. The role of artists in choosing them Jasiński Mateusz. Caravaggistic revolution in the way of building the picture Jasiński Mateusz. Rewolucja caravaggionistyczna w sposobie budowania obrazu Kaczmarska Małgorzata. Impact of new technologies on the practice of an artist based on David Hockney's work and the author's own experience as a painter Kaczmarska Małgorzata. Wpływ nowych technologii na praktykę artysty malarza na podstawie twórczości Davida Hockneya i działalności artystycznej autorki Kata Eurydyka. Material typography, or tools in the work of a typographer and designer Kata Eurydyka. Typografia materialna, czyli narzędzia w pracy typografa i projektanta Klisińska-Kopacz Anna. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Klisińska-Kopacz Anna. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Korpała Małgorzata. Nietypowe rozwiązania barokowego malarstwa ściennego na wybranych przykładach z terenu Mazowsza Korpała Małgorzata. Unusual solutions in baroque wall paintings on selected examples from Mazovia Kowalewska Marta (historia sztuki). Budowniczowie sukcesu Kowalewska Marta (historia sztuki). The makers of success Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get in the engraver's house. The peculiarity of Eugeniusz Get Stankiewicz's technique on the example of collection from Museum of the Lubomirski Princes Kuś-Joachimiak Hanna (1982- ). Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich Kwaśny Marek. Tajniki warsztatu malarskiego Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666–1744), wrocławskiego mistrza doby baroku Kwaśny Marek. The secrets of painting workshop of Johann Jacob Eybelwieser (1666-1744) - Wrocław master of the baroque era Laskowski Andrzej (1973- ). XIXth-century stained-glass workshop. A case study of Carl Geyling's Erben in Vienna Laskowski Andrzej (1973- ). Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika. Próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling’s Erben Lenartowicz Światosław. Malarstwo Zofii Stryjeńskiej (1891–1976) – warsztat a ewolucja formy Lenartowicz Światosław. The painting of Zofia Stryjeńska (1891-1976) - technique and evolution of form Łabądź Justyna Weronika. Matrices, 3D modeling, fxes and rendering - the set of video mapping tools in the work of new media artist Łabądź Justyna Weronika. Matryce, modeling 3D, FX-y i renderowanie – zestaw narzędzi video mappingowych w warsztacie nowomedialnego artysty Martynowicz Iwona. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań Martynowicz Iwona. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies Masłowska Anna. Malarz i fotografia. O obecności nowego medium w warsztacie twórczym malarza w drugiej połowie XIX wieku Masłowska Anna. Painter and photography. The presence of a new medium in the painter's workshop in the second half of the 19th century Mączewska Katarzyna. In the search of the professional fulfillment. Alexander Lesser - a Calendar of Journeys, the artist's interests and workshop seen from the perspective of his iconographic legacy Mączewska Katarzyna. W poszukiwaniu spełnienia zawodowego. Aleksander Lesser – kalendarium podróży, zainteresowania i warsztat artysty z perspektywy jego ikonograficznej spuścizny Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Misztal Małgorzata (konserwatorstwo). Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych Niemira Izabella. „Alchemia” fotografii, czyli warsztat fotografa gumisty Niemira Izabella. "Alchemy" of photography that means a method of photographer using the gum bichromate technique Novljaković Katarzyna. Bernardo Strozzi, workshop if an Italian Caravaggionist. A restorer's considerations over the recognition of an author's replica Novljaković Katarzyna. Trzej filozofowie Bernarda Strozziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jako przykład warsztatu włoskiego carravagionisty. Rozważania konserwatora nad rozpoznaniem autorskiej repliki Paś Monika. Paintbrushes, palettes, easels. Painting accessories from legacies of artists kept in the collection of the Department of Applied Art, Material Culture and Militaria of the National Museum in Krakow Paś Monika. Pędzle, palety, sztalugi. Akcesoria malarskie ze spuścizn po artystach przechowywane w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie Pawelska-Jagniątkowska Irmina. A new perspective on the so-called "Dominican workshop" Pawelska-Jagniątkowska Irmina. Nowe spojrzenie na „warsztat dominikański” Szustakiewicz Iwona. System weryfikacji umiejętności warsztatowych architektów w Królestwie Polskim w XIX wieku Szustakiewicz Iwona. The system of verifying professional skills of architects in the Kindgom of Poland in the 19th century Waszak Przemysław (historia sztuki). Rekonstruowanie i kontekstualizowanie warsztatu Tilmana Riemenschneidera na polu literatury naukowej i fikcji literackiej Waszak Przemysław (historia sztuki). The reconstruction and contextualization of Tilman Riemenschneider's practice in the context of academic literature and fiction Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z – (nie)korzyść komputera w procesie twórczym Winterhagen Marc Tobias. CTRL+Z: the (dis)adventage of computers in the creative process Wrana Jan (1946- ). Architect's workshop. A new object and a historic building - similarities and differences in project work Wrana Jan (1946- ). Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej Zaguła Artur. Analog techniques in the workshop of architects of the new classicism trend Zaguła Artur. Techniki analogowe w warsztacie architektów nurtu nowego klasycyzmu Zygier Elżbieta. Portrait works of Rafał Hadziewicz (1803-1886) in the light of interdyscyplinary research Zygier Elżbieta. Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19-21 października 2017 r.
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34697/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bogdanowska Monika (1962- ). Nowalińska Małgorzata. Bagniuk Jacek. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Bártová Kateřina (1987- ). Restoration of book torsos Beczyczko Agnieszka. Conservation of a 16th century fresco painting in the Suceviţa Monastery church in Romania Bernady Edyta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Bernard Gabriel. International Klein Blue, a reconstruction Białek-Kostecka Dorota. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Bizoń Katarzyna. Riddles of the Greek Catholic church Botz Alexandra. Restoration of the Salviati Chandelier Ciesielska Tanita. Conservation and preparation for a new edition of the 18th c. Viennese copper printing plates from a private collection in Cracow Decrion-Lanta Gabrielle. Conservation of wallpaper: from handicraft o digital technology Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna. Reconstruction of a historical beeswax painting technique with a water-soluble emulsion of beeswax and linseed oil potassium soap Esquivel Álvarez Astrid. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment Fekete Dóra. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Fiam Judit. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Forczek-Sajdak Anna. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Gmińska-Nowak Barbara. Wood in the architecture of the Upper Mustang KunSan Chholing Gompa - dendrochronology, wood identification and state of preservation Gonzáles Hurtado Amaranta. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment Grabowska Joanna. Moisture in historical architectural structures Grachyova Ekaterina. Conservation of the icon "Baptism" Jarek Ewelina. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Jasiński Mateusz. Canvases used by Caravaggisti and preparation of the ground layer - research based on the paintings in Polish collections Jędrusik Agnieszka. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique Jędrusik Aldona. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique Kamińska Marta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Karska Renata. Development of research methodology of historical firearms with an example of the maintenance process: Turkish Rifle (17th/18th) from the collection of the Military Museum in Budapest Kaszowska Zofia. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Kaszowska Zofia. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Korza Eugine. Conservation of the icon "Baptism" Kot Marcin. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Kowalik Anna (sztuka). Taxidermy in contemporary art Krupa Paulina. Introducing polychromy and patination of the plaster portrait sculptures and the frieze "Christ Enters Jerusalem" vy Alojzy Bunsch from the Franciscan Basilica in Cracow as a stage of a pending restoration project Krysiak Dagna. Comparison of various compositions of Araldite 2020 filling putty for losses in a black hyalith vase Ludwiczak Hanna. Conservation of a 16th century fresco painting in the Suceviţa Monastery church in Romania Marecka Agnieszka. Pastel - an object with specific needs Masalska Aleksandra. Danger of using acrylic resins in oil painting Međeral Mirna. In Kraljević's shoes: research and conservation treatments conducted on the painting "The Satyr and the Peasant" by Miroslav Kraljević Michalik Izabela. Role of a conservator-restorer and the reconstruction treatment in the restoration of works of art at the base of the conservation-restoration of the murals in St. Francis de Sales church in Cracow Mikó Edit. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Owczarek Piotr. Conservation of the baroque stone sculpture of the Virgin Mary from the Sanctuary of Świetorodzinna Mother of God in Miedniewice, Mazowieckie voivodeship Płotek Michał (1988- ). Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Potrawiak Maja. Reconstruction of a historical beeswax painting technique with a water-soluble emulsion of beeswax and linseed oil potassium soap Rădoi Elena. To fill or not to fill Robert Hortense. Fading of the geranium lake in Vincent Van Gogh's portrait Dr. Paul Gachet (1890, Paris Musée d'Orsay) Sitnik Joanna. Straightening of curled negative film strips Skarżyńska Magdalena. Conservation of a 16th century fresco painting in the Suceviţa Monastery church in Romania Skarżyńska Magdalena. New exposition and conservation of the wall painting "Bishop Marianos under he protection the Mother of God and a Child" from the Faras cathedrall Skóra Magdalena. Research of lightfastness and qality of digital prints Skrzelowska Justyna. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Slouková Lenka. Consolidation effects of lime nanosols and silicic acid ester mixtures for wall paintings Stryczak Mateusz. Regeneration of varnish and binders used in painting Tauchmanova Renata. Adhesives in conservation of stone finishes Tiszai Rebeka. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Walczak Małgorzata (chemia). Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Żarnowiecka Jagoda. Riddles of the Greek Catholic church Żygadło Andrzej. Riddles of the Greek Catholic church
Indeks R0: BMNK
Dod. s. tyt.: 3rd International Student Conference of Conservation and Restoration of Woorks of Art, Cracow, 17th - 19th March 2016
Tyt. z okł.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31402 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej