Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(18)
Forma i typ
Książki
(18)
Dostępność
dostępne
(17)
tylko na miejscu
(3)
nieokreślona
(2)
Placówka
Magazyn
(18)
Księgozbiór podręczny
(3)
Dział
(1)
Autor
Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- )
(8)
Bednarczyk Andrzej (1960- )
(2)
Bożyk Marta (1973- )
(2)
Dembosz Jacek (1946- )
(2)
Adamczyk Paulina (1989- ). Ancient territories: the paradox of Plato's chariot?
(1)
Adamczyk Paulina (1989- ). Terytoria antyku. Paradoks powozu Platona?
(1)
Antos Janusz (1966- ). Czy margines może być ciekawszy od centrum? O kontekstach obrazu Taka robota na wiosce oraz malarstwie Ignacego Czwartosa
(1)
Antos Janusz (1966- ). O haiku i księgach Janiny Kraupe
(1)
Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka
(1)
Bajek Zbigniew (1958- )
(1)
Baltarowicz-Dzielińska Zofia (1894-1970). Pierwsza kobieta w Akademii
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna?
(1)
Barnett Brien
(1)
Barnett Sylwia
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Bednarczyk Andrzej (1960- ) Project Narcissus
(1)
Bednarczyk Andrzej (1960- ). Projekt Narcyz
(1)
Bednarski Tadeusz Zygmunt (1934-2018). Stanisław Dębicki jako pedagog w krakowskiej Akadmii Sztuk Pięknych
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Co możemy nazwać dziedzictwem artystycznym zakonu jezuitów? Uwagi na temat sztuki w placówkach zakonnych dawnej archidiecezji lwowskiej po kasacie
(1)
Biczak Marlena (1989- )
(1)
Blaschke Kinga. Excerpts from the theory of folk art in the Polish People's Republic
(1)
Blaschke Kinga. Z teorii sztuki ludowej w PRL-u
(1)
Bogacka Katarzyna (1965- ). Nineteenth- and twentieth-century Italian bishops' rings in the artistic culture of Poland
(1)
Bogacka Katarzyna (1965- ). Włoskie pierścienie biskupie z XX i XXI wieku w kulturze artystycznej Polski
(1)
Bomba Jacek (1941- ). Narcissus and the mirror
(1)
Bomba Jacek (1941- ). Narcyz i zwierciadło
(1)
Bożyk Marta (1973- ). Natura jest naszym domem
(1)
Bożyk Marta (1973- ). Natura w warsztacie graficznym. Rozmowa z Martą Bożyk kierowniczką projektu Nature is my homeland
(1)
Bożyk Marta (1973- ). Nature in a graphic workshop. Interview with Marta Bożyk manager of the Nature is my homeland project
(1)
Bożyk Marta (1973- ). Nature is our home
(1)
Brumer Wiktor (1894-1941). Wyspiański w Akademii
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Dadaistyczno-krakowskie halucynacje
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dumac z Poręby i Cichy Pan. Przyczynek do kontaktów artystyczno-literackich Władysława Orkana i Konstantego Kietlicza-Rayskiego
(1)
Bukowiecki Łukasz (1986- ). Between a cementery and Disneyland
(1)
Bukowiecki Łukasz (1986- ). Między cmentarzem a Disneylandem
(1)
Buszek Antoni (1883-1954). Wyspiański w Akademii
(1)
Błaszczyk Iwona. Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76
(1)
Chabiera Piotr Paweł. Konkurs na pomnik Księcia Witolda w Wilnie. Niezrealizowany projekt Ludomira Sleńdzińskiego w duchu nowego klasycyzmu
(1)
Chabiera Piotr Paweł. The competition for a monument to Prince Witold - Vytautas in Wilno - Vilnius. Ludomir Sleńdzinski's unrealized project in the spirit of new classicism
(1)
Chmielewski Filip. Motywy antyczne niedostrzegane... ,,Antykizujące godła międzywojennych krakowskich kamienic a klasyczne motywy w polskim malarstwie i grafice lat 20. i 30. XX wieku
(1)
Chmielewski Filip. Unnoticed ancient motifs?: antiquitising emblems on interwar town houses in Kraków and classical motifs in Polish paintings and graphics of the 1920s and 1930s
(1)
Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński w PRL (1945-1960)
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Kalendermacher
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Antyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andresa Alciatusa w kontekście źródeł literackich
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). Jesteś zbyt dobry jak na krytyka. O przyjaźni Mieczysława Porębskiego i Tadeusza Różewicza w świetle ich korespondencji
(1)
Czubińska Magdalena (1957- ). Alina Kalczyńska
(1)
Czyżewski Tytus (1880-1945). Wyspiański w Akademii
(1)
Delikta Wojciech. Filmowa rzeźba - rzeźbiarski film. Hybrydyczna twórczość Matthew Barneya
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanych drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Wstęp
(1)
Dobesz Janusz L. (1944- ). Miejsce książki w krajobrazie kultury
(1)
Domarzewski Andrzej. Motywy ludowe w twórczości witrażowej po 1945 roku na przykładzie wybranych świątyń
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Ołtarz w kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej
(1)
Dybel Paweł (1951- ). Mit Narcyza w lustrze komputerowych ekranów
(1)
Dybel Paweł (1951- ). The myth of Narcissus in the mirror of computer screens
(1)
Dzik Janina. Ryciny z Menologium (1698) Fortunata Huebera i ich recepcja w malarstwie lwowskim XVIII w
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Odkrycia polichromowanych zabytków antycznych a XIX-wieczne eksperymenty z kolorem w rzeźbie
(1)
Długopolska Iwona. Druk jako sztuka - szata typograficzna inkunabułów
(1)
Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). Synkretyzm polskiego neorealizmu lat 30. XX wieku
(1)
Fałat Julian (1853-1929). Życie jamników
(1)
Fedkowicz Jerzy (1891-1959). Obraz miał wartości
(1)
Fejkiel Jan (1949- ). Rockersi/Koronczarki. Kontestacja i tradycja. Epizod sąsiedzki krakowskiej grafiki lat 80
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- )
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata. Projekt i realizacja witraży w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu
(1)
First Grzegorz. Antiquity in Polish films: between literature archaeology and art
(1)
First Grzegorz. Antyk w polskim filmie fabularnym. Od literatury i archeologii do obrazu
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Narcissus and perception
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Narcyz i postrzeganie
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Obrazy w grocie pamięć cyfrowa i nauki o sztuce
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). O ilustracjach w polskich książkach dziecięcych doby stalinizmu
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Wstęp
(1)
Frąckowiak Ewa. Buchkunstbewegung
(1)
Gadacz Tadeusz (1955- ). Love of I or love of Oneself
(1)
Gadacz Tadeusz (1955- ). Miłość ja czy miłość siebie?
(1)
Gajczak Marek (1966- ). Film naturally! An interview with Marek Gajczak director of Nature is my homeland
(1)
Gajczak Marek (1966- ). Film naturalnie. Rozmowa z reżyserem filmu Nature is my homeland Markiem Gajczakiem
(1)
Galbraith Marysia H. Handmade nation. Arts and crafts movements and national identity
(1)
Galbraith Marysia H. Naród ręcznie wykonany. Ruchy nurtu arts and crafts a tożsamość narodowa
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Historia zamówienia i powstania dziewiętnastowiecznej dekoracji rzeźbiarskiej w Kielcach
(1)
Geppert Eugeniusz (1890-1979). Sztuka rodzi się z miłości z tęsknoty z wewnętrznego niepokoju
(1)
Geron Małgorzata. Antique inspirations and new classicism in the works of Tymon Niesiołowski
(1)
Geron Małgorzata. Antyk i nowy klasycyzm w twórczości Tymona Niesiołowskiego
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Grafika artystyczna na Śląsku Cieszyńskim
(1)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: from myth to... Oświęcim
(1)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: od mitu do... Oświęcimia
(1)
Gorzkowski Marian (1830-1911). Jan Matejko w Szkole Sztuk Pięknych
(1)
Grabowska Joanna (historia)
(1)
Gralińska-Toborek Agnieszka. (Post)klasycyzm Igora Mitoraja
(1)
Gralińska-Toborek Agnieszka. The Post-Classicism of Igor Mitoraj
(1)
Grochala Anna. Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza i ich rola w kształtowaniu wizji dziejów narodowych
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631)
(1)
Grott Teodor (1884-1972). Wyczół lubił kręcić kołem
(1)
Grubba-Thiede Dorota (1972- ). Lubię przestrzeń przenośną. Jest ona rzeźbą - wspomnieniem. Laboratoria gry przestrzenią bez kształtu Wandy Czełkowskiej Witosława Czerwonki Katarzyny Józefowicz
(1)
Grzesiuk-Olszewska Irena (1936-2021). Witraże w amerykańskich kościołach projektowanych przez Jerzego Szeptyckiego
(1)
Grzybkowska Teresa (1939- ). Medusa as the emblem of Igor Mitoraj
(1)
Grzybkowska Teresa (1939- ). Meduza godłem Igora Mitoraja
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(6)
2010 - 2019
(11)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(18)
Język
polski
(17)
angielski
(2)
Temat
Sztuka polska
(6)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(4)
Malarstwo polskie
(3)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Rysunek polski
(3)
Szkolnictwo artystyczne
(3)
Sztuka
(3)
ABC Gallery (Poznań)
(2)
Biblioteka Uniwersytecka (Zielona Góra)
(2)
Centrum Rzeźby Polskiej (Orońsko)
(2)
Galeria Sztuki Współczesnej "Wieża Ciśnień" (Konin)
(2)
KunstRaum Weissenohe
(2)
Literatura polska
(2)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(2)
Narcyz (postać mitologiczna)
(2)
Narcyzm
(2)
Performance polski
(2)
Szkice literackie polskie
(2)
Uniwersytet Jagielloński
(2)
Bożyk, Marta (1973- )
(1)
Centrum Sztuki Galeria El (Elbląg)
(1)
Centrum Sztuki, Galeria EL (Elbląg)
(1)
Dom Norymberski (Kraków)
(1)
Fangor, Wojciech (1922-2015)
(1)
Fotografia polska
(1)
Galeria Banku Współpracy Regionalnej (Kraków)
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej BWA "Sokół" (Nowy Sącz)
(1)
Gryglewicz, Tomasz (1949-2022)
(1)
Huculi
(1)
Jarocki, Władysław (1879-1965)
(1)
Książka
(1)
Kultura
(1)
Kultura klasyczna
(1)
Kwiaty
(1)
Mitoraj, Igor (1944-2014)
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (Kraków)
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pautsch, Fryderyk (1877-1950)
(1)
Plakat polski
(1)
Pollo, Andrzej (1939-2001)
(1)
Przyroda
(1)
Rzeźba
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sichulski, Kazimierz (1879-1942)
(1)
Stwosz, Wit (1447?-1533)
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka ludowa
(1)
Sądecki Park Etnograficzny (Nowy Sącz)
(1)
Witraże
(1)
Temat: czas
2001-0
(8)
1901-
(7)
1801-
(4)
2001-
(4)
Temat: miejsce
Kraków
(3)
Huculszczyzna
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(8)
Materiały konferencyjne
(3)
Antologie
(1)
Informatory
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
18 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 17396 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Fangor : poza obraz / [koncepcja i tekst: Wojciech Zmorzyński]. - Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2022. - 215, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
Katalog wystawy prezentowanej w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku - Pałac Opatów w Oliwie, 7 października 2022 r. - 5 lutego 2023 r.
Bibliogr. s. 209-211.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26287 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33150 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2019 (15)) sygn. II 33149 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26798 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 26603 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ars Vetus et Nova / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii Sztuki ; red. Wojciech Bałus ; t. 37)
Na s. red. i 4 s. okł. ISBN błędnie zapisany: 97883-242-2219-3.
Bibliogr. s. 259-282. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28109 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Katalog wystawy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 20.10.2020 - 21.3.2021.
Na s. przytyt. nazwy artystów: Bogdan Achimescu, Bogusław Bachorczyk, Zbigniew Bajek, Andrzej Bednarczyk, Tamara Berdowska, Tadeusz Boruta, Robert Bubel, Halina Cader, Marek Chlanda, Marek Chołoniewski, Ignacy Czwartos, Wojciech Ćwiertniewicz, Marta Deskur, Alek Janicki, Krzysztof Klimek, Stanisław Koba, Wojciech Kopczyński, Piotr Lutyński, Krystyna Orzech, Marcin Pawłowski, Lech Polcyn, Artur Przebindowski, Adam Rzepecki, Zbigniew Sałaj, Łukasz Skąpski, Jacek Sroka, Grzegorz Sztwiertnia, Artur Tajber, Tomasz Jerzy Vetulani, Wojciech Wilczyk, Alicja Żebrowska.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: III 26947 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24411 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2019 (21)) sygn. III 24410 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30770 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bożyk Marta (1973- ). Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Bożyk Marta (1973- ). Natura jest naszym domem Bożyk Marta (1973- ). Natura w warsztacie graficznym. Rozmowa z Martą Bożyk, kierowniczką projektu "Nature is my homeland" Bożyk Marta (1973- ). Nature in a graphic workshop. Interview with Marta Bożyk, manager of the "Nature is my homeland" project Bożyk Marta (1973- ). Nature is our home Galbraith Marysia H. Handmade nation. Arts and crafts movements and national identity Galbraith Marysia H. Naród ręcznie wykonany. Ruchy nurtu arts and crafts a tożsamość narodowa Gajczak Marek (1966- ). Film, naturally! An interview with Marek Gajczak, director of "Nature is my homeland" Gajczak Marek (1966- ). Film naturalnie. Rozmowa z reżyserem filmu "Nature is my homeland", Markiem Gajczakiem Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Introduction Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Wstęp Kaiser Joanna (1967- ). Imagining the nation. Visual identification "Workshops on Podhale" Kaiser Joanna (1967- ). Naród wyobrażony. Identyfikacja wizualna Warsztaty na Podhalu Lazar Magdalena (1986- ). Acid rain, sweet soil. An interview with Magdalena Lazar and Katarzyna Skrobiszewska Lazar Magdalena (1986- ). Kwaśny deszcz, słodka gleba. Rozmowa z Magdaleną Lazar i Katarzyną Skrobiszewską Maniak Krzysztof (1990- ). "Mierzenie". Rozmowa z Krzysztofem Maniakiem Maniak Krzysztof (1990- ). "Metering". An interview with Krzysztof Maniak Płachno Bartosz J. Historia Edenu... Płachno Bartosz J. The history of Eden Skrobiszewska Katarzyna (1976- ). Acid rain, sweet soil. An interview with Magdalena Lazar and Katarzyna Skrobiszewska Skrobiszewska Katarzyna (1976- ). Kwaśny deszcz, słodka gleba. Rozmowa z Magdaleną Lazar i Katarzyną Skrobiszewską Todorović Jelena (1974- ). A metamorphic city. How nature shaped the history of Belgrade? Todorović Jelena (1974- ). Metamorficzne miasto. W jaki sposób natura ukształtowała historię Belgradu?
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25603 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nazwy aut. na okł.
Wystawy towarzyszące projektowi: Galeria Sztuki Współczesnej "Wieża Ciśnień", Konin, 6-28 luty 2015 ; Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 18 kwietnia - 7 czerwca 2015 ; KunstRaum Weissenohe, Weissenohe, 5-27 września 2015 ; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 11-25 października 2015 ; ABC Gallery, Poznań, 18 listopada 2015 - 16 stycznia 2016 ; Biblioteka Uniwersytecka, Zielona Góra, 29 stycznia - 31 marca 2016 ; Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg, 7 kwietnia - 20 maja 2016.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22984 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. oryg.: Projekt Narcyz, 2017
Nazwy aut. na okł.
Wystawy towarzyszące projektowi: Galeria Sztuki Współczesnej "Wieża Ciśnień", Konin, 6-28 luty 2015 ; Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 18 kwietnia - 7 czerwca 2015 ; KunstRaum Weissenohe, Weissenohe, 5-27 września 2015 ; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 11-25 października 2015 ; ABC Gallery, Poznań, 18 listopada 2015 - 16 stycznia 2016 ; Biblioteka Uniwersytecka, Zielona Góra, 29 stycznia - 31 marca 2016 ; Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg, 7 kwietnia - 20 maja 2016.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22983 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Paragone)
Autor
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Lameński Lechosław (1949- ). Pastwa Marcin (1970- ). Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna? Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76 Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Odkrycia polichromowanych zabytków antycznych a XIX-wieczne eksperymenty z kolorem w rzeźbie Delikta Wojciech. Filmowa rzeźba - rzeźbiarski film. Hybrydyczna twórczość Matthew Barneya Gawęcka Barbara Maria. Historia zamówienia i powstania dziewiętnastowiecznej dekoracji rzeźbiarskiej w Kielcach Grubba-Thiede Dorota (1972- ). "Lubię przestrzeń przenośną. Jest ona rzeźbą - wspomnieniem". Laboratoria gry przestrzenią "bez kształtu" Wandy Czełkowskiej, Witosława Czerwonki, Katarzyny Józefowicz Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Obszary graniczne - konstrukty modularne, permutacje, repetycje Janicka Katarzyna (historia sztuki). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Twórczość Janusza Janczego: poszukiwanie granic rzeźby Krawczyk Arkadiusz (1990- ). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Dokumentacja wystawy "African Negro Art" (MoMA 1935). Rzeźba afrykańska i fotogramy Walkera Evansa w kontekście amerykańskiego modernizmu Kurkowska Agnieszka. Ideowa rzeźba architektoniczna. Dom Lang Elżbieta. Krakowski dyskurs wokół treści, formy i miejsca pomnika w historycznej przestrzeni miasta (zarys problematyki) Markowski Marcin (historia sztuki). Konkurs na "Łuk Wyzwolenia" w Lublinie Pastwa Marcin (1970- ). Wyspa zwana Różą. Rzeźba Cy Twombly'ego Podubny Bartosz. Fabrica ecclesiae rodziny Majerskich. Fenomen twórczości ojca i syna Rybicka Krystyna. Pomiędzy geometrią a organicznością. Tadeusza Mysłowskiego Endless Columns with Square Base (1987-1996) Wysocka Agnieszka (1969- ). Rzeźba w służbie muzyki. Kolekcja portretów kompozytorów z bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31627 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Malinowski Jerzy (1950- ). Raj Grażyna. Adamczyk Paulina (1989- ). Ancient territories: the paradox of Plato’s chariot? Adamczyk Paulina (1989- ). Terytoria antyku. Paradoks powozu Platona? Bogacka Katarzyna (1965- ). Nineteenth- and twentieth-century Italian bishops’ rings in the artistic culture of Poland Bogacka Katarzyna (1965- ). Włoskie pierścienie biskupie z XX i XXI wieku w kulturze artystycznej Polski Chabiera Piotr Paweł. Konkurs na pomnik Księcia Witolda w Wilnie. Niezrealizowany projekt Ludomira Sleńdzińskiego w duchu nowego klasycyzmu Chabiera Piotr Paweł. The competition for a monument to Prince Witold - Vytautas in Wilno - Vilnius. Ludomir Sleńdzinski's unrealized project in the spirit of new classicism Chmielewski Filip. Motywy antyczne niedostrzegane... „Antykizujące" godła międzywojennych krakowskich kamienic a "klasyczne" motywy w polskim malarstwie i grafice lat 20. i 30. XX wieku Chmielewski Filip. Unnoticed ancient motifs?: "antiquitising" emblems on interwar town houses in Kraków and "classical" motifs in Polish paintings and graphics of the 1920s and 1930s First Grzegorz. Antiquity in Polish films: between literature, archaeology and art First Grzegorz. Antyk w polskim filmie fabularnym. Od literatury i archeologii do obrazu Geron Małgorzata. Antyk i nowy klasycyzm w twórczości Tymona Niesiołowskiego Geron Małgorzata. Antique inspirations and new classicism in the works of Tymon Niesiołowski Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: from myth to… Oświęcim Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: od mitu do… Oświęcimia Gralińska-Toborek Agnieszka. (Post)klasycyzm Igora Mitoraja Gralińska-Toborek Agnieszka. The Post-Classicism of Igor Mitoraj Grzybkowska Teresa (1939- ). Medusa as the emblem of Igor Mitoraj Grzybkowska Teresa (1939- ). Meduza godłem Igora Mitoraja Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). With the art of Antiquity in mind: the paintings of Kinga Nowak Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Wobec antyku: malarstwo Kingi Nowak Jedlińska Eleonora (1954- ). "Odys jestem, wracam spod Troi …". Tadeusz Kantor i jego recepcja "Odysei" Jedlińska Eleonora (1954- ). "Odysseus I am, returning from Troy…". Tadeusz Kantor and his perception of the "Odysse" Kaniecki Przemysław (1982- ). Hades' throne in the novel "Wniebowstąpienie"' (Ascension) by Tadeusz Konwicki Kaniecki Przemysław (1982- ). Tron Hadesa we "Wniebowstąpieniu" Tadeusza Konwickiego Malinowski Jerzy (1950- ). Antiquity in Polish art and artistic culture in w 20th end the beginning of the 21st century Malinowski Jerzy (1950- ). Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej w XX i na początku XXI wieku Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Antiquity and Pop Art: the sculptural work of Michał Jackowski Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Antyk i pop-art. Twórczość rzeźbiarska Michała Jackowskiego Stefański Krzysztof (1955- ). Classicising motifs in Polish architecture at the beginning of the 20th century: currents and variants Stefański Krzysztof (1955- ). Motywy antyczne w architekturze polskiej początku XX wieku Uścinowicz Jerzy (1963- ). From Greece to Rome: ideas of Antiquity in a new version of an ancient tradition: the "Gardzienice" Theatre Uścinowicz Jerzy (1963- ). Pomiędzy Grecją a Rzymem - idee antyczne współcześnie transponowane. Nowe teatry w Gardzienicach Ziembińska Ewa. In pursuit of order: the idea of the new classicism of Aristide Maillol and Polish sculptors Ziembińska Ewa. W poszukiwaniu porządku. Idea nowego klasycyzmu a polscy rzeźbiarze w Paryżu Żuchowski Łukasz. Antyk Dunikowskiego? Problematyka wpływu tradycji antycznej w kontekście autoportretu: Idę ku Słońcu” (1917/1920) Żuchowski Łukasz. The antiquity of Dunikowski: the problem of the influence of traditional antiquity in the context of self-portrait: I am walking towards the sun (1917/1920)
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 17 (2022).
Druga część mat. konf.: Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII – początku XXI wieku: od Franciszka Smuglewicza do Igora Mitoraja, zorg. przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w dn. 21–23 września 2022 r. w Pawilonie SARP w Warszawie.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. III 1424/17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- ). Ławicka Magda (1962- ). Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński w PRL (1945-1960) Laskowski Andrzej (1973- ). Wielkie zalety małego krążka Domarzewski Andrzej. Motywy ludowe w twórczości witrażowej po 1945 roku na przykładzie wybranych świątyń Nikiel Marta. Witraże w Sanktuarium Matki Bożej w Przeczyckiej Ryba Grażyna (1959- ). „Apokalipsa” Jerzego Skąpskiego Reinhard-Chlanda Małgorzata (1954- ). "Byty abstrakcyjne” w witrażach Stanisława Fijałkowskiego Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Witraże w twórczości Marty Bożyk Kontny Irena (1966- ). Twórczość Zofii Baudouin de Courtenay w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej Makówka Leszek (1970- ). Hanna Szczypińska na Górnym Śląsku Radłowska-Tabor Anna. Matka Boska i Wszyscy Święci… Oleszczuk Natalia. Witraże katedry wrocławskiej Oleszczuk Sławomir. Witraże katedry wrocławskiej Fekecz-Tomaszewska Beata. Projekt i realizacja witraży w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu Haake Michał. Witraż jako element poetyki architektury na przykładzie kościoła Bogarodzicy Maryi w Poznaniu Błaszczyk Iwona. Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego Plebański Rafał. Józef Oźmin - projekty i realizacje witrażowe w Wielkopolsce po II wojnie światowej Piotrowska Joanna (1975- ). Tradycje ikonograficzne w zespole witraży w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Ryszard Demel - polski witrażysta w Padwie Grzesiuk-Olszewska Irena (1936-2021). Witraże w amerykańskich kościołach projektowanych przez Jerzego Szeptyckiego Olszewski Andrzej Kazimierz (1931- ). Witraże w amerykańskich kościołach projektowanych przez Jerzego Szeptyckiego Smìrnov Ûrìj. Upadek i odrodzenie witrażownictwa lwowskiego po II wojnie światowej Szumska Maria. Sztuka witraży we Lwowie za czasów Ukraińskiej SRR Sienkiewicz Marta. Projektowanie witraży do wnętrz historycznych - zamek Baunach Hiżycka Joanna. Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie obejmowania ochroną prawną witraży (lata 2003-2013)
Temat
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 10-12 października 2013 r., Katowice.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30976 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Tradycji, ISSN 1895-6076 ; nr 140)
Autor
Gronek Agnieszka. Antos Janusz (1966- ). O haiku i księgach Janiny Kraupe Czarnecka Aneta (historia sztuki). "Kalendermacher" Czarski Bartłomiej Piotr. Antyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andresa Alciatusa w kontekście źródeł literackich Czubińska Magdalena (1957- ). Alina Kalczyńska Deluga Waldemar (1961- ). O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanych drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego Długopolska Iwona. Druk jako sztuka - szata typograficzna inkunabułów Dobesz Janusz L. (1944- ). Miejsce książki w krajobrazie kultury Dzik Janina. Ryciny z Menologium (1698) Fortunata Huebera i ich recepcja w malarstwie lwowskim XVIII w. Frąckowiak Ewa. Buchkunstbewegung Grochala Anna. "Śpiewy historyczne" Juliana Ursyna Niemcewicza i ich rola w kształtowaniu wizji dziejów narodowych Hordyński Piotr (1939- ). Czy istnieje książka artystyczna? Jaworski Piotr (archeologia). Początki europejskiej literatury numizmatycznej i jej rola w upowszechnianiu antycznej ikonografii monetarnej w Polsce XVI wieku Gronek Agnieszka. Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631) Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Książka jako "biografia" współczesnego artysty Kulig-Janarek Krystyna. Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza raz jeszcze Laskowska Elżbieta (1969- ). Ojej! Książka! Laskowska Magdalena. Witold Chomicz - "sługa książki" Łanuszka Magdalena. Rękopis Godzinek MS Czart. 3467 Miatkowska-Gołdyn Agata. Baśniowa rewolucja Nowak Alicja (1972- ). Materiały niekoniecznie w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu Perzanowska Agnieszka. Orientalne inspiracje w introligatorstwie krakowskim XVI wieku Pijanowska Kamilla. Wytworność i taniość Płonka-Bałus Katarzyna. Średniowieczna książka iluminowana jako przedmiot badań historii sztuki Podniesińska Katarzyna (1961- ). Kolekcja ekslibrisów bibliotek polskich w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie - wybrane problemy dotyczące proweniencji w latach 1900-1914 Pokorska-Primus Małgorzata (1946- ). Od Spektaklu Cnót, Sztuk i Nauk do Monument du costume Rosiński Piotr (1954- ). Ilustracje i ilustratorzy dzieł Stefana Żeromskiego w latach 1898-1924 Renotière Gina. Prezentacja kolekcji "Książka XX wieku" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Ołomuńcu Rutkiewicz Ewa. Ilustracja polskiej książki dla dzieci w drugiej połowie XIX i początku XX wieku Šimková Anežka. Ręcznie pisane modlitewniki XVIII i XIX wieku jako fenomen kultury plastycznej Czech i Moraw Skibiński Franciszek. Książka i grafika o tematyce architektonicznej w nowożytnym Gdańsku Smołucha Agnieszka (1987- ). Wizerunki kondotierów w kodeksach włoskich w XV wieku Smorąg-Różycka Małgorzata. Obrazy w bizantyńskich książkach: słowne, malowane, myślowe Socha Klaudia (1976- ). Na czym polega piękno książki? Stano Bernadeta (1971- ). Wiersz w teatrze - air instalacja Ewy Sataleckiej Sulikowska-Gąska Aleksandra (1961- ). Księgi i ikony a problem wzorów ikonograficznych: Zachodnia Ruś i Mołdawia w XV-XVI wieku Tomicka Joanna A. Liber pulcher
Temat
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencji naukowej zorg. przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przy współpr. Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 5-7 grudnia 2012.
Na s. I-XXXIV: Spis wydawnictw Collegium Columbinum.
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33443 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (N 2015 (9)) sygn. II 29181 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka 200-lecia / Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
Autor
Dembosz Jacek (1946- ). Baltarowicz-Dzielińska Zofia (1894-1970). Pierwsza kobieta w Akademii Bednarski Tadeusz Zygmunt (1934-2018). Stanisław Dębicki jako pedagog w krakowskiej Akadmii Sztuk Pięknych Brumer Wiktor (1894-1941). Wyspiański w Akademii Buszek Antoni (1883-1954). Wyspiański w Akademii Czyżewski Tytus (1880-1945). Wyspiański w Akademii Dembosz Jacek (1946- ). Wstęp Fałat Julian (1853-1929). Życie jamników Fedkowicz Jerzy (1891-1959). Obraz miał wartości Geppert Eugeniusz (1890-1979). Sztuka rodzi się z miłości, z tęsknoty, z wewnętrznego niepokoju Gorzkowski Marian (1830-1911). Jan Matejko w Szkole Sztuk Pięknych Grott Teodor (1884-1972). Wyczół lubił kręcić kołem Grzymała-Siedlecki Adam (1876-1967). Na poddaszu Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Czego nas uczą mali mistrzowie? Jarocki Władysław (1879-1965). Czego pan się zamierza tu nauczyć? Kamiński Zygmunt (1888-1969). Tłoku geniuszów tam stanowczo nie było Klein Franciszek (1882-1961). Jubilata zapomniano zaprosić Kowalski Leon (1870-1937). Budynek szkoły wydał mi się bardzo pięknym Laszczka Konstanty (1865-1956). Gawędy z uczniami Łada-Cybulski Adam (1878-1957). W bagnie polskiej sztuki Łuszczkiewicz Władysław (1828-1900). Jan Matejko Łuszczkiewicz Władysław (1828-1900). Kartka z dziejów rzeźbiarstwa pierwszej połowy naszego wieku w Krakowie Łuszczkiewicz Władysław (1828-1900). Przegląd krytyczny dziejów Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie (1818-1878) Makowski Tadeusz (1882-1932). Tam to bym pragnął Mehoffer Józef (1869-1946). Śmierć Matejki Moskal Katarzyna. Reformy Juliana Fałata Niesiołowski Tymon (1882-1965). Wyspiański w Akademii Ondra J. Wyspiański w Akademii Organisty Adam (1973- ). Małpy, lilie i papugi...czyli początki Akademii Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Jagiellońskim Prokesch Władysław (1863-1923). Z dziejów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie Pronaszko Andrzej (1888-1961). Śniadania dziś nie przyniesiono... Ręgorowicz Ludwik (1888-1970). Dzieje krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Samlicki Marcin (1878-1945). Jak zostałem malarzem Sichulski Kazimierz (1879-1942). Wyspiański w Akademii Skotnicki Jan (1876-1968). Dziwne zaiste były te lata Sołtysik Marek (1950- ). Drażliwi koryfeusze Sołtysik Marek (1950- ). Scyzoryk Gadomskiego Stattler Wojciech Korneli (1800-1875). Projekt do urządzenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Stattler Wojciech Korneli (1800-1875). Wtedy artyści ważną odgrywali rolę Tabisz Stanisław (1956-2021). Wspominając Akademię Trzebiński Marian (1871-1942). Żem z głodu nie zdechł Turski Marian (1926- ). Wielkich malarzy wszyscy znali Turwid Marian (1905-1987). Wyspiański w Akademii Uziembło Henryk (1879-1949). Wyspiański w Akademii Wasilewski Antoni (1905-1975). Korowód malarii krakowskiej Waśkowski Antoni (1885-1966). Poławiacze światła Weiss Renata. Dawne blogi o Matejce Weiss Zofia (1962- ). Modele w krakowskiej ASP na przełomie wieków Wielgut-Walczak Jadwiga. Sztuka akademickiego wykładu Witkiewicz Stanisław (1851-1915). Szkoła krakowska
Gatunek
Indeks R0: BMNK
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31400/1 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Pawilon Józefa Czapskiego sygn. II 32529/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Ostrowski Jan K. (1947- ). Szczerski Andrzej (1971- ). Walczak Marek (1965- ). Zgórniak Marek (1960- ). Antos Janusz (1966- ). Czy margines może być ciekawszy od centrum? O kontekstach obrazu "Taka robota na wiosce" oraz malarstwie Ignacego Czwartosa Betlej Andrzej (1971- ). Co możemy nazwać dziedzictwem artystycznym zakonu jezuitów? Uwagi na temat sztuki w placówkach zakonnych dawnej archidiecezji lwowskiej po kasacie Bryl Mariusz (1959- ). Dadaistyczno-krakowskie halucynacje Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dumac z Poręby i Cichy Pan. Przyczynek do kontaktów artystyczno-literackich Władysława Orkana i Konstantego Kietlicza-Rayskiego Czerni Krystyna (1957- ). "Jesteś zbyt dobry jak na krytyka". O przyjaźni Mieczysława Porębskiego i Tadeusza Różewicza w świetle ich korespondencji Dworzak Agata (1988- ). Ołtarz w kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej Fejkiel Jan (1949- ). Rockersi/Koronczarki. Kontestacja i tradycja. Epizod sąsiedzki krakowskiej grafiki lat 80. Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Obrazy w grocie, pamięć cyfrowa i nauki o sztuce Friedrich Jacek (1965- ). O ilustracjach w polskich książkach dziecięcych doby stalinizmu Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). Grafika artystyczna na Śląsku Cieszyńskim Haake Michał (1974- ). "Chrystus i Samarytanka" Jacka Malczewskiego, czyli o "sztuce religijnej, która nieskończoną głębię Bóstwa kontempluje" Hussakowska-Szyszko Maria (1947- ). Kto przyjechał, kto wyjechał : pierwszy pobyt Tadeusza Kantora w Nowym Jorku w 1965 roku Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Mieczysław Wejman jako rysownik (rysunki z podróży) Jędruch Dorota (1977- ). Scenariusze wystaw stałych sztuki współczesnej autorstwa Mieczysława Porębskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie Jurecki Krzysztof (1960- ). Koncepcja "new vision" László Moholy-Nagy a "Kineformy" Andrzeja Pawłowskiego Juszkiewicz Piotr (1959- ). Wyprawa po socmodernizm. Kantor w Paryżu w 1955 roku Keserü Katalin (1947- ). Forms of Motion Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). Synkretyzm polskiego neorealizmu lat 30. XX wieku Kozina Irma (1964- ). Twórczość katowickiego artysty Karola Wieczorka jako egzemplifikacja Gryglewiczowskiej groteski Krasny Piotr (1966- ). "Chuligański ikonoklazm" jako zagrożenie dla dziedzictwa sztuki współczesnej Kudelska Dorota (1958- ). Polska sztuka i "Ver Sacrum" Lachowski Marcin (1975- ). Motywy pisma w twórczości Mariana Warzechy. W poszukiwaniu klasycznego języka nowoczesności Lameński Lechosław (1949- ). O sztuce na łamach "Akcentu" Majewski Piotr (1970- ). Jan Le Witt - droga do malarstwa Nowakowska-Sito Katarzyna (1963- ). Kapiści wobec tradycji - tło paryskie. 1924-1939 Organisty Adam (1973- ). Groteskowe motywy hiszpańskie w twórczości pedagogów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku Ostrowski Jan K. (1947- ). O kilku portretach z czasów, które nasi mistrzowie uważali za początek epoki nowoczesnej Ostrowski Jan K. (1947- ). Wstęp Rydiger Monika (1961- ). Redefinicje współczesnej rzeźby. Rzeźba wobec przestrzeni Siatka Krzysztof (1981- ). Macieja Jerzmanowskiego "Spacer" z tyczką po Krakowie Solewski Rafał (1969- ). Zaczęło się w liceum. O sposobie nauczania sztuki przez Janusza Orbitowskiego i o sztuce przez Tomasza Gryglewicza Sosnowska Joanna (1953- ). W cieniu Tamary - korzenie i koligacje Stangret Lech (1959- ). Historia jednego obrazu z Le Rocher Tadeusza Kantora Stano Bernadeta (1971- ). Kolekcje sztuki współczesnej w Nowej Hucie w kontekście misji upowszechniania i rewitalizacji społecznej Styrna Natasza. Emil Schinagel - artysta, lekarz, społecznik Suchan Jarosław (1966- ). Maszyna-Kantor Szczerski Andrzej (1971- ). Historia sztuki według Profesora Tomasza Gryglewicza Świtek Gabriela (1969- ). "Okno ku Zachodowi". Kilka uwag o wystawach sztuki zagranicznej w warszawskiej Zachęcie (1900-1914) Turowski Andrzej (1941- ). Twórczość Jerzego Budziszewskiego (Joshua Ben-Or), 1950-2006. Notatki do wykładu Weiss Zofia (1962- ). Młody Weiss - Młoda Europa Wolańska Joanna (1975- ). "Pasem cię czystości ściągamy, który się nigdy nie przerwie" : św. Tomasz z Akwinu na tryptyku Jana Henryka Rosena w kościele Dominikanów w Eagle Rock (Los Angeles) Wójcik Agata (1981- ). Projekty wnętrz i mebli autorstwa artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana powstałe przy współpracy z krakowskim magistratem Zgórniak Marek (1960- ). Dwie orki. Chełmoński i Guillaumet
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac T. Gryglewicza s. 11-15.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26549 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej