Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(9)
Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
dostępne
(9)
Placówka
Magazyn
(8)
Dział
(1)
Autor
Herniczek Ewa
(5)
Chmielowski Franciszek (filozofia)
(2)
Taranczewska Marta (1945- )
(2)
Taranczewski Paweł (1940- )
(2)
Tendera Paulina
(2)
Bajek Zbigniew (1958- )
(1)
Bajek Zbigniew (1958- ). Indeks nazwisk i miejsc - niepełny
(1)
Bajek Zbigniew (1958- ). Pracownie Interdyscyplinarne na Wydziale Malarstwa
(1)
Bajek Zbigniew (1958- ). W domu Kaina
(1)
Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). Bóg i człowiek: między posłuszeństwem a bliskością
(1)
Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). God and man: between obedience and proximity
(1)
Bartczak Andrzej Marian (1945- ). O dulce nomen libertatis
(1)
Bielecka Małgorzata (1961- ). Tworzyć by odnaleźć siebie
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- )
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). Drżące bródki płaczących aniołków
(1)
Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). Trembling chins of crying angels
(1)
Brincken Adam (1951- ). Katedra Edukacji Artystycznej
(1)
Bunsch Franciszek (1926- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana
(1)
Cedro Kris (1941- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana
(1)
Chlubny Leszek. Sport w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Chmielowski Franciszek (filozofia). Different art same art
(1)
Chmielowski Franciszek (filozofia). Obecność dyscyplin teoretycznych w kształceniu artystycznym w latach 1818-1900
(1)
Chmielowski Franciszek (filozofia). Sztuka inna sztuka ta sama
(1)
Czajczyk Anna. Dramat wolności
(1)
Daniec Tomasz (1973- ). Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Kunstgewerbeschule - ewenement czasów wojny
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Duchliński Piotr (1978- ). Epistemological aspects of experiencing transcendent beauty
(1)
Duchliński Piotr (1978- ). Epistemologiczne aspekty doświadczenia piękna transcendentalnego
(1)
Dziedzic Maria (1948- ). 1964-2017 Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie
(1)
Dziedzic Maria (1948- ). Aneks ilustracyjny
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Historia nauczania rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018
(1)
Gaj Jacek (1938- )
(1)
Grabowska Joanna. Kronika wydarzeń 1818-2018
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Spring poems of Jan Zahradnik
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Wiosenne wiersze Jana Zahradnika
(1)
Gwizdalanka Danuta (1955- ). From music in the temple to the temple of music (with vast digression on the master of music ceremonies)
(1)
Gwizdalanka Danuta (1955- ). Od muzyki w świątyni do świątyni muzyki (z obszerną dygresją na temat mistrza muzycznych ceremonii)
(1)
Góra Sylwia (1988- )
(1)
Góra Sylwia (1988- ). Nauczanie malarstwa i rysunku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1818-2018
(1)
Góra Sylwia (1988- ). Władysław Strzemiński - artysta i pedagog
(1)
Góra Sylwia (1988- ). Władysław Strzemiński - the artist and the teacher
(1)
Herniczek Ewa. ...Jeżeli nie ma wolności - nie ma znaczenia
(1)
Herniczek Ewa. Działalność Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki w latach 1980-2017
(1)
Herniczek Ewa. Everyday passion
(1)
Herniczek Ewa. Nauczanie przedmiotów teoretycznych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w okresie 1900-1939
(1)
Herniczek Ewa. Pasja dnia powszedniego
(1)
Herniczek Ewa. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Hryszko Barbara
(1)
Hryszko Barbara. Akt pejzażu
(1)
Hryszko Barbara. Nude landscape
(1)
Janus Ewa (1964- ). Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Juda Mieczysław (1957- ). Kraków w Katowicach - Katowice w Krakowie. Historia filii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(1)
Keyha Witold Andrzej (1949- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana
(1)
Komorowska Małgorzata (1939- ). Historia scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Korpal-Jakubec Paulina (1980- ). Don't hinder the strong assist the week - reminiscences of Prof. Taranczewski's seminar
(1)
Korpal-Jakubec Paulina (1980- ). Mocnym nie przeszkadzać słabym dopomóc - wspomnienia z seminarium prof. Pawła Taranczewskiego
(1)
Kosch Lucyna. Historia Studium Języków Obcych ASP w Krakowie
(1)
Kozina Irma (1964- ). Idealizm społeczny versus dyktat ekonomii konkurencyjnej. Podwaliny metodologiczne kształcenia studentów wzornictwa w Szkole Krakowskiej
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zarys dziejów
(1)
Król Anna (1958- ). Artyści z Akademii. Lata 1818-2018
(1)
Kłoczowski Jan Andrzej (1937- ). Homo idiot about conversion
(1)
Kłoczowski Jan Andrzej (1937- ). Homo idiota czyli o nawróceniu
(1)
Lech Anna
(1)
Mann Katharina (1981- ). Polychromiestreit oder Paragoneproblem?
(1)
Mazoń Agnieszka. A few words about the painting of Paweł Taranczewski
(1)
Mazoń Agnieszka. Kilka słów o malarstwie Pawła Taranczewskiego
(1)
Meyer Krzysztof (1943- ). Kilka refleksji na temat sacrum w muzyce
(1)
Meyer Krzysztof (1943- ). Several remarks on the sacred in music
(1)
Myczkowska-Szczerska Anna (1982- ). 1964-2017 Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie
(1)
Myczkowska-Szczerska Anna (1982- ). Aneks ilustracyjny
(1)
Obolevitch Teresa (1974- ). Eastern Christian tradition in the works of Thomas Merton
(1)
Obolevitch Teresa (1974- ). Tradycja wchodniochrześcijańska w twórczości Thomasa Mertona
(1)
Organisty Adam (1973- ). Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- )
(1)
Pamuła Jan (1944-2022)
(1)
Pazdan Klaudia. Antropolog w instytucji totalnej
(1)
Pilikowski Michał (1980- ). Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i jej wychowankowie w czasie I wojny światowej
(1)
Pilikowski Michał (1980- ). Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i jej wychowankowie w czasie II wojny światowej
(1)
Pilikowski Michał (1980- ). Dyrektorzy i rektorzy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1818-2018
(1)
Pilikowski Michał (1980- ). Gmach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Pilikowski Michał (1980- ). Jubileusz 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Pilikowski Michał (1980- ). Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Piotrowski Przemysław (1968- ). Więzienie - szuflada pełna melancholii
(1)
Polkowski Krzysztof (1958- ). Wolność artysty w kontekście wybranych pokazów sztuki współczesnej w Polsce
(1)
Purzycka Iwona
(1)
Płazińska Agata. Edith Stein - mistyczna ofiara Holocaustu
(1)
Płazińska Agata. Edith Stein - the mystical Holocaust victim
(1)
Rodziński Stanisław (1940- ). Paweł Taranczewski
(1)
Rostworowska-Książek Maria (1949-2018). Sacrum i etyka w teatrze na przykładzie Miłosierdzia i Strasznych dzieci Karola Huberta Rostworowskiego
(1)
Rostworowska-Książek Maria (1949-2018). The sacred and ethics in theatre on the example of Mercy and Hollow children by Karol Hubert Rostworowski
(1)
Rubiś Wojciech. Orderliness in the drawings of Paweł Taranczewski
(1)
Rubiś Wojciech. Porządek rysunków Pawła Taranczewskiego
(1)
Siorek Barbara. Akademickie Biuro Karier ASP w Krakowie
(1)
Sokołowska Małgorzata (1952- ). Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2003-2018
(1)
Soćko-Mucha Alicja. Ekstaza Świętego Franciszka El Greca
(1)
Soćko-Mucha Alicja. The Ecstasy of St. Francis by El Greco
(1)
Stankiewicz-Kopeć Monika. Poeci polscy uśmiechają się rzadko - prawie nigdy
(1)
Stankiewicz-Kopeć Monika. Polish poets rarely if ever smile
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Malarstwo polskie
(4)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(3)
Rysunek polski
(3)
Sztuka polska
(3)
Artyści plastycy polscy
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Szkolnictwo artystyczne
(2)
Taranczewski, Wacław (1903-1987)
(2)
Cysterki
(1)
Fałat, Julian (1853-1929)
(1)
Fotografia polska
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Muzeum w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała)
(1)
Parafia
(1)
Sacrum
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka sakralna ukraińska
(1)
Taranczewski, Paweł (1940- )
(1)
Wolność
(1)
Temat: czas
1901-
(6)
1801-
(4)
1301-
(2)
1401-
(2)
1501-
(2)
2001-0
(2)
1201-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(2)
Chełmno
(1)
Drohobycz (okręg)
(1)
Gatunek
Albumy
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 24428 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 1)
Bibliogr. s. 223-230. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 16969 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 15876 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Dział Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby (Gmach Główny) sygn. III 18210 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Tendera Paulina. Bunsch Franciszek (1926- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana Cedro Kris (1941- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana Chlubny Leszek. Sport w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Chmielowski Franciszek (filozofia). Obecność dyscyplin teoretycznych w kształceniu artystycznym w latach 1818-1900 Dembosz Jacek (1946- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana Dembosz Jacek (1946- ). Kunstgewerbeschule - ewenement czasów wojny Góra Sylwia (1988- ). Nauczanie malarstwa i rysunku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1818-2018 Grabowska Joanna. Kronika wydarzeń 1818-2018 Herniczek Ewa. Działalność Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki w latach 1980-2017 Herniczek Ewa. Nauczanie przedmiotów teoretycznych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w okresie 1900-1939 Keyha Witold Andrzej (1949- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana Kosch Lucyna. Historia Studium Języków Obcych ASP w Krakowie Król Anna (1958- ). Artyści z Akademii. Lata 1818-2018 Lech Anna. Łomnicka Katarzyna. Dwa wieki historii zbiorów ASP w Krakowie Pilikowski Michał (1980- ). Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i jej wychowankowie w czasie I wojny światowej Pilikowski Michał (1980- ). Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i jej wychowankowie w czasie II wojny światowej Pilikowski Michał (1980- ). Dyrektorzy i rektorzy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1818-2018 Pilikowski Michał (1980- ). Gmach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Pilikowski Michał (1980- ). Jubileusz 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Pilikowski Michał (1980- ). Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Siorek Barbara. Akademickie Biuro Karier ASP w Krakowie Sokołowska Małgorzata (1952- ). Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2003-2018 Szoska Antoni (1949- ). Działalność Katedry Historii Sztuki ASP w Krakowie w latach 1946-1980 Tabisz Stanisław (1956-2021). Akademia wielkich artystów Taranczewski Paweł (1940- ). Dom Akademicki imienia Dziadka Zasady. Klub pod Reką i Zdrój Jana Tendera Paulina. Akademia - świątynia sztuki Tendera Paulina. Olimpijczycy z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wielgut-Walczak Jadwiga. Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Indeks R0: BMNK
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24767/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Tendera Paulina. Bajek Zbigniew (1958- ). Pracownie Interdyscyplinarne na Wydziale Malarstwa Brincken Adam (1951- ). Katedra Edukacji Artystycznej Daniec Tomasz (1973- ). Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Historia nauczania rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018 Dettloff Anna (1977- ). Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Dziedzic Maria (1948- ). 1964-2017 Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie Dziedzic Maria (1948- ). Aneks ilustracyjny Herniczek Ewa. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Janus Ewa (1964- ). Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Juda Mieczysław (1957- ). Kraków w Katowicach - Katowice w Krakowie. Historia filii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Komorowska Małgorzata (1939- ). Historia scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Kozina Irma (1964- ). Idealizm społeczny versus dyktat ekonomii konkurencyjnej. Podwaliny metodologiczne kształcenia studentów wzornictwa w "Szkole Krakowskiej" Krasnowolski Bogusław (1943- ). Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zarys dziejów Myczkowska-Szczerska Anna (1982- ). 1964-2017 Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie Myczkowska-Szczerska Anna (1982- ). Aneks ilustracyjny Organisty Adam (1973- ). Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na przełomie XX i XXI wieku Tajber Artur (1953- ). Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Tendera Paulina. Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Indeks R0: BMNK
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24767/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). Góra Sylwia (1988- ). Hryszko Barbara. Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). Bóg i człowiek: między posłuszeństwem a bliskością Baranowska Maria Małgorzata (1956- ). God and man: between obedience and proximity Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). "Drżące bródki płaczących aniołków" Bigaj-Zwonek Beata (1972- ). "Trembling chins of crying angels" Chmielowski Franciszek (filozofia). Different art, same art Chmielowski Franciszek (filozofia). Sztuka inna, sztuka ta sama Duchliński Piotr (1978- ). Epistemological aspects of experiencing transcendent beauty Duchliński Piotr (1978- ). Epistemologiczne aspekty doświadczenia piękna transcendentalnego Góra Sylwia (1988- ). Władysław Strzemiński - artysta i pedagog Góra Sylwia (1988- ). Władysław Strzemiński - the artist and the teacher Grodziska Karolina (1957- ). Spring poems of Jan Zahradnik Grodziska Karolina (1957- ). Wiosenne wiersze Jana Zahradnika Gwizdalanka Danuta (1955- ). From music in the temple to the temple of music (with vast digression on the master of music ceremonies) Gwizdalanka Danuta (1955- ). Od muzyki w świątyni do świątyni muzyki (z obszerną dygresją na temat mistrza muzycznych ceremonii) Herniczek Ewa. Everyday passion Herniczek Ewa. Pasja dnia powszedniego Hryszko Barbara. "Akt pejzażu" Hryszko Barbara. "Nude landscape" Kłoczowski Jan Andrzej (1937- ). Homo idiot, about conversion Kłoczowski Jan Andrzej (1937- ). Homo idiota, czyli o nawróceniu Korpal-Jakubec Paulina (1980- ). "Don't hinder the strong, assist the week" - reminiscences of Prof. Taranczewski's seminar Korpal-Jakubec Paulina (1980- ). "Mocnym nie przeszkadzać, słabym dopomóc" - wspomnienia z seminarium prof. Pawła Taranczewskiego Mann Katharina (1981- ). Polychromiestreit oder Paragoneproblem? Mazoń Agnieszka. A few words about the painting of Paweł Taranczewski Mazoń Agnieszka. Kilka słów o malarstwie Pawła Taranczewskiego Meyer Krzysztof (1943- ). Kilka refleksji na temat sacrum w muzyce Meyer Krzysztof (1943- ). Several remarks on the sacred in music Obolevitch Teresa (1974- ). Eastern Christian tradition in the works of Thomas Merton Obolevitch Teresa (1974- ). Tradycja wchodniochrześcijańska w twórczości Thomasa Mertona Płazińska Agata. Edith Stein - mistyczna ofiara Holocaustu Płazińska Agata. Edith Stein - the mystical Holocaust victim Rodziński Stanisław (1940- ). Paweł Taranczewski Rostworowska-Książek Maria (1949-2018). Sacrum i etyka w teatrze na przykładzie Miłosierdzia i Strasznych dzieci Karola Huberta Rostworowskiego Rostworowska-Książek Maria (1949-2018). The sacred and ethics in theatre on the example of Mercy and Hollow children by Karol Hubert Rostworowski Rubiś Wojciech. Orderliness in the drawings of Paweł Taranczewski Rubiś Wojciech. Porządek rysunków Pawła Taranczewskiego Soćko-Mucha Alicja. Ekstaza Świętego Franciszka El Greca Soćko-Mucha Alicja. The Ecstasy of St. Francis by El Greco Stankiewicz-Kopeć Monika. "Poeci [polscy] uśmiechają się rzadko - prawie nigdy" Stankiewicz-Kopeć Monika. "[Polish] poets rarely, if ever, smile" Szcześniak Maria Dorota. Gold as a medium of artistic expression and experiencing gold Szcześniak Maria Dorota. Złoto jako środek artystycznego wyrazu a doświadczenie Boga Tarnowski Karol (1937- ). Venetians in the Louvre Tarnowski Karol (1937- ). Wenecjanie w Luwrze Tendera Paulina. Poetry in the painting of Paweł Taranczewski Tendera Paulina. Poetyka obrazów Pawła Taranczewskiego Verschoor Gerdien (1963- ). Benedict from Basztowa street Verschoor Gerdien (1963- ). Benedykt z ulicy Basztowej Wesołowska-Starzec Hanna. Architektoniczne sacrum i profanum - czyli o świątyni i jej sakralności raz jeszcze Wesołowska-Starzec Hanna. The sacred and the profane in architecture - on the temple and its sacral qualities once again
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji jubileuszowej, 28 maja 2015 r., Kraków.
Bibliogr. przy art. Bibliogr. prac P. Taranczewskiego s. 26-35.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31817 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej