Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(2)
Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(2)
Autor
Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań?
(1)
Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje
(1)
Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa
(1)
Bątkiewicz-Szymanowska Edyta. Bibliofile muzealnicy kolekcjonerzy. Biblioteca Partiae Działyńskich
(1)
Bątkiewicz-Szymanowska Edyta. Bibliophiles museum professionals collectors. The Biblioteca Partiae of the Działyńskis
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej
(1)
Florjanowicz Paulina (1976- ). Social mission of museums in the projects of the Multiannual Independent Programme
(1)
Florjanowicz Paulina (1976- ). Społeczna misja muzeów w projektach Programu Wieloletniego Niepodległa
(1)
Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kócki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
(1)
Grabski Tadeusz I. Działalność muzealna Mariana Gumowskiego
(1)
Grabski Tadeusz I. Marian Gumowski's museum projects
(1)
Grabski Tadeusz I. Rola Wawrzyńca Benzelstjerny-Engestroma w tworzeniu wystaw Muzeum im. Mielżyńskich w świetle korespondencji z Józefem I. Kraszewskim w latach 1880-1885
(1)
Grabski Tadeusz I. The role of Wawrzyniec Benzelstjern-Engestrom in the creation of exhibitions in the Mielżyński Museum in light of correspondence with Józef Kraszewski (1880-1885)
(1)
Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej
(1)
Gulczyński Andrzej. The origins of university museums in Poznań
(1)
Gulczyński Andrzej. U źródeł muzealnictwa uniwersyteckiego w Poznaniu
(1)
Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus
(1)
Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw u podstaw praca - wkład Profesor Hanny Kócki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1)
Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o Kronice polskiej oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny
(1)
Kaczmarek Filip (1966- ). Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences as a cultural heritage centre
(1)
Kaczmarek Filip (1966- ). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jako centrum dziedzictwa kulturowego
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych
(1)
Kalisz-Zielińska Marta. Educational aspects of the development of historical museums in Wielkopolska between 1945 and 1989
(1)
Kalisz-Zielińska Marta. Edukacyjne aspekty rozwoju wielkopolskich muzeów historycznych w latach 1945-1989
(1)
Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7
(1)
Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany?
(1)
Klas Wojciech (1980- ). Contributions of the Kościelski family to Polish museology
(1)
Klas Wojciech (1980- ). Zasługi przedstawicieli rodu Kościelskich dla polskiego muzealnictwa
(1)
Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu
(1)
Komosa Marcin (1980- ). Social mission of museums in the projects of the Multiannual Independent Programme
(1)
Komosa Marcin (1980- ). Społeczna misja muzeów w projektach Programu Wieloletniego Niepodległa
(1)
Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego
(1)
Krenz-Niedbała Marta. Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych w średniowiecznej Polsce
(1)
Linetty Jakub (1985- ). Albin Count Węsierski (1812-1875) - first guardian of Lednica Isle
(1)
Linetty Jakub (1985- ). Albin hrabia Węsierski (1812-1875) - pierwszy opiekun Ostrowa Lednickiego
(1)
Linetty Jakub (1985- ). Museum of Lednica. From the birth to the implementation of an idea
(1)
Linetty Jakub (1985- ). Muzeum Lednickie. Od narodzin idei do realizacji
(1)
Makowiecka Marzena. Kręgi paciorki wisiorki talizmany czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich
(1)
Makowiecki Daniel (1959- ). Kręgi paciorki wisiorki talizmany czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich
(1)
Maćkowiak Jan
(1)
Mikos von Rohrscheidt Armin (1966- ). Museums as passive stakeholders active partners and operators of contemporary cultural tourism
(1)
Mikos von Rohrscheidt Armin (1966- ). Muzea jako pasywni interesariusze aktywni partnerzy i organizatorzy współczesnej turystyki kulturowej
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Ideas and people of the First Congress of Museum Delegates in Poznań in 1921
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Idee i ludzie Pierwszego Zjazdu Delegatów Muzeów w Poznaniu w 1921 roku
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Seweryn Mielżyński (1804-1872) and the idea of a national museum in Poznań
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Seweryn Mielżyński (1804-1872) i idea Muzeum Narodowego w Poznaniu
(1)
Piekalski Jerzy (1956- ). Problem początków wodociągów we Wrocławiu
(1)
Piontek Janusz (1945- ). Ludność kultury wielbarskiej - wyniki badań antropologicznych
(1)
Poleski Jacek. Małopolska w X w. w świetle źródeł archeologicznych
(1)
Prinke Andrzej (1948- ). Józef Kostrzewski (1885-1969) and archaeological museum collections in Wielkopolska
(1)
Prinke Andrzej (1948- ). Józef Kostrzewski (1885-1969) i wielkopolskie muzealnictwo archeologiczne
(1)
Różański Artur (1976- )
(1)
Różycki Łukasz. Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w De Bellis autorstwa Prokopiusza
(1)
Rączkowski Włodzimierz. Praktyki badawcze archeologów: kilka refleksji o wykorzystywaniu metod nieinwazyjnych
(1)
Sawicki Tomasz (archeologia). Przedchrześcijańska konstrukcja kamienna na Górze Lecha w Gnieźnie
(1)
Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Nikodem Pajzderski (1882-1940). Biografia muzealnika
(1)
Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Nikodem Pajzderski (1882-1940). Biography of a museologist
(1)
Sikora Jerzy (archeologia). Problem nieco zapomniany?
(1)
Sikora Mateusz (archeologia). Przeprawa mostowa po zachodniej stronie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - archeologiczne ślady funkcjonowania
(1)
Sikorski Dariusz Andrzej. Tekst jako źródło archeologiczne sensu stricto
(1)
Skoczylas Janusz (1948- ). Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym budownictwie
(1)
Sosnowski Miłosz. Ile Pieczyngów nawrócił Brunon z Kwerfurtu?
(1)
Strzelczyk Jerzy (1941- ). Iroszkoci - kultura książki
(1)
Szczepkowski Wojciech. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu-Rolno Spożywczego w Szreniawie
(1)
Szczepkowski Wojciech. National Museum of Agriculture and Agri-Food Industry in Szreniawa
(1)
Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Scyld Scaefing czyli tam i z powrotem?
(1)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
(1)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Dźwięk z przeszłości
(1)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). In the service of the motherland to preserve Memorabilia of the fame and honour of the nation centennial of the 1st Historical and Art Museums (1921-2021). Introduction
(1)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Museum of Lednica. From the birth to the implementation of an idea
(1)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Muzeum Lednickie. Od narodzin idei do realizacji
(1)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). W służbie ojczyźnie dla przechowywania Pamiątek sławy i honoru narodu w setną rocznicę I Zjazdu Muzeów Historyczno-Artystycznych (1921-2021). Wprowadzenie
(1)
Zamelska-Monczak Kinga. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku w świetle nowszych badań archeologicznych
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Archeologia
(1)
Grody
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Mecenat
(1)
Muzealnictwo
(1)
Zjazd Delegatów Muzeów
(1)
Temat: czas
1901-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1801-
(1)
2001-0
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(2)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Maćkowiak Jan. Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Bątkiewicz-Szymanowska Edyta. Bibliofile, muzealnicy, kolekcjonerzy. Biblioteca Partiae Działyńskich Bątkiewicz-Szymanowska Edyta. Bibliophiles, museum professionals, collectors. The "Biblioteca Partiae" of the Działyńskis Florjanowicz Paulina (1976- ). Social mission of museums in the projects of the Multiannual "Independent" Programme Florjanowicz Paulina (1976- ). Społeczna misja muzeów w projektach Programu Wieloletniego "Niepodległa" Grabski Tadeusz I. Działalność muzealna Mariana Gumowskiego Grabski Tadeusz I. Marian Gumowski's museum projects Grabski Tadeusz I. Rola Wawrzyńca Benzelstjerny-Engeströma w tworzeniu wystaw Muzeum im. Mielżyńskich w świetle korespondencji z Józefem I. Kraszewskim w latach 1880-1885 Grabski Tadeusz I. The role of Wawrzyniec Benzelstjern-Engeström in the creation of exhibitions in the Mielżyński Museum in light of correspondence with Józef Kraszewski (1880-1885) Gulczyński Andrzej. The origins of university museums in Poznań Gulczyński Andrzej. U źródeł muzealnictwa uniwersyteckiego w Poznaniu Kaczmarek Filip (1966- ). Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences as a cultural heritage centre Kaczmarek Filip (1966- ). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jako centrum dziedzictwa kulturowego Kalisz-Zielińska Marta. Educational aspects of the development of historical museums in Wielkopolska between 1945 and 1989 Kalisz-Zielińska Marta. Edukacyjne aspekty rozwoju wielkopolskich muzeów historycznych w latach 1945-1989 Klas Wojciech (1980- ). Contributions of the Kościelski family to Polish museology Klas Wojciech (1980- ). Zasługi przedstawicieli rodu Kościelskich dla polskiego muzealnictwa Komosa Marcin (1980- ). Social mission of museums in the projects of the Multiannual "Independent" Programme Komosa Marcin (1980- ). Społeczna misja muzeów w projektach Programu Wieloletniego "Niepodległa" Linetty Jakub (1985- ). Albin Count Węsierski (1812-1875) - first guardian of Lednica Isle Linetty Jakub (1985- ). Albin hrabia Węsierski (1812-1875) - pierwszy opiekun Ostrowa Lednickiego Linetty Jakub (1985- ). "Museum of Lednica". From the birth to the implementation of an idea Linetty Jakub (1985- ). "Muzeum Lednickie". Od narodzin idei do realizacji Mikos von Rohrscheidt Armin (1966- ). Museums as passive stakeholders, active partners and operators of contemporary cultural tourism Mikos von Rohrscheidt Armin (1966- ). Muzea jako pasywni interesariusze, aktywni partnerzy i organizatorzy współczesnej turystyki kulturowej Murawska Agnieszka (1967- ). Ideas and people of the First Congress of Museum Delegates in Poznań in 1921 Murawska Agnieszka (1967- ). Idee i ludzie Pierwszego Zjazdu Delegatów Muzeów w Poznaniu w 1921 roku Murawska Agnieszka (1967- ). Seweryn Mielżyński (1804-1872) and the idea of a national museum in Poznań Murawska Agnieszka (1967- ). Seweryn Mielżyński (1804-1872) i idea Muzeum Narodowego w Poznaniu Prinke Andrzej (1948- ). Józef Kostrzewski (1885-1969) and archaeological museum collections in Wielkopolska Prinke Andrzej (1948- ). Józef Kostrzewski (1885-1969) i wielkopolskie muzealnictwo archeologiczne Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Nikodem Pajzderski (1882-1940). Biografia muzealnika Siejkowska-Askutja Ewa (1958- ). Nikodem Pajzderski (1882-1940). Biography of a museologist Szczepkowski Wojciech. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu-Rolno Spożywczego w Szreniawie Szczepkowski Wojciech. National Museum of Agriculture and Agri-Food Industry in Szreniawa Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). In the service of the motherland to preserve "Memorabilia of the fame and honour of the nation" centennial of the 1st Historical and Art Museums (1921-2021). Introduction Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). "Museum of Lednica". From the birth to the implementation of an idea Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). "Muzeum Lednickie". Od narodzin idei do realizacji Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). W służbie ojczyźnie dla przechowywania "Pamiątek sławy i honoru narodu" w setną rocznicę I Zjazdu Muzeów Historyczno-Artystycznych (1921-2021). Wprowadzenie
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Museion Poloniae Maioris. T. 8 (2021).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. III 2612/8 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań? Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kóčki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw, u podstaw, praca - wkład Profesor Hanny Kóčki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o "Kronice polskiej" oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka, czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7 Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany? Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego Krenz-Niedbała Marta. Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych w średniowiecznej Polsce Makowiecka Marzena. Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Makowiecki Daniel (1959- ). Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Piekalski Jerzy (1956- ). Problem początków wodociągów we Wrocławiu Piontek Janusz (1945- ). Ludność kultury wielbarskiej - wyniki badań antropologicznych Poleski Jacek. Małopolska w X w. w świetle źródeł archeologicznych Rączkowski Włodzimierz. Praktyki badawcze archeologów: kilka refleksji o wykorzystywaniu metod nieinwazyjnych Różycki Łukasz. Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w "De Bellis" autorstwa Prokopiusza Sawicki Tomasz (archeologia). Przedchrześcijańska konstrukcja kamienna na Górze Lecha w Gnieźnie Sikora Jerzy (archeologia). Problem nieco zapomniany? Sikora Mateusz (archeologia). Przeprawa mostowa po zachodniej stronie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - archeologiczne ślady funkcjonowania Sikorski Dariusz Andrzej. Tekst jako źródło archeologiczne sensu stricto Skoczylas Janusz (1948- ). Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym budownictwie Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Scyld Scaefing, czyli tam i z powrotem? Sosnowski Miłosz. Ile Pieczyngów nawrócił Brunon z Kwerfurtu? Strzelczyk Jerzy (1941- ). Iroszkoci - kultura książki Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). "Dźwięk z przeszłości" Zamelska-Monczak Kinga. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku w świetle nowszych badań archeologicznych
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. prac Hanny Kóčki-Krenz s. 73-89.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31118/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej