Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Gawęcka Barbara Maria
(3)
Jankowski Aleksander (historia sztuki)
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka
(1)
Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii mody i autorskich pomysłów
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna?
(1)
Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Bursiewicz Natalia. Rema Koolhaasa refleksje o mieście
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Chomiak Magdalena (1987- ). The image of a woman in coffin portraits - the influence of Western fashion on women's clothes based on the example of works from the collection of the Alf Kowalski Museum of the Miedzyrzecz Region in Miedzyrzecz
(1)
Chomiak Magdalena (1987- ). Wizerunek kobiety w malarstwie portretowym trumiennym - wpływ mody zachodniej na strój żeński na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
(1)
Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku
(1)
Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego
(1)
Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Historia pewnej kolekcji - Mela Muter w zbiorach Liny i Bolesława Nawrockich obecnie w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu
(1)
Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654)
(1)
Delikta Wojciech. Filmowa rzeźba - rzeźbiarski film. Hybrydyczna twórczość Matthew Barneya
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Odkrycia polichromowanych zabytków antycznych a XIX-wieczne eksperymenty z kolorem w rzeźbie
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Prace Józefa Mehoffera na XXIV wystawie Secesji Wiedeńskiej w 1905 r. poświęconej współczesnej sztuce religijnej
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Problemy analizy wczesnych dzieł Oskara Kokoschki jako manifestacji duchowości jednostki na tle jej czasów
(1)
Fuk Kamila. Ikonografia i ikonologia Speculum Humanae Salvationis
(1)
Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis?
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne malowidła ścienne w katedrze kieleckiej
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Historia zamówienia i powstania dziewiętnastowiecznej dekoracji rzeźbiarskiej w Kielcach
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Prace Franciszka Ksawerego Kowalskiego i Faustyna Cenglera przy katedrze w Kielcach w latach 1869-1872
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku)
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Techniki wykonania oraz sposoby konserwacji i restauracji portretów trumiennych w Polsce
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Techniques of manufacturing and methods of preservation and restoration of coffin potrtaits in Poland
(1)
Gieser Laura. Reflections on language and art - the case of Jochen Gerz
(1)
Grubba-Thiede Dorota (1972- ). Lubię przestrzeń przenośną. Jest ona rzeźbą - wspomnieniem. Laboratoria gry przestrzenią bez kształtu Wandy Czełkowskiej Witosława Czerwonki Katarzyny Józefowicz
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Sacerdos magnus i Pastor bonus
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Obszary graniczne - konstrukty modularne permutacje repetycje
(1)
Janicka Katarzyna (historia sztuki). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka
(1)
Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Twórczość Janusza Janczego: poszukiwanie granic rzeźby
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). An image depicting a person during the burial of the body. Coffin portrait in the funeral ceremony
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Coffin portrait - from fascination to scientific cognition
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Obraz osobę representujący podczas depositiy Ciała. Portret trumienny w ceremonii pogrzebowej
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Oczom pamięć pozostawiona. Portret trumienny po egzekwiach
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Portret trumienny - od fascynacji ku naukowemu poznaniu
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Programy tematy i treści ideowe dekoracji ściennych drewnianych świątyń wielkopolskiej prowincji 1800–1915
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). The memory left to the eye. Coffin portrait after the exequies
(1)
Jezierska Anna (1981- )
(1)
Kaliś Natalia. Performance romantyczny
(1)
Kapka Magdalena. Relacje malarsko-architektoniczne w wybranych przykładach monumentalnej twórczości Jerzego Nowosielskiego
(1)
Kirmiel Andrzej (1958- ). Coffin portraits in the collection of the Alf Kowalski Muzeum of Miedzyrzecz Region in Miedzyrzecz
(1)
Kirmiel Andrzej (1958- ). Portrety trumienne ze zbiorów Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
(1)
Kleiber Katarzyna (1984- ). Iranian art influenced by western art theory and practice: problems of interpretation
(1)
Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Średniowieczne zamki biskupów krakowskich
(1)
Kołpak Piotr. Zespół patronów Królestwa Polskiego w działalności biskupów krakowskich do początku XVII wieku
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej
(1)
Krawczyk Arkadiusz (1990- ). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka
(1)
Krejci Marek (1976- ). Polityka ochrona zabytków i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej (studium krytyczno-porównawcze)
(1)
Krynicka Katarzyna Architektura i kształtowanie pamięci
(1)
Królikowski Janusz (1962- ). Biskupi krakowscy promotorami kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku (w świetle suplik zachowanych w Archiwum Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych dawniej Świętej Kongregacji Obrzędów)
(1)
Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Dokumentacja wystawy African Negro Art (MoMA 1935). Rzeźba afrykańska i fotogramy Walkera Evansa w kontekście amerykańskiego modernizmu
(1)
Kurkowska Agnieszka. Ideowa rzeźba architektoniczna. Dom
(1)
Kwiatkowska-England Anna. Kamp w sztuce polskiej po roku 1989 w dobie globalizacji
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Obrazy grupy la Bande noire w kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego - gusta epoki i działalność kolekcjonera na rynku paryskim przełomu XIX i XX wieku
(1)
Lament-Kosińska Angelika. Malarstwo monumentalne Wacława Taranczewskiego
(1)
Lameński Lechosław (1949- )
(1)
Lang Elżbieta. Krakowski dyskurs wokół treści formy i miejsca pomnika w historycznej przestrzeni miasta (zarys problematyki)
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Twórcze sploty
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Problematyka badań architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach
(1)
Lipiński Filip (1979- ). Problem medium w malarstwie Edwarda Hoppera
(1)
Lipska Dąbrówka. Warmińskie baptysteria - pochodzenie forma treść
(1)
Lisowska Agnieszka (architektura). Rola dekoracji malarskiej w propagandzie edukacji przełomu XIX i XX w. na wybranych przykładach
(1)
Markowski Marcin (historia sztuki). Konkurs na Łuk Wyzwolenia w Lublinie
(1)
Małkus Marta. Collection of coffin portraits and coffin fittings in the Museum of the Wschowa Region in Wschowa
(1)
Małkus Marta. Kolekcja portretów i zespołów okuć trumiennych w Muzeum Ziemi Wschowskiej
(1)
Moskal Katarzyna. Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku)
(1)
Moskalewicz Magdalena (1984- ). Co dalej z obrazem?
(1)
Musiał Sebastian (1983- ). Zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim w latach 1817-1829
(1)
Mączyński Ryszard (1954- ). U zarania zmian. Refleksje nad obrazami religijnymi Franciszka Smuglewicza
(1)
Nestorow Dagny. Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Niwińska Olga. Florencki portret Jana Zamoyskiego a wybrane europejskie galerie di uomini famosi
(1)
Okniński Piotr. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem świętego Stanisława z 2. połowy XIII wieku
(1)
Oleksicki Antoni (1950-2020). Kolorystyka X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i dawnego carskiego więzienia w Białymstoku po pracach konserwatorskich
(1)
Ostrowska-Bies Marta. Karl Grosser (1850-1918) - architekt uniwersalny
(1)
Owczarzak Karolina. Kolor w wielkoformatowym malarstwie ściennym
(1)
Owerczuk Aleksander. Kolor jako element kształtowania formy architektonicznej drewnianych cerkwi północnego Podlasia
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniania fundacja biskupa Prandoty?
(1)
Paradowska Aleksandra (1983- ). Na froncie walki z chorobą
(1)
Pastwa Marcin (1970- )
(1)
Pastwa Marcin (1970- ). Wyspa zwana Różą. Rzeźba Cy Twombly'ego
(1)
Pech Milan (1977- ). Kitsch and Nazi Cultural Policy in Prague during World War II
(1)
Perna Antonella. Noises and pluralities in art history: the judgemental role of critical concepts
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(5)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Architektura polska
(1)
Barwy
(1)
Biskupi
(1)
Fundacja
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Portrety
(1)
Rzeźba
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka sepulkralna
(1)
Śmierć
(1)
Temat: czas
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Kielce
(1)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Kraków
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30055 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gawęcka Barbara Maria. Jankowski Aleksander (historia sztuki). Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii, mody i autorskich pomysłów Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane Długosz Magdalena (1981- ). Prace Józefa Mehoffera na XXIV wystawie Secesji Wiedeńskiej w 1905 r. poświęconej współczesnej sztuce religijnej Gawęcka Barbara Maria. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne malowidła ścienne w katedrze kieleckiej Jankowski Aleksander (historia sztuki). Programy, tematy i treści ideowe dekoracji ściennych drewnianych świątyń wielkopolskiej prowincji 1800–1915 Kapka Magdalena. Relacje malarsko-architektoniczne w wybranych przykładach monumentalnej twórczości Jerzego Nowosielskiego Lament-Kosińska Angelika. Malarstwo monumentalne Wacława Taranczewskiego Lisowska Agnieszka (architektura). Rola dekoracji malarskiej w propagandzie edukacji przełomu XIX i XX w. na wybranych przykładach Mączyński Ryszard (1954- ). U zarania zmian. Refleksje nad obrazami religijnymi Franciszka Smuglewicza Oleksicki Antoni (1950-2020). Kolorystyka X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i dawnego carskiego więzienia w Białymstoku po pracach konserwatorskich Owczarzak Karolina. Kolor w wielkoformatowym malarstwie ściennym Owerczuk Aleksander. Kolor jako element kształtowania formy architektonicznej drewnianych cerkwi północnego Podlasia Ponińska Katarzyna. O trwałości wpływu rycin z dzieła "Evangelicae Historiae Imagines" Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej Scholz Piotr O. (1943-2016). Motyw Tobiasza w twórczości Jacka Malczewskiego. Uwagi i zarys problematyki Winnicka-Gburek Joanna. Sentymentalna interpretacja "Spowiedzi" Wlastimila Hofmana – refleksje aksjologiczne Wróblewski Sebastian. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii, mody i autorskich pomysłów Zimna-Kawecka Karolina. Twórczość artystyczna wobec zasad ochrony zabytków na Pomorzu w okresie międzywojennym
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31571 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gawęcka Barbara Maria. Jankowski Aleksander (historia sztuki). Chomiak Magdalena (1987- ). The image of a woman in coffin portraits - the influence of Western fashion on women's clothes based on the example of works from the collection of the Alf Kowalski Museum of the Miedzyrzecz Region in Miedzyrzecz Chomiak Magdalena (1987- ). Wizerunek kobiety w malarstwie portretowym trumiennym - wpływ mody zachodniej na strój żeński na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu Gawęcka Barbara Maria. Techniki wykonania oraz sposoby konserwacji i restauracji portretów trumiennych w Polsce Gawęcka Barbara Maria. Techniques of manufacturing and methods of preservation and restoration of coffin potrtaits in Poland Jankowski Aleksander (historia sztuki). "An image depicting a person during the burial of the body". Coffin portrait in the funeral ceremony Jankowski Aleksander (historia sztuki). Coffin portrait - from fascination to scientific cognition Jankowski Aleksander (historia sztuki). "Obraz osobę representujący podczas depositiy Ciała". Portret trumienny w ceremonii pogrzebowej Jankowski Aleksander (historia sztuki). "Oczom pamięć pozostawiona". Portret trumienny po egzekwiach Jankowski Aleksander (historia sztuki). Portret trumienny - od fascynacji ku naukowemu poznaniu Jankowski Aleksander (historia sztuki). "The memory left to the eye". Coffin portrait after the exequies Kirmiel Andrzej (1958- ). Coffin portraits in the collection of the Alf Kowalski Muzeum of Miedzyrzecz Region in Miedzyrzecz Kirmiel Andrzej (1958- ). Portrety trumienne ze zbiorów Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu Łoś Józef. Face depictions on urns from 25 centuries ago - from the collection of the Leon Wyczolkowski District Museum in Bydgoszcz Łoś Józef. Wizerunki twarzy na urnach sprzed 25 wieków - z kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Małkus Marta. Collection of coffin portraits and coffin fittings in the Museum of the Wschowa Region in Wschowa Małkus Marta. Kolekcja portretów i zespołów okuć trumiennych w Muzeum Ziemi Wschowskiej Podmostko-Kłos Adrianna. "Miseremini mei saltem vos amici mei". An image of the soul in purgatory in the coffin portrait style (from the collection of the National Museum in Poznan) Podmostko-Kłos Adrianna. "Miseremini mei saltem vos amici mei". Obraz duszy czyścowej w typie portretu trumiennego (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu) Podmostko-Kłos Adrianna. Protestanckie portrety trumienne w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu Podmostko-Kłos Adrianna. Protestant coffin portraits in the collection of the National Museum in Poznan Wojtyna Miłosz. Retoryczno-narratologiczna analiza fotografii pośmiertnej Wojtyna Miłosz. Rhetorical-narratological analysis of post-mortem photography
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34361 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Paragone)
Autor
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Lameński Lechosław (1949- ). Pastwa Marcin (1970- ). Antos Janusz (1966- ). Współzawodnictwo sztuk w twórczości Bogusława Bachorczyka Baraniewski Waldemar (1953- ). Rzeźba - sztuka zbędna? Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Kreowanie przyjaznej przestrzeni - Lubelskie Spotkania Plastyczne '76 Cichoń Krzysztof. Między patosem i ironią. Rzeźba pomnikowa jako wyraz mentalności na przełomie XX i XXI wieku Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Odkrycia polichromowanych zabytków antycznych a XIX-wieczne eksperymenty z kolorem w rzeźbie Delikta Wojciech. Filmowa rzeźba - rzeźbiarski film. Hybrydyczna twórczość Matthew Barneya Gawęcka Barbara Maria. Historia zamówienia i powstania dziewiętnastowiecznej dekoracji rzeźbiarskiej w Kielcach Grubba-Thiede Dorota (1972- ). "Lubię przestrzeń przenośną. Jest ona rzeźbą - wspomnieniem". Laboratoria gry przestrzenią "bez kształtu" Wandy Czełkowskiej, Witosława Czerwonki, Katarzyny Józefowicz Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Obszary graniczne - konstrukty modularne, permutacje, repetycje Janicka Katarzyna (historia sztuki). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Twórczość Janusza Janczego: poszukiwanie granic rzeźby Krawczyk Arkadiusz (1990- ). Kontekst a sens dzieła. O kilku rzeźbach Marcina Rożka Kuczyńska Agnieszka (historia sztuki). Dokumentacja wystawy "African Negro Art" (MoMA 1935). Rzeźba afrykańska i fotogramy Walkera Evansa w kontekście amerykańskiego modernizmu Kurkowska Agnieszka. Ideowa rzeźba architektoniczna. Dom Lang Elżbieta. Krakowski dyskurs wokół treści, formy i miejsca pomnika w historycznej przestrzeni miasta (zarys problematyki) Markowski Marcin (historia sztuki). Konkurs na "Łuk Wyzwolenia" w Lublinie Pastwa Marcin (1970- ). Wyspa zwana Różą. Rzeźba Cy Twombly'ego Podubny Bartosz. Fabrica ecclesiae rodziny Majerskich. Fenomen twórczości ojca i syna Rybicka Krystyna. Pomiędzy geometrią a organicznością. Tadeusza Mysłowskiego Endless Columns with Square Base (1987-1996) Wysocka Agnieszka (1969- ). Rzeźba w służbie muzyki. Kolekcja portretów kompozytorów z bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31627 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Jezierska Anna (1981- ). Szewczyk Aleksandra (1979- ). Śliwowska Anna (1972- ). Bursiewicz Natalia. Rema Koolhaasa refleksje o mieście Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Historia pewnej kolekcji - Mela Muter w zbiorach Liny i Bolesława Nawrockich, obecnie w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu Długosz Magdalena (1981- ). Problemy analizy wczesnych dzieł Oskara Kokoschki jako manifestacji duchowości jednostki na tle jej czasów Fuk Kamila. Ikonografia i ikonologia Speculum Humanae Salvationis Gawęcka Barbara Maria. Prace Franciszka Ksawerego Kowalskiego i Faustyna Cenglera przy katedrze w Kielcach w latach 1869-1872 Gieser Laura. Reflections on language and art - the case of Jochen Gerz Kaliś Natalia. Performance romantyczny Kleiber Katarzyna (1984- ). Iranian art influenced by western art theory and practice: problems of interpretation Kłudkiewicz Kamila. Obrazy grupy "la Bande noire" w kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego - gusta epoki i działalność kolekcjonera na rynku paryskim przełomu XIX i XX wieku Krejči Marek (1976- ). Polityka, ochrona zabytków i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej (studium krytyczno-porównawcze) Krynicka Katarzyna Architektura i kształtowanie pamięci Kwiatkowska-England Anna. Kamp w sztuce polskiej po roku 1989 w dobie globalizacji Lipiński Filip (1979- ). Problem medium w malarstwie Edwarda Hoppera Lipska Dąbrówka. Warmińskie baptysteria - pochodzenie, forma, treść Łuczak Dorota. O widzeniu fotograficznym na marginesie "Autoportretu" Man Raya Moskalewicz Magdalena (1984- ). Co dalej z obrazem? Niwińska Olga. Florencki portret Jana Zamoyskiego a wybrane, europejskie galerie di uomini famosi Ostrowska-Bies Marta. Karl Grosser (1850-1918) - architekt uniwersalny Paradowska Aleksandra (1983- ). Na froncie walki z chorobą Pech Milan (1977- ). Kitsch and Nazi Cultural Policy in Prague during World War II Perna Antonella. Noises and pluralities in art history: the judgemental role of critical concepts Poradzisz-Cincio Magdalena. Heinrich Bernhard Hattenkerell - nieznany nowomarchijski rzeźbiarz Stasiowski Piotr (1980- ). Polityczność polskiego malarstwa lat 80. XX wieku Szmelter-Fausek Bożena. Badania obrazów Antona Möllera i Hermanna Hana jako przyczynek do rozpoznania gdańskiego warsztatu malarskiego ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku Świętosławska Agnieszka (1984- ). Między rodzajowością a obyczajowością, flamandczyzną a swojskością Tomczak Karolina (sztuka). Ironia wobec globalizacji - w sztuce Natalii Lach-Lachowicz, Zofii Kulik i Katarzyny Kozyry Zdrenka-Ciałkowska Magdalena. Reklama w przedwojennym Lwowie
Indeks R0: BMNK
Dod. s. tyt.: Art history in the age of globalization : materials of 4th Central-European Forum for Doctoral Students of Art History, Wroclaw 5-8 November 2009
Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31471 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Walczak Marek (1965- ). Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300 Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat) Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł, Giulio Cesare i Lawina Fontana Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654) Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis? Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku) Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku Grzęda Mateusz (1984- ). Sacerdos magnus i Pastor bonus Hankus Michał (1983- ). Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Średniowieczne zamki biskupów krakowskich Kołpak Piotr. Zespół patronów Królestwa Polskiego w działalności biskupów krakowskich do początku XVII wieku Krasny Piotr (1966- ). Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej Królikowski Janusz (1962- ). Biskupi krakowscy promotorami kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku (w świetle suplik zachowanych w Archiwum Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, dawniej Świętej Kongregacji Obrzędów) Laskowski Andrzej (1973- ). Twórcze sploty Lewicki Jakub (1969- ). Problematyka badań architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Łanuszka Magdalena. Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej Łuczyńska Justyna. Wpływ liturgii oraz kultów propagowanych przez biskupa Jana Konarskiego (1503-1524) na malarstwo książkowe w Krakowie Moskal Katarzyna. Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku) Musiał Sebastian (1983- ). Zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim w latach 1817-1829 Nestorow Dagny. Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych Niemiec Dariusz (1974- ). Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile Okniński Piotr. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem świętego Stanisława z 2. połowy XIII wieku Pajor Piotr (1988- ). Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniania fundacja biskupa Prandoty? Pieniążek-Samek Marta (1957- ). Dla pożytku [...] i ozdoby naszego miasta Przybyłowicz Olga Miriam. Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII wieku wobec klasztorów żeńskich Renner Joanna. Piece i kominki z pałacu biskupiego w Krakowie Rodzińska-Chorąży Teresa. Główne problemy związane z formą i interpretacją najstarszych reliktów krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań archeologicznych i historyczno-artystycznych Rok Artur. Zamek biskupów krakowskich - książąt siewierskich w Siewierzu Rostworowska-Kenig Weronika. Jana Kantego Wojnarowskiego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku Skrabski Józef (1975- ). Opieka biskupów krakowskich nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie Sobala Michał. Sieć rezydencji biskupów krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych Soćko Adam (1975- ). Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic - prywatnej fundacji biskupa Wisława z rodu Zabawów Studničková Milada (1955- ). Antifonář Zbigniewa Oleśnického a jeho vztah k české knižní malbě Sulewska Renata. Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne Szyma Marcin (1968- ). Zwiastowanie w krużgankach klasztoru Trójcy Świętej Szymoniak Marcin (historia). Jeszcze o występowaniu motywu imitatio episcopi na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobowców w Miechowie z 2. połowy XV wieku Urban Jacek (1953- ). Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego Utzig Joanna. Nawiązania do przeszłości w fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego Walanus Wojciech (1976- ). Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu Walczak Marek (1965- ). Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego, Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego Walczak Marek (1965- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich Wołyniec Bartłomiej M. Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłży Wyszyńska Anna. Rola stroju w misji legackiej kardynała Jerzego Radziwiłła (1592) na podstawie diariusza Paola Alaleonego Zych Ewelina. Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego Żmudziński Jerzy (1958- ). Gotyckie malowidło ścienne z przedstawieniem Trójcy Świętej w kościele parafialnym w biskupim mieście Sławkowie
Indeks R0: BMNK
Spis treści do t. 1-2.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31827/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej