Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(2)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(6)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(1)
Autor
Frey-Stecowa Beata
(5)
Żmudziński Jerzy (1958- )
(4)
Borkowska Małgorzata (1939- )
(3)
Dereszowska Małgorzata
(3)
Kluz Paulina
(3)
Krasnowolski Bogusław (1943- )
(3)
Kuczman Kazimierz (1947-2021)
(3)
Kuska Justyna
(3)
Prokopowicz Anna (konserwator sztuki)
(3)
Pyznar Damian
(3)
Sarkowicz-Szlęk Karolina
(3)
Siwek Andrzej (historia sztuki)
(3)
Skrabski Józef (1975- )
(3)
Słomka-Groń Natalia
(3)
Tracz Szymon (1973- )
(3)
Włodarek Andrzej (1955- )
(3)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Biernat Jan (duchowny). Obecność i znaczenia augustianów w Prokocimiu w pierwszej połowie XX wieku
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Zbiory staniąteckie
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czaplicka Anna. Historia powstania Zalewu Bagry w Prokocimiu oraz jakość jego wód w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Drożdż Mateusz. Rycerze biało-czerwonej szachownicy z prokocimskiego pomnika
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). ...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati... Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu
(1)
Fabiański Marcin (1956- )
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego Jowisz malujący motyle czyli sen o wiośnie
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI
(1)
Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze
(1)
Frey-Stecowa Beata. Refleks sztuki euopejskiej w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja z Torentino w Krakowie-Prokocimiu
(1)
Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja koegzystencja kooperacja na Górnym Śląsku
(1)
Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny Abdera a krakowska szkoła rysunku i satyry 1908-1918
(1)
Głogowski Aleksander (1975- ). Z Prokocimia do Pakistanu
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600
(1)
Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- )
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic
(1)
Korduba Piotr (1976- ). Polski dom czyli dwór. Architektoniczna wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek)
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegart i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku czyli o tym że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku
(1)
Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki
(1)
Kozioł Dorota. Działalność przemysłowa osób fizycznych na terenie gminy Prokocim w latach 1927-1939
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Zarys dziejów opactwa Benedyktynek w Staniątkach
(1)
Krasny Piotr (1966- )
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeome'a spisanej w roku 1608
(1)
Kubala Marek. Historia powstania Zalewu Bagry w Prokocimiu oraz jakość jego wód w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta
(1)
Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli
(1)
Link-Lenczowska Stanisława. Summe necessarium pro omni statu hominum - zegary ludzie portrety
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu
(1)
Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie
(1)
Miler Jacek (1964-2018). Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych z 15 lutego 1951
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce
(1)
Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował
(1)
Nestorow Dagny
(1)
Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu
(1)
Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego
(1)
Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp
(1)
Ostafin Anna. Jakość wody rzeki Drwinka w parku im. Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu
(1)
Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea?
(1)
Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta
(1)
Pokora Jakub (1944- ). Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki
(1)
Pokrzywa Katarzyna. Historia powstania Zalewu Bagry w Prokocimiu oraz jakość jego wód w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego
(1)
Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof
(1)
Postawka Helena. Widomy znak postępu i mocy Państwa. Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe?
(1)
Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem
(1)
Radecki-Pawlik Artur (1961- ). Geomofrologia i hydromorfologia historyczna obszaru Prokocimia
(1)
Radecki-Pawlik Artur (1961- ). Jakość wody rzeki Drwinka w parku im. Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu
(1)
Rajda Włodzimierz (1937- ). Jakość wody rzeki Drwinka w parku im. Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu
(1)
Rejduch-Samek Izabella (1928-2021)
(1)
Rolska Irena (1958- ). Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce
(1)
Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum
(1)
Samek Jan (1930-2007)
(1)
Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie
(1)
Skrabski Józef (1975- ). Modernizacja kościoła w Staniątkach w XVIII wieku
(1)
Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
(1)
Skrzyński Tomasz (1975- ). Fundacja Nagród imienia Erazma i Anny Jerzmanowskich. Założenia a rzeczywistość
(1)
Staniszewska Maria. Spisz i walka o lud polski o ziemie polskie o kraj cudowny. Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(6)
niemiecki
(1)
Temat
Aachen, Hans von (1552-1615)
(1)
Epitafia (szt. plast.)
(1)
Grafika europejska
(1)
Historycy sztuki
(1)
Klasztory
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Malarstwo sakralne
(1)
Malarstwo sakralne niemieckie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Ostrowski, Jan K. (1947- )
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rzeźba sakralna
(1)
Szczepan (św. ; ?-ok. 36)
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka żydowska
(1)
Zakony żeńskie
(1)
Żydzi
(1)
Temat: czas
1501-
(4)
1601-
(3)
1701-
(3)
1801-
(3)
1901-
(3)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Staniątki
(3)
Kraków
(2)
Gatunek
Katalogi zbiorów
(3)
Katalogi wystaw
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30546 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. II 30545 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I 2466/4/6 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. I 414/4/6 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy notach katalogowych i w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 24778/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Ściężor Tomasz (1964- ). Biernat Jan (duchowny). Obecność i znaczenia augustianów w Prokocimiu w pierwszej połowie XX wieku Czaplicka Anna. Historia powstania Zalewu Bagry w Prokocimiu oraz jakość jego wód w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego Drożdż Mateusz. Rycerze biało-czerwonej szachownicy z prokocimskiego pomnika Frey-Stecowa Beata. Refleks sztuki euopejskiej w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja z Torentino w Krakowie-Prokocimiu Głogowski Aleksander (1975- ). Z Prokocimia do Pakistanu Kozioł Dorota. Działalność przemysłowa osób fizycznych na terenie gminy Prokocim w latach 1927-1939 Kubala Marek. Historia powstania Zalewu Bagry w Prokocimiu oraz jakość jego wód w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego Ostafin Anna. Jakość wody rzeki Drwinka w parku im. Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu Pokrzywa Katarzyna. Historia powstania Zalewu Bagry w Prokocimiu oraz jakość jego wód w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego Radecki-Pawlik Artur (1961- ). Geomofrologia i hydromorfologia historyczna obszaru Prokocimia Radecki-Pawlik Artur (1961- ). Jakość wody rzeki Drwinka w parku im. Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu Rajda Włodzimierz (1937- ). Jakość wody rzeki Drwinka w parku im. Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu Skrzyński Tomasz (1975- ). Fundacja Nagród imienia Erazma i Anny Jerzmanowskich. Założenia a rzeczywistość Szuster Gabriel (1986- ). Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau z Prokocimia. Wprowadzenie do problemu i podstawa źródłowa Ściężor Anna. Kazimierz Wodzicki - myśliwy, ornitolog, społecznik Ściężor Tomasz (1964- ). Geomofrologia i hydromorfologia historyczna obszaru Prokocimia Ściężor Tomasz (1964- ). Prokocim przez wieki Ściężor Tomasz (1964- ). Zagadka Prokendorffu Święch Wojciech. Budownictwo mieszkalne w gminie Prokocim lat 30. XX w. w świetle przepisów prawa okresu międzywojennego Więch Arkadiusz Stanisław (1982- ). Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego jako przykład autokreacji. Wokół problematyki mecenatu końca XIX wieku
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 223-243.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 32301 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Betlej Andrzej (1971- ). Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dworzak Agata (1988- ). Fabiański Marcin (1956- ). Krasny Piotr (1966- ). Kurzej Michał (1981- ). Nestorow Dagny. Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des "Guten Regenten" von Frans Francken dem Jüngeren Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel Baranowski Andrzej Józef. Architektura "antyczna" w reakcji na "barok". Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu Blaschke Kinga. "Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym, czasów ostatnich". Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza Dworzak Agata (1988- ). "...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati..." Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego "Jowisz malujący motyle", czyli sen o wiośnie Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski, czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja, koegzystencja, kooperacja na Górnym Śląsku Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny "Abdera" a krakowska "szkoła" rysunku i satyry 1908-1918 Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600 Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic Korduba Piotr (1976- ). Polski dom, czyli dwór. Architektoniczna, wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek) Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegärt i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku, czyli o tym, że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeôme'a spisanej w roku 1608 Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli Link-Lenczowska Stanisława. "Summe necessarium pro omni statu hominum" - zegary, ludzie, portrety Łepkowski Mateusz. Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Alekandryjskiej w Gwoźdźcu. Zarys problematyki badawczej Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz, Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie Miler Jacek (1964-2018). "Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych" z 15 lutego 1951 Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea? Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta Pokora Jakub (1944- ). "Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski", czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof Postawka Helena. "Widomy znak postępu i mocy Państwa". Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe? Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem Rolska Irena (1958- ). Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Staniszewska Maria. Spisz i "walka o lud polski, o ziemie polskie, o kraj cudowny". Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego Stefański Krzysztof (1955- ). Architekt lwowski - Tadeusz Obmiński (1874-1932). Twórczość w latach 1902-1914 Szczerski Andrzej (1971- ). Sztuka współczesna w kontekście - uwagi na marginesie wystawy "The power of fantasy. Modern and contemporary art from Poland" w Brukseli w roku 2011 Tylicki Jacek (1962- ). Uzupełnienia do twórczości Andrzeja Stecha Vignau-Wilberg Peter (1935- ). Overbeck und die Kunst Raffaels. Von der Madonna della Sedia bis zur Vermählung Mariae Volk Peter (1937-2016). Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn Walczak Marek (1965- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Wardzyński Michał (1975- ). Lwowska rzeźba rokokowa pod Warszawą? Przyczynek do geografii artystycznej osiemnastowiecznej rzeźby na Mazowszu Wątroba Przemysław (1966- ). Le palais d'Ignacy Cetner à Krakowiec et son architecture Pierre Ricaud de Tirregaille. Nouvelles constatations et hypothèses Witko Andrzej (1966- ). Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z Małego Dziedzińca sewilskiego klasztoru Marced Calzada Wolski Marian (1962- ). Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamieniecki z początku XVII wieku Wołczański Józef (1959- ). Inwentarze zbiorów muzelanych do roku 1939 w zasobach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Wrabec Jan (1937-2019). Na wschód od Legnickiego Pola Zaucha Tomasz (1969- ). "Prawdą a pracą". Sygnet drukarni w Dobromilu Zgliński Marcin. Projekt Stanisława Połujana na regulację wzgórza wawelskiego z lat 1932-1933 Zgórniak Marek (1960- ). Czy Krystyn Ostrowski był historykim sztuki? Żmudziński Jerzy (1958- ). Zaginiony kontrakt na budowę kościoła Świętej Trójcy w Koniecpolu. O pracach Macieja Trapoli, Jana Laitnera i Jana Zaora dla hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Jana K. Ostrowskiego za lata 1969-2016 s. 11-24.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22689 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej