Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(9)
Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
dostępne
(9)
Placówka
Magazyn
(9)
Autor
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- )
(6)
Czyżak Marta (1972- )
(5)
Raczkowski Juliusz (1975- )
(3)
Wagner Arkadiusz (1976- )
(2)
Adamski Jakub (1985- ). O znaczeniu czesko-austriackiego kręgu artystycznego dla architektury państwa zakonnego w Prusach w XIV wieku
(1)
Arnold Udo (1940- )
(1)
Arszyńska Joanna
(1)
Badach Artur (1969- ). Wprowadzenie
(1)
Bannach-Szewczyk Lidia. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Bartko-Malinowska Anna
(1)
Basiul Elżbieta. Słowo wstępne
(1)
Bendkowski Jakub. Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka i Grób Pański w Chemnitz
(1)
Bieńkowska Barbara (1934-2022). Polonika w bibliotekach obcych
(1)
Borowski Tomasz (tłumacz)
(1)
Bruin Renger Evert de (1956- )
(1)
Butryn Bartłomiej
(1)
Ceynowa Beata
(1)
Chachulska Irina (1984- ). Najstarsze pasje chorałowe w rękopiśmiennych źródłach polskich
(1)
Chlebus Ewa. Dwie oprawy Tomasza Krugera z księgozbioru elbląskiego patrycjusza Andrzeja Morenberga
(1)
Chlebus Ewa. Jak franciszkanie pruscy utylizowali rękopisy czyli o znaczeniu badań makulaturowych dla oprawoznawstwa
(1)
Chlebus Ewa. Pomiędzy drukiem a oprawą. Planirowanie papieru jako istotna czynność w produkcji książki w dobie inkunabułów
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- )
(1)
Chęć Adam
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Bibliografia prac Janusza Tondela
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Sygnety drukarskie - subiektywny przegląd materiałów dostępnych w sieci
(1)
Czapska Monika
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka)
(1)
Czuczko Jolanta. Opis kodykologiczny i materiałoznawczy
(1)
Czuczko Jolanta. Podsumowanie projektu
(1)
Czuczko Jolanta. Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji projektu konserwacji-restauracji Graduału L13
(1)
Czuczko Jolanta. Zestawienie materiałów pierwotnych i wtórnych użytych do wykonania graduału
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Compendium historiae in genealogia Christi Piotra z Poitiers (Pictavienis) w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Pergaminy z oprawy
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Problematyka badawcza wybranych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Rękopisy duchownych Prus Krzyżackich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu dostępne on-line. Lumen animae w toruńskim rękopisie 15/II
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Textus et pictura: słowo wstępne
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Textus pictura musica - słowo wstępne
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Wykaz dopisków liturgicznych w Graduale L13
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Zawartość
(1)
Dobry Artur
(1)
Drożdziecka Sabina
(1)
Fabiańska Agnieszka. Historia Veteris et Novi Testamenti - charakterystyka dzieła metoda pracy jej autora i zarys tradycji rękopiśmiennej utworu
(1)
Forysiak-Wójciński Robert (1978- )
(1)
Gardelin Gunilla (1964- )
(1)
Gosk Daniel (1986- )
(1)
Grabiec Dominika (muzykologia). Formularz Mszy o Koronie Cierniowej z fragmentu graduału 12497 IV ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
(1)
Grabiec Dominika (muzykologia). XVI-wieczny lwowski sekwencjarz dominikański sygn. 5L z Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie - problemy kodykologiczne i repertuarowe
(1)
Grabowska-Lysenko Alicja. Późnogotyckie retabula elbląskie a życie religijne w mieście u schyłku śedniowiecza - uwagi o wartości źródłowej zachowanych dzieł sztuki
(1)
Grabowski Janusz (1958- )
(1)
Grochowska Weronika
(1)
Grochowska Weronika. Nastawy ołtarzowe z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach od drugiej połowy XIV do połowy XV wieku
(1)
Gryzio Beata (1970- )
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Pieczęcie i portrety: uwagi o ikonografii pieczęci Luksemburgów i jej związkach z wczesnym portretem
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o statusie malarstwa tablicowego w XIV wieku
(1)
Gyalókay Zoltan. O wielofunkcyjności czternastowiecznych rzeźb jasełkowych w klasztorze Klarysek w Krakowie
(1)
Gzella Jacek (1954- ). Spór o naprawę Rzeczypospolitej
(1)
Głowacka Ewa (1959- ). List gratulacyjny od dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK dr hab. Prof. UMK Ewy Głowackiej
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego
(1)
Huber Bernhard
(1)
Hładoń-Wiącek Joanna. Ondraszek Gustawa Morcinka w drzeworytach toruńskiego plastyka Zygfryda Gardzielewskiego
(1)
Imańska Iwona (1958- )
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Bibliografia prac Janusza Tondela
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Kilka nowych ustaleń u aukcjach książek w dawnym Królewcu Pruskim w XVIII wieku
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Słowo wstępne
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- ). Summa Raymundi de Pennaforte sygn. MS 8 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - średniowieczny iluminowany rękopis na pergaminie. Problematyka konserwatorsko-restauratorska
(1)
Jakubek Magdalena. Tzw. sztuczny kamień w średniowiecznych Prusach - nowe uwagi o materiale
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Cysterski charakter zawartości księgi i jej użytkowanie w klasztorze
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Metoda wykonania zapisu i dekoracji
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Od Redakcji
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Opis kodykologiczny i materiałoznawczy
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Textus et pictura: słowo wstępne
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Textus pictura musica - słowo wstępne
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Twórca Graduału L13
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wykaz dopisków liturgicznych w Graduale L13
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wykaz oficjów w Graduale L13
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Zawartość
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Zdobienia
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu
(1)
Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja (1954- ). Wprowadzenie do badań opraw druków cyrylickich w zbiorach polskich
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Jaszczurka w katedrze w Naumburgu - po co i dlaczego?
(1)
Jasser-Borowska Karolina
(1)
Jesionowski Bernard (1952- )
(1)
Jezierska Joanna (archeologia)
(1)
Juda Maria (1958- ). Starodruki z biblioteki oo. reformatów w Warszawie przechowywane w bibliotece księży marianów w Lublinie
(1)
Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Chłopiec na drzewie
(1)
Jutrzenka-Supryn Dorota. Materiał i technika wykonania oprawy
(1)
Jutrzenka-Supryn Dorota. Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji projektu konserwacji-restauracji Graduału L13
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Obraz i kult
(1)
Kilian-Sztama Joanna. Summa Raymundi de Pennaforte sygn. MS 8 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - średniowieczny iluminowany rękopis na pergaminie. Problematyka konserwatorsko-restauratorska
(1)
Klincewicz-Krupińska Regina. Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka (1468)
(1)
Kobylińska Ewa. Rękopis BN BOZ 146 czyli kolekcja Marcina z Raciąża
(1)
Koperkiewicz Arkadiusz (1972- )
(1)
Kowalski Tomasz (konserwatorstwo). Tota pulchra es
(1)
Kurkowski Michał (1965- )
(1)
Labuda Adam Stanisław (1946- ). Świadectwo źródła pisanego świadectwo formy artystycznej
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Iluminatorstwo europejskie
(2)
Rękopisy iluminowane europejskie
(2)
Biblioteka Uniwersytecka (Toruń)
(1)
Cystersi
(1)
Drukarstwo
(1)
Edytorstwo
(1)
Gadomski, Jerzy (1934-2015)
(1)
Graduał L13
(1)
Graduały (księgi)
(1)
Historycy sztuki
(1)
Iluminatorstwo
(1)
Introligatorstwo
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
(1)
Krzyżacy
(1)
Książka
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Polonica
(1)
Pomniki
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rękopisy
(1)
Rękopisy illuminowane europejskie
(1)
Rękopisy iluminowane
(1)
Rękopisy iluminowane łacińskie
(1)
Rękopisy muzyczne
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Stare druki
(1)
Szczepkowska-Naliwajek, Kinga (1945-2006)
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Tondel, Janusz (1946- )
(1)
Wojny polsko-krzyżackie (1308-1521)
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Temat: czas
1301-
(3)
1401-
(3)
1201-
(2)
1501-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1601-
(1)
1801-
(1)
Temat: miejsce
Toruń
(2)
Krzyżackie, państwo
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 19536, II 21317 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22463 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 1)
Autor
Arszyńska Joanna. Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Raczkowski Juliusz (1975- ). Czuczko Jolanta. Opis kodykologiczny i materiałoznawczy Czuczko Jolanta. Podsumowanie projektu Czuczko Jolanta. Zestawienie materiałów pierwotnych i wtórnych użytych do wykonania graduału Czuczko Jolanta. Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji projektu konserwacji-restauracji Graduału L13 Czyżak Marta (1972- ). Pergaminy z oprawy Czyżak Marta (1972- ). Wykaz dopisków liturgicznych w Graduale L13 Czyżak Marta (1972- ). Zawartość Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Cysterski charakter zawartości księgi i jej użytkowanie w klasztorze Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Metoda wykonania zapisu i dekoracji Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Opis kodykologiczny i materiałoznawczy Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Twórca Graduału L13 Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wykaz dopisków liturgicznych w Graduale L13 Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wykaz oficjów w Graduale L13 Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Zawartość Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Zdobienia Jutrzenka-Supryn Dorota. Materiał i technika wykonania oprawy Jutrzenka-Supryn Dorota. Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji projektu konserwacji-restauracji Graduału L13 Marszałkowski Mateusz Franciszek (1987- ). Twórca Graduału L13 Marszałkowski Mateusz Franciszek (1987- ). Zdobienia filigranowe - analiza styloznawcza Raczkowski Juliusz (1975- ). Graduał L13 w dotychczasowej literaturze Raczkowski Juliusz (1975- ). Słowo wstępne Wachowiak Mirosław. Nieinwazyjne badania Graduału L13 przenośnym spektrometrem XRF Wagner Arkadiusz (1976- ). Analiza tegumentologiczna Wagner Arkadiusz (1976- ). Problem czasu i miejsca wykonania oprawy Ważny Tomasz (dendrologia). Analiza dendrochronologiczna drewnianych okładzin rękopisu Graduale de tempore et de sanctis z Pelplina
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 263-273. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24508 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 3)
Autor
Czyżak Marta (1972- ). Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Bannach-Szewczyk Lidia. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Czyżak Marta (1972- ). Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu dostępne on-line. Lumen animae w toruńskim rękopisie 15/II Czyżak Marta (1972- ). Textus, pictura, musica - słowo wstępne Grabiec Dominika (muzykologia). XVI-wieczny lwowski sekwencjarz dominikański sygn. 5L z Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie - problemy kodykologiczne i repertuarowe Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Textus, pictura, musica - słowo wstępne Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu Opalińska Monika. Liryki średnioangielskie z kodeksu Cambridge University Library MS. Additional 5943 - na skrzyżowaniu starej i nowej filozofii Piotrowski Dominik Mirosław. Upowszechnianie kolekcji średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za pomocą Omeka S - studium przypadku Pronobis-Brzezińska Małgorzata. XIII-wieczna Biblia sacra ze zbiorów Biblioteki PAN w Kórniku śladem kontaktów średniowiecznej Wielkopolski z Francją. Przyczynek konserwatorski do stanu badań Raczkowski Juliusz (1975- ). Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu Sołomieniuk Michał Przemysław. Ewangelistarze grupy Kodeksu Wyszehradzkiego imissale plenarium z Gniezna: liturgioznawcza analiza porównawcza Tracz Szymon (1973- ). Novum Passionale de sanctis z połowy XIV wieku - włoski czy polski świadek liturgii w katedrze krakowskiej? Wojdyła Barbara. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Zawada Anna Karolina. Ucyfrowienie zasobów regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju - komunikat Ziółkowski Piotr (muzykologia). Rękopisy liturgiczne krzyżackiej proweniencji jako źródła muzyczne: problemy i perspektywy badawcze
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 275-288. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26830 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nr t. oznaczony w formie graficznej.
Bibliogr. s. 454-510 i przy notach katalogowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24776/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza ; 2)
Autor
Czyżak Marta (1972- ). Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Chachulska Irina (1984- ). Najstarsze pasje chorałowe w rękopiśmiennych źródłach polskich Chlebus Ewa. Jak franciszkanie pruscy utylizowali rękopisy, czyli o znaczeniu badań makulaturowych dla oprawoznawstwa Chlebus Ewa. Pomiędzy drukiem a oprawą. Planirowanie papieru jako istotna czynność w produkcji książki w dobie inkunabułów Czyżak Marta (1972- ). Compendium historiae in genealogia Christi Piotra z Poitiers (Pictavienis) w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Czyżak Marta (1972- ). Textus et pictura: słowo wstępne Fabiańska Agnieszka. Historia Veteris et Novi Testamenti - charakterystyka dzieła, metoda pracy jej autora i zarys tradycji rękopiśmiennej utworu Grabiec Dominika (muzykologia). Formularz Mszy o Koronie Cierniowej z fragmentu graduału 12497 IV ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie Jabłońska Elżbieta (1958- ). Summa Raymundi de Pennaforte sygn. MS 8 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - średniowieczny iluminowany rękopis na pergaminie. Problematyka konserwatorsko-restauratorska Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Textus et pictura: słowo wstępne Kilian-Sztama Joanna. Summa Raymundi de Pennaforte sygn. MS 8 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - średniowieczny iluminowany rękopis na pergaminie. Problematyka konserwatorsko-restauratorska Kobylińska Ewa. Rękopis BN, BOZ 146, czyli kolekcja Marcina z Raciąża Łuczyńska-Bystrowska Justyna. Dominikański Graduał brata Wiktoryna z lat 1536-1537 - iluminacje i oprawa zdobiona tzw. radełkiem jagiellońskim Łuczyńska-Bystrowska Justyna. Znaczenie pisma w dekoracji malarskiej neapolitańskiego brewiarza w Bibliotece XX. Czartoryskich (sygn. Ms. Czart. 1211 IV) na tle rozwoju liternictwa humanistycznego w Italii Marszałkowski Mateusz Franciszek (1987- ). Dekorator pelplińskiego Graduału L13 i jego oeuvre Modrzyński Paweł Mateusz. Pomiędzy pięknem i pragmatyzmem. Kodeksy prawne z terenów Prus Krzyżackich Oliński Piotr (1965- ). Kilka uwag o kalendarzu i modlitwach we franciszkańskim rękopisie z terenu władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach (Rps 77/II ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu) Opalińska Monika. Utracone w edycjach - wokół rękopisów i wydań średniowiecznych angielskich przekładów modlitw liturgicznych Soszyński Jacek (1958- ). Pierwszy rok prac nad „Inwentarzem dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowieczych Szulc Alicja (1975- ). XIV-wieczny kodeks Antonio da Rido z Padwy ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Rkp. 1736). Analiza treściowa i proweniencyjn Szyller Sławomir. Jan Burcardi i jego kolekcje kazań Wyszyńska Anna. Liber geneseos illustriis familiae Schidloviciae Stanisława Samostrzelnika. Przyczynek do badań kostiumologicznych nad uzbrojeniem ochronny
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Toruń, 26-27 stycznia 2017 r. i Toruń, 7-8 czerwca 2018 r.
Bibliogr. s. 355-381 i przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24922 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Imańska Iwona (1958- ). Wagner Arkadiusz (1976- ). Głowacka Ewa (1959- ). List gratulacyjny od dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, dr hab., Prof. UMK Ewy Głowackiej Imańska Iwona (1958- ). Słowo wstępne Wagner Arkadiusz (1976- ). Słowo wstępne Ciszewska Wanda (1972- ). Bibliografia prac Janusza Tondela Imańska Iwona (1958- ). Bibliografia prac Janusza Tondela Tomaszewski Andrzej (1948- ). Bibliolog i typograf z jednej ulepieni są gliny Bieńkowska Barbara (1934-2022). Polonika w bibliotekach obcych Łaskarzewska Hanna. Józef Grycz wobec problemów integralności i prawa własności księgozbiorów Czyżak Marta (1972- ). Rękopisy duchownych Prus Krzyżackich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Małłek Janusz (1937- ). Koledzy Kopernika w latach jego studiów na Uniwersytecie Krakowskim Ogierman Leonard (1941- ). Drukarze i nakładcy weneckich inkunabułów w kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie Juda Maria (1958- ). Starodruki z biblioteki oo. reformatów w Warszawie, przechowywane w bibliotece księży marianów w Lublinie Ciszewska Wanda (1972- ). Sygnety drukarskie - subiektywny przegląd materiałów dostępnych w sieci Nierzwicki Krzysztof (1969- ). Warszawski egzemplarz "De humani corporis fabrica" Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) ze zbiorów Biblioteki Narodowej Chlebus Ewa. Dwie oprawy Tomasza Krügera z księgozbioru elbląskiego patrycjusza Andrzeja Morenberga Wagner Arkadiusz (1976- ). Wolumin z polskim superekslibrisem królewskim? Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja (1954- ). Wprowadzenie do badań opraw druków cyrylickich w zbiorach polskich Mycio Andrzej. Toruńskie egzemplarze "Kroniki Prus" Heinricha von Reden Imańska Iwona (1958- ). Kilka nowych ustaleń u aukcjach książek w dawnym Królewcu Pruskim w XVIII wieku Różycki Edward (1939- ). Z dziejów prywantnych księgozbiorów Polaków w Petersburgu w XIX wieku Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Introligatorzy toruńscy w XIX i pierwszej połowie XX wieku Gzella Jacek (1954- ). Spór o naprawę Rzeczypospolitej Hładoń-Wiącek Joanna. "Ondraszek" Gustawa Morcinka w drzeworytach toruńskiego plastyka Zygfryda Gardzielewskiego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac J. Tondela s. 13-21.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30733 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. serii Marek Walczak ; t. 4)
Autor
Walanus Wojciech (1976- ). Walczak Marek (1965- ). Walczak Marek (1965- ). Jerzy Gadomski (1934-2015) Grzęda Mateusz (1984- ). Uwagi o statusie malarstwa tablicowego w XIV wieku Raczkowski Juliusz (1975- ). Średniowieczne retabulum ołtarza głównego u toruńskich franciszkanów Labuda Adam Stanisław (1946- ). Świadectwo źródła pisanego, świadectwo formy artystycznej Łanuszka Magdalena. O kilku ciekawych motywach ikonograficznych w "Opłakiwaniu" z Chomranic Wyszyńska Anna. Nikodem zorientalizowany, czyli o potrzebie podjęcia badań kostiumologicznych nad piętnastowiecznym małopolskim malarstwem tablicowym na przykładzie "Opłakiwania" z Chomranic Łopatkiewicz Piotr (1965- ). Obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej - nieznane dzieło warsztatu Mistrza Tryptyku w Połomi Spodaryk Adam (1991?- ). Obraz "Zaśnięcie Matki Boskiej" autorstwa naśladowcy Michała Lancza z Kitzingen w Muzeum Czartoryskich w Krakowie Walanus Wojciech (1976- ). Zwieńczenia półkoliste w małopolskich nastawach ołtarzowych pierwszej połowy XVI wieku Smorąg-Różycka Małgorzata. Święta ikona Matki Boskiej z konstantynopolitańskiego klasztoru Hodegon i jej kultowe odwzorowania Schuster-Gawłowska Małgorzata (1938- ). Ostatnie odkrycia konserwatorskie Hodegetrii Krakowskich Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Obraz Matki Boskiej z ormiańskiego kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim Walczak Marek (1965- ). Z najnowszych odkryć gotyckiego malarstwa ściennego (prezbiterium katedry w Sandomierzu i kościół parafialny w Lubecku) Kaczmarek Romuald (1959- ). Obraz i kult Żmudziński Jerzy (1958- ). Malowidła ścienne w prezbiterium romańskiego kościoła w Mokrsku Dolnym Utzig Joanna. Program witraży z kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku wobec tradycji Horzela Dobrosława (1976- ). Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego Szyma Marcin (1968- ). Ukrzyżowanie w refektarzu klasztoru Dominikanów w Krakowie Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku Czyżak Marta (1972- ). Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku Łuczyńska Justyna. Uwagi na temat ikonografii rękopisu "Revelationes Sanctae Birgittae" w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. II 3310) Moskal Katarzyna. Hafty krakowskie
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 353-398. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22744, III 22593 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Raczkowski Juliusz (1975- ). Borowski Tomasz (tłumacz). Jasser-Borowska Karolina. Adamski Jakub (1985- ). O znaczeniu czesko-austriackiego kręgu artystycznego dla architektury państwa zakonnego w Prusach w XIV wieku Badach Artur (1969- ). Wprowadzenie Basiul Elżbieta. Słowo wstępne Bendkowski Jakub. Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka i Grób Pański w Chemnitz Czyżak Marta (1972- ). Problematyka badawcza wybranych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Grochowska Weronika. Nastawy ołtarzowe z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach od drugiej połowy XIV do połowy XV wieku Grabowska-Lysenko Alicja. Późnogotyckie retabula elbląskie a życie religijne w mieście u schyłku śedniowiecza - uwagi o wartości źródłowej zachowanych dzieł sztuki Grzęda Mateusz (1984- ). Pieczęcie i portrety: uwagi o ikonografii pieczęci Luksemburgów i jej związkach z wczesnym portretem Gyalókay Zoltán. O wielofunkcyjności czternastowiecznych rzeźb "jasełkowych" w klasztorze Klarysek w Krakowie Horzela Dobrosława (1976- ). Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie Jakubek Magdalena. Tzw. sztuczny kamień w średniowiecznych Prusach - nowe uwagi o materiale Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Od Redakcji Jarzewicz Jarosław (1959- ). Jaszczurka w katedrze w Naumburgu - po co i dlaczego? Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Chłopiec na drzewie Klincewicz-Krupińska Regina. Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka (1468) Kowalski Tomasz (konserwatorstwo). "Tota pulchra es..." Łuczyńska Justyna. Dekoracja franciszkańskiego Brewiarza w Bibliotece XX. Czartoryskich Muzeum Narodowego w Krakowie (sygn. Ms. Czar. 1211) na tle malarstwa miniaturowego na dworze aragońskim w Neapolu w drugiej połowie XV wieku Marcinkowski Wojciech (1956- ). Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka (1468) Marszałkowski Mateusz Franciszek (1987- ). Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań Mrozowski Przemysław (1958- ). Lilie na kielichu lędzkim Kazimierza Wielkiego - motyw heraldyczny czy symbol władzy? Musialik Elżbieta. O dwóch rzeźbach Marii z Dzieciątkiem z kości słoniowej w zbiorach krakowskich Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Późnogotycki srebrny kubek w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Oliński Piotr (1965- ). Testamentowy spis ruchomości królewskich Aleksandra Jagiellończyka jako źródło do badań nad religijnością Jagiellonów Pajor Piotr (1988- ). Nos Kazimirus Płonka-Bałus Katarzyna. Sztuka średniowieczna i afekt Raczkowski Juliusz (1975- ). Najnowsze badania nad malarstwem ściennym w mieszczańskich przestrzeniach świeckich średniowiecznego Torunia Raczkowski Juliusz (1975- ). Od Redakcji Ratajczak Tomasz (1976- ). Uwagi na temat chronologii i formy kaplicy zamkowej św. Marii Egipcjanki na Wawelu Rupiewicz Romana. Rola aniołów w średniowiecznych interpretacjach sferycznego modelu budowy świata w ikonografii miniatur w kodeksach encyklopedycznych od XIII do XV wieku Soćko Adam (1975- ). Wrocławska Pieta zwana "Piętą z Rucewa" i jej miejsce w sztuce Śląska drugiej połowy XV wieku Utzig Joanna. Geneza witrażownictwa cysterskiego - czy teologia mogła stanowić inspirację estetyczną? Walczak Marek (1965- ). Claritas et consonantia Woziński Andrzej. Programy obozowe późnogotyckich retabulów w Polsce Wyszyńska Anna. Uwagi na temat wzorów tkanin w małopolskim malarstwie tablicowym drugiej połowy XV wieku
Indeks R0: BMNK
Książka stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej w dniach 16-18 czerwca 2016 r. w Toruniu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31820 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej