Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(6)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Czarski Bartłomiej Piotr
(2)
Al'mes Ivan. Ex Libris Patrum Basilianorum: z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Antos Janusz (1966- ). O haiku i księgach Janiny Kraupe
(1)
Awianowicz Bartosz (1978- ). Wazowie w literaturze łacińskojęzycznej Prus Królewskich Prus Książęcych i Brandenburgii
(1)
Badach Artur (1969- ). Ku chwale Jana III - przykład Le Puy-en-Velay
(1)
Bajer Michał (1981- ). Wazowie w literaturze francuskiej - wybrane teksty i problemy
(1)
Barłowska Maria. Oratorstwo ceremonialne za Wazów. Elekcje i koronacje
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Biały Aneta (1956- )
(1)
Bielerzewski Jerzy
(1)
Buszewiczowa Elwira (1962- ). Biskup i Muzy. Konterfekty Filipa Padniewskiego w poezji nowołacińskiej
(1)
Błaszczyński Michał (historia sztuki)
(1)
Chmiel Bożena
(1)
Ciszewska Małgorzata (literaturoznawstwo). Oratorstwo ceremonialne za Wazów. Elekcje i koronacje
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Kalendermacher
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Antyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andresa Alciatusa w kontekście źródeł literackich
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Poetyckie funeralia żegnające królową Elżbietę Habsburżankę - uwagi bibliograficzne i historycznoliterackie
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Snopek jako symbol pokoju i dobrobytu - stemmaty na cześć Wazów
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Czubińska Magdalena (1957- ). Alina Kalczyńska
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- )
(1)
Dec Dorota
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanych drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego
(1)
Dobesz Janusz L. (1944- ). Miejsce książki w krajobrazie kultury
(1)
Dybaś Bogusław (1958- ). Król i jego królestwo
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Dziewulski Michał (1978- )
(1)
Dzik Janina. Ryciny z Menologium (1698) Fortunata Huebera i ich recepcja w malarstwie lwowskim XVIII w
(1)
Długopolska Iwona. Druk jako sztuka - szata typograficzna inkunabułów
(1)
Feichtinger Johannes (1967- ). Sobieski po Sobieskim
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)?
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(1)
Frąckowiak Ewa. Buchkunstbewegung
(1)
Gołąbek Marta. Sobieski w kręgu rodzinnym
(1)
Grochala Anna. Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza i ich rola w kształtowaniu wizji dziejów narodowych
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631)
(1)
Grześkowiak Radosław (1968- ). Egzemplum z pieśni Mikołaja Reja Podobieństwo żywota człowieka krześcijańskiego alias Ku temuż to krześcijańskiemu rycerzowi napominanie. Od tekstu paraboli do alegorycznej ryciny
(1)
Grześkowiak Radosław (1968- ). Epitalamia Wazów Piórem ojczystym wystawione
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Zygmunt August i jego kunstkamera. Przyczynek do studiów nad patronatem artystycznym ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie
(1)
Górny Justyna
(1)
Hohn Maike (1961- )
(1)
Hohn Maike (1961- ). Sobieski - zarys postaci
(1)
Hohn Maike (1961- ). Zwycięstwo ma wielu ojców
(1)
Hordyński Piotr (1939- ). Czy istnieje książka artystyczna?
(1)
Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database
(1)
Jakubowska Alicja (1930- )
(1)
Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- ). Ku pospolitej potrzebie - testament Zygmunta Augusta i pierwsza polska publiczna kolekcja sztuki
(1)
Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Książka jako biografia współczesnego artysty
(1)
Janowski Piotr Józef. Ceremonie żałobne po śmierci ostatnich dwóch Jagiellonów zorganizowane poza granicami Polski
(1)
Janowski Piotr Józef. Ze studiów nad zakupami tekstyliów dla króla Zygmunta Augusta po roku 1560
(1)
Jasińska Anna (historia sztuki)
(1)
Jaskanis Paweł (1958- )
(1)
Jaskanis Paweł (1958- ). Monumentum Sobiescianum
(1)
Jaworski Piotr (archeologia). Początki europejskiej literatury numizmatycznej i jej rola w upowszechnianiu antycznej ikonografii monetarnej w Polsce XVI wieku
(1)
Juszczak Dorota
(1)
Kacur Irina Bogdanivna. Z historii bibliotek renesansowych - dar Erazma z Rotterdamu dla arcybiskupa Jana Łaskiego
(1)
Kareeva Natalia
(1)
Knapek Elżbieta. Księgozbiór Świętosława Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Garbe czyli Wase. Z dziejów wczesnonowożytnej literatury niemieckojęzycznej dotyczącej polskiej gałęzi rodu Wazów
(1)
Konig Barbara
(1)
Kordyzon Wojciech. Polemiczne tragedie protestanckie w Polsce w latach 1558-1560. Gatunkowe i parenetyczne aspekty utworów Bernardina Ochina i Francesca Negriego
(1)
Krawczyk Anna (1990- )
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- )
(1)
Krzywy Roman (1971- )
(1)
Krzywy Roman (1971- ). Królewski majestat oraz powinności Wazów w świetle twórczości okolicznościowej i epickiej Samuela Twardowskiego
(1)
Krzywy Roman (1971- ). Mecenat którego tak naprawdę nie było Polscy Wazowie i poeci
(1)
Kulecki Michał
(1)
Kulig-Janarek Krystyna. Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza raz jeszcze
(1)
Kusion Tomasz
(1)
Kwaśniewski Andrzej (ksiądz). Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z roku 1650
(1)
Kwiatkowska Anna (1950- )
(1)
Laskowska Elżbieta (1969- ). Ojej! Książka!
(1)
Laskowska Magdalena. Witold Chomicz - sługa książki
(1)
Miatkowska-Gołdyn Agata. Baśniowa rewolucja
(1)
Michalska Maria (1980- ). Księgozbiór Johanna Fidalkego i jego katalog aukcyjny
(1)
Miehle Danuta
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Kultura w kręgu sarmatyzmu
(1)
Muraszko Michał. Wpisy proweniencyjne w drukach z biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego
(1)
Nowak Alicja (1972- ). Materiały niekoniecznie w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu
(1)
Ochnio Monika
(1)
Oszczęda Aleksandra (1963- ). Funeralia wazowskie. Zygmunt III i królowa Konstancja w polskich wierszach żałobnych z lat 1631-1633
(1)
Pawłowicz Weronika (1966- ). Ślady księgozbiorów kolekcjonerów wrocławskich w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej
(1)
Pawłowska Maria (bibliotekarstwo). Posesorzy i czytelnicy książek naukowych z dziedziny fizyki
(1)
Perzanowska Agnieszka. Orientalne inspiracje w introligatorstwie krakowskim XVI wieku
(1)
Pietrzak Agata
(1)
Pijanowska Kamilla. Wytworność i taniość
(1)
Podmostko-Kłos Adriana
(1)
Podniesińska Katarzyna (1961- ). Kolekcja ekslibrisów bibliotek polskich w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie - wybrane problemy dotyczące proweniencji w latach 1900-1914
(1)
Pokorska-Primus Małgorzata (1946- ). Od Spektaklu Cnót Sztuk i Nauk do Monument du costume
(1)
Próba Maciej
(1)
Puszka Marta. O proweniencji starych druków z lubelskich oficyn przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(1)
Pyzel Konrad
(1)
Pyzel Konrad. Jan III Sobieski: mecenas europejskiego baroku
(1)
Pyzel Konrad. Sobieski jako patron sztuk i nauk
(1)
Płonka-Bałus Katarzyna. Średniowieczna książka iluminowana jako przedmiot badań historii sztuki
(1)
Renotiere Gina. Prezentacja kolekcji Książka XX wieku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Ołomuńcu
(1)
Rollig Stella (1960- )
(1)
Rollig Stella (1960- ) Jan III Sobieski - Polski król w Wiedniu
(1)
Rosiński Piotr (1954- ). Ilustracje i ilustratorzy dzieł Stefana Żeromskiego w latach 1898-1924
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Niemcy
(1)
Język
polski
(6)
Temat
Literatura polska
(2)
Władcy
(2)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Ekslibrisy
(1)
Grafika europejska
(1)
Jagiellonowie (ród)
(1)
Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Książka
(1)
Literatura francuska
(1)
Literatura niemiecka
(1)
Mecenat
(1)
Poezja polska
(1)
Poezja polsko-łacińska
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Stare druki
(1)
Stemmaty
(1)
Sztuka europejska
(1)
Vasa (ród)
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
(1)
Österreichische Galerie Belvedere
(1)
Temat: czas
1501-
(3)
1601-
(3)
1701-
(2)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Katalogi wystaw
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 27421 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 35068 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Rusnak Radosław. Buszewiczowa Elwira (1962- ). Biskup i Muzy. Konterfekty Filipa Padniewskiego w poezji nowołacińskiej Czarski Bartłomiej Piotr. Poetyckie funeralia żegnające królową Elżbietę Habsburżankę - uwagi bibliograficzne i historycznoliterackie Grześkowiak Radosław (1968- ). Egzemplum z pieśni Mikołaja Reja "Podobieństwo żywota człowieka krześcijańskiego alias Ku temuż to krześcijańskiemu rycerzowi napominanie". Od tekstu paraboli do alegorycznej ryciny Grzęda Mateusz (1984- ). Zygmunt August i jego kunstkamera. Przyczynek do studiów nad patronatem artystycznym ostatniego Jagiellona na polsko-litewskim tronie Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- ). "Ku pospolitej potrzebie" - testament Zygmunta Augusta i pierwsza polska publiczna kolekcja sztuki Janowski Piotr Józef. Ceremonie żałobne po śmierci ostatnich dwóch Jagiellonów zorganizowane poza granicami Polski Janowski Piotr Józef. Ze studiów nad zakupami tekstyliów dla króla Zygmunta Augusta po roku 1560 Kordyzon Wojciech. Polemiczne "tragedie" protestanckie w Polsce w latach 1558-1560. Gatunkowe i parenetyczne aspekty utworów Bernardina Ochina i Francesca Negriego Łukaszewski Jakub. "Sum Fricii". Fragment zaginionej biblioteki Andrzeja Frycza Modrzewskiego odnaleziony podczas rekonstrukcji księgozbioru kolegium poznańskich jezuitów Rudenko Oleksii. Strategies of early modern royal representation. Sigismund II Augustus and his public image in 1520-1548 Rusnak Radosław. Słowo wstępne Rusnak Radosław. Warneńczyk uwielbiony, czyli o miejscu "Fragmentum XXI" względem "Satyra" i innych politycznych utworów Jana Kochanowskiego Ryczek Wojciech. "Sarmacki Tibullus". Sylwa (II 2) Andrzeja Trzecieskiego do Jana Kochanowskiego Starownik Agata. "Porządek i ozdoba rzeczy". Motywy astronomiczne w Psalmie 19 Jana Kochanowskiego wobec biblijnego oryginału i tradycji neoplatońskiej Szmydki Ryszard (1948- ). Marcus Ambrosius jako wysłannik króla Zygmunta Augusta do Antwerpii około roku 1560 Szmydki Ryszard (1948- ). Ze studiów nad zakupami tekstyliów dla króla Zygmunta Augusta po roku 1560 Tafiłowski Piotr (1974- ). Recepcja wiedzy o Indiach Zachodnich w Polsce za panowania ostatnich dwóch Jagiellonów Wierzbicka-Trwoga Krystyna (1977- ). Rozrywka z Niemiec. Polskie przekłady niemieckich powieści i romansów rycerskich pod koniec panowania Zygmunta Augusta Wojtkowska-Maksymik Marta. Wizerunek Zygmunta Augusta w listach dedykacyjnych (na wybranych przykładach)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 35733 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Badach Artur (1969- ). Ku chwale Jana III - przykład Le Puy-en-Velay Biały Aneta (1956- ). Bielerzewski Jerzy. Błaszczyński Michał (historia sztuki). Chmiel Bożena. Czarski Bartłomiej Piotr. Czyżewski Krzysztof (1963- ). Dec Dorota. Dybaś Bogusław (1958- ). Król i jego królestwo Dziewulski Michał (1978- ). Feichtinger Johannes (1967- ). Sobieski po Sobieskim Gołąbek Marta. Sobieski w kręgu rodzinnym Górny Justyna. Hohn Maike (1961- ). Hohn Maike (1961- ). Sobieski - zarys postaci Hohn Maike (1961- ). Zwycięstwo ma wielu ojców Jakubowska Alicja (1930- ). Jasińska Anna (historia sztuki). Jaskanis Paweł (1958- ). Jaskanis Paweł (1958- ). Monumentum Sobiescianum Juszczak Dorota. Kareeva Nataliâ. König Barbara. Krawczyk Anna (1990- ). Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Kulecki Michał. Kusion Tomasz. Kwiatkowska Anna (1950- ). Miehle Danuta. Mrozowski Przemysław (1958- ). Kultura w kręgu sarmatyzmu Ochnio Monika. Pietrzak Agata. Podmostko-Kłos Adriana. Próba Maciej. Pyzel Konrad. Pyzel Konrad. Jan III Sobieski: mecenas europejskiego baroku Pyzel Konrad. Sobieski jako patron sztuk i nauk Rollig Stella (1960- ). Rollig Stella (1960- ), Jan III Sobieski - Polski król w Wiedniu Sarnowska-Jackowska Krystyna Maria (1942- ). Sierocka-Pośpiechowa Maria. Szyller Sławomir. Taradaj Paulina. Thomsen Martina. Jan III Sobieski i Eugeniusz Sabaudzki Walawender-Musz Dominika. Winiewicz Joanna. Ziemlewska Anna (1974- ). Sobieski, bitwa pod Wiedniem i zmagania Ligi Świętej z Imperium Osmańskim Ziemlewska Anna (1974- ). Żmudziński Jerzy (1958- ). Jan III Sobieski wraca spod Wiednia - królewskie trofea i wota w Świątyniach Polski Zychowicz Izabella. Sobieskiego droga do korony
Indeks R0: BMNK
Błędny ISBN wydania księgarskiego.
Katalog ukazał się z okazji wystawy "Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu" prezentowanej od 7 lipca do 1 listopada 2017 roku w Pałacu Zimowym (Winterpalais) muzeum Belvedere w Wiedniu.
Bibliogr. s. 260-269 i przy notach katalogowych. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22953 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Tradycji, ISSN 1895-6076 ; nr 140)
Autor
Gronek Agnieszka. Antos Janusz (1966- ). O haiku i księgach Janiny Kraupe Czarnecka Aneta (historia sztuki). "Kalendermacher" Czarski Bartłomiej Piotr. Antyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andresa Alciatusa w kontekście źródeł literackich Czubińska Magdalena (1957- ). Alina Kalczyńska Deluga Waldemar (1961- ). O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanych drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego Długopolska Iwona. Druk jako sztuka - szata typograficzna inkunabułów Dobesz Janusz L. (1944- ). Miejsce książki w krajobrazie kultury Dzik Janina. Ryciny z Menologium (1698) Fortunata Huebera i ich recepcja w malarstwie lwowskim XVIII w. Frąckowiak Ewa. Buchkunstbewegung Grochala Anna. "Śpiewy historyczne" Juliana Ursyna Niemcewicza i ich rola w kształtowaniu wizji dziejów narodowych Hordyński Piotr (1939- ). Czy istnieje książka artystyczna? Jaworski Piotr (archeologia). Początki europejskiej literatury numizmatycznej i jej rola w upowszechnianiu antycznej ikonografii monetarnej w Polsce XVI wieku Gronek Agnieszka. Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631) Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Książka jako "biografia" współczesnego artysty Kulig-Janarek Krystyna. Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza raz jeszcze Laskowska Elżbieta (1969- ). Ojej! Książka! Laskowska Magdalena. Witold Chomicz - "sługa książki" Łanuszka Magdalena. Rękopis Godzinek MS Czart. 3467 Miatkowska-Gołdyn Agata. Baśniowa rewolucja Nowak Alicja (1972- ). Materiały niekoniecznie w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu Perzanowska Agnieszka. Orientalne inspiracje w introligatorstwie krakowskim XVI wieku Pijanowska Kamilla. Wytworność i taniość Płonka-Bałus Katarzyna. Średniowieczna książka iluminowana jako przedmiot badań historii sztuki Podniesińska Katarzyna (1961- ). Kolekcja ekslibrisów bibliotek polskich w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie - wybrane problemy dotyczące proweniencji w latach 1900-1914 Pokorska-Primus Małgorzata (1946- ). Od Spektaklu Cnót, Sztuk i Nauk do Monument du costume Rosiński Piotr (1954- ). Ilustracje i ilustratorzy dzieł Stefana Żeromskiego w latach 1898-1924 Renotière Gina. Prezentacja kolekcji "Książka XX wieku" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Ołomuńcu Rutkiewicz Ewa. Ilustracja polskiej książki dla dzieci w drugiej połowie XIX i początku XX wieku Šimková Anežka. Ręcznie pisane modlitewniki XVIII i XIX wieku jako fenomen kultury plastycznej Czech i Moraw Skibiński Franciszek. Książka i grafika o tematyce architektonicznej w nowożytnym Gdańsku Smołucha Agnieszka (1987- ). Wizerunki kondotierów w kodeksach włoskich w XV wieku Smorąg-Różycka Małgorzata. Obrazy w bizantyńskich książkach: słowne, malowane, myślowe Socha Klaudia (1976- ). Na czym polega piękno książki? Stano Bernadeta (1971- ). Wiersz w teatrze - air instalacja Ewy Sataleckiej Sulikowska-Gąska Aleksandra (1961- ). Księgi i ikony a problem wzorów ikonograficznych: Zachodnia Ruś i Mołdawia w XV-XVI wieku Tomicka Joanna A. Liber pulcher
Temat
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencji naukowej zorg. przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przy współpr. Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 5-7 grudnia 2012.
Na s. I-XXXIV: Spis wydawnictw Collegium Columbinum.
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 33443 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. II 29181 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Knapek Elżbieta. Księgozbiór Świętosława Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych Kačur Ìrina Bogdanìvna. Z historii bibliotek renesansowych - dar Erazma z Rotterdamu dla arcybiskupa Jana Łaskiego Šípek Richard (1978- ). Fragments of the 16th- and 17th-century libraries in the Prague Nostitz Library and Wrocław University Library Muraszko Michał. Wpisy proweniencyjne w drukach z biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego Al'mes Ìvan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w. Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Ściążko Mateusz. Stare druki z kolekcji Oppersdorffów w zbiorach Biblioteki Śląskiej Pawłowicz Weronika (1966- ). Ślady księgozbiorów kolekcjonerów wrocławskich w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej Michalska Maria (1980- ). Księgozbiór Johanna Fidalkego i jego katalog aukcyjny Pawłowska Maria (bibliotekarstwo). Posesorzy i czytelnicy książek naukowych z dziedziny fizyki Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki Umiński Wacław (1967- ). Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)? Zimnoch Katarzyna (bibliotekoznawstwo). W poszukiwaniu klasztornego księgozbioru supraskiego Kwaśniewski Andrzej (ksiądz). Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z roku 1650 Stolarczyk Tomasz (1981- ). Znaki własnościowe sieradzkich starych druków podominikańskich w zbiorach biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i w Muzeum Okręgowym w Sieradzu Sjökvist Peter (1974- ). Polish collections at Uppsala University Library - a history of research Wilgosiewicz-Skutecka Renata. Fragmenty księgozbioru poznańskiego Kolegium Jezuitów w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i w Uppsali Szwaciński Tomasz. Współpraca Biblioteki Narodowej z bibliotekami rosyjskimi w dziedzinie dokumentacji i badań zbiorów specjalnych Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database Puszka Marta. O proweniencji starych druków z lubelskich oficyn przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych Syska Ewa. Co skrywają powojenne nabytki polskich bibliotek, czyli o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starych druków na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902-1965)
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 29 września - 1 października 2016 r., Wrocław.
Bibliogr. przy ref. Indeksy do t. 1-2.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31931/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej