Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(12)
Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(12)
Placówka
Magazyn
(12)
Autor
Ciesielski Wojciech (1979- )
(5)
Lewoc Magdalena (1969- )
(3)
Walczak Wojciech (1980?- )
(2)
Wojtasik Andrzej (1970- )
(2)
Abramowicz Zofia (filologia rosyjska)
(1)
Babnis Tomasz (1992- ). Wykorzystanie historii w mowie Przeciw Leokratesowi Likurga z Aten
(1)
Balcerek Mariusz. Dwa nieznane plany Torunia z Riksarkivet w Sztokholmie
(1)
Balcerek Mariusz. Two unknown maps of Toruń from Riksarkivet in Stockholm
(1)
Banaś Jakub. Duchowość i wąki sakralne w muzyce Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego
(1)
Banaś-Korniak Teresa. Siedemnastowiecznego szlachcica polskiego smutki i zabawy - motywy ludyczne w barokowych epigramatach Wespazjana Kochowskiego i Daniela Bratkowskiego
(1)
Bartnik Agnieszka (1981- ). Bogactwo - luksus - rozrzutność
(1)
Bednarczuk Leszek (1936- ). Ziemie polskie za Nerona w świetle nazw wodnych
(1)
Bejda Wojciech
(1)
Bejda Wojciech. Wieloaspektowość spektakli historycznych w Wielkiej Brytanii w 1. połowie XX wieku
(1)
Bieniecki Ireneusz (1955- ). Kultura rozrywka sport i wypoczynek w życiu codziennym personelu Flotylli Pińskiej polskiej Marynarki Wojennej w latach 1919-1939
(1)
Borkowski Andrzej. Narodziny ideologii bizantyjskiej
(1)
Brzostowski Zbigniew. „Jeżeli bowiem ktoś zapragnąłby latać nic bardziej nie przypomina latania...” – czyli o przyjemnościach starożytnych Greków z ćwiczeń hippicznych
(1)
Buczyło Andrzej. Materials realted to the history of pre-partition Uniate Brest Diocese in description No. 7 of the fonds 'Vilnius Orthodox Spiritual Consistory'
(1)
Buczyło Andrzej. Materiały do dziejów przedrozbiorowej unickiej diecezji brzeskiej w opisie 7 foundu Wileński Prawosławny Konsystorz Duchowny
(1)
Budzanowska-Weglenda Dominika (1973- ). Cisza pośród zgiełku czyli o stoiku mieszkającym supra balneum
(1)
Budzyński Radosław. A treasure from Lublin. Index chronologicus by Gustaw Manteuffel
(1)
Budzyński Radosław. Budzyński Radosław. Oskar Kolberg and Gustaw Manteuffel - a meeting that did not take place
(1)
Budzyński Radosław. Oskar Kolberg i Gustaw Manteuffel - spotkanie do którego nie doszło
(1)
Budzyński Radosław. Skarb z Lublina. Index chronologicus Gustawa Manteuffla
(1)
Bursche Aleksander (1956- )
(1)
Buziałkowski Jerzy (1958- )
(1)
Bądkowska Justyna
(1)
Bętkowski Mateusz (1985- ). His quos barbarica feritas captiva necessitate transvexit
(1)
Chowaniec Roksana (1975- ). Triskeles - Trinacria -Triquetra a terytorialna tożsamość Sycylii
(1)
Chrzanowska Żaneta. Motyw uczty w średniowiecznych kronikach z przełomu XI/XII wieku
(1)
Ciesielska Ida. Idea intronizacji Chrystusa na Króla Polski ks. Piotra Natanka jako rewitalizacja millenaryzmu
(1)
Ciesielska Jolanta (1951- )
(1)
Ciesielska Jolanta (1951- ). Od redakcji
(1)
Ciesielski Mariusz. Nowe spojrzenie na plemiona germańskie na przykładzie Gotów i kultury wielbarskiej (w polskich badaniach)
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Archiwum księcia Ludwika Gruna Hessen-Homburga jako źródło do dziejów polskiej wojny sukcesyjnej w latach 1734-1735
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Opawski epizod w dziejach staropolskich ksiąg sądowych. Przyczynek do relokacji archiwaliów polskich w czasie II wojny światowej
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). The Opawa episode in the history of old Polish court registers. The reason for the relocation of Polish archival materials during WWII
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). The archive of Ludwig Gruno Prince of Hesse-Homburg as the source of information on the war of the Polish succession in the years 1734-1735
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Zabawy domowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle egodokumentów
(1)
Ciesielski Wojciech (1979- ). Lato polskiej sztuki
(1)
Ciesielski Wojciech (1979- ). Summer of Polish art
(1)
Ciesielski Wojciech (1979- ). Sztuka prywatna i kultura zrzuty - alternatywna sztuka w Polsce w latach 80
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Tablica z wileńskiego kościoła pw. św. Kazimierza z roku 1630 na cmentarzu na Rossie
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). The Plaque from the Church of St. Casimir in Vilnius dated 1630 on the Rasos Cemetery
(1)
Danek Danuta (1938- ). Nieznany wielki pisarz Stanisław Morawski z Litwy i inne spojrzenie na romantyzm
(1)
Danek Danuta (1938- ). The unknown great author Stanisław Morawski from Lithuania and another approach to romanticism
(1)
Duda Aneta A. Formy spotkań familijnych i towarzyskich rodziny Radziwiłłów w XIX-XX wieku
(1)
Duszyński Wojciech. Nadzór ludu ateńskiego nad dowódcami wojskowymi
(1)
Dyczek Piotr (1956- ). Hejże chłopcze przynieś czarę
(1)
Dziadul Paweł. Komunikacyjny i hierotopiczny wymiar rytuału
(1)
Dziamski Grzegorz (1955- ). Ekspresja malarska lat 80
(1)
Dąbrowa Edward (1949- )
(1)
Dąbrowa Edward (1949- ). Postawa Hasmoneuszy wobec miast
(1)
Długosz Dariusz (1962- ). Skarby z nad Morza Martwego w zbiorach Paryża czyli moje badania archeologii i rękopisów z Khirbet Qumran
(1)
Frankowska-Makała Monika
(1)
Fydrych Waldemar (1953- ). Wywiad z Waldemarem Fydrychem
(1)
Gawron Przemysław (1976- ). Materials for the history of crown army during the reign of Sigismund III Vasa in Lviv Castle Registers from the Central State Historcial Archives of Ukraine in Lviv
(1)
Gawron Przemysław (1976- ). Materiały do dziejów wojskowości koronnej za panowania Zygmunta III Wazy w księgach grodzkich lwowskich w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie
(1)
Gawron Przemysław (1976- ). Source materials concerning the history of the Livonian War (1925-1629) kept at the National Library of Russia in St Petersburg
(1)
Gawron Przemysław (1976- ). Źródła do dziejów wojny w Inflantach w latach 1625-1629 w Rosyjskiej Bibliotece Publicznej w Sankt Petersburgu
(1)
Gogosz Remigiusz (1986- ). Kulturowa rola gier i sportu w świetle źródeł staroskandynawskich
(1)
Gomułka Izabela. Ewolucja zabawek na przestrzeni wieków średnich
(1)
Gorbanʹ Irina Pavlivna. Multiculturalism of Lviv's museum environment reflected in the art project Ours/Others: What the museums artifacts are silent about
(1)
Gorbanʹ Irina Pavlivna. Wielokulturowość środowiska muzealnego Lwowa w projekcie wystawowym Swoje/obce - o czym milczą zabytki muzealne
(1)
Gorczyńska Małgorzata. Happening i przekraczanie: brulionu przygoda z Totartem
(1)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Młodości kwiat
(1)
Grabowski Tomasz (historia)
(1)
Grabowski Tomasz (historia). Attalos I i wyspy Morza Egejskiego do 201 r. p.n.e
(1)
Grabowski Tomasz (historia). Bibliografia publikacji profesora Aleksandra Krawczuka za lata 1953-2017
(1)
Grzesik Ryszard (1964- ). Czy rok 966 rozpoczął dzieje chrześcijaństwa w Polsce czyli krytyka historii alternatywnej
(1)
Grzyb Ryszard (1956- ). Obrona Gruppy
(1)
Grzyb Ryszard (1956- ). Wywiad z Ryszardem Grzybem
(1)
Gwiazdowska Ewa
(1)
Hejke Krzysztof (1962- ). Excerpt from the diary of a photographer
(1)
Hejke Krzysztof (1962- ). Z notatnika fotografa
(1)
Horoszko Genowefa (1957- )
(1)
Jankiewicz-Brzostowska Monika. Elementy moralnej waloryzacji w wybranych przedstawieniach zabaw w ogrodach
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- ). Literatura okolicznościowa dotycząca Radziwiłłów w rękopisach ze zbiorów Biblioteki Baworowskich we Lwowie
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- ). Occasional literature concerning the Radziwiłł family in manuscripts from the Baworowski Library in Lviv
(1)
Jarodzki Paweł (1958- ). Lata 70. Wrocław świat cały i okolice
(1)
Jarosz Łukasz. Kariera Flawiusza Anatoliusza
(1)
Jeziorski Paweł Artur (1978- ). Katarzyna Hylzen nee Działyńska and her will. A page in the history of Polish-Livonian noble elites in the late 18th century
(1)
Jeziorski Paweł Artur (1978- ). Katarzyna z Działyńskich Hylzenowa i jej testament. Karta z dziejów polsko-inflandzkich elit szlacheckich u schyłku XVIII wieku
(1)
Jurzysta Aneta. Przyjęcia bale i odświętne rytuały - o obrazie świętowania i rozrywki w Buddenbrookach Tomasza Manna
(1)
Jędraszek Sławomir. Religia domowa w el-Amarna
(1)
Jędrzejczak Adrianna
(1)
Kacperczyk Urszula. Archival materials from the Polish-Lithuanian Commonwealth reclaimed to Poland on the basic of the Riga of 1921 and kept in the Central Archive of Historical Records
(1)
Kacperczyk Urszula. Archiwalnia I Rzeczypospolitej rewidnykowane do Polski na podstawie traktatu ryskiego z 1921 roku przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- )
(1)
Kaczmarek Zofia. Tkaniny w powieści Quo vadis? Henryka Sienkiewicza
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Emigracyjne kresowiana prasowe w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego TCHr
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Emigration borderline press materials at the Library of Rev. Jan Jabłoński Society of Christ Fathers for Poles Living Abroad
(1)
Kalniuk Tomasz (1980- ). Żydowskie i chrześcijańskie doświadczenie obcości w perspektywie biblijnej - ujęcie antropologiczne
(1)
Kapelska Paulina
(1)
Kapera Zdzisław Jan (1942- ). Odkrycie Steli Sagrona II z Kition
(1)
Karczewska Joanna (historia). „W karczmie nie masz pana” – staropolska karczma jako centrum rozrywki
(1)
Karwowska Iwona
(1)
Karwowski Lech
(1)
Kianicka Daniel (1975- ). Hry v Kremnici v ranom novoveku (16.-18. storocie)
(1)
Kleszczyński Kamil. Prehistoria grywalizacji - praktyczne zastosowania mechaniki gier w dziejach
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
angielski
(2)
Temat
Sztuka polska
(6)
Muzeum Narodowe (Szczecin)
(3)
Biuro Wystaw Artystycznych (Wałbrzych)
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" (Toruń)
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cmentarze
(1)
Duchowość chrześcijańska
(1)
Fotografia polska
(1)
Galeria Miejska "Arsenał" (Poznań)
(1)
Galeria Sztuki "Wozownia" (Toruń)
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej (Opole)
(1)
Galeria Wymiany (Łódź)
(1)
Grafika
(1)
Grafika polska
(1)
Gry i zabawy
(1)
Historia starożytna
(1)
Historycy
(1)
Krawczuk, Aleksander (1922-2023)
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Kulturforum Burgkloster (Lubeka)
(1)
Latvijas Nacionālais Mākslas Muzejs (Ryga)
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Muzeum (Koszalin)
(1)
Obyczaje towarzyskie
(1)
Plener
(1)
Romantyzm
(1)
Rzeźba polska
(1)
Rękopisy
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka chrześcijańska
(1)
Słowianie
(1)
Wojciechowski Waldemar (1958- )
(1)
Życie codzienne
(1)
Temat: czas
1901-
(3)
1989-
(3)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(2)
Polska
(1)
Szczecin
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Albumy
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 14728 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21965 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Skarby Sztuki)
Wykaz publ. Muzeum Narodowego w Szczecinie s. 384-387. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23094 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. w przypisach. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24109 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks R0: BMNK
Tyt. okł.: Suplementy do sztuki polskiej lat 80.
Stanowi drugą część albumu: Republika Bananowa. Ekspresja lat 80.
Album powstał dzięki wystawie: "Republika Bananowa. Ekspresja lat 80." oraz sympozjum "O wolności i demokracji w sztuce polskiej lat 80.", które zostały zorganizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Cz. 1 sympozjum: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 14 czerwca 2008; cz. 2: Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu, 14 listopada 2008.
Bibliogr. w przypisach do art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25955 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bejda Wojciech. Kościelak Lech J. Teterycz-Puzio Agnieszka (1971- ). Banaś-Korniak Teresa. Siedemnastowiecznego szlachcica polskiego smutki i zabawy - motywy ludyczne w barokowych epigramatach Wespazjana Kochowskiego i Daniela Bratkowskiego Bejda Wojciech. Wieloaspektowość spektakli historycznych w Wielkiej Brytanii w 1. połowie XX wieku Bieniecki Ireneusz (1955- ). Kultura, rozrywka, sport i wypoczynek w życiu codziennym personelu Flotylli Pińskiej polskiej Marynarki Wojennej w latach 1919-1939 Brzostowski Zbigniew. „Jeżeli bowiem ktoś zapragnąłby latać, nic bardziej nie przypomina latania...” – czyli o przyjemnościach starożytnych Greków z ćwiczeń hippicznych Chrzanowska Żaneta. Motyw uczty w średniowiecznych kronikach z przełomu XI/XII wieku Ciesielski Tomasz (1965- ). Zabawy domowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle egodokumentów Duda Aneta A. Formy spotkań familijnych i towarzyskich rodziny Radziwiłłów w XIX-XX wieku Gogosz Remigiusz (1986- ). Kulturowa rola gier i sportu w świetle źródeł staroskandynawskich Gomułka Izabela. Ewolucja zabawek na przestrzeni wieków średnich Jankiewicz-Brzostowska Monika. Elementy moralnej waloryzacji w wybranych przedstawieniach zabaw w ogrodach Jurzysta Aneta. Przyjęcia, bale i odświętne rytuały - o obrazie świętowania i rozrywki w Buddenbrookach Tomasza Manna Karczewska Joanna (historia). „W karczmie nie masz pana” – staropolska karczma jako centrum rozrywki Kianička Daniel (1975- ). Hry v Kremnici v ranom novoveku (16.-18. storočie) Kleszczyński Kamil. Prehistoria grywalizacji - praktyczne zastosowania mechaniki gier w dziejach Konarska-Zimnicka Sylwia. Ubiór tancerzy w świetle późnośredniowiecznych przekazów źródłowych Kościelak Lech J. Hieronim z Moraw – nauczyciel muzyki z XIII wieku Krzyżanowski Lech (1964- ). Rozrywki i formy wypoczynku międzywojennego środowiska sędziowskiego w Polsce Kuśnierz Robert (1977- ). Jak zabawiali się enkawudziści? - kilka faktów z działalności szefa NKWD USRS Wsewołoda Balickiego i jego podwładnych Łazar-Kinal Agnieszka. Zabawy i rozrywki w nazwiskach z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w Polsce notowanych Łysiak Anna (historia). Uczucia, rozterki i refleksje w listach Tekli Żelechowskiej do Jacka Idziego Przybylskiego Maciąg Paweł Wojciech (1979- ). Gry i zabawy utrwalone przez artystów europejskich pociągnięciem pędzla Michalewski Tomasz (1974- ). Kulturowa transmisja międzypokoleniowa na przykładzie zabaw i zabawek czterech pokoleń Mielicka-Pawłowska Halina. Homo ludens communitas Nossowska Małgorzata. Paryskie wzorce – rozrywki i czas wolny w świetle prasy warszawskiej z 2. połowy XIX wieku Odrzywolska-Kidawa Anna. Poczciwe czy wszeteczne? Obraz biesiad u Mikołaja Reja Otisk Marek (1976- ). Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu Piotrowska Anna. Czy celebryci mają czas wolny? - o kształtowaniu się stylu życia nowej klasy próżniaczej Radoch Marek (1964- ). Turniej dam jako przykład rozważań nad udziałem kobiet w potyczkach Rywiková Daniela (1976- ). Mors ludens - zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza Skepʹân Anastasìâ Anatolʹeŭna (1974- ). Zabavy pry dvarah magnataŭ VKL u drugoj palove XVI – pačatku XVII st. Skiendziul Sylwia. Postrzeganie kobiety tańczącej (w świetle rozmaitych średniowiecznych źródeł pisanych) Sołtysiak Michał. Archeologia rzeczy – gry planszowe wikingów jako źródło poznania dawnych społeczności Šapoval Ûrìj Ivanovič (1953- ). Jak zabawiali się enkawudziści? - kilka faktów z działalności szefa NKWD USRS Wsewołoda Balickiego i jego podwładnych Szweda Damian. Muzykanci na dworze wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen Świacka-Kołczańska Beata. Rozrywka w Auschwitz-Birkenau - tortura i ucieczka Świętosławska Agnieszka (1984- ). Tańce, drużbowie i Polska - kilka uwag o treściach narodowych w XIX-wiecznych przedstawieniach krakowskich wesel Teterycz-Puzio Agnieszka (1971- ). Codzienne przyjemności piastowskich księżnych (X-XIV w.) Wielocha Ewa. Kościany przedmiot do gry z cmentarza przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu i analogiczne znaleziska z obszaru Europy Środkowej – problematyka funkcji Wojciechowska Beata (1963- ). Zapusty w kulturze późnośredniowiecznej Polski Żeromska-Ciesielska Monika. Zabawy domowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle egodokumentów
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 557-599.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31829 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego ; 16)
Autor
Walczak Wojciech (1980?- ). Łopatecki Karol (1979- ). Budzyński Radosław. Budzyński Radosław. Oskar Kolberg and Gustaw Manteuffel - a meeting that did not take place Budzyński Radosław. Oskar Kolberg i Gustaw Manteuffel - spotkanie, do którego nie doszło Ciesielski Tomasz (1965- ). Archiwum księcia Ludwika Gruna Hessen-Homburga jako źródło do dziejów polskiej wojny sukcesyjnej w latach 1734-1735 Ciesielski Tomasz (1965- ). The archive of Ludwig Gruno Prince of Hesse-Homburg as the source of information on the war of the Polish succession in the years 1734-1735 Czyż Anna Sylwia (1974- ). Tablica z wileńskiego kościoła pw. św. Kazimierza z roku 1630 na cmentarzu na Rossie Czyż Anna Sylwia (1974- ). The Plaque from the Church of St. Casimir in Vilnius dated 1630 on the Rasos Cemetery Danek Danuta (1938- ). "Nieznany wielki pisarz" Stanisław Morawski z Litwy i inne spojrzenie na romantyzm Danek Danuta (1938- ). "The unknown great author" Stanisław Morawski from Lithuania and another approach to romanticism Gawron Przemysław (1976- ). Source materials concerning the history of the Livonian War (1925-1629) kept at the National Library of Russia in St Petersburg Gawron Przemysław (1976- ). Źródła do dziejów wojny w Inflantach w latach 1625-1629 w Rosyjskiej Bibliotece Publicznej w Sankt Petersburgu Gorbanʹ Irina Pavlìvna. Multiculturalism of Lviv's museum environment reflected in the art project "Ours/Others: What the museums artifacts are silent about" Gorbanʹ Irina Pavlìvna. Wielokulturowość środowiska muzealnego Lwowa w projekcie wystawowym "Swoje/obce - o czym milczą zabytki muzealne" Hejke Krzysztof (1962- ). Excerpt from the diary of a photographer Hejke Krzysztof (1962- ). Z notatnika fotografa Jarczykowa Mariola (1960- ). Literatura okolicznościowa dotycząca Radziwiłłów w rękopisach ze zbiorów Biblioteki Baworowskich we Lwowie Jarczykowa Mariola (1960- ). Occasional literature concerning the Radziwiłł family in manuscripts from the Baworowski Library in Lviv Kalczyńska Maria (1958- ). Emigracyjne kresowiana prasowe w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego TCHr Kalczyńska Maria (1958- ). Emigration borderline press materials at the Library of Rev. Jan Jabłoński Society of Christ Fathers for Poles Living Abroad Klimenûk Tetâna Mihajlìvna (1954- ). Cataloging of relics of the State History and Culture Museum-Preserve "Lychakiv Cemetery" in Lviv in the years 2008-2015 Klimenûk Tetâna Mihajlìvna (1954- ). Inwentaryzacja zabytków Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego "Cmentarz Łyczakowski" we Lwowie w latach 2008-2015 Kovalʹčuk Hristina Ìgorìvna (1976- ). Cataloging of relics of the State History and Culture Museum-Preserve "Lychakiv Cemetery" in Lviv in the years 2008-2015 Kovalʹčuk Hristina Ìgorìvna (1976- ). Inwentaryzacja zabytków Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego "Cmentarz Łyczakowski" we Lwowie w latach 2008-2015 Kovalʹčuk Olena Sergìïvna. Cataloging of relics of the State History and Culture Museum-Preserve "Lychakiv Cemetery" in Lviv in the years 2008-2015 Kovalʹčuk Olena Sergìïvna. Inwentaryzacja zabytków Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego "Cmentarz Łyczakowski" we Lwowie w latach 2008-2015 Lorens Beata (1972- ). 18th-century inventories of Basilian monastic libraries as source materials for the study of the culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth Lorens Beata (1972- ). Inwentarze bibliotek bazyliańskich w XVIII w. jako źródło do badań nad kulturą I Rzeczypospolitej Melczewski Paweł. Emigracyjne kresowiana prasowe w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego TCHr Melczewski Paweł. Olbromska Urszula (1956- ). Płaczki, żałobnicy i geniusze śmierci ręką mistrza i kamieniarza prostego łamane... Olbromska Urszula (1956- ). Wailers, mourners and geniuses of death carved by a plain master gravestone carver... Polejowski Karol. Collections from French National Archives in Paris referring to the kings of Poland until the end of the 17th century Polejowski Karol. Zasoby francuskich Archiwów Narodowych w Paryżu dotyczące królów Polski do końca XVIII w. Rączka-Jeziorska Teresa (1983- ). On the handwritten prayer book belonging to Emilia Broel-Platter (1806-1831) Rączka-Jeziorska Teresa (1983- ). Wokół rękopiśmiennego modlitewnika Emilii z Broel-Platerów (1806-1831) Rozen Fryderyk. Kolekcja starych druków w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce (Chicago) Rozen Fryderyk. The collection of early printed books in the Library of Polish Museum in America (Chicago) Szałygin Jerzy (1962- ). Cataloging of Polish gravestones on cemeteries ub Georgia Szałygin Jerzy (1962- ). Inwentaryzacja polskich nagrobków na cmentarzach Gruzji Walczak Wojciech (1980?- ). Collection 114 from the St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg Walczak Wojciech (1980?- ). Kollekciâ 114 iz Sankt-Peterburgskogo Instituta Istorii Rossijskoj Akademii Nauk v Sankt-Peterburge Wierzbicka Elżbieta. Archive materials of the Łoś family: an example of dispersed heritage Wierzbicka Elżbieta. Archiwa rodu Łosiów - przykład dziedzictwa rozproszonego Wyka Ewa. The forgotten scientific collection of Stanisław August: where to look for it? Wyka Ewa. Zapomniana kolekcja naukowa Stanisława Augusta - gdzie jej szukać? Ziemlewska Anna (1974- ). Handwritten legacy of Karol Lanckoroński in the Austrian National Library Ziemlewska Anna (1974- ). Spuścizna rękopiśmienna Karola Lanckorońskiego w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej Żeromska-Ciesielska Monika. Dwa pamiętniki sapieżyńskie z XVIII w. : "Diarium vitae..." Józefa Stanisława Sapiehy i "Dziennik" Michała Ksawerego Sapiehy Żeromska-Ciesielska Monika. Two Sapieha diaries of the 18th century - "Diarium vitae..." by Józef Stanisław Sapieha and "Dziennik" by Michał Ksawery Sapieha
Indeks R0: BMNK
Materiały przedstawione na III Międzynarodowym Kongresie Naukowym pt."Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" zorganizowanym w dniach 30 września - 2 października 2015 r. w Białymstoku.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31941/10 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego ; 20)
Autor
Walczak Wojciech (1980?- ). Wiszowata-Walczak Katarzyna. Balcerek Mariusz. Dwa nieznane plany Torunia z Riksarkivet w Sztokholmie Balcerek Mariusz. Two unknown maps of Toruń from Riksarkivet in Stockholm Buczyło Andrzej. Materials realted to the history of pre-partition Uniate Brest Diocese in description No. 7 of the fonds 'Vilnius Orthodox Spiritual Consistory' Buczyło Andrzej. Materiały do dziejów przedrozbiorowej unickiej diecezji brzeskiej w opisie 7 foundu Wileński Prawosławny Konsystorz Duchowny Budzyński Radosław. A treasure from Lublin. Index chronologicus by Gustaw Manteuffel Budzyński Radosław. Skarb z Lublina. Index chronologicus Gustawa Manteuffla Ciesielski Tomasz (1965- ). Opawski epizod w dziejach staropolskich ksiąg sądowych. Przyczynek do relokacji archiwaliów polskich w czasie II wojny światowej Ciesielski Tomasz (1965- ). The Opawa episode in the history of old Polish court registers. The reason for the relocation of Polish archival materials during WWII Gawron Przemysław (1976- ). Materials for the history of crown army during the reign of Sigismund III Vasa in Lviv Castle Registers from the Central State Historcial Archives of Ukraine in Lviv Gawron Przemysław (1976- ). Materiały do dziejów wojskowości koronnej za panowania Zygmunta III Wazy w księgach grodzkich lwowskich w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie Jeziorski Paweł Artur (1978- ). Katarzyna Hylzen née Działyńska and her will. A page in the history of Polish-Livonian noble elites in the late 18th century Jeziorski Paweł Artur (1978- ). Katarzyna z Działyńskich Hylzenowa i jej testament. Karta z dziejów polsko-inflandzkich elit szlacheckich u schyłku XVIII wieku Kacperczyk Urszula. Archival materials from the Polish-Lithuanian Commonwealth, reclaimed to Poland on the basic of the Riga of 1921 and kept in the Central Archive of Historical Records Kacperczyk Urszula. Archiwalnia I Rzeczypospolitej, rewidnykowane do Polski na podstawie traktatu ryskiego z 1921 roku, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych Kowkiel Lilia. Polonica in the collection of the National Historical Archives of Belarus in Grodno Kowkiel Lilia. Polonika w zbiorach biblioteki Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie Krochmal Anna (1965- ). Archival heritage of the Secon Polish Republic: its history and importance for the Polish science Krochmal Anna (1965- ). Dziedzictwo archiwalne II Rzeczypospolitej - jego losy i znaczenia dla nauki polskiej Krochmal Jacek. Common archival heritage of the Commonwealth Krochmal Jacek. Wspólne dziedzictwo archiwalne Rzeczypospolitej Kuzicki Jerzy. Holy places and Polish pilgrims to the Holy Land in the "Journal of the twelve-year apostolic mission in the East" by Rev. Manswet Aulich Kuzicki Jerzy. Miejsce święte i polscy pielgrzymi do Ziemi Świętej w "Dzienniku dwunastoletniej misji apostolskiej na Wschodzie" o. Mansweta Aulicha Lemanaitė-Deprati Greta (1966- ). Letters from Henryk Bukowski to Romuald Mielczarski from the years 1896-1900. A source for the history of the library of the Polish Museum in Rapperswil Lemanaitė-Deprati Greta (1966- ). Listy Henryka Bukowskiego do Romualna Mielczarskiego z lat 1896-1900. Źródło do dziejów biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu Nabywaniec Stanisław (1958- ). Polish chirch institutions abroad and their religious and patriotic mission illustrated with the example of the Papal Polish Institute in Rome Nabywaniec Stanisław (1958- ). Polskie instytucje kościelne poza granicami kraju i ich misja religijna oraz patriotyczna, na przykładzie Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie Rączka-Jeziorska Teresa (1983- ). A capital-consuming noble pleasure. On the ways of celebration in the manor houses in the former Polish Livonia (18th-19th century) Rączka-Jeziorska Teresa (1983- ). Ziemiańska przyjemność, która uszczupla kapitał. O sposobach świętowania na dworach dawnych Inflant Polskich (XVIII-XIX w.) Rozen Fryderyk. 16th and 17th century prints from evangelical publishing houses of the Grand Duchy of Lithuania libraries. The state of bibliographic research Rozen Fryderyk. Druki XVI-XVII wieku z oficyn ewangelickich Wielkiego Księstwa Litewskiego w bibliotekach Litwy. Stan badań bibliograficznych Salina Anna (1979- ). From Jena to Płock. The return of the remains of a 13th-century code stolen from the Seminar Library Salina Anna (1979- ). Z Jeny do Płocka. Powrót szczątków trzynastowiecznego kodeksu zrabowanego z Biblioteki Seminaryjnej Skłodowski Jan (1950- ). Biblioteka dawnego kolegium pijarów w Podolińcu na Spiszu Skłodowski Jan (1950- ). The Library of the former piarist college in Podolínec, Spiš Soliński Krzysztof. Early printed books in the Library of the J. S. Umiastowska Roman Fundation in Rome Soliński Krzysztof. Stare druki w bibliotece Fundacji Rzymskiej imienia J. Z. Umiastowskiej w Rzymie Wereda Dorota (1970- ). Foundations and founders of Uniate Basilian Monasteries in the 17th century Wereda Dorota (1970- ). Fundacje i fundatorzy unickich klasztorów bazyliańskich w XVII wieku Wierzbicka Elżbieta. Polonica in Volhynia. Collecting and cataloging after 1918 Wierzbicka Elżbieta. Polonika na Wołyniu. Gromadzenie i inwentaryzacja po 1918 roku Ziemlewska Anna (1974- ). Objects related to Jan III Sobieski in the National Historical Archives of Belarus. Recognition and popularization in the work of the Museum of King Jan III's Palace in Wilanów Ziemlewska Anna (1974- ). Sobiesciana w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Rozpoznanie i upowszechnianie w pracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: IV Międzynarodowy Kongres Naukowy, 3-6 października 2018 r. w Rzeszowie.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31941/14 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Dąbrowa Edward (1949- ). Grabowski Tomasz (historia). Piegdoń Maciej. Babnis Tomasz (1992- ). Wykorzystanie historii w mowie "Przeciw Leokratesowi" Likurga z Aten Bartnik Agnieszka (1981- ). Bogactwo - luksus - rozrzutność Bednarczuk Leszek (1936- ). Ziemie polskie za Nerona w świetle nazw wodnych Bętkowski Mateusz (1985- ). His quos barbarica feritas captiva necessitate transvexit Budzanowska-Weglenda Dominika (1973- ). Cisza pośród zgiełku, czyli o stoiku mieszkającym "supra balneum" Chowaniec Roksana (1975- ). Triskeles - Trinacria -Triquetra a terytorialna tożsamość Sycylii Ciesielski Mariusz. Nowe spojrzenie na plemiona germańskie na przykładzie Gotów i kultury wielbarskiej (w polskich badaniach) Dąbrowa Edward (1949- ). Postawa Hasmoneuszy wobec miast Długosz Dariusz (1962- ). Skarby z nad Morza Martwego w zbiorach Paryża, czyli moje badania archeologii i rękopisów z Khirbet Qumrân Duszyński Wojciech. Nadzór ludu ateńskiego nad dowódcami wojskowymi Dyczek Piotr (1956- ). Hejże chłopcze przynieś czarę Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). "Młodości kwiat" Grabowski Tomasz (historia). Attalos I i wyspy Morza Egejskiego do 201 r. p.n.e. Grabowski Tomasz (historia). Bibliografia publikacji profesora Aleksandra Krawczuka za lata 1953-2017 Jarosz Łukasz. Kariera Flawiusza Anatoliusza Jędraszek Sławomir. Religia domowa w el-Amarna Kaczmarek Zofia. Tkaniny w powieści "Quo vadis?" Henryka Sienkiewicza Kapera Zdzisław Jan (1942- ). Odkrycie Steli Sagrona II z Kition Kluczek Agata Aleksandra. Poczet władców rzymskich Kołoczek Bartosz Jan. Afryka w "Pochwałach Boga" Emiliusza Blosjusza Drakoncjusza Kołoczek Bartosz Jan. Bibliografia publikacji profesora Aleksandra Krawczuka za lata 1953-2017 Komorowska Joanna (1971- ). Centrum świata Królczyk Krzysztof (1970- ). Rzymski cesarz jako "Nowy Sulla" casus Kommodusa Septymiusza Sewera i Karakalli Kuciak Jakub. Niedocenione źródło do badań nad epoką "archaiczną"? Leszka Mirosław Jerzy. Czy Symeon I Wielki był znawcą późnorzymskiej historii? Malinowski Gościwit. Dimitrios Gobdelas w Warszawie 1822-23 r. Marinov Kiril. Mit jako kod polityczny i kulturowy Milewski Ireneusz. Soli invicto comes czy imperator christianissimus? Okoń Danuta. Septymiusz Sewer - śladami Aleksandra Krawczuka Paszke Marcin Zygmunt (1981- ). Sztuczne palmy daktylowe w przestrzeni sakralnej dawnej Mezopotamii Piegdoń Maciej. Bibliografia publikacji profesora Aleksandra Krawczuka za lata 1953-2017 Piegdoń Maciej. "Niech oręż ustąpi todze" Rogosz Norbert. Wokół datacji kwestury G. Juliusza Cezara Rokosz Mieczysław (1942- ). Mos Pithagoreorum Mikołaja Kopernika Ruciński Sebastian. Ekwici w okresie flawijskim: ewolucja czy rewolucja Rzepka Jacek (1972- ). Nieznośny styl Polibiusza i język polityczny Achajów Sprawski Sławomir (1965- ). Tatuaż Ptolemeusza IV Filopatora Spychała Dariusz (historia). Postawa Hilarego z Poitiers wobec konfliktu dogmatycznego w Kościele w latach 355-361 Suski Robert (1973- ). Wiedza autora "Historia Augusta" o podstawach rzymskiego kultu (ofiarach, świętach, czystości rytualnej) Szoka Andrzej Iwo. "Szczenięta pędzące do suto zastawionych stołów", czyli o filozofach cynickich w rzymskich domach Śliwa Joachim (1940- ). Ramzes III w Nawojowej Górze Turlej Stanisław (1965- ). Sirmium w późnym antyku Twardowska Kamilla (1975- ). Żywoty kobiet przebranych za mężczyzn jako źródła do historii społecznej i badań nad religijnością w późnym Cesarstwie Rzymskim Wieżel Iwona (1979- ). Logioi przeszłości i ich kulturowy przekaz Witczak Krzysztof Tomasz (1960- ). W poszukiwaniu straconego tekstu Rufinosa Wypustek Andrzej. Między sztuką a poezją nagrobną: epigram dla Amfarete z ateńskiego Kerameikosu Zieliński Tomasz (historia). Demetriusz Poliorketes a kobiety
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31548 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Abramowicz Zofia (filologia rosyjska). Korotkich Krzysztof. Banaś Jakub. Duchowość i wąki sakralne w muzyce Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego Borkowski Andrzej. Narodziny ideologii bizantyjskiej Ciesielska Ida. Idea intronizacji Chrystusa na Króla Polski ks. Piotra Natanka jako rewitalizacja millenaryzmu Dziadul Paweł. Komunikacyjny i hierotopiczny wymiar rytuału Grzesik Ryszard (1964- ). Czy rok 966 rozpoczął dzieje chrześcijaństwa w Polsce, czyli krytyka historii alternatywnej Kalniuk Tomasz (1980- ). Żydowskie i chrześcijańskie doświadczenie obcości w perspektywie biblijnej - ujęcie antropologiczne Kołbuk Witold (1952- ). Dawne cerkwie prawosławne i unickie w użytkowaniu Kościoła łacińskiego we współczesnej Polsce Kużma Andrzej (1967- ). Podobieństwa i rozbieżności w interpretacji tzw. tekstów prymacjalnych (Mt 16, 18-19) w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim Lebet-Minakowska Anna. Od pasa kontuszowego do tkanin w karpią łuskę Lubańska Lucyna. Pojęcie paradoksu w teorii sztuki Jerzego Nowosielskiego Ławreszuk Marek (1979- ). Starotestamentowe korzenie chrześcijańskich tradycji liturgicznych Matus Irena (1959- ). Od unityzmu do prawosławia - wierni i struktura cerkiewna Mądry Wojciech (historia). Recepcja chrześcijańskich zwyczajów funeralnych władców zachodnioeuropejskich w krajach środkowej Europy na przykładzie ziem polskich Mikiciuk Elżbieta (1971- ). Ikona w Andrieju Rublowie Andrieja Tarkowskiego Naruszewicz-Duchlińska Alina. Humorystyczne wykorzystanie motywów chrześcijańskich w Internecie Nawarecka Lucyna. Judaizm, katolicyzm, prawosławie - dialog międzyreligijny w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego Nowak Alicja (1972- ). Źródła wiedzy dla kapłana - przedmowy w XVII-wiecznych nomokanonach metropolii krakowskiej Parys Małgorzata. Rok liturgiczny w kalendarzach astrologiczno-prognostykarskich z I połowy XVIII wieku Rygorowicz-Kuźma Anna. Pascha - nazwa święta żydów i chrześcijan Tomaszewska Wiesława. Judaizm i chrześcijaństwo jako rudymenty twórczości Włodzimierza Odojewskiego Zbyrowski Zygmunt (1931- ). Borys Pasternak między judaizmem i chrześcijaństwem Zieliński Bogusław (1951- ). Rewizje i rekonstrukcje konfesyjnych kodów w powieści serbskiej XX wieku: Borislav Stanković, Ivo Andrić, Goran Petrović
Indeks R0: BMNK
Nazwy aut. na s. [4] okł.
Materiały z konf., Supraśl, 14-15 maja 2015 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32610/3/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej