Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(6)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(7)
Autor
Chorowska Małgorzata (1958- )
(4)
Bocheńska Agnieszka
(2)
Mrozowski Przemysław (1958- )
(2)
Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach
(1)
Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania
(1)
Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego
(1)
Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Bocheńska Agnieszka. Początki Zamku Królewskiego w Warszawie
(1)
Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Braasch-Schwersmann U
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana?
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Palatium czy wieloelementowy zespół rezydencjonalny króla Daniela?
(1)
Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Krajobraz po wielkim murowaniu czyli zamki śląskie w połowie XIV w
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Początki zamków na Dolnym Śląsku - Wleń Wrocław Legnica
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski?
(1)
Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań
(1)
Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim?
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Rezydencja książęca z XIII w. w Chełmie
(1)
Firlet Janusz. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Freitag Werner
(1)
Gawlas Sławomir (1949- ). Zamek średniowieczny: geneza i funkcje społeczno-ustrojowe
(1)
Gawlas Sławomir (1949- ). Zamki jako element organizacji królewskiej domeny w czasach Kazimierza Wielkiego
(1)
Ginter Artur. Domniemany zamek Kazimierza Wielkiego w Muszynie w świetle najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych
(1)
Ginter Artur. Wpływ wyników badań termoluminescencyjnych na datowanie najwcześniejszych faz zamku w Siewierzu
(1)
Graczyńska Marta. Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa
(1)
Hadamik Czesław (1958- ). Nierozwiązany problem - zamek Olsztyn w czasach Kazimierza Wielkiego
(1)
Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu stanowisko 4
(1)
Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu gm. Dominowo woj. wielkopolskie stanowisko 4
(1)
Janiak Tomasz (archeologia)
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach
(1)
Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy
(1)
Jóźwiak Sławomir. Układ przestrzenny i topograficzny rezydencji krzyżackich w Elblągu i Malborku w średniowieczu w świetle źródeł pisanych
(1)
Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna woj kujawsko-pomorskie
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Uwagi wstępne
(1)
Kamińska Monika (1988- ). Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Kastek Tomasz A. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kowalczyk Andrzej (1983- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego gm. Murowana Goślina woj. wielkopolskie stan. 1
(1)
Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Początki zamków w ziemi krakowskiej
(1)
Krzepkowski Marcin (1976- ). O metalowych elementach stroju i ozdobach mieszkańców średniowiecznego Zwanowa
(1)
Krzywka Maciej. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Murowana brama na Wawelu - fakt czy hipoteza?
(1)
Kunkel Robert (1949- ). Leo vigilans - lew czuwający w portalu kolegiaty pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Kunkel Robert (1949- ). Wieża strażnicza w Kazimierzu Dolnym - ustalenia związane z badaniami prowadzonymi przy okazji prac restauracyjnych zamku w 2010 roku
(1)
Lasek Piotr (1982- ). Obronne siedziby rycerskie i możnowładcze w czasach Kazimierza Wielkiego
(1)
Lasek Piotr (1982- ). Początki zamków na Mazowszu w świetle nowszych badań
(1)
Lasota Czesław. Zamek w Namysłowie przygranicze Królestwa Polskiego i Czeskiego
(1)
Legendziewicz Andrzej. Dwie Wieże - zamek książęcy w Koźlu od 2. połowy XIII do początków XX w
(1)
Legendziewicz Andrzej. Zamek w Kożuchowie do schyłku XIV w
(1)
Lewandowska Jadwiga (historia). Stilus z Radzik Dużych gm. Wąpielsk woj. kujawsko-pomorskie
(1)
Limisiewicz Aleksander. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Majewski Marcin (1975- ). Patryca matryce i kafle renesansowe - nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego
(1)
Marciniak-Kajzer Anna (1961- ). Wpływ wyników badań termoluminescencyjnych na datowanie najwcześniejszych faz zamku w Siewierzu
(1)
Mazur Anna. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Mazur Krzysztof. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Trzynastowieczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Zamek w Kruszwicy na tle kazimierzowskich zamków Kujaw i Wielkopolski
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Zamek w Namysłowie przygranicze Królestwa Polskiego i Czeskiego
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Zespół rezydencjonalny panów ze Strzelina w XIII w. na tle siedzib możnowładczych na Śląsku
(1)
Michniewicz Jacek (1964- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Słowo wstępne
(1)
Mruczek Roland. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Muhle Eduard (1957- )
(1)
Młodawska Magdalena. Nauka o formach architektonicznych stylu romańskiego
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Gotycka posadzka z XV wieku w kościele Dominikanów w Krakowie dziełem wielkopolskiego warsztatu ceramicznego?
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich
(1)
Nocuń Przemysław. Wieża mieszkalna Henryka I jaworskiego w Siedlęcinie w czasach ostatnich Piastów świdnicko-jaworskich
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Itinerarium Kazimierza Wielkiego - perspektywa kastellologiczna
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Ostatnie palatium?
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Średniowieczny zamek królewski w Pyzdrach (w dekadę po zakończeniu badań terenowych)
(1)
Ożóg Monika (1977- ). Romańskie i wczesnogotyckie kościoły Głogowa: współczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Przyczynek do datowania kolumn w zachodnim portyku katedry we Wrocławiu
(1)
Pianowski Zbigniew. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Pietrzak Janusz. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu
(1)
Piwek Aleksander. Szczyt północny transeptu dawnego kościoła pocysterskiego w Oliwie
(1)
Poklewska-Koziełł Magdalena. Modna para z renesansowych kafli
(1)
Radtke Małgorzata. Z badań nad najwcześniejszą zabudową klasztoru benedyktynów w Mogilnie
(1)
Ratajczak Tomasz (1976- ). Piastowie czy Przemyślidzi?
(1)
Rodzińska-Chorąży Teresa. Rezydencja książęca z XIII w. w Chełmie
(1)
Różański Artur (1976- )
(1)
Różański Artur (1976- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku
(1)
Różański Artur (1976- ). Duo plebani in Thulcze
(1)
Rębkowski Marian (1960- ). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach
(1)
Samól Piotr. Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu
(1)
Schirren Michael. Nicht meht im Zeichen des Kreuzes
(1)
Sikorski Andrzej (1953- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego gm. Murowana Goślina woj. wielkopolskie stan. 1
(1)
Sikorski Andrzej (1953- ). Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9/04 w Gieczu gm. Dominowo woj. wielkopolskie stanowisko 4
(1)
Socha Krzysztof. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę
(1)
Sprenger Magdalena. Modna para z renesansowych kafli
(1)
Stolpiak Barbara. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku woj. zachodniopomorskie w świetle źródeł archeologicznych
(1)
Stoob Heinz (1919-1997)
(1)
Stryniak Dariusz
(1)
Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Odkrywanie badanie i prezentacja architektury klasztoru Norbertanek w Strzelnie
(1)
Sztyber Agata. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(6)
Austria
(1)
Niemcy
(1)
Język
polski
(6)
niemiecki
(1)
Temat
Zamki i pałace
(3)
Architektura obronna polska
(2)
Archeologia
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura przedromańska
(1)
Architektura romańska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Fortyfikacje
(1)
Grody
(1)
Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370)
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Miasta
(1)
Świechowski, Zygmunt (1920-2015)
(1)
Temat: czas
1201-
(4)
1301-
(4)
1401-
(3)
1501-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Wrocław
(2)
Kraków
(1)
Poznań
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
Księgi pamiątkowe
(2)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 7676 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. Czas. III 201/2004/4 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Städteforschung : Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A, Darstellungen / begründet von Heinz Stoob ; in Verbindung mit U. Braasch-Schwersmann [et al.] ; hrsg. von Werner Freitag ; Bd. 87)
Tyt. okł.: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter : Stadtgestalt - Wohnraum - Lebensstil
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 28837 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Colloquia Castrensia / Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum ; t. 2)
Materiały z konferencji naukowej, Zamek Królewski w Warszawie, 12-13 października 2017.
Nazwiska autorów na skrzydełku okładki.
Bibliogr. s. 273-300. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 33865 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Colloquia Castrensia / Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum ; t. 1)
Autor
Bocheńska Agnieszka. Mrozowski Przemysław (1958- ). Bocheńska Agnieszka. Początki Zamku Królewskiego w Warszawie Buko Andrzej (1947- ). Palatium czy wieloelementowy zespół rezydencjonalny króla Daniela? Chorowska Małgorzata (1958- ). Początki zamków na Dolnym Śląsku - Wleń, Wrocław, Legnica Dzieńkowski Tomasz. Rezydencja książęca z XIII w. w Chełmie Gawlas Sławomir (1949- ). Zamek średniowieczny: geneza i funkcje społeczno-ustrojowe Ginter Artur. Wpływ wyników badań termoluminescencyjnych na datowanie najwcześniejszych faz zamku w Siewierzu Jóźwiak Sławomir. Układ przestrzenny i topograficzny rezydencji krzyżackich w Elblągu i Malborku w średniowieczu w świetle źródeł pisanych Kajzer Leszek (1944-2016). Uwagi wstępne Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Początki zamków w ziemi krakowskiej Kunkel Robert (1949- ). Wieża strażnicza w Kazimierzu Dolnym - ustalenia związane z badaniami prowadzonymi przy okazji prac restauracyjnych zamku w 2010 roku Lasek Piotr (1982- ). Początki zamków na Mazowszu w świetle nowszych badań Legendziewicz Andrzej. Zamek w Kożuchowie do schyłku XIV w. Małachowicz Maciej (1953- ). Zespół rezydencjonalny panów ze Strzelina w XIII w. na tle siedzib możnowładczych na Śląsku Marciniak-Kajzer Anna (1961- ). Wpływ wyników badań termoluminescencyjnych na datowanie najwcześniejszych faz zamku w Siewierzu Mrozowski Przemysław (1958- ). Słowo wstępne Ratajczak Tomasz (1976- ). Piastowie czy Przemyślidzi? Rodzińska-Chorąży Teresa. Rezydencja książęca z XIII w. w Chełmie Trupinda Janusz (1968- ). Układ przestrzenny i topograficzny rezydencji krzyżackich w Elblągu i Malborku w średniowieczu w świetle źródeł pisanych Wółkowski Wojciech (1982- ). Początki zamków warmińskich - problem pierwotnych układów funkcjonalno-przestrzennych zamków dominium warmińskiego do połowy XIV w.
Indeks R0: BMNK
Spis aut. na skrzydełku okł. tylnej.
Bibliogr. s. 281-320 i przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31592 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ; vol. 8)
Autor
Janiak Tomasz (archeologia). Stryniak Dariusz. Firlet Janusz. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim Pianowski Zbigniew. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim Kukliński Andrzej (historia). Murowana brama na Wawelu - fakt czy hipoteza? Graczyńska Marta. Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona Kamińska Monika (1988- ). Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań Radtke Małgorzata. Z badań nad najwcześniejszą zabudową klasztoru benedyktynów w Mogilnie Świechowski Zygmunt (1920-2015). Udział małżonek Piastów w procesie powstawania budowli w XI i XII wieku Wyczółkowski Dariusz. Zawichost romański w XI-XIII wieku Niemiec Dariusz (1974- ). Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich Wojczak Tomasz. Upamiętnieni w kamieniu Młodawska Magdalena. "Nauka o formach architektonicznych stylu romańskiego" Kastek Tomasz A. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Krzywka Maciej. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Limisiewicz Aleksander. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Mruczek Roland. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy Szyma Marcin (1968- ). Trzynastowieczna kaplica grobowa w opactwie benedyktynów w Lubiniu Małachowicz Maciej (1953- ). Trzynastowieczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku Kunkel Robert (1949- ). Leo vigilans - lew czuwający w portalu kolegiaty pw. św. Michała Archanioła w Płocku Pajor Piotr (1988- ). Przyczynek do datowania kolumn w zachodnim portyku katedry we Wrocławiu Łużyniecka Ewa (1958- ). Cysterskie warsztaty budowlane związane z opactwem trzebnickim i ich transfery od trzeciej tercji XII do połowy XIII wieku Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych Niemiec Dariusz (1974- ). Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych Piwek Aleksander. Szczyt północny transeptu dawnego kościoła pocysterskiego w Oliwie Pajor Piotr (1988- ). Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście Samól Piotr. Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu Ożóg Monika (1977- ). Romańskie i wczesnogotyckie kościoły Głogowa: współczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji
Indeks R0: BMNK
Materiały z sesji naukowej, 25-27 listopada 2015 roku, Gniezno.
Tom dedykowany pamięci profesora Zygmunta Świechowskiego (1920-2015).
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. II 30765 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana? Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski? Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4 Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Kowalczyk Andrzej (1983- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Krzepkowski Marcin (1976- ). O metalowych elementach stroju i ozdobach mieszkańców średniowiecznego Zwanowa Lewandowska Jadwiga (historia). Stilus z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie Majewski Marcin (1975- ). Patryca, matryce i kafle renesansowe - nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego Mazur Anna. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Mazur Krzysztof. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Michniewicz Jacek (1964- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Niemiec Dariusz (1974- ). Gotycka posadzka z XV wieku w kościele Dominikanów w Krakowie dziełem wielkopolskiego warsztatu ceramicznego? Olszacki Tomasz (1981- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Olszacki Tomasz (1981- ). Ostatnie palatium? Pietrzak Janusz. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Poklewska-Koziełł Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Rębkowski Marian (1960- ). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Różański Artur (1976- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Różański Artur (1976- ). Duo plebani in Thulcze Schirren Michael. Nicht meht im Zeichen des Kreuzes... Sikorski Andrzej (1953- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Sikorski Andrzej (1953- ). Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Socha Krzysztof. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sójkowska-Socha Julianna. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sprenger Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Stolpiak Barbara. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Odkrywanie, badanie i prezentacja architektury klasztoru Norbertanek w Strzelnie Sztyber Agata. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Świercz Teresa. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Tabaka Arkadiusz. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Teska Milena (1984- ). Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Mateusz. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Piotr. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Wetesko Leszek (1961- ). Słów kilka o XVI-wiecznym wyposażeniu grobowym z katedry gnieźnieńskiej Wierzbicki Jacek (1958- ). Dwa pierścienie bursztynowe z grobowca megalitycznego kultury pucharów lejkowatych w Łupawie, pow. słupski, stan. 18 Wiewióra Marcin. Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim - wstępne podsumowanie wyników badań archeologiczno-architektonicznych Wojenka Michał. Ostroga płytkowo-nitowa z Jaroszowca, pow. Olkusz Wojnicz Joanna. Skarb z kraju Milczan Wrzesińska Anna (archeologia). Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach Wrzesiński Jacek. Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Wrzesiński Jacek. Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31118/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej