Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(9)
Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
dostępne
(9)
Placówka
Magazyn
(9)
Autor
Urban Jacek (1953- )
(6)
Krupa Natalia
(2)
Perzanowska Agnieszka
(2)
Rabiej Piotr (1971- )
(2)
Zych Ewelina
(2)
Chlebus Ewa. Pursuing Warmian bookbinding
(1)
Chlebus Ewa. Śladami introligatorstwa warmińskiego
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Koronacje królewskie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Bookbindings from the collection of professor Jan Musceniusz from Kraków Academy
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy z księgozbioru profesora Akademii Krakowskiej Jana Musceniusza
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Katedra krakowska jako kościół królewski
(1)
Dudzik Sebastian (1972- ). Bishop Hieronim Rozrażewski's orders for bookbindings from Gdańsk
(1)
Dudzik Sebastian (1972- ). Gdańskie zlecenia bpa Hieronima Rozrażewskiego
(1)
Dziwisz Stanisław (1939- ). Słowo na Inaugurację Obchodów Jubileuszowych w Katedrze św. Stanisława B.M. i św. Wacława na Wawelu Kraków 27 marca 2014
(1)
Fedorowicz Szymon (1958- ). Służba Boża w katadrze wawelskiej w czasach jej największej świetności
(1)
Figlewicz Kazimierz (1903-1983)
(1)
Firlet Janusz. Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku
(1)
Franczak Radosław. Warsztat Introligatora ML na podstawie zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
(1)
Franczak Radosław. Workshop of Bookbinder ML on the basis of the collections of the Archidiocesan Archives in Gniezno
(1)
Głuszcz-Zwolińska Elżbieta (1945- ). ...voce sonora iucunda et cantu figurato
(1)
Hryszko Helena
(1)
Imańska Iwona (1958- )
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Indroduction
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Wstęp
(1)
Iwańska-Cieślik Bernardeta. Chapter commissions bookbinding - analysis of the accounts and other documents of the Cathedral Chapter in Włocławek in search for the fees for bookbinding services in the years 1492-1863
(1)
Iwańska-Cieślik Bernardeta. Kapituła zleca oprawę ksiąg - analiza rachunków i innych dokumentów kapituły katedralnej we Włocławku w poszukiwaniu opłat za usługi introligatorskie w latach 1492-1863
(1)
Janicki Jan Józef (1946- ). 650. rocznica konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu - na znaczkach Poczty Polskiej
(1)
Kajzar Paweł
(1)
Kalfas Barbara
(1)
Kawałko Danuta. Ownership marks and bindings in the Klemensów book collection of the Zamoyskis family
(1)
Kawałko Danuta. Znaki własnościowe i oprawy w księgozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich
(1)
Komsta-Sławińska Karolina. Dawni introligatorzy konserwatorami książki
(1)
Komsta-Sławińska Karolina. Old bookbinders as a book conservators
(1)
Krupa Natalia. Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu
(1)
Krzywicka Beata (konserwacja zabytków)
(1)
Krzyżowski Tomasz. Posługa świątników i służby kościelnej Katedry Wawelskiej w XIX-XX wieku
(1)
Lech Katarzyna (nauki chemiczne)
(1)
Lech Katarzyna (nauki chemiczne). Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu
(1)
Lech Tomasz
(1)
Ledzińska Anna
(1)
Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek and bookbinders - traces of links in the early prints from the Library of Łódź University
(1)
Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek i introligatorzy - ślady związków wśród starych druków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
(1)
Macioł Elżbieta. Krakowska katedra na chromolitografiach Francois'a Stroobant'a
(1)
Marcjanowicz Krzysztof. Ordo dedicationis ecclesiae et altaris w Pontyfikale rzymsko-germańskim z X wieku
(1)
Maroszek Piotr. Cała sława i potęga nasza
(1)
Muraszko Michał. Bookbindings of three books of abbot Aleksander Mieliński from Trzemeszno
(1)
Muraszko Michał. Oprawy trzech ksiąg opata Aleksandra Mielińskiego
(1)
Naruszewicz Magdalena
(1)
Paś Monika. Addresses in decorative bindings - a few words about some selected relics in the collections of the National Museum in Kraków
(1)
Paś Monika. Adresy w konwolutach - kilka słów o wybranych zabytkach w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Perzanowska Agnieszka. Zaginione inskrypcje z katedry wawelskiej
(1)
Pianowski Zbigniew (1950- ). Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku
(1)
Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Leksykon oprawoznawczy
(1)
Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Lexicon of bookbindings
(1)
Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Proximus : On particulary close contacts of bookbinders with clients
(1)
Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Proximus : o szczególnie bliskich kontaktach introligatorów z klientami
(1)
Prokop Krzysztof Rafał. Królewska (archi)katedra na Wawelu miejscem konsekracji biskupich (1364-2014)
(1)
Pronobis-Gajdzis Małgorzata. Dawni introligatorzy konserwatorami książki
(1)
Pronobis-Gajdzis Małgorzata. Old bookbinders as a book conservators
(1)
Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Łukasz from Lvov - his relations with bookbinder Jerzy Moeller and an unusual idea of superexlibris
(1)
Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Łukasz ze Lwowa - jego związki z introligatorem Jerzym Moellerem i nietypowy pomysł na superekslibris
(1)
Płuska Ireneusz (1943- ). Konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej
(1)
Ryś Grzegorz (1964- ). Consecratio ecclesiae et animae
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Late-gothic bindings of Master of Small Tools for the bernardinian monasteries located on the territories of south-eastern Poland in Ossolineum collections
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Późnogotyckie oprawy Mistrza Drobych Tłoków dla klasztorów bernardyńskich położonych na terenach południowo-wschodniej Polski w zbiorach Ossolineum
(1)
Skibiński Szczęsny (1942-2023). Katedra wawelska pośród polskich katedr gotyckich
(1)
Szmydki Ryszard (1948- ). Biskup Zadzik a Niderlandy
(1)
Szymorowska Teresa (1946- )
(1)
Szymorowska Teresa (1946- ). Indroduction
(1)
Szymorowska Teresa (1946- ). Wstęp
(1)
Szywalski Paweł. Włoskie upodobania muzyków wawelskich w II połowie XVIII stulecia
(1)
Sędłak Marlena. Ks. Antoni Bystrzonowski kanonik akademicki katedry na Wawelu
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Kilka uwag o strukturze i dekoracji tzw. Novum passionale de sanctis (Legenda aurea) w zbiorach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej
(1)
Urban Jacek (1953- ). Ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły do katedry na Wawelu (8 III 1964)
(1)
Wagner Arkadiusz (1976- )
(1)
Wagner Arkadiusz (1976- ). Bookbinders of the elites
(1)
Wagner Arkadiusz (1976- ). Introduction
(1)
Wagner Arkadiusz (1976- ). Introligatorzy elit
(1)
Wagner Arkadiusz (1976- ). Wstęp
(1)
Walczak Marek (1965- ). Topografia nekropolii królewskiej na Wawelu w średniowieczu
(1)
Wenta Jarosław (1955- ). O urządzaniu Królestwa czyli o recepcji monarszych tradycji z obszaru ekskluzywizmu pochówkowego w Katedrze Krakowskiej
(1)
Witko Andrzej (1966- ). O kilku klasycystycznych pomnikach z postacią pogrążonej w żalu kobiety przeznaczonych do krakowskiej katedry na Wawelu
(1)
Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Powstanie katedry gotyckiej na Wawelu
(1)
Wyszomirska Krystyna (1955- ). Toruń bookbindings from the Renaissance library of Henryk Stroband
(1)
Wyszomirska Krystyna (1955- ). Toruńskie oprawy książek z renesansowej biblioteki Henryka Srobanda
(1)
Węcławowicz Tomasz (1952- ). W jakim stylu wzniesiono gotycką katedrę na Wawelu
(1)
Włodarek Andrzej (1955- ). Czy nagrobek króla Władysława Jagiełły został ukończony w roku 1430?
(1)
Ziejka Franciszek (1940-2020). Uczeni mężowie z Akademii Krakowskej i wawelska katedra
(1)
Ziąbka Magdalena
(1)
Zych Ewelina. Ks. Teofil Midowicz
(1)
Łopuch Wojciech (1959- ). Bookbindings of early printed books with the great coat of arms of the Pomeranian Duchy and their restoration
(1)
Łopuch Wojciech (1959- ). Oprawy starodruków z wielkim herbem książąt pomorskich i ich konserwacja
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(9)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Kościoły i kaplice
(3)
Tkaniny
(3)
Archiwum Kapituły Metropolitalnej (Kraków)
(2)
Inwentarz
(2)
Źródła historyczne
(2)
Aksamit
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Groby
(1)
Introligatorstwo
(1)
Introligatorzy
(1)
Jadwiga (królowa Polski ; 1374-1399)
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Mauzolea i kaplice grobowe
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Piłsudski, Józef (1867-1935)
(1)
Pogrzeb
(1)
Szaty liturgiczne
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Ubiór
(1)
Temat: czas
1501-
(2)
1401-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(8)
Gatunek
Źródła historyczne
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Kronika
(1)
9 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Biblioteka Kapitulna na Wawelu t. 11)
Bibliogr. s. 311-350. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32557 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 27640 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23741 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30062 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30969 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Kapitulna na Wawelu / red. serii Jacek Urban ; t. 6)
Na s. przedtyt.: W 650. rocznicę konsekracji katedry krakowskiej, w roku kanonizacji Jana Pawła II.
Na s. red. błędny ISBN.
Bibliogr. s. XXV-XXVI. Słownik nazw tkanin i innych przedmiotów s. 253-258. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29871 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31105 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Kapitulna na Wawelu ; t. 10)
Autor
Urban Jacek (1953- ). Zych Ewelina. Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Koronacje królewskie Czyżewski Krzysztof (1963- ). Katedra krakowska jako kościół królewski Dziwisz Stanisław (1939- ). Słowo na Inaugurację Obchodów Jubileuszowych w Katedrze św. Stanisława B.M. i św. Wacława na Wawelu Kraków, 27 marca 2014 Fedorowicz Szymon (1958- ). Służba Boża w katadrze wawelskiej w czasach jej największej świetności Firlet Janusz. Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku Głuszcz-Zwolińska Elżbieta (1945- ). ...voce sonora, iucunda et cantu figurato Janicki Jan Józef (1946- ). 650. rocznica konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu - na znaczkach Poczty Polskiej Krupa Natalia. Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu Krzyżowski Tomasz. Posługa świątników i służby kościelnej Katedry Wawelskiej w XIX-XX wieku Lech Katarzyna (nauki chemiczne). Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu Macioł Elżbieta. Krakowska katedra na chromolitografiach Francois'a Stroobant'a Marcjanowicz Krzysztof. "Ordo dedicationis ecclesiae et altaris" w "Pontyfikale rzymsko-germańskim z X wieku" Maroszek Piotr. "Cała sława i potęga nasza" Perzanowska Agnieszka. Zaginione inskrypcje z katedry wawelskiej Pianowski Zbigniew (1950- ). Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku Płuska Ireneusz (1943- ). Konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej Prokop Krzysztof Rafał. Królewska (archi)katedra na Wawelu miejscem konsekracji biskupich (1364-2014) Ryś Grzegorz (1964- ). "Consecratio ecclesiae et animae" Sędłak Marlena. Ks. Antoni Bystrzonowski kanonik akademicki katedry na Wawelu Skibiński Szczęsny (1942-2023). Katedra wawelska pośród polskich katedr gotyckich Szmydki Ryszard (1948- ). Biskup Zadzik a Niderlandy Szywalski Paweł. Włoskie upodobania muzyków wawelskich w II połowie XVIII stulecia Tracz Szymon (1973- ). Kilka uwag o strukturze i dekoracji tzw. Novum passionale de sanctis (Legenda aurea) w zbiorach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej Urban Jacek (1953- ). Ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły do katedry na Wawelu (8 III 1964) Walczak Marek (1965- ). Topografia nekropolii królewskiej na Wawelu w średniowieczu Wenta Jarosław (1955- ). O urządzaniu Królestwa czyli o recepcji monarszych tradycji z obszaru ekskluzywizmu pochówkowego w Katedrze Krakowskiej Węcławowicz Tomasz (1952- ). W jakim stylu wzniesiono gotycką katedrę na Wawelu Witko Andrzej (1966- ). O kilku klasycystycznych pomnikach z postacią pogrążonej w żalu kobiety przeznaczonych do krakowskiej katedry na Wawelu Włodarek Andrzej (1955- ). Czy nagrobek króla Władysława Jagiełły został ukończony w roku 1430? Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Powstanie katedry gotyckiej na Wawelu Ziejka Franciszek (1940-2020). Uczeni mężowie z Akademii Krakowskej i wawelska katedra Zych Ewelina. Ks. Teofil Midowicz
Indeks R0: BMNK
Materiały sesji na inaugurację obchodów jubileuszowych w katedrze wawelskiej, 27 marca 2014 r.
Inf. o sesji ze słowa na inaugurację jubileuszu przez kardynałaa Stanisława Dziwisza.
Bibliogr. przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31930 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Tegumentologia Polska = Polish Bookbinding Studies Today ; 2)
Autor
Wagner Arkadiusz (1976- ). Imańska Iwona (1958- ). Szymorowska Teresa (1946- ). Chlebus Ewa. Pursuing Warmian bookbinding Chlebus Ewa. Śladami introligatorstwa warmińskiego Czapnik Marianna (1953- ). Bookbindings from the collection of professor Jan Musceniusz from Kraków Academy Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy z księgozbioru profesora Akademii Krakowskiej Jana Musceniusza Dudzik Sebastian (1972- ). Bishop Hieronim Rozrażewski's orders for bookbindings from Gdańsk Dudzik Sebastian (1972- ). Gdańskie zlecenia bpa Hieronima Rozrażewskiego Franczak Radosław. Warsztat Introligatora ML na podstawie zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie Franczak Radosław. Workshop of Bookbinder ML on the basis of the collections of the Archidiocesan Archives in Gniezno Imańska Iwona (1958- ). Indroduction Imańska Iwona (1958- ). Wstęp Iwańska-Cieślik Bernardeta. Chapter commissions bookbinding - analysis of the accounts and other documents of the Cathedral Chapter in Włocławek in search for the fees for bookbinding services in the years 1492-1863 Iwańska-Cieślik Bernardeta. Kapituła zleca oprawę ksiąg - analiza rachunków i innych dokumentów kapituły katedralnej we Włocławku w poszukiwaniu opłat za usługi introligatorskie w latach 1492-1863 Kawałko Danuta. Ownership marks and bindings in the Klemensów book collection of the Zamoyskis family Kawałko Danuta. Znaki własnościowe i oprawy w księgozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich Komsta-Sławińska Karolina. Dawni introligatorzy konserwatorami książki Komsta-Sławińska Karolina. Old bookbinders as a book conservators Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek and bookbinders - traces of links in the early prints from the Library of Łódź University Lewkowicz Piotr. Berliner Stadtbibliothek i introligatorzy - ślady związków wśród starych druków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Łopuch Wojciech (1959- ). Bookbindings of early printed books with the great coat of arms of the Pomeranian Duchy and their restoration Łopuch Wojciech (1959- ). Oprawy starodruków z wielkim herbem książąt pomorskich i ich konserwacja Muraszko Michał. Bookbindings of three books of abbot Aleksander Mieliński from Trzemeszno Muraszko Michał. Oprawy trzech ksiąg opata Aleksandra Mielińskiego Paś Monika. Addresses in decorative bindings - a few words about some selected relics in the collections of the National Museum in Kraków Paś Monika. Adresy w konwolutach - kilka słów o wybranych zabytkach w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Łukasz from Lvov - his relations with bookbinder Jerzy Moeller and an unusual idea of superexlibris Płaszczyńska-Herman Katarzyna. Łukasz ze Lwowa - jego związki z introligatorem Jerzym Moellerem i nietypowy pomysł na superekslibris Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Leksykon oprawoznawczy Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). Lexicon of bookbindings Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). "Proximus" : o szczególnie bliskich kontaktach introligatorów z klientami Pokorzyńska Elżbieta (historia książki). "Proximus" : On particulary close contacts of bookbinders with clients Pronobis-Gajdzis Małgorzata. Dawni introligatorzy konserwatorami książki Pronobis-Gajdzis Małgorzata. Old bookbinders as a book conservators Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Late-gothic bindings of Master of Small Tools for the bernardinian monasteries located on the territories of south-eastern Poland in Ossolineum collections Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Późnogotyckie oprawy Mistrza Drobych Tłoków dla klasztorów bernardyńskich położonych na terenach południowo-wschodniej Polski w zbiorach Ossolineum Szymorowska Teresa (1946- ). Indroduction Szymorowska Teresa (1946- ). Wstęp Wagner Arkadiusz (1976- ). Bookbinders of the élites Wagner Arkadiusz (1976- ). Introduction Wagner Arkadiusz (1976- ). Introligatorzy elit Wagner Arkadiusz (1976- ). Wstęp Wyszomirska Krystyna (1955- ). Toruń bookbindings from the Renaissance library of Henryk Stroband Wyszomirska Krystyna (1955- ). Toruńskie oprawy książek z renesansowej biblioteki Henryka Srobanda
Indeks R0: BMNK
Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej, Toruń, 17-18 listopada 2016 r.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32188 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej