Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(4)
Placówka
Magazyn
(4)
Autor
Adamowicz Jarosław
(1)
Bagniuk Jacek. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Bartova Katerina (1987- ). Restoration of book torsos
(1)
Beczyczko Agnieszka. Conservation of a 16th century fresco painting in the Sucevita Monastery church in Romania
(1)
Bernady Edyta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: Throne of Grace from the Dominican Monastery in Cracow
(1)
Bernard Gabriel. International Klein Blue a reconstruction
(1)
Białek-Kostecka Dorota
(1)
Białek-Kostecka Dorota. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Bizoń Katarzyna. Riddles of the Greek Catholic church
(1)
Bogdanowska Monika (1962- )
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Borowska Magdalena (sztuka). Easel painting on canvas Madonna with the Child from the collection of the Museum of the John Paul II Catholic University of Lublin
(1)
Borowska Magdalena (sztuka). Obraz sztalugowy na płótnie Matka Boża z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(1)
Botz Alexandra. Restoration of the Salviati Chandelier
(1)
Chodacka Magdalena. An attempt to reconstruct the technology and technique of the 15th century Venetian panel painting through creating a copy of the painting presenting St. Anthony the Great
(1)
Chodacka Magdalena. Próba rekonstrukcji technologii i techniki XV-wiecznego weneckiego malarstwa tablicowego poprzez wykonanie kopii malowidła z przedstawieniem św. Antoniego Pustelnika
(1)
Ciepielewska Dominika. Conservation and reconstruction of the missing fragments of the 19th century painting on canvas
(1)
Ciepielewska Dominika. Konserwacja wraz z rekonstrukcją utraconych fragmentów XIX-wiecznego malowidła na podobraziu płóciennym
(1)
Ciesielska Tanita. Conservation and preparation for a new edition of the 18th c. Viennese copper printing plates from a private collection in Cracow
(1)
Ciesielska Tanita. Problematyka konserwacji rzeźby alabastrowej na przykładzie Zwiastowania Jana Michałowicza z Muzeum XX. Czartoryskich
(1)
Ciesielska Tanita. The issue of conservation treatment of alabaster sculpture as exemplified by Jan Michalowicz's The Annunciation from the XX Czartoryscy Museum
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Leluja w czerpaku czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Decrion-Lanta Gabrielle. Conservation of wallpaper: from handicraft o digital technology
(1)
Dziurawiec Zofia. Wspomnienie
(1)
Esquivel Alvarez Astrid. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment
(1)
Fekete Dóra. Trinity with Saints formerly attributed to Jacopo Palma the Younger
(1)
Fiam Judit. Trinity with Saints formerly attributed to Jacopo Palma the Younger
(1)
Forczek-Sajdak Anna (1979- ). Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Gmińska-Nowak Barbara. Wood in the architecture of the Upper Mustang KunSan Chholing Gompa - dendrochronology wood identification and state of preservation
(1)
Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci z protestem w tle
(1)
Gonzales Hurtado Amaranta. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment
(1)
Grabowska Joanna. Moisture in historical architectural structures
(1)
Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach które nie powstały
(1)
Grachyova Ekaterina. Conservation of the icon Baptism
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Prace kręgu Mistrza Deesis z Bartnego. Charakterystyka stylu
(1)
Gurtat Angelika. Problematyka konserwacji i rekonstrukcji ubytków zabytkowej ceramiki fajansowej szkliwionej na przykładzie japońskiej kadzielnicy z ok. 1880 roku
(1)
Gurtat Angelika. The issue of conservation and reconstruction of losses in antique earthenware glazed ceramic as exemplified by a Japan censer from ca. 1880
(1)
Guttmejer Karol. Wspomnienie
(1)
Głowacka Monika. Recognition of a painting technique on a silk surface by painting a copy of a painting decoration from the first half of the 19th century
(1)
Głowacka Monika. Rozpoznanie techniki malowania na podłożu jedwabnym poprzez namalowanie kopii dekoracji malarskiej pochodzącej z 1. połowy XIX wieku
(1)
Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy)
(1)
Hola Aleksandra
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
(1)
Jarek Ewelina. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Jasiński Mateusz. Canvases used by Caravaggisti and preparation of the ground layer - research based on the paintings in Polish collections
(1)
Jeneralczyk-Fiołek Katarzyna. The issue of antique gothic objects arrangement in new space as exemplified by the sculpture depicting Saint Anne from ca. 1410 from the All Saints Church in Kolbuszowa
(1)
Jeneralczyk-Fiołek Katarzyna. Zagadnienie aranżacji zabytkowych obiektów gotyckich w nowej przestrzeni na przykładzie rzeźby przedstawiającej św. Annę Samotrzeć z ok. 1410 roku z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej
(1)
Jucha Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974
(1)
Jędrusik Agnieszka. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique
(1)
Jędrusik Aldona. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique
(1)
Kamińska Marta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: Throne of Grace from the Dominican Monastery in Cracow
(1)
Karska Renata. Development of research methodology of historical firearms with an example of the maintenance process: Turkish Rifle (17th/18th) from the collection of the Military Museum in Budapest
(1)
Kaszowska Zofia. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Kaszowska Zofia. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: Throne of Grace from the Dominican Monastery in Cracow
(1)
Kieferling Roman Jacek
(1)
Konopka Marek (1940- ). Idea i rzeczywistość. Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
(1)
Korpal Grażyna (1945- )
(1)
Korta Kamila. Conservation of the 17th-century stained glass of St. James from the collection of the Jagiellonian University Museum Collegium Maius in Kraków
(1)
Korta Kamila. Konserwacja XVII-wiecznego witrażu św. Jakub ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie
(1)
Korza Eugine. Conservation of the icon Baptism
(1)
Kosakowski Edward (sztuki piękne)
(1)
Kot Marcin. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer
(1)
Kowalik Anna (sztuka). Taxidermy in contemporary art
(1)
Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zatopiony krajobraz warowny
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura
(1)
Krawczyk Martyna. Malowidła ścienne przeniesione z pałacu Sarny w Ścinawce Górnej
(1)
Krawczyk Martyna. Murals transferred from the Sarny Palace in Ścinawka Górna
(1)
Krupa Paulina. Introducing polychromy and patination of the plaster portrait sculptures and the frieze Christ Enters Jerusalem vy Alojzy Bunsch from the Franciscan Basilica in Cracow as a stage of a pending restoration project
(1)
Krysiak Dagna. Comparison of various compositions of Araldite 2020 filling putty for losses in a black hyalith vase
(1)
Krzaklewska-Friso Barbara. Conservation and restoration of a violated painting of Madonna and Child of the Cracovian Hodegetria type from Iłża
(1)
Krzaklewska-Friso Barbara. Konserwacja i restauracja sprofanowanego obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z Iłży
(1)
Kucharzyk Patrycja. Badania i konserwacja obrazu Sacra Conversazione ze św. Mikołajem i św. Stanisławem pochodzącego z gotyckiego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łękawicy koło Żywca
(1)
Kucharzyk Patrycja. Research and conservation of the painting Sacra Conversazione with St. Nicholas and St. Stanislaus from the gothic church of St. Michael the Archangel in Łękawica near Żywiec
(1)
Kurek Jan. Ranga inwentaryzacji w nauczaniu architektury
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy
(1)
Lempart-Geratowska Marta (1962- )
(1)
Liszewska Krystyna (1936- ). Wspomienie
(1)
Ludwiczak Hanna. Conservation of a 16th century fresco painting in the Sucevita Monastery church in Romania
(1)
Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna. Reconstruction of a historical beeswax painting technique with a water-soluble emulsion of beeswax and linseed oil potassium soap
(1)
Malczewski Maciej. Historical technology of making wavy and ripple mouldings and modern methods of their reconstruction
(1)
Malczewski Maciej. Historyczna technologia wykonywania listew falistych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji
(1)
Marecka Agnieszka. Pastel - an object with specific needs
(1)
Masalska Aleksandra. Danger of using acrylic resins in oil painting
(1)
Mazur Janusz (regionalizm). Wspomnienie
(1)
Mederal Mirna. In Kraljević's shoes: research and conservation treatments conducted on the painting The Satyr and the Peasant by Miroslav Kraljević
(1)
Michalik Izabela. Role of a conservator-restorer and the reconstruction treatment in the restoration of works of art at the base of the conservation-restoration of the murals in St. Francis de Sales church in Cracow
(1)
Mielcarek Jerzy. Conservation of a figure of Saint Florian from the Kraków Saint Mary's Basilica collection in the context of the character of damages of the wooden polychrome sculpture resultant from the place of exposition and storage
(1)
Mielcarek Jerzy. Konserwacja figury św. Floriana ze zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie w kontekście specyfiki zniszczeń rzeźby drewnianej polichromowanej wynikającej z miejsca ekspozycji i przechowywania
(1)
Mikó Edit. Trinity with Saints formerly attributed to Jacopo Palma the Younger
(1)
Milewska Sonia. Drugie życie dzieła sztuki
(1)
Milewska Sonia. The second life of a work of art
(1)
Niezgoda Grażyna. Ich dwoje i ludzie wokół nich. Barbara Tondos i Jerzy Tur - wspomnienie
(1)
Nowakowska-Wolak Agata (1959- ). Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem
(1)
Nowalińska Małgorzata (1982- )
(1)
Ornatowska-Hadałowa Aleksandra. Wspomnienie
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(3)
angielski
(2)
Temat
Architektura
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Architektura sakralna
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Cerkwie
(1)
Kultura
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Tondos, Barbara (1936-2012)
(1)
Tur, Jerzy (1933-2009)
(1)
Temat: miejsce
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 16921 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Gronek Agnieszka. Liszewska Krystyna (1936- ). Wspomienie Spiss Anna. [Wspomnienie] Dziurawiec Zofia. [Wspomnienie] Ornatowska-Hadałowa Aleksandra. [Wspomnienie] Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta. Moje wspomienia o Barbarze Tondos i Jerzy Turze Tur-Marciszuk Katarzyna. List do Andrzeja Szczepański Jerzy (1950- ). Biblioteka Podziemna Rzepiejewska Monika. Zaczęło się od cerkwi w Smolniku... Guttmejer Karol. [Wspomnienie] Mazur Janusz (regionalizm). [Wspomnienie] Niezgoda Grażyna. Ich dwoje i ludzie wokół nich. Barbara Tondos i Jerzy Tur - wspomnienie Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny Zaucha Tomasz (1969- ). Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie - "mieście trzeciorzędnym Galicyi" Żurawski Jerzy (1930- ). Jerzy Tur, mój mistrz i przyjaciel. Wspomienie o współpracy i przyjażni - karta z dziejów konserwatorstwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1958-1963 Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy) Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945 Zawałeń Eugeniusz. Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi. Teoria i praktyka Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu Jucha Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974 Nowakowska-Wolak Agata (1959- ). Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem Konopka Marek (1940- ). Idea i rzeczywistość. Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa) Kurek Jan. Ranga inwentaryzacji w nauczaniu architektury Siwek Andrzej (historia sztuki). Ochrona historycznego krajobrazu kulturowego - ewolucja systemu Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zatopiony krajobraz warowny Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci, z protestem w tle Laskowski Andrzej (1973- ). Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy Stano Bernadeta (1971- ). Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach, które nie powstały Sygowski Paweł. Cerwkiew w Łopience i dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej w 2. połowie XVIII i 1. połowie XIX w. Szanter Zofia (1952-2016). Zmienne losy cerkwi św. Michała Archanioła w Przysłopiu Żygadło Andrzej. Piąta śmierć cerkwi w Rudce Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Słynące cudami ikony maryjne na Podlasiu Gronek Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu Seniuk Bronisław (1940- ). Dwa ikonostasy Tur-Marciszuk Katarzyna. Zakopane - problem konserwatorski Krasnowolski Bogusław (1943- ). Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie Sapetowa Inga (1934-2019). Rzeźba nowożytna w prywatnym mieście rezydencjalnym. W kręgu fundacji sepulkralnych właścicieli Rzeszowa, cz. I Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku", czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Barbary Tondos i Jerzego Tura s. 35-50.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33687 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Adamowicz Jarosław. Białek-Kostecka Dorota. Hola Aleksandra. Kieferling Roman Jacek. Korpal Grażyna (1945- ). Kosakowski Edward (sztuki piękne). Lempart-Geratowska Marta (1962- ). Płuska Ireneusz (1943- ). Sękowska Anna (1975- ). Borowska Magdalena (sztuka). Easel painting on canvas "Madonna with the Child" from the collection of the Museum of the John Paul II Catholic University of Lublin Borowska Magdalena (sztuka). Obraz sztalugowy na płótnie "Matka Boża z Dzieciątkiem" ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Chodacka Magdalena. An attempt to reconstruct the technology and technique of the 15th century Venetian panel painting through creating a copy of the painting presenting St. Anthony the Great Chodacka Magdalena. Próba rekonstrukcji technologii i techniki XV-wiecznego weneckiego malarstwa tablicowego poprzez wykonanie kopii malowidła z przedstawieniem św. Antoniego Pustelnika Ciepielewska Dominika. Conservation and reconstruction of the missing fragments of the 19th century painting on canvas Ciepielewska Dominika. Konserwacja wraz z rekonstrukcją utraconych fragmentów XIX-wiecznego malowidła na podobraziu płóciennym Ciesielska Tanita. Problematyka konserwacji rzeźby alabastrowej na przykładzie "Zwiastowania" Jana Michałowicza z Muzeum XX. Czartoryskich Ciesielska Tanita. The issue of conservation treatment of alabaster sculpture as exemplified by Jan Michalowicz's "The Annunciation" from the XX Czartoryscy Museum Głowacka Monika. Recognition of a painting technique on a silk surface by painting a copy of a painting decoration from the first half of the 19th century Głowacka Monika. Rozpoznanie techniki malowania na podłożu jedwabnym poprzez namalowanie kopii dekoracji malarskiej pochodzącej z 1. połowy XIX wieku Gurtat Angelika. Problematyka konserwacji i rekonstrukcji ubytków zabytkowej ceramiki fajansowej szkliwionej na przykładzie japońskiej kadzielnicy z ok. 1880 roku Gurtat Angelika. The issue of conservation and reconstruction of losses in antique earthenware glazed ceramic as exemplified by a Japan censer from ca. 1880 Jeneralczyk-Fiołek Katarzyna. The issue of antique gothic objects arrangement in new space, as exemplified by the sculpture depicting Saint Anne from ca. 1410 from the All Saints Church in Kolbuszowa Jeneralczyk-Fiołek Katarzyna. Zagadnienie aranżacji zabytkowych obiektów gotyckich w nowej przestrzeni na przykładzie rzeźby przedstawiającej św. Annę Samotrzeć z ok. 1410 roku z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej Korta Kamila. Conservation of the 17th-century stained glass of St. James from the collection of the Jagiellonian University Museum Collegium Maius in Kraków Korta Kamila. Konserwacja XVII-wiecznego witrażu św. Jakub ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie Krawczyk Martyna. Malowidła ścienne przeniesione z pałacu Sarny w Ścinawce Górnej Krawczyk Martyna. Murals transferred from the Sarny Palace in Ścinawka Górna Krzaklewska-Friso Barbara. Conservation and restoration of a violated painting of Madonna and Child of the Cracovian Hodegetria type from Iłża Krzaklewska-Friso Barbara. Konserwacja i restauracja sprofanowanego obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z Iłży Kucharzyk Patrycja. Badania i konserwacja obrazu "Sacra Conversazione ze św. Mikołajem i św. Stanisławem" pochodzącego z gotyckiego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łękawicy koło Żywca Kucharzyk Patrycja. Research and conservation of the painting "Sacra Conversazione with St. Nicholas and St. Stanislaus" from the gothic church of St. Michael the Archangel in Łękawica near Żywiec Malczewski Maciej. Historical technology of making wavy and ripple mouldings and modern methods of their reconstruction Malczewski Maciej. Historyczna technologia wykonywania listew falistych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji Mielcarek Jerzy. Conservation of a figure of Saint Florian from the Kraków Saint Mary's Basilica collection in the context of the character of damages of the wooden polychrome sculpture resultant from the place of exposition and storage Mielcarek Jerzy. Konserwacja figury św. Floriana ze zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie w kontekście specyfiki zniszczeń rzeźby drewnianej, polichromowanej, wynikającej z miejsca ekspozycji i przechowywania Milewska Sonia. Drugie życie dzieła sztuki Milewska Sonia. The second life of a work of art Sawoniuk Alicja. Reconstruction of the fragment of a baroque mural by Franciszek Eckstein from the southern part of the presbytery ceiling of the Jesuit church dedicated to Sts. Peter and Paul in Lviv Sawoniuk Alicja. Rekonstrukcja fragmentu barokowego malowidła ściennego autorstwa Franciszka Ecksteina z południowego spływu sklepiennego prezbiterium pojezuickiego kościoła pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie Skowronek Katarzyna. Conservation and arrangement of retable elements from the Chapel of Our Lady of the Rosary in the Basilica of Holy Trinity of the Dominican Order in Krakow: the painting "Man of Sorrows", reliquary frame in the form of a floral wreath, metal applications and a frame Skowronek Katarzyna. Konserwacja i aranżacja elementów nastawy ołtarzowej z kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w kościele oo. Dominikanów w Krakowie: obrazu "Chrystus Boleściwy", oprawy relikwiarzowej w formie wieńca roślinnego, metalowych aplikacji oraz ramy Skubała Katarzyna. Conservation and restoration of the right wing of triptych "Holy Trinity - the Throne of Grace" from the parish church of St. Margaret in Dębno (district Brzesko) based on detailed technological research Skubała Katarzyna. Konserwacja i restauracja prawego skrzydła tryptyku "Świętej Trójcy - Tron Łaski" z kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Dębnie, pow. Brzeski, w oparciu o szczegółowe badania technologiczne Szalast-Dao Quy Gabriela. Double-sided painting of a processional banner from the collection of the Jagiellonian University Museum, dating back to the second quarter of the 19th century - conservation and exhibition issues Szalast-Dao Quy Gabriela. Dwustronne malowidło chorągwi procesyjnej ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, datowanej na 2. ćwierć XIX wieku - problemy konserwatorskie i ekspozycyjne Szegda Joanna. Badania i konserwacja krzesła z 1. ćwierci XVIII wieku krytego kurdybanem ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie Szegda Joanna. Research and conservation of a chair from the firts quarter of the 18th century, covered with cordwain, from the Jagiellonian University Museum collection in Kraków Szmit Monika. Konserwacja obrazu "Matki Boskiej Częstochowskiej" z Hecznarowic Szmit Monika. The conservation of "The Black Madonna of Czestochowa" painting from Hecznarowice Trysła Wojciech. Aesthetic conservation concept of polychrome wooden sculpture in the context of later overpaints on the example of gothic "Pietà" from the collection of the Jagiellonian University Museum Collegium Maius in Kraków Trysła Wojciech. Koncepcja konserwacji estetycznej polichromowanej rzeźby drewnianej w kontekście późniejszych nawarstwień na przykładzie gotyckiej "Piety" ze zbiorów Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Zielińska Kamila. Możliwości i ograniczenia wybranych technik analitycznych w identyfikacji spoiw białkowych w malowidłach ściennych Zielińska Kamila. Possibilities and limitations of selected analytical techniques in the identification of protein binders in wall paintings Żygadło Andrzej. The impact of oil soaps and linoxides, filling the spaces between the painting and the support, on the process of preserving a double-sided painting on the galvanised steel support with the representation of "Our Lady of the Scapular of Mount Carmel" on the obverse and "The Christ blessing the children" on the reverse, owned by parish under the invocation of St Fabian and St Sebastian and Our Lady of the Scapular of Mount Carmel in Ostrów near Przeworsk Żygadło Andrzej. Wpływ mydeł olejowych i linoksydu, wypełniających przestrzenie pomiędzy malowidłem a podobraziem, na proces konserwacji dwustronnego obrazu na podobraziu ze stali ocynkowanej z przedstawieniem "Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel" na awersie i "Chrystusa błogosławiącego dzieci" na rewersie, własność parafii pw. śś. Fabiana i Sebastiana oraz Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel w Ostrowie koło Przeworska
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28806/6 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bogdanowska Monika (1962- ). Nowalińska Małgorzata (1982- ). Bagniuk Jacek. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Bártová Kateřina (1987- ). Restoration of book torsos Beczyczko Agnieszka. Conservation of a 16th century fresco painting in the Suceviţa Monastery church in Romania Bernady Edyta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Bernard Gabriel. International Klein Blue, a reconstruction Białek-Kostecka Dorota. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Bizoń Katarzyna. Riddles of the Greek Catholic church Botz Alexandra. Restoration of the Salviati Chandelier Ciesielska Tanita. Conservation and preparation for a new edition of the 18th c. Viennese copper printing plates from a private collection in Cracow Decrion-Lanta Gabrielle. Conservation of wallpaper: from handicraft o digital technology Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna. Reconstruction of a historical beeswax painting technique with a water-soluble emulsion of beeswax and linseed oil potassium soap Esquivel Álvarez Astrid. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment Fekete Dóra. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Fiam Judit. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Forczek-Sajdak Anna (1979- ). Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Gmińska-Nowak Barbara. Wood in the architecture of the Upper Mustang KunSan Chholing Gompa - dendrochronology, wood identification and state of preservation Gonzáles Hurtado Amaranta. NANOforART project and the use of nanomaterials in the restoration of pre-Columbian wall paintings in a museum enviroment Grabowska Joanna. Moisture in historical architectural structures Grachyova Ekaterina. Conservation of the icon "Baptism" Jarek Ewelina. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Jasiński Mateusz. Canvases used by Caravaggisti and preparation of the ground layer - research based on the paintings in Polish collections Jędrusik Agnieszka. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique Jędrusik Aldona. Art of gilding - a case study on the textile gilding technique Kamińska Marta. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Karska Renata. Development of research methodology of historical firearms with an example of the maintenance process: Turkish Rifle (17th/18th) from the collection of the Military Museum in Budapest Kaszowska Zofia. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Kaszowska Zofia. Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Korza Eugine. Conservation of the icon "Baptism" Kot Marcin. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Kowalik Anna (sztuka). Taxidermy in contemporary art Krupa Paulina. Introducing polychromy and patination of the plaster portrait sculptures and the frieze "Christ Enters Jerusalem" vy Alojzy Bunsch from the Franciscan Basilica in Cracow as a stage of a pending restoration project Krysiak Dagna. Comparison of various compositions of Araldite 2020 filling putty for losses in a black hyalith vase Ludwiczak Hanna. Conservation of a 16th century fresco painting in the Suceviţa Monastery church in Romania Marecka Agnieszka. Pastel - an object with specific needs Masalska Aleksandra. Danger of using acrylic resins in oil painting Međeral Mirna. In Kraljević's shoes: research and conservation treatments conducted on the painting "The Satyr and the Peasant" by Miroslav Kraljević Michalik Izabela. Role of a conservator-restorer and the reconstruction treatment in the restoration of works of art at the base of the conservation-restoration of the murals in St. Francis de Sales church in Cracow Mikó Edit. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Owczarek Piotr. Conservation of the baroque stone sculpture of the Virgin Mary from the Sanctuary of Świetorodzinna Mother of God in Miedniewice, Mazowieckie voivodeship Płotek Michał (1988- ). Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Potrawiak Maja. Reconstruction of a historical beeswax painting technique with a water-soluble emulsion of beeswax and linseed oil potassium soap Rădoi Elena. To fill or not to fill Robert Hortense. Fading of the geranium lake in Vincent Van Gogh's portrait Dr. Paul Gachet (1890, Paris Musée d'Orsay) Sitnik Joanna. Straightening of curled negative film strips Skarżyńska Magdalena. Conservation of a 16th century fresco painting in the Suceviţa Monastery church in Romania Skarżyńska Magdalena. New exposition and conservation of the wall painting "Bishop Marianos under he protection the Mother of God and a Child" from the Faras cathedrall Skóra Magdalena. Research of lightfastness and qality of digital prints Skrzelowska Justyna. Influence of synthetic adhesives used in consolidation of wall paintings on the properties of the casein paint layer Slouková Lenka. Consolidation effects of lime nanosols and silicic acid ester mixtures for wall paintings Stryczak Mateusz. Regeneration of varnish and binders used in painting Tauchmanova Renata. Adhesives in conservation of stone finishes Tiszai Rebeka. "Trinity with Saints" formerly attributed to Jacopo Palma the Younger Walczak Małgorzata (chemia). Medieval stained glass technology exemplified by the stained glass panel: "Throne of Grace" from the Dominican Monastery in Cracow Żarnowiecka Jagoda. Riddles of the Greek Catholic church Żygadło Andrzej. Riddles of the Greek Catholic church
Indeks R0: BMNK
Dod. s. tyt.: 3rd International Student Conference of Conservation and Restoration of Woorks of Art, Cracow, 17th - 19th March 2016
Tyt. z okł.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31402 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej