Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(42)
Forma i typ
Książki
(42)
Dostępność
dostępne
(38)
tylko na miejscu
(4)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyn
(32)
Księgozbiór podręczny
(4)
Dział
(8)
Autor
Świechowski Zygmunt (1920-2015)
(40)
Janiak Tomasz (archeologia)
(3)
Puciata Olgierd (1930-2004)
(3)
Rutkowski Henryk
(3)
Winiarz Zofia (1925-1960)
(3)
Wolff-Łozińska Barbara (1920-1990)
(3)
Łoziński Jerzy Zygmunt (1925-1996)
(3)
Białoskórska Krystyna
(2)
Gawlikowska-Świechowska Ewa
(2)
Poppe Andrzej (1926-2019)
(2)
Stryniak Dariusz
(2)
Zachwatowicz Jan (1900-1983)
(2)
Łużyniecka Ewa (1958- )
(2)
Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Bałdyga Jerzy A
(1)
Białostocki Jan (1921-1988)
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Starostwo w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
(1)
Bojęś-Białasik Anna. The Starostwo in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011
(1)
Boning Renate
(1)
Buko Andrzej (1947- )
(1)
Burchardt Danuta
(1)
Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Chorąży Bogusław. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017
(1)
Chorąży Bogusław. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r
(1)
Chorąży Bożena. The results of archaeological research conducted in the area of the southern courtyard of the Sułkowski Dukes’ Castle in Bielsko-Biała in 2017
(1)
Chorąży Bożena. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie dziedzińca południowego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej w 2017 r
(1)
Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań
(1)
Dobry Artur
(1)
Fedyk Robert. Deposit of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra
(1)
Fedyk Robert. Skarb kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry
(1)
Firlet Janusz. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill
(1)
Firlet Janusz. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Firlet Janusz. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu
(1)
Florek Marek (1956- ). Medieval Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Opatów
(1)
Florek Marek (1956- ). Średniowieczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opatowie
(1)
Frolik Jan (1956- ). Kościół św. Wacława w Zabonosech (okr. Kolin Stredocesky kraj) w okresie romańskim i przedromańskim
(1)
Frolik Jan (1956- ). The Church of St Wenceslas in Zabonosy (Kolin District Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times
(1)
Gaweł Adam. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Gaweł Adam. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu ul. Katedralna
(1)
Gawlikowska-Świechowska Ewa. Facts myths interpretations. Early masonry architecture in Poland
(1)
Gawlikowska-Świechowska Ewa. Fakty mity interpretacje. Wczesna architektura murowana na ziemiach polskich
(1)
Glińska Maria
(1)
Gliński Waldemar. New cognitive elements of the royal castle in Chęciny in the light of new archaeological and historical studies
(1)
Gliński Waldemar. Nowe elementy poznawcze królewskiego zamku w Chęcinach w świetle nowych badań archeologicznych i studiów historycznych
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Gorazd-Dziuban Paulina. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Graczyńska Marta. Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Gumińska Bronisława (1942- )
(1)
Hendrychova Sona‏ ‎ (1988- )‏. Kościół św. Wacława w Zabonosech (okr. Kolin Stredocesky kraj) w okresie romańskim i przedromańskim
(1)
Hendrychova Sona‏ ‎ (1988- )‏. The Church of St Wenceslas in Zabonosy (Kolin District Central Bohemian Region) in Romanesque and pre-Romanesque times
(1)
Januszewski Zenon (1929-1983)
(1)
Kajfasz Paweł. Archaeological discoveries during the renovation of Austrian western roundel bastion and contiguous chemise on Wawel Hill
(1)
Kajfasz Paweł. Odkrycia archeologiczne podczas remontu austriackiej bastei zachodniej i przyległego odcinka muru obronnego na Wawelu
(1)
Kamińska Monika (1988- ). Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Kastek Tomasz A. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kazem-Bek Aleksandr Kasimovic (1802-1870)
(1)
Kocańda Paweł
(1)
Kocańda Paweł. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Kocańda Paweł. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Kotowicz Piotr N. Deposit of Ruthenian groats from Sanok-Biała Góra
(1)
Kotowicz Piotr N. Skarb kwartników ruskich z Sanoka-Białej Góry
(1)
Kowalczyk Jerzy (1930-2018)
(1)
Kozińska-Bałdyga Alina
(1)
Kroman Krystyna (1929-2012)
(1)
Krzemińska Magdalena. Archeometric studies of mortars from the st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Krzemińska Magdalena. Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu ul. Katedralna
(1)
Krzemińska Magdalena. Gothic church of St. Piotr in Przemyśl after archaeological research from the years 2015–2017
(1)
Krzemińska Magdalena. Gotycki kościół św. Piotra w Przemyślu w świetle badań archeologicznych z lat 2015–2017
(1)
Krzywka Maciej. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Murowana brama na Wawelu - fakt czy hipoteza?
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Newly discovered relics of the early Gothic bulwark on Wawel Hill
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Nowo odkryte relikty wczesnogotyckiego wału obronnego na Wawelu
(1)
Kunkel Robert (1949- )
(1)
Kunkel Robert (1949- ). Leo vigilans - lew czuwający w portalu kolegiaty pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Limisiewicz Aleksander. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Makała Rafał (1967- )
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Cegła płytowa we Wrocławiu – najnowsze znaleziska w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Tile bricks in Wroclaw – the most recent discoveries in cathedral church of st John the Babtist
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Trzynastowieczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie
(1)
Mischke Wojciech
(1)
Mruczek Roland. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Młodawska Magdalena. Nauka o formach architektonicznych stylu romańskiego
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Starostwo w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). The Starostwo in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011
(1)
Nowak Damian. Gród starościński i baszta zwana Katowską w Bieczu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
(1)
Nowak Damian. Starościński stronghold and “Katowska” tower in Biecz – in the light in archaeological and historical sources
(1)
Nowak Leszek Antoni (1942- )
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Between towers – from the new archeological excavations of Szydłów castle
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Między wieżami – z nowych badań zamku szydłowskiego
(1)
Ożóg Monika (1977- ). Romańskie i wczesnogotyckie kościoły Głogowa: współczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Przyczynek do datowania kolumn w zachodnim portyku katedry we Wrocławiu
(1)
Pelc Andrzej (geologia). Archeometric studies of the white cubes from the floor of st. Peter church in Przemyśl Katedralna Street
(1)
Pelc Andrzej (geologia). Badania archeometryczne białych kostek z posadzki kościoła pw. św. Piotra w Przemyślu ul. Katedralna
(1)
Pianowski Zbigniew. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(12)
Kraj wydania
Polska
(42)
Język
polski
(37)
czeski
(1)
angielski
(1)
francuski
(1)
niemiecki
(1)
Temat
Sztuka romańska
(18)
Architektura sakralna polska
(7)
Architektura polska
(6)
Sztuka
(3)
Archeologia
(2)
Architektura
(2)
Budownictwo
(2)
Cystersi
(2)
Gotyk
(2)
Klasztory (bud.)
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura przedromańska
(1)
Architektura romańska
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Krzymuska-Fafius Zofia (1917-2015)
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Osadnictwo
(1)
Pianowski, Zbigniew (1950- )
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka przedromańska
(1)
Urbanistyka
(1)
Świechowski, Zygmunt (1920-2015)
(1)
Temat: czas
1201-
(13)
1101-
(8)
1001-
(7)
901-
(6)
1301-
(3)
1401-
(3)
1501-
(3)
1901-
(3)
1601-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
Temat: miejsce
Iłża (okręg)
(3)
Śląsk
(3)
Pomorze Zachodnie
(2)
Kościelec
(1)
Malbork
(1)
Małopolska
(1)
Nowa Marchia
(1)
Opatów
(1)
Polska
(1)
Strzelno
(1)
Sulejów
(1)
Słupsk
(1)
Wrocław
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Księgi pamiątkowe
(2)
42 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku / Zygmunt Świechowski. - Poznań, 1950. - [3], 111, [1] s., [11] k. tabl. : mapy ; 25 cm.
(Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 2, z. 2)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 4727 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: III 320 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Pomniki Architektury Polskiej ; z. 2)
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. III 587 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. po hasłach i s. 690-709.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (H 72.033.4(438)) sygn. II 24392 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Pomniki Architektury Polskiej ; Z. 1)
Tyt. okł.: Kościelec, Opatów
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: III 408 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Nadb. z: "Biuletyn Historii Sztuki" R. 16: 1954 nr 4.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 1791 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sztuka gotyku / Zygmunt Świechowski. - Poznań : "Pallotinum", 1950. - 163 s. : il. ; 16 cm.
Temat
Indeks R0: BMNK
Na okł. data wyd.: 1949.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 4278 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sztuka gotyku / Zygmunt Świechowski. - Poznań : "Pallotinum", 1950. - 163 s. : il. ; 16 cm.
Temat
Indeks R0: BMNK
Na okł. data wyd.: 1949.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5672 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sztuka romańska / Zygmunt Świechowski. - Poznań : "Pallotinum", 1950. - 152 s. : il. ; 16 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5671 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sztuka romańska w Polsce. - Warszawa : "Arkady", 1982. - 279, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.
(Dzieje Sztuki w Polsce)
Bibliogr. s. 275. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 4911 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sztuka romańska w Polsce / Zygmunt Świechowski. - Warszawa : "Arkady", 1982. - 279, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.
(Dzieje Sztuki w Polsce)
Bibliogr. s. 275. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 4827 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Sztuka romańska w Polsce / Zygmunt Świechowski. - Warszawa : "Arkady", 1982. - 279, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.
(Dzieje Sztuki w Polsce)
Bibliogr. s. 275. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 4828 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 4427 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 6351 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera materiały z konf. z lat 2003, 2006 i 2008.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 25440 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Architektura romańska w Polsce / Zygmunt Świechowski. - Warszawa : DiG, 2000. - 672 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr. przy notach katalogowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 17797 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Roman'ske umenie v Pol'sku / Zygmunt Świechowski ; prel. Karol Vlk. - Bratislava : Tatran, 1984. - 276, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
(Dejíny umenia v Pol'sku)
Tyt. oryg.: "Sztuka romańska w Polsce".
Bibliogr. s. 269. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 5265 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Geschichte der Kunst in Polen)
Tyt. oryg.: "Sztuka romańska w Polsce".
Bibliogr. s. 287. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 5266 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Dzieje Sztuki w Polsce ; 1)
Bibliogr. s. 265. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 9817 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 11384 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Strzelno romańskie / Zygmunt Świechowski. - Poznań : "Patria Polonorum" : Księg. św. Wojciecha, 1998. - 69, [3] s., [32] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
(Szlakami Polskiego Millenium / rada red. Ewa Łużyniecka [i in.])
Bibliogr. s. 63. Słowniczek terminów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 7686, I 7771 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej