Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(4)
Placówka
Magazyn
(4)
Autor
Abramowicz Małgorzata (1955- )
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- )
(1)
Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu
(1)
Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama?
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Portrety i autoportrety księżnej Zofii z Branickich Odescalchi
(1)
Bertas Aleksandr Vitalʹevic (1964- )
(1)
Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Biermann Felix (1969- ). Kultplatz Burgwall Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter
(1)
Biruiov Urij (1952- ). Epoka marzeń: wątki romantyzmu w architekturze i rzeźbie Lwowa
(1)
Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Blacharska Wiktoria
(1)
Blacharska Wiktoria. Kresy II Rzeczypospolitej w wystawiennictwie i zbiorach Muzeum Etnograficznego w Gdańsku-Oliwie
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu
(1)
Bonisławski Wojciech (1958- )
(1)
Bułdys Barbara. Wokół Sanguszków
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- )
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Chachaj Krzysztof. Lwowskie firmy wydawnicze w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- )
(1)
Chlipalski Andrzej. O Instytut Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich
(1)
Cuprikova-Krynskaa Elizaveta Romanovna (1992- )
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo
(1)
Czyż Piotr Paweł. Wileński zbiór ekslibrisów Michała Brensztejna w zbiorach Muzeum Nardowego w Warszawie
(1)
Dolińska Magdalena. Kolekcjie etnograficzne z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie
(1)
Dorota Iwona. Wieczne Miasto w przestrzeni epistolarnej Zygmunta Krasińskiego
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka
(1)
Dzięciołowski Andrzej (1962?-2014). Album Portretów Obywateli Inflant z Muzeum Narodowego w Warszawie (wstępna prezentacja)
(1)
Fietkiewicz Anna
(1)
Florek Marek (1956- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Florek Marek (1956- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Florek Marek (1956- ). Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa woj. świętokrzyskie
(1)
Florkiewicz Iwona. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Gabriel Justyna
(1)
Gavrash Irina (1985-2023)
(1)
Gańska Małgorzata
(1)
Gediga Bogusław (1933- ). Laudatio
(1)
Gelichi Sauro (1954- ). Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean during the 11th-12th century
(1)
Gilewska Ewa
(1)
Graceva Svetlana Mihajlovna (1965- )
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo
(1)
Gąssowski Jerzy (1926- ). Dlaczego wczesne średniowiecze?
(1)
Herbich Tomasz (1953- ). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Hrenov Nikolaj Andreevic (1942- )
(1)
Jakubowski Tomasz (1977?- ). Wilno w grafice z kolekcji Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Na marginesie prac nad katalogiem Wilno w grafice
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych
(1)
Kabata Aleksandra (1955- ). Leopoliana w drukach ulotnych Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. W 160. rocznicę Wiosny Ludów
(1)
Kalaga Joanna. Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych
(1)
Kara-Vasil'eva Tetana Valeriivna (1941- )
(1)
Kibort Piotr (1980- ). Aprobuie te plante... Wiśniowiec i Gródek Podolski Urszuli z Zamoyskich Mniszchowej. Rysunki architektoniczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Kilarska Elżbieta
(1)
Klima Jadwiga. Prasa lwowska i wileńska w zbiorach Biblioteki Książąt czartoryskich w Krakowie
(1)
Kolada Ekaterina Mihajlovna
(1)
Kolenda Justyna. The settlement on site 1 in Bodzia - exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region
(1)
Kondraciuk Piotr. Dokumentowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w działalności wystawienniczej naukowo-badawczej i edytorskiej Muzeum Zamojskiego w Zamościu
(1)
Kowalska Helena
(1)
Kraiński Maciej (1950- )
(1)
Krajewska Marta (muzealnictwo)
(1)
Krivorucko Urij Ivanovic (1955- ). Romanticism in the religious architecture of the 20th and 21st century
(1)
Król Lucyna. Wojciech Buyko i Stanisław Rawicz-Kosiński. Dwie wystawy kresowe w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego rzewuskiego w Krakowie
(1)
Kulpińska Katarzyna (1973- )
(1)
Kurasiński Tomasz. Razem czy osobno? Naczynia drewniane i gliniane na cmentarzyskach doby wczesnopiastowskiej
(1)
Kwiatek Filip (1978- ). Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego
(1)
Libera Jerzy (1953- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Maciejewska Barbara
(1)
Maik Jerzy. Średniowieczne włókiennictwo w badaniach milenijnych
(1)
Malinowski Jerzy (1950- )
(1)
Mamzer Henryk (1948- ). Od socjologii ceramicznej po procesy urbanizacyjne i państwotwórcze - archeologia Andrzeja Buko i jej konsekwencje interpretacyjne
(1)
Markina Ludmila Alekseevna
(1)
Michałowski Roman (1949- ). Rygoryzm religijny w Czechach i Polsce w początkowym okresie chrystianizacji
(1)
Mielnik Magdalena
(1)
Milewska Anna. Liceum Krzemienieckiego służba na pożytek Ojczyzny i nauki - w świetle materiałów zgromadzonych w Muzeum Niepodległości w Warszawie
(1)
Milicer Ewa. Kresy w grafice i rysunkach Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Modrzewska-Pianetti Iwona. Importy garum i salsamentum na obszary Górnego Adriatyku w okresie rzymskim na podstawie znalezisk amfor
(1)
Muller-Wille Michael (1938- ). An early Medieval trading place in the Obodrite area - Recent research and new finds
(1)
Nesterova Elena Vladimirovna (1956- )
(1)
Nicieja Stanisław Sławomir (1949- ). Legenda Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
(1)
Nosek Elżbieta Maria. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Nowak Romuald (1957- ). Zagmatwane losy Panoramy Racławickiej
(1)
Nowakiewicz Tomasz
(1)
Nowakiewicz Tomasz. Średniowieczny topór z Nidajna: przypadek czy świadome nawiązanie do dawnego sacrum?
(1)
Olbromska Urszula (1956- ). Warsztaty Kulturowo-Artystyczne dla polskich artystów z Ukrainy formą edukacji plastycznej oraz nauką polskiego dziedzictwa kulturowego
(1)
Olbromski Mariusz (1955- ). Krzemienieckie Spotkania. Dialog Dwóch Kultur
(1)
Olszewska Magdalena (1960- )
(1)
Ościłowski Jarosław. Jeszcze w sprawie lokalizacji warszawskiego Jazdowa
(1)
Parczewski Michał (1946- ). Święty Kamień koło Dynowa nad Sanem
(1)
Paszylka-Glaza Małgorzata
(1)
Pecenkin Ilʹa Evgenʹevic (1980- )
(1)
Pijanowska Kamilla. Celujące piękno Galicji. Lwowskie krajobrazowe albumy litograficzne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Piotrowska Ewa (historia). Lwów na starej fotografii. (Referat na bazie kolekcji kresowej znajdującej się w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
(1)
Poliński Dariusz (1964- ). O studiach nad średniowiecznymi i nowożytnymi naczyniami ceramicznymi. Kilka refleksji w kontekście aktualnego stanu badań
(1)
Pospiszil Agnieszka. Jakow de Balmain i jego romantyczne Scenes de Pologne
(1)
Posselt Normen. Kultplatz Burgwall Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter
(1)
Ptaszyńska Eliza (1957- ). Monachium polskich malarzy i poszukiwania nowej duchowości – zarys zjawiska
(1)
Purc-Stępniak Beata
(1)
Ragenaite Vaida (1974- ). „Cichy” romantyzm Kanutego Rusieckiego
(1)
Rey Przemysław
(1)
Rybicki Andrzej. Funkcja fotografii wojskowej w przybliżeniu roli Kresów w historii Polskich Ziem Wschodnich na podstawie zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
(1)
Ryndziewicz Robert. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Archeologia średniowieczna
(1)
Architektura wschodnioeuropejska
(1)
Buko, Andrzej (1947- )
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Mediewistyka
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Numizmatyka
(1)
Romantyzm
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka wschodnioeuropejska
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Temat: czas
1701-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Albumy
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Skarby Sztuki)
Bibliogr. s. 381-384. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 21682 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Sztuka Europy Wschodniej ; ISSN 2353-5709 ; t. 8)
Autor
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 26009 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Stawarz Andrzej (1950- ). Blacharska Wiktoria. Kresy II Rzeczypospolitej w wystawiennictwie i zbiorach Muzeum Etnograficznego w Gdańsku-Oliwie Bułdys Barbara. Wokół Sanguszków Chachaj Krzysztof. Lwowskie firmy wydawnicze w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Chlipalski Andrzej. O Instytut Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich Czyż Anna Sylwia (1974- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo Czyż Piotr Paweł. Wileński zbiór ekslibrisów Michała Brensztejna w zbiorach Muzeum Nardowego w Warszawie Dolińska Magdalena. Kolekcjie etnograficzne z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie Dzięciołowski Andrzej (1962?-2014). Album Portretów Obywateli Inflant z Muzeum Narodowego w Warszawie (wstępna prezentacja) Gutowski Bartłomiej (1973- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo Jakubowski Tomasz (1977?- ). Wilno w grafice z kolekcji Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Na marginesie prac nad katalogiem "Wilno w grafice" Kabata Aleksandra (1955- ). Leopoliana w drukach ulotnych Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. W 160. rocznicę Wiosny Ludów Kibort Piotr (1980- ). Aprobuie te plante... Wiśniowiec i Gródek Podolski Urszuli z Zamoyskich Mniszchowej. Rysunki architektoniczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Klima Jadwiga. Prasa lwowska i wileńska w zbiorach Biblioteki Książąt czartoryskich w Krakowie Kondraciuk Piotr. Dokumentowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w działalności wystawienniczej, naukowo-badawczej i edytorskiej Muzeum Zamojskiego w Zamościu Król Lucyna. Wojciech Buyko i Stanisław Rawicz-Kosiński. Dwie wystawy kresowe w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego rzewuskiego w Krakowie Kwiatek Filip (1978- ). Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego Milewska Anna. Liceum Krzemienieckiego służba na pożytek Ojczyzny i nauki - w świetle materiałów zgromadzonych w Muzeum Niepodległości w Warszawie Milicer Ewa. Kresy w grafice i rysunkach Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Nicieja Stanisław Sławomir (1949- ). Legenda Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Nowak Romuald (1957- ). Zagmatwane losy Panoramy Racławickiej Olbromska Urszula (1956- ). "Warsztaty Kulturowo-Artystyczne" dla polskich artystów z Ukrainy formą edukacji plastycznej oraz nauką polskiego dziedzictwa kulturowego Olbromski Mariusz (1955- ). Krzemienieckie Spotkania. "Dialog Dwóch Kultur" Pijanowska Kamilla. "Celujące piękno Galicji". Lwowskie krajobrazowe albumy litograficzne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Piotrowska Ewa (historia). Lwów na starej fotografii. (Referat na bazie kolekcji kresowej znajdującej się w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Rybicki Andrzej. Funkcja fotografii wojskowej w przybliżeniu roli Kresów w historii Polskich Ziem Wschodnich na podstawie zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Skłodowski Krzysztof. Na pograniczu Kresów. Gubernia suwalska - obszar, ludność, dziedzictwo Skoczeń-Marchewka Beata. Drzeworyty ludowe z Płazowa w kolekcji Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie Skrabski Józef (1975- ). Wokół Sanguszków Świętosławska Iwona. Z potrzeby chwili i serca. O powstaniu wystawy "Znad Niemna, Prypeci i Dniestru" w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi Wiórkiewicz Helena. "Księgi pielgrzymstwa lwowskiego" w zbiorach Kolekcji Leopolis Muzeum Niepodległości w Warszawie
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy niektórych ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 25322 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Nowakiewicz Tomasz. Trzeciecki Maciej. Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama? Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Biermann Felix (1969- ). Kultplatz, Burgwall, Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu Dzieńkowski Tomasz. Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka Florek Marek (1956- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe? Florek Marek (1956- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Florek Marek (1956- ). Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa, woj. świętokrzyskie Florkiewicz Iwona. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Gąssowski Jerzy (1926- ). Dlaczego wczesne średniowiecze? Gediga Bogusław (1933- ). Laudatio Gelichi Sauro (1954- ). Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean during the 11th-12th century Herbich Tomasz (1953- ). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Janowski Andrzej Stanisław. Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych Kalaga Joanna. Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych Kolenda Justyna. The settlement on site 1 in Bodzia - exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region Kurasiński Tomasz. Razem czy osobno? Naczynia drewniane i gliniane na cmentarzyskach doby wczesnopiastowskiej Libera Jerzy (1953- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe? Maik Jerzy. Średniowieczne włókiennictwo w badaniach milenijnych Mamzer Henryk (1948- ). Od "socjologii ceramicznej" po procesy urbanizacyjne i państwotwórcze - archeologia Andrzeja Buko i jej konsekwencje interpretacyjne Michałowski Roman (1949- ). Rygoryzm religijny w Czechach i Polsce w początkowym okresie chrystianizacji Modrzewska-Pianetti Iwona. Importy garum i salsamentum na obszary Górnego Adriatyku w okresie rzymskim na podstawie znalezisk amfor Müller-Wille Michael (1938- ). An early Medieval trading place in the Obodrite area - Recent research and new finds Nosek Elżbieta Maria. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Nowakiewicz Tomasz. Średniowieczny topór z Nidajna: przypadek czy świadome nawiązanie do dawnego sacrum? Ościłowski Jarosław. Jeszcze w sprawie lokalizacji warszawskiego Jazdowa Parczewski Michał (1946- ). Święty Kamień koło Dynowa nad Sanem Poliński Dariusz (1964- ). O studiach nad średniowiecznymi i nowożytnymi naczyniami ceramicznymi. Kilka refleksji w kontekście aktualnego stanu badań Posselt Normen. Kultplatz, Burgwall, Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter Rębkowski Marian (1960- ). O chronologii grodu w Lubinie na wyspie Wolin Ryndziewicz Robert. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Samsonowicz Henryk (1930- ). Uwagi na temat władzy w średniowieczu Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Ganga unðir jarðarmen. Skandynawskie "braterstwo krwi" (fóstbroedralag) i obrzęd przechodzenia pod darnią oraz ich znaczenie. Rytualna śmierć i powtórne narodziny Stępiński Janusz (metaloznawstwo). Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Strzelczyk Jerzy (1941- ). Waregowie z Wagrii? O politycznych uwarunkowaniach pewnej teorii Suchodolski Stanisław (1936- ). Gdzie, kiedy i w jakim celu Bolesław Chrobry emitował denary z cyrylickim napisem? Świętosławski Witold (1956- ). Oręż słowiańskich bogów Tabaczyński Stanisław (1930- ). Z Sandomierza Trzeciecki Maciej. Denarius Sandomiri z radomskiego grodu Tyszkiewicz Jan (1939- ). Timor Tartarorum. Miasta, bojarzy i książę Daniel Romanowicz wobec najazdu Mongołów Urbańczyk Przemysław (1951- ). Przemyśl w czasach pierwszych Piastów Wołoszyn Marcin (1970- ). Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Wyczółkowski Dariusz. Z Sandomierza Vannini Guido (1949- ). For a Conservation of the Archaeological Documentation Zamelska-Monczak Kinga. The settlement on site 1 in Bodzia - exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region Zbieranowski Michał. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Żmudzki Paweł (1970- ). Jak zaczęła się Polska, czyli co wiadomo o początkach kariery Mieszka I
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. publikacji A. Buko s. 13-27.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 24081 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej