Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(5)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Fortalicja w Gorzkowicach zabytek zrewitalizowany
(1)
Antoniewicz Aleksandra
(1)
Antoniewicz Aleksandra. Między Olimpem Wawelu a Hadesem Wołczyna
(1)
Badach Artur (1969- ). Dzieła Giacoma Monaldiego na Mazowszu - nagrobki biskupie w Skierniewicach i Słubicach
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Dwór Macieja i Jana Wawrzyńca Wodzickich przy Miodowej w Warszawie około 1670 roku
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Kameduli polscy - geneza układu
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Siedziba starostów urzędowskich
(1)
Barczyk Alina
(1)
Barczyk Alina. Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców
(1)
Barczyk Alina. Wizyja pałacu w Warszawie na ulicy Miodowej
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przy odgłosie ustawicznym
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Pustelnie i architektura zakonu kamedułów w pierwszej połowie XVII wieku w świetle nowych badań
(1)
Chmielak Tomasz. Librarium w pałacu
(1)
Chmielewska Katarzyna (1967- )
(1)
Czekaj-Słowikowski Maciej. Ochrona krajobrazu kulturowego założeń kamedulskich i pokamedulskich w Polsce
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- )
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Pompa funebris Halszki z Radziwiłłów żony Lwa Sapiehy. Na marginesie badań nad kościołem pw. Michała Archanioła w Wilnie
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w Pożajściu
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Kilka uwag o fasadzie kościoła Bernardynów w Dukli
(1)
Freus Paweł. Małopolska Piękna Madonna znad Wkry - figura gotycka w Cieksynie
(1)
Freus Paweł. Refleks sztuki Wita Stwosza pod Łomżą. Grupa Zwiastowania z kościoła w Kleczkowie
(1)
Freus Paweł. Tron Łaski - rzeźby w kościołach w Prostyni i Sierpcu
(1)
Freus Paweł. Z Warszawy do Cegłowa - tryptyk kolegiacki fundacji biskupa Jana Lubrańskiego
(1)
Freus Paweł. Z Węgier na Mazowsze - Madonna z Dzieciątkiem u benedyktynek w Sierpcu
(1)
Gryglewski Piotr (1968- )
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Urbs Piotricovia. o pewnym widoku miasta z dzieła Samuela Pufendorfa
(1)
Grześkowiak-Krwawicz Anna. Czy historyk powinien interesować się językiem?
(1)
Guttmejer Karol
(1)
Guttmejer Karol. Kościół Bernardynów na Czerniakowie. Dwie fazy projektowania i budowy
(1)
Guttmejer Karol. Pożajście sześcioboczny plan kościoła kamedułów
(1)
Guttmejer Karol. „Wieczny pomnik zwycięstwa”: erem kamedulski na Bielanach pod Warszawą - wotum króla Władysława IV
(1)
Hajduk Olga M. Humaniści i rycerze - zespół nagrobków Kobylnickich w Kobylnikach
(1)
Hajduk Olga M. Krasne - pomniki i elementy wyposażenia renesansowego fundacji Krasińskich. Santi Gucci Fiorentino
(1)
Hajduk Olga M. Medycejska Florencja w Drobinie - zespół nagrobków Kryskich
(1)
Hajduk Olga M. Pantheon Terrae Lomzensis - zespół nagrobków w Łomży. Girolamo Canavesi Santi Gucci Fiorentino i Bartholomeo Venosta
(1)
Jakubowski Melchior. Metody badania topografii Rzeczypospolitej XVIII wieku
(1)
Jakubowski Melchior. Rokokowe wyposażenie kościołów w dobrach kamedułów wigierskich
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Laudate eum in cimbalis jubilationis czyli o dzwonach radziwiłłowskiej Ołyki
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Rysunki dokumentacyjne małej architektury i detalu rzeźbiarskiego w kościele w Wigrach w roku 1921
(1)
Janowski Piotr Józef. Rezydencja królewska w Łobzowie w epoce Wazów 1587-1668
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Gotyk jako renesans
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Caravaggio – Bacon w Galleria Borghese
(1)
Kacperczyk Urszula. Świętowanie rocznic królewskich na forum Sejmu Czteroletniego (urodziny imieniny elekcja i koronacja)
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). Od renesansowych dworów do pałaców zimnego baroku
(1)
Karalenak Uladzimir (1990- ). Parki Radziwiłłów w epoce saskiej
(1)
Kibort Piotr (1980- ). Rotunda w muzeum – przypadek polski
(1)
Kierczuk-Macieszko Małgorzata. Gotycka chrzcielnica metalowa w Rawie Mazowieckiej
(1)
Kopania Kamil (1979- ). Cluny w Czerwińsku? Portal główny bazyliki
(1)
Kopania Kamil (1979- ). Madonna z Poręby Średniej. Mazowieckie silesiacum z XIV w
(1)
Kopania Kamil (1979- ). Wielkopiątkowa animacja czyli rzeźby Chrystusa z ruchomymi ramionami
(1)
Kosińska Rozalia
(1)
Kosińska Rozalia. Wpływ opozycji na przebieg i wyniki sejmiku poselskiego w Proszowicach w 1766 roku
(1)
Kowalski Jacek (1964- ). Korona i kolczuga. O ikonograficznej innowacji czasów Jana Kazimierza
(1)
Kołodziejek Emma. Praxiteles Polonicus pod niebem Mazowsza pomnik nagrobny prymasa Jakuba Uchańskiego w Łowiczu
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza symbolika funkcje
(1)
Krenz-Niedbała Marta. Szwedzkie oblężenie zamku w Gołańczy 3 maja 1656 roku w świetle źródeł pisanych oraz badań archeologicznych i antropologicznych
(1)
Kubiak Ewa (1975- ). Kult i wyobrażenia świętej Róży z Limy w okresie kolonialnym w Cusco i regionie
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza symbolika funkcje
(1)
Kviatkovskyi Levko. The history and architecture of Chernelytsia castle
(1)
Lach Wiktor. Rzeźba w przestrzeni publicznej. Figura św. Jana Nepomucena w Kuflewie
(1)
Lasek Piotr (1982- )
(1)
Lasek Piotr (1982- ). Zamek w Płocku
(1)
Lepalczyk Anna. Autorstwo i charakterystyka dwóch pism polemicznych w związku ze sprawą dysydencką na sejmie roku 1766
(1)
Lubryczyńska Maria. Królewska Pieta woskowa z Góry Kalwarii
(1)
Mazurczak Urszula (1948- ). Krajobraz idealny krajobraz realny. Antropologia krajobrazu zdarzeń i przyrody malarstwa włoskiego końca XIII i I połowy wieku XIV
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Dekoracja malarska kościoła w Michałowicach - domniemane dzieło Łukasza Smuglewicza
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Malowidła Grzegorza Łodzińskiego w kościele w Kobyłce - kompilacja włoskich wzorów
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Refleks sztuki Michała Anioła. Obraz Opłakiwanie w kaplicy bpa Noskowskiego w kolegiacie w Pułtusku
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Archeologia wazowskich triumfów. Kilka uwag o zaginionym obrazie Tomasza Dolabelli
(1)
Moisan-Jabłońska Krystyna (1958- ). Przedstawienia pustelników ze stall kościoła kamedułów w Rytwianach w kontekście szerszego oddziaływania kompozycji Maartena de Vosa na wystrój eremickiej świątyni
(1)
Morawski Konrad. Wrota do wieczności - nagrobek Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasińskiego
(1)
Mroziuk Tadeusz. Monarchizm czy republikanizm?
(1)
Mulitzer Matthias (1960- ). Einheit und Vielfalt in der Klosterarchitektur der Kamaldulenser von Monte Corona
(1)
Mączyński Ryszard (1954- ). Czy architekt Stanisław Zawadzki został generałem?
(1)
Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Kryształowy pacyfikał w Węgrowie
(1)
Nowakowska-Sito Katarzyna (1963- ). Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?
(1)
Olchawa Joanna. Drzwi Płockie
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Szwedzkie oblężenie zamku w Gołańczy 3 maja 1656 roku w świetle źródeł pisanych oraz badań archeologicznych i antropologicznych
(1)
Osiecka-Samsonowicz Hanna. O weselu książąt Lubomirskich w Połonnem (1755). Cukrowych trionfi i fajerwerkach Jana de Witte
(1)
Oszczanowski Piotr (1965- ). Wrocławska Immaculata
(1)
Paknys Mindaugas (1973- ). Imiona zakonne kamedułów prowincji polsko-litewskiej w XVII i XVIII w
(1)
Pietrzak Jarosław (1986- ). Czarny orzeł i św. Michał Archanioł jako psychopomposy. O symbolicznym znaczeniu malowideł w kalpicy tzw. Radziwiłłowskiej w kościele św. Anny w Białej Podlaskiej
(1)
Pucuła Katarzyna. Madonna z Poręby Średniej. Mazowieckie silesiacum z XIV w
(1)
Rejterada Kinga. Kraków na Mazowszu - Hodegetrie późnogotyckie w Błędowie Pustelniku i Jasionnej
(1)
Rojkowska Halina. Bielany w Krakowie od razu zbudowano
(1)
Rolska Irena (1958- ). Eques Hierosolimi tanus. Mirski portret wojewody wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki (1540-1616)
(1)
Rozbicka Małgorzata. Reprezentacja architektury pierwszego dziesięciolecia II RP w Dziale Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku
(1)
Rutkowska-Siuda Daria. Kościół w Górach Wysokich. Historia budowy i konserwacja
(1)
Różański Artur (1976- ). Szwedzkie oblężenie zamku w Gołańczy 3 maja 1656 roku w świetle źródeł pisanych oraz badań archeologicznych i antropologicznych
(1)
Schatt-Babińska Katarzyna. Odbudowa zabytkowego obiektu. Zarys problematyki
(1)
Sito Jakub (1961- ). J'ai accorde avec le Sieur COudray Sculpteur du Roy statues du pierre
(1)
Sito Jakub (1961- ). Ołtarz główny kościoła w Piasecznie - fundacja królewskiego faworyta
(1)
Sito Jakub (1961- ). Pałac królewski na Króliczej Górze w świetle nieznanych materiałów ikonograficznych
(1)
Sito Jakub (1961- ). Rokokowe stiuki kościoła kamedułów na Bielanach warszawskich
(1)
Sito Jakub (1961- ). Ze świątyni stołecznych pijarów do podwarszawskiego Słomczyna
(1)
Sito Jakub (1961- ). Łowicka apoteoza posługi prymasowskiej
(1)
Skibiński Franciszek. Syn ojcu - pomnik nagrobny Piotra Tarnowskiego w Łowiczu
(1)
Skowroński Piotr (1992- )
(1)
Skowroński Piotr (1992- ). Trudno przeciw wodzie płynąć : Ignacy Twardowski w okresie I rozbioru Polski
(1)
Skrodzka Agnieszka. Portret Jana Kazimierza pędzla Daniela Schultza
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Architektura polska
(2)
Zamki i pałace
(2)
Architektura obronna polska
(1)
Bernatowicz, Tadeusz (1956- )
(1)
Grody
(1)
Kameduli
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Kościoły i klasztory
(1)
Radziwiłł (rodzina)
(1)
Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Temat: czas
1401-
(2)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
Temat: miejsce
Mazowsze
(1)
Polska
(1)
Warszawa
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Podsumowanie konferencji naukowej z dn. 28.11.2014 (Warszawa) zorg. przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW i Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską przy Muzeum Łazienki Królewskie.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34746 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Lasek Piotr (1982- ). Sypczuk Piotr. Bania Zbigniew (1946- ). Siedziba starostów urzędowskich Barczyk Alina. "Wizyja pałacu w Warszawie na ulicy Miodowej" Chmielak Tomasz. Librarium w pałacu Janowski Piotr Józef. Rezydencja królewska w Łobzowie w epoce Wazów 1587-1668 Kajzer Leszek (1944-2016). Od renesansowych dworów do pałaców "zimnego baroku" Krenz-Niedbała Marta. Szwedzkie oblężenie zamku w Gołańczy 3 maja 1656 roku w świetle źródeł pisanych oraz badań archeologicznych i antropologicznych Kviatkovskyi Levko. The history and architecture of Chernelytsia castle Lasek Piotr (1982- ). Zamek w Płocku Ługowski Piotr. Aleksandria (vel Aleksandrów) - sentymentalny ogród Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach Łukasik Sylwia (antropologia). Szwedzkie oblężenie zamku w Gołańczy 3 maja 1656 roku w świetle źródeł pisanych oraz badań archeologicznych i antropologicznych Olszacki Tomasz (1981- ). Szwedzkie oblężenie zamku w Gołańczy 3 maja 1656 roku w świetle źródeł pisanych oraz badań archeologicznych i antropologicznych Różański Artur (1976- ). Szwedzkie oblężenie zamku w Gołańczy 3 maja 1656 roku w świetle źródeł pisanych oraz badań archeologicznych i antropologicznych Sito Jakub (1961- ). "J'ai accordé avec le Sieur COudray Sculpteur du Roy statues du pierre..." Volkaŭ Mìkola (1985- ). Budowa rezydencji w Lachowiczach i Starym Bychowie w 1. połowie XVII wieku Wojenka Michał. Czy grodzisko w Bugaju na górze Żar to pamiątka po oblężeniu zamku Barwałd w 1477 roku?
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 281-306. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33560 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Barczyk Alina. Gryglewski Piotr (1968- ). Andrzejewski Aleksander (1956- ). Fortalicja w Gorzkowicach, zabytek zrewitalizowany Bania Zbigniew (1946- ). Dwór Macieja i Jana Wawrzyńca Wodzickich przy Miodowej w Warszawie około 1670 roku Barczyk Alina. Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców Betlej Andrzej (1971- ). Przy odgłosie ustawicznym Czyż Anna Sylwia (1974- ). Pompa funebris Halszki z Radziwiłłów, żony Lwa Sapiehy. Na marginesie badań nad kościołem pw. Michała Archanioła w Wilnie Dworzak Agata (1988- ). Kilka uwag o fasadzie kościoła Bernardynów w Dukli Gryglewski Piotr (1968- ). Urbs Piotricovia. o pewnym widoku miasta z dzieła Samuela Pufendorfa Guttmejer Karol. Kościół Bernardynów na Czerniakowie. Dwie fazy projektowania i budowy Jamski Piotr (1972- ). Laudate eum in cimbalis jubilationis, czyli o dzwonach radziwiłłowskiej Ołyki Jarzewicz Jarosław (1959- ). Gotyk jako renesans Jedlińska Eleonora (1954- ). Caravaggio – Bacon w Galleria Borghese Karalenak Uladzìmìr (1990- ). Parki Radziwiłłów w epoce saskiej Kibort Piotr (1980- ). Rotunda w muzeum – przypadek polski Kowalski Jacek (1964- ). Korona i kolczuga. O ikonograficznej innowacji czasów Jana Kazimierza Krasny Piotr (1966- ). Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza, symbolika, funkcje Kubiak Ewa (1975- ). Kult i wyobrażenia świętej Róży z Limy w okresie kolonialnym w Cusco i regionie Kurzej Michał (1981- ). Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza, symbolika, funkcje Łarionow Dominika (1970- ). Obraz Jacksona Pollocka w teatrze, czyli sztuka abstrakcyjna na scenie Ługowski Piotr. Kaffehauz Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach Mazurczak Urszula (1948- ). Krajobraz idealny, krajobraz realny. Antropologia krajobrazu zdarzeń i przyrody malarstwa włoskiego końca XIII i I połowy wieku XIV Mączyński Ryszard (1954- ). Czy architekt Stanisław Zawadzki został generałem? Miziołek Jerzy (1953- ). Archeologia wazowskich triumfów. Kilka uwag o zaginionym obrazie Tomasza Dolabelli Nowakowska-Sito Katarzyna (1963- ). Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? Osiecka-Samsonowicz Hanna. O weselu książąt Lubomirskich w Połonnem (1755). Cukrowych trionfi i fajerwerkach Jana de Witte Oszczanowski Piotr (1965- ). Wrocławska Immaculata Pietrzak Jarosław (1986- ). Czarny orzeł i św. Michał Archanioł jako psychopomposy. O symbolicznym znaczeniu malowideł w kalpicy tzw. Radziwiłłowskiej w kościele św. Anny w Białej Podlaskiej Rolska Irena (1958- ). Eques Hierosolimi tanus. Mirski portret wojewody wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" (1540-1616) Rozbicka Małgorzata. Reprezentacja architektury pierwszego dziesięciolecia II RP w Dziale Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku Rutkowska-Siuda Daria. Kościół w Górach Wysokich. Historia budowy i konserwacja Schatt-Babińska Katarzyna. Odbudowa zabytkowego obiektu. Zarys problematyki Sito Jakub (1961- ). Pałac królewski na Króliczej Górze w świetle nieznanych materiałów ikonograficznych Stanilewicz Karolina. Zabytki hafciarstwa polskiego XVII i XVIII wieku w prymasowskiej kolegiacie w Łowiczu Stefański Krzysztof (1955- ). Kaplica w Szydłowie. Dzieło Antoniego Wiwulskiego Sulewska Renata. Narys twierdzy i sfera armilarna w epitafium Adama Freytaga w Kiejdanach Szmydki Ryszard (1948- ). Udział Gdańska w zakupach niderlandzkich tapiserii do Polski pod koniec XVI i w XVII wieku Świętosławska Agnieszka (1984- ). Wszystkie pasje Juliusza Wysłobockiego. Karteczka z dziejów lwowskiego życia artystycznego pierwszej połowy XIX wieku Wardzyńska Katarzyna. Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Groß Rohdau/Rodau) pod Prabutami (Riesenburg). Przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich Wardzyński Michał (1975- ). Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Groß Rohdau/Rodau) pod Prabutami (Riesenburg). Przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich Witko Andrzej (1966- ). Juana de Valdesa Leala malowidła w sewilskim kościele Los Venerables
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. publ. Tadeusza Bernatowicza do roku 2020 włącznie s. 635-640. Bibliogr. przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35038 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Guttmejer Karol. Czyż Anna Sylwia (1974- ). Chmielewska Katarzyna (1967- ). Witkowski Rafał (1967- ). Duchowość kamedułów kongregacji Monte Corona Mulitzer Matthias (1960- ). Einheit und Vielfalt in der Klosterarchitektur der Kamaldulenser von Monte Corona Brykowska Maria (1933- ). Pustelnie i architektura zakonu kamedułów w pierwszej połowie XVII wieku, w świetle nowych badań Bania Zbigniew (1946- ). Kameduli polscy - geneza układu Guttmejer Karol. „Wieczny pomnik zwycięstwa”: erem kamedulski na Bielanach pod Warszawą - wotum króla Władysława IV Ługowski Piotr. Jakub Fontana i Domenico Merlini a rokokowa faza budowy kościoła kamedułów na Bielanach w Warszawie Sito Jakub (1961- ). Rokokowe stiuki kościoła kamedułów na Bielanach warszawskich Śliwińska Dorota. Czwarty wymiar architektury Zespołu Eremitorium Góry Królewskiej (Montis Regii) oo. kamedułów na Bielanach warszawskich Śliwińska Dorota. Zespół zabudowy eremitorium oo. kamedułów na Bielanach - stan zachowania oryginału Żmudziński Jerzy (1958- ). O rezydencjonalnych aspektach początkowych dziejów budowy klasztoru kamedułów na Bielanach w Krakowie Rojkowska Halina. Bielany w Krakowie od razu zbudowano Wyszyńska Elżbieta. Bielany w Krakowie od razu zbudowano Guttmejer Karol. Pożajście, sześcioboczny plan kościoła kamedułów Czyż Anna Sylwia (1974- ). Treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w Pożajściu Jakubowski Melchior. Rokokowe wyposażenie kościołów w dobrach kamedułów wigierskich Jamski Piotr (1972- ). Rysunki dokumentacyjne małej architektury i detalu rzeźbiarskiego w kościele w Wigrach w roku 1921 Żmudziński Jerzy (1958- ). Portrety fundatorów oraz vera effigies św. Jozafata Kuncewicza w zakrystii kościoła kamedułów na Bielanach w Krakowie Skrodzka Agnieszka. Portret Jana Kazimierza pędzla Daniela Schultza Moisan-Jabłońska Krystyna (1958- ). Przedstawienia pustelników ze stall kościoła kamedułów w Rytwianach w kontekście szerszego oddziaływania kompozycji Maartena de Vosa na wystrój eremickiej świątyni Paknys Mindaugas (1973- ). Imiona zakonne kamedułów prowincji polsko-litewskiej w XVII i XVIII w. Czekaj-Słowikowski Maciej. Ochrona krajobrazu kulturowego założeń kamedulskich i pokamedulskich w Polsce Śliwińska Dorota. Kalendarium
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 20-21 października 2016 r., Warszawa.
Bibliogr. s. 573-593. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30666 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Poza Warszawą ; 1)
Autor
Wardzyński Michał (1975- ). Badach Artur (1969- ). Dzieła Giacoma Monaldiego na Mazowszu - nagrobki biskupie w Skierniewicach i Słubicach Freus Paweł. Małopolska Piękna Madonna znad Wkry - figura gotycka w Cieksynie Freus Paweł. Refleks sztuki Wita Stwosza pod Łomżą. Grupa Zwiastowania z kościoła w Kleczkowie Freus Paweł. Tron Łaski - rzeźby w kościołach w Prostyni i Sierpcu Freus Paweł. Z Warszawy do Cegłowa - tryptyk kolegiacki fundacji biskupa Jana Lubrańskiego Freus Paweł. Z Węgier na Mazowsze - Madonna z Dzieciątkiem u benedyktynek w Sierpcu Hajduk Olga M. Humaniści i rycerze - zespół nagrobków Kobylnickich w Kobylnikach Hajduk Olga M. Krasne - pomniki i elementy wyposażenia renesansowego fundacji Krasińskich. Santi Gucci Fiorentino Hajduk Olga M. Medycejska Florencja w Drobinie - zespół nagrobków Kryskich Hajduk Olga M. Pantheon Terrae Lomzensis - zespół nagrobków w Łomży. Girolamo Canavesi, Santi Gucci Fiorentino i Bartholomeo Venosta Kierczuk-Macieszko Małgorzata. Gotycka chrzcielnica metalowa w Rawie Mazowieckiej Kołodziejek Emma. Praxiteles Polonicus pod niebem Mazowsza, pomnik nagrobny prymasa Jakuba Uchańskiego w Łowiczu Kopania Kamil (1979- ). Cluny w Czerwińsku? Portal główny bazyliki Kopania Kamil (1979- ). Madonna z Poręby Średniej. Mazowieckie silesiacum z XIV w. Kopania Kamil (1979- ). Wielkopiątkowa animacja, czyli rzeźby Chrystusa z ruchomymi ramionami Lach Wiktor. Rzeźba w przestrzeni publicznej. Figura św. Jana Nepomucena w Kuflewie Lubryczyńska Maria. Królewska Pieta woskowa z Góry Kalwarii Ługowski Piotr. Z warszawskiego pałacu do kościoła - rokokowe stiuki u franciszkanów w Warce Michalczyk Zbigniew (1976- ). Dekoracja malarska kościoła w Michałowicach - domniemane dzieło Łukasza Smuglewicza Michalczyk Zbigniew (1976- ). Malowidła Grzegorza Łodzińskiego w kościele w Kobyłce - kompilacja włoskich wzorów Michalczyk Zbigniew (1976- ). Refleks sztuki Michała Anioła. Obraz Opłakiwanie w kaplicy bpa Noskowskiego w kolegiacie w Pułtusku Morawski Konrad. Wrota do wieczności - nagrobek Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasińskiego Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Kryształowy pacyfikał w Węgrowie Olchawa Joanna. Drzwi Płockie Pucuła Katarzyna. Madonna z Poręby Średniej. Mazowieckie silesiacum z XIV w. Rejterada Kinga. Kraków na Mazowszu - Hodegetrie późnogotyckie w Błędowie, Pustelniku i Jasionnej Sito Jakub (1961- ). Łowicka apoteoza posługi prymasowskiej Sito Jakub (1961- ). Ołtarz główny kościoła w Piasecznie - fundacja królewskiego faworyta Sito Jakub (1961- ). Ze świątyni stołecznych pijarów do podwarszawskiego Słomczyna Skibiński Franciszek. Syn ojcu - pomnik nagrobny Piotra Tarnowskiego w Łowiczu Stanilewicz Karolina. Subtelne muśnięcie francuskiego rokoka - komplet szat liturgicznych François Glaize’a w Nieborowie Szewczyk Danuta. Kryształowy pacyfikał w Węgrowie Wardzyński Michał (1975- ). Biblia pauperum - cykl romańskich fresków w kościele w Czerwińsku nad Wisłą Wardzyński Michał (1975- ). Biskupie parantele w marmurze utrwalone. Mauzoleum Załuskich w Pułtusku Wardzyński Michał (1975- ). Boguszyce - gotycko-renesansowe ołtarze Jana Jantasa Wardzyński Michał (1975- ). Drewniany Wawel nad Rawką, czyli o renesansowej polichromii kościoła w Boguszycach Wardzyński Michał (1975- ). Gabinet magnata-filozofa - freski Sali Horacego w willi w Otwocku Wielkim Wardzyński Michał (1975- ). Manierystyczne fantazje - ołtarz główny w Łęgu-Probostwie pod Płockiem Wardzyński Michał (1975- ). Mazowieckie krucyfiksy późnogotyckie - Grójec, Pułtusk, Piaseczno Wardzyński Michał (1975- ). Misterium Pasji. Krucyfiksy Andreasa Schlütera młodszego w Węgrowie i Rawie Mazowieckiej Wardzyński Michał (1975- ). Na mazowieckim Zapiliczu - skarby kościoła w Jasionnej Wardzyński Michał (1975- ). Nadwiślański Czerwińsk - ukryty skarb renesansu pędzlem malowany Wardzyński Michał (1975- ). Neoplatoński sen umiłowanych - nagrobek żon Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasińskiego w Krasnem Wardzyński Michał (1975- ). Płocki panteon Mazowsza - mauzoleum biskupie i magnackie z XVI i XVII w Wardzyński Michał (1975- ). Potęga iluzji - renesansowe malowidła ścienne w Pułtusku, Broku i Brochowie Wardzyński Michał (1975- ). Rokokowa bombonierka - wyposażenie kościoła bernardynów w Ratowie nad Wkrą Wardzyński Michał (1975- ). Sztuka zatrzymanego czasu - wokół Krzemienicy i Lipia Wardzyński Michał (1975- ). Tarczyn i Loretto - mazowiecki etap losów lubiąskiego zespołu obrazów Michaela Willmanna Wardzyński Michał (1975- ). Triumf berninizmu - wystrój kaplicy poseminaryjnej w Łowiczu Wardzyński Michał (1975- ). "Warszawskie zakupy artystyczne" - cenne zabytki doby rokoka w Głuchowie pod Rawą Mazowiecką Wardzyński Michał (1975- ). Z katedr i klasztorów pod "parafialne strzechy" - rzecz o ołtarzach z Łowicza. Złaków Kościelny, Domaniewice i Aleksandrów Kujawski Wardzyński Michał (1975- ). Z Moraw na Mazowsze - freski Sebastiana Ecksteina w Węgrowie i Krasnem
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. po art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32566 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej