Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(5)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(7)
Autor
Łopuski Lech
(5)
Fietkiewicz Anna
(4)
Andrzejewska Alicja (1978- )
(2)
Krajewska Marta (muzealnictwo)
(2)
Mielnik Magdalena
(2)
Sztyber Beata (1958- )
(2)
Abramowicz Małgorzata (1955- )
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Johann Carl Schultz's (1801-1873) artistic collection
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Zbiór artystyczny Johanna Carla Schultza (1801-1873)
(1)
Banaś Marcin
(1)
Banaś Marcin. Wprowadzenie
(1)
Bartko-Malinowska Anna
(1)
Bartkowski Robert B. Migracje cymeliów nowożytnego rzemiosła bursztynniczego po II wojnie światowej na przykładzie wybranych zabytków Muzeum Zamkowego w Malborku
(1)
Bartkowski Robert B. Migrations of the early modern amber craftsmanship cimelia after the Second World War based on examples of selected artefacts from the Malbork Castle Museum
(1)
Bartków Agnieszka
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku
(1)
Białonowska Magdalena. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie - na drodze do restytucji zbiorów królewskich. Obiekty odzyskane dary zakupy
(1)
Blacharska Wiktoria
(1)
Bleyl Matthias (1953- )
(1)
Bonisławski Wojciech (1958- )
(1)
Borowski Jan Paweł
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- )
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). A couple of words on the prewar collections of Malbork Castle
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). Kilka słów o przedwojennych zbiorach zamku malborskiego
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). Numizmaty z przedwojennej kolekcji malborskiej w zbiorach zamkowych po 1961 roku
(1)
Czupajło Małgorzata
(1)
Darecka Katarzyna. Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Darecka Katarzyna. The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Dragońska Urszula. Henryk Grohman's collection from the Print Room of the University of Warsaw Library - new research perspectives
(1)
Dragońska Urszula. Kolekcja Henryka Grohmana z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - nowe perspektywy badawcze
(1)
Dymarczyk Iwona (1956- )
(1)
Etush Noemi
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- ). Słowo wstępne
(1)
Feliks Anna. Kolekcja dyplomaty Johanna Antona Saurmy von der Jeltsch w zbiorach Muzeum Narodowegow Warszawie
(1)
Feliks Anna. The Diplomat Johann Anton Saurma von der Jeltsch's collection in the National Museum in Warsaw
(1)
Fietkiewicz Anna. Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Fietkiewicz Anna. Kolekcja zegarów w Muzeum Narodowym w Gdańsku
(1)
Fietkiewicz Anna. The collection of old pewter objects in the City and Decorative Arts Museum in Gdansk (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). From the editors
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Od redakcji
(1)
Frontczak Beata
(1)
Frąckowska Anna (1979- )
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Gabriel Justyna
(1)
Gajek Maria
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. Collections of glass and stained glass in former museums of Wrocław up to 1945
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. Kolekcje szkła i witraży w dawnych muzeach Wrocławia do 1945 roku
(1)
Gańska Małgorzata
(1)
Gilewska Ewa
(1)
Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). A Danzig gauleiter and nazi-looted art: a Goudstikker van Goyen in Gdansk
(1)
Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). Gdański gauleiter a dzieła sztuki zagrabione przez nazistów: van Goyen z kolekcji Goudstikkera w Gdańsku
(1)
Grochowska Weronika. Extension of the collection of sculpture of the City Museum in Gdansk during the Second World War. Some remarks on works of art related to the Great German Art Exhibitions in Munich
(1)
Grochowska Weronika. Rozbudowa kolekcji rzeźby gdańskiego Muzeum Miejskiego w trakcie II wojny światowej. Kilka uwag dotyczących dzieł związanych z Wielkimi Niemieckimi Wystawami Sztuki w Monachium
(1)
Gryglewski Ryszard Witold. Medycyna w czasach Mikołaja Kopernika
(1)
Gryzio Beata (1970- )
(1)
Gutkowska Dorota
(1)
Haliński Norbert
(1)
Haliński Norbert. Wprowadzenie
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- )
(1)
Jakubowski Tomasz (1977?- )
(1)
Jarmuł-Niemczyk Katarzyna
(1)
Jasińska Anna (historia sztuki)
(1)
Jastrzembska-Olkowska Izabela. Historia wystroju Dworu Artusa do 1945 r. Wybrane zagadnienia
(1)
Jastrzembska-Olkowska Izabela. The history of the interior design of Artus Court until 1945. Selected issues
(1)
Jaworska Katarzyna (historia)
(1)
Jezierska Joanna. Tkaniny i dzianiny w przedwojennych zbiorach Muzeum w Kwidzynie
(1)
Juźwiak Adam. Muzealnictwo przyrodnicze na terenie historycznych Prus od XVIII wieku do współczesności
(1)
Kaleciński Marcin (1969- )
(1)
Kaszubowska Anna. Ocalić od zapomienia. Odbudowa kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego i Maksymiliana A. Piotrowskiego. Tradycja a nowe możliwości
(1)
Kenc-Lechowska Katarzyna (1969- ). Rozdarte i rozproszone - zbiory artystyczne Muzeum Lubomirskich po 1939 roku
(1)
Kendra Paweł. The historical seat of the Museum in Piotrków Trybunalski
(1)
Kendra Paweł. Zabytkowa siedziba Muzeum w PiotrkowieTrybunalskim
(1)
Kilarska Elżbieta
(1)
Kita Katarzyna. Kolekcja rysunków Johna Sprota Stoddarta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku
(1)
Kita Katarzyna. The collection of John Sprot Stoddart's drawings in the National Museum in Gdansk
(1)
Kokowski Michał (1961- ). Dokonania Mikołaja Kopernika w astronomii matematycznej i fizycznej
(1)
Koniewicz Krzysztof
(1)
Korpysz Ewa (historia sztuki)
(1)
Kowalska Helena
(1)
Kowalska Helena. Gdański kupiec i kolekcjoner Rudolf Patschke (1854-1932)
(1)
Kowalska Helena. Rudolf Patschke - a tradesman and collector from Gdansk (1854-1932)
(1)
Kowalski Grzegorz Maria (1972- ). Jurysta Mikołaj Kopernik. Dlaczego studia na fakultecie prawniczym uformowały astronoma wszech czasów?
(1)
Kowalski Piotr Zygmunt
(1)
Kraiński Maciej (1950- )
(1)
Krajewska Marta. Powojenne dzieje zbiorów ceramiki i szkła Muzeum Narodowego w Gdańsku - odbudowa kolekcji
(1)
Kramer-Galińska Iwona. Charakterystyka kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku za czasów działalności dyrektora Willego Drosta
(1)
Kramer-Galińska Iwona. Description of the collection of the City Museum in Gdansk in the times of Willi Drost's directorship
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Dzieła Aleksandra Kotsisa w polskich zbiorach muzealnych a krakowskie kolekcje prywatne do 1945 roku
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Powrót Zimy. Losy dzieł Maksymiliana Gierymskiego (1846-1874) utraconych w czasie II wojny światowej
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Works by Aleksander Kotsis in Polish museums and in private Krakow collections until 1945
(1)
Kubiak Agnieszka
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - dyrektor Muzeum im. Cesarza Fryderyka (Kaiser-Friedrich-Museum) w Poznaniu
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - the director of the Kaiser Friedrich Museum in Poznan
(1)
Larczyńska Agata (1984- )
(1)
Lehedza Anna
(1)
Leśniak-Skocka Monika. Ocalić od zapomienia. Odbudowa kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego i Maksymiliana A. Piotrowskiego. Tradycja a nowe możliwości
(1)
Lijka Justyna (1970- ). Album widoków zamku malborskiego z czasów tzw. romantycznej restauracji autorstwa gdańskiego malarza Johanna Carla Schultza. Przyczynek do historii zbiorów ikonograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku
(1)
Lijka Justyna (1970- ). An album of views of Malbork Castle from the so-called romantic restoration period by the Gdansk painter Johann Carl Schultz. An introduction to the history of the Malbork Castle Museum's iconographic collection
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(4)
Artyści włoscy
(1)
Astronomia
(1)
Astronomowie
(1)
Dokumenty
(1)
Grafika europejska
(1)
Inkunabuły
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
(1)
Krzesła i fotele
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Miedzi (Legnica)
(1)
Muzyka włoska
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Straty wojenne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka włoska
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Świeczniki
(1)
Temat: czas
1401-
(4)
1501-
(4)
1601-
(4)
1701-
(4)
1801-
(4)
1901-
(3)
1301-
(2)
1201-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk
(2)
Gatunek
Katalogi wystaw
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Albumy
(1)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 24554 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 183-186 oraz przy notach katalogowych. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: sygn. III 26901 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Skarby Sztuki)
Bibliogr. s. 381-384. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 21682 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Banaś Marcin. Haliński Norbert. Banaś Marcin. Haliński Norbert. Banaś Marcin. Wprowadzenie Bartko-Malinowska Anna. Bartków Agnieszka. Borowski Jan Paweł. Czupajło Małgorzata. Dymarczyk Iwona (1956- ). Fałkowski Wojciech (1952- ). Słowo wstępne Fietkiewicz Anna. Frontczak Beata. Gajek Maria. Gryglewski Ryszard Witold. Medycyna w czasach Mikołaja Kopernika Gutkowska Dorota. Haliński Norbert. Wprowadzenie Jakubowski Tomasz (1977?- ). Jarmuł-Niemczyk Katarzyna. Jasińska Anna (historia sztuki). Jaworska Katarzyna (historia). Kokowski Michał (1961- ). Dokonania Mikołaja Kopernika w astronomii matematycznej i fizycznej Koniewicz Krzysztof. Korpysz Ewa (historia sztuki). Kowalski Grzegorz Maria (1972- ). Jurysta Mikołaj Kopernik. Dlaczego studia na fakultecie prawniczym uformowały astronoma wszech czasów? Lehedza Anna. Łopuski Lech. Marcinkowski Wojciech (1956- ). Marczuk Monika (1989- ). Micke-Broniarek Ewa. Mieleszkiewicz Stefan. Nawrocki Konrad (1958- ). Osobińska Małgorzata. Perzanowska Agnieszka. Pezda Janusz (1960- ). Połujan Katarzyna. Potocka-Szawerdo Zuzanna. Sikorska Joanna (1981?- ). Silwanowicz Magdalena. Sjökvist Peter (1974- ). Soliński Krzysztof. Stopka Krzysztof (1958- ). Uniwersytet Krakowski w czasach Mikołaja Kopernika Strano Giorgio. Szkurłat Anna. Śniegulska-Gomuła Magdalena. Taborska Małgorzata. Tomicka Joanna A. Witkowska Larysa. Wlizło Żaneta. Zacher Juliusz W. Zawadzki Michał (archeologia). Zdańkowska Marta. Żukowski Jacek.
Indeks R0: BMNK
Na s. red.: 50. rocznica odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Katalog wystawy zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25 kwietnia - 30 lipca 2023 r.
Bibliogr. s. 277-297 i przy notach katalogowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 26845, III 26681 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Siuciak Aleksandra. Trupinda Janusz (1968- ). Trupinda Janusz (1968- ). Badania strat wojennych w Malborku i Kwidzynie - budowanie tożsamości miejsca Siuciak Aleksandra. Strata i rozproszenie. Struktura i charakter strat wojennych zamku w Malborku w świetle dotychczasowych rezultatów projektu Sierzputowski Bartłomiej. Status prawny zbiorów zamku w Malborku po II wojnie światowej. Studium prawnomiędzynarodowe Czarnowska Joanna (numizmatyka). Numizmaty z przedwojennej kolekcji malborskiej w zbiorach zamkowych po 1961 roku Polejowski Karol. Malborskie militaria po 1945 roku - ścieżki rozproszenia Połom-Jakubowicz Wiesława. Gromadzenie zbioru grafiki portretowej i próba odtworzenia jego opisu Lijka Justyna (1970- ). Okruchy z historii utraconego obrazu Matki Bożej Pokornej z kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku Pospieszna Barbara (1957- ). Magazyn Lapidarium nr 13 w Muzeum Zamkowym w Malborku Jezierska Joanna. Tkaniny i dzianiny w przedwojennych zbiorach Muzeum w Kwidzynie Juźwiak Adam. Muzealnictwo przyrodnicze na terenie historycznych Prus od XVIII wieku do współczesności Martyka Kacper. Zabytki archeologiczne z dawnych kolekcji malborskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Białonowska Magdalena. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie - na drodze do restytucji zbiorów królewskich. Obiekty odzyskane, dary, zakupy Krypczyk-De Barra Aleksandra. Powrót "Zimy". Losy dzieł Maksymiliana Gierymskiego (1846-1874) utraconych w czasie II wojny światowej Kaszubowska Anna. Ocalić od zapomienia. Odbudowa kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego i Maksymiliana A. Piotrowskiego. Tradycja a nowe możliwości Leśniak-Skocka Monika. Ocalić od zapomienia. Odbudowa kolekcji dzieł Leona Wyczółkowskiego i Maksymiliana A. Piotrowskiego. Tradycja a nowe możliwości Zinkiewicz Jacek. Budowa kolekcji militariów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa po II wojnie światowej Kenc-Lechowska Katarzyna (1969- ). Rozdarte i rozproszone - zbiory artystyczne Muzeum Lubomirskich po 1939 roku Woźniak-Wieczorek Agnieszka. Kolekcja dzieł sztuki książąt Czartoryskich z Weinhaus, przechowywana w pałacu w Pełkiniach, w kontekście problematyki badania historii polskich rozproszonych kolekcji dzieł sztuki i strat wojennych Krajewska Marta. Powojenne dzieje zbiorów ceramiki i szkła Muzeum Narodowego w Gdańsku - odbudowa kolekcji Fietkiewicz Anna. Kolekcja zegarów w Muzeum Narodowym w Gdańsku Łopuski Lech. Kolekcja zegarów w Muzeum Narodowym w Gdańsku
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji: Muzeum Zamkowe w Malborku, 14-15 marca 2019 r.
Na okł. i s. tyt.: Projekt Straty.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34856, II 33706 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Mielnik Magdalena. Moroz-Darska Anna (1970- ). Wróblewska Marta (1980- ). Andrzejewska Alicja (1978- ). Johann Carl Schultz's (1801-1873) artistic collection Andrzejewska Alicja (1978- ). Zbiór artystyczny Johanna Carla Schultza (1801-1873) Bartkowski Robert B. Migracje cymeliów nowożytnego rzemiosła bursztynniczego po II wojnie światowej na przykładzie wybranych zabytków Muzeum Zamkowego w Malborku Bartkowski Robert B. Migrations of the early modern amber craftsmanship cimelia after the Second World War, based on examples of selected artefacts from the Malbork Castle Museum Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku Czarnowska Joanna (numizmatyka). A couple of words on the prewar collections of Malbork Castle Czarnowska Joanna (numizmatyka). Kilka słów o przedwojennych zbiorach zamku malborskiego Darecka Katarzyna. Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej Darecka Katarzyna. The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War Dragońska Urszula. Henryk Grohman's collection from the Print Room of the University of Warsaw Library - new research perspectives Dragońska Urszula. Kolekcja Henryka Grohmana z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - nowe perspektywy badawcze Feliks Anna. Kolekcja dyplomaty Johanna Antona Saurmy von der Jeltsch w zbiorach Muzeum Narodowegow Warszawie Feliks Anna. The Diplomat Johann Anton Saurma von der Jeltsch's collection in the National Museum in Warsaw Fietkiewicz Anna. Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig) Fietkiewicz Anna. The collection of old pewter objects in the City and Decorative Arts Museum in Gdansk (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig) Frąckowska Anna (1979- ). Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej Frąckowska Anna (1979- ). The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War Friedrich Jacek (1965- ). From the editors Friedrich Jacek (1965- ). Od redakcji Gajewska-Prorok Elżbieta. Collections of glass and stained glass in former museums of Wrocław up to 1945 Gajewska-Prorok Elżbieta. Kolekcje szkła i witraży w dawnych muzeach Wrocławia do 1945 roku Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). A Danzig gauleiter and "nazi-looted art": a Goudstikker van Goyen in Gdansk Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). Gdański gauleiter a dzieła sztuki zagrabione przez nazistów: van Goyen z kolekcji Goudstikkera w Gdańsku Grochowska Weronika. Extension of the collection of sculpture of the City Museum in Gdansk during the Second World War. Some remarks on works of art related to the Great German Art Exhibitions in Munich Grochowska Weronika. Rozbudowa kolekcji rzeźby gdańskiego Muzeum Miejskiego w trakcie II wojny światowej. Kilka uwag dotyczących dzieł związanych z Wielkimi Niemieckimi Wystawami Sztuki w Monachium Jastrzembska-Olkowska Izabela. Historia wystroju Dworu Artusa do 1945 r. Wybrane zagadnienia Jastrzembska-Olkowska Izabela. The history of the interior design of Artus Court until 1945. Selected issues Kendra Paweł. The historical seat of the Museum in Piotrków Trybunalski Kendra Paweł. Zabytkowa siedziba Muzeum w PiotrkowieTrybunalskim Kita Katarzyna. Kolekcja rysunków Johna Sprota Stoddarta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku Kita Katarzyna. The collection of John Sprot Stoddart's drawings in the National Museum in Gdansk Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - dyrektor Muzeum im. Cesarza Fryderyka (Kaiser-Friedrich-Museum) w Poznaniu Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - the director of the Kaiser Friedrich Museum in Poznan Kowalska Helena. Gdański kupiec i kolekcjoner Rudolf Patschke (1854-1932) Kowalska Helena. Rudolf Patschke - a tradesman and collector from Gdansk (1854-1932) Kramer-Galińska Iwona. Charakterystyka kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku za czasów działalności dyrektora Willego Drosta Kramer-Galińska Iwona. Description of the collection of the City Museum in Gdansk in the times of Willi Drost's directorship Krypczyk-De Barra Aleksandra. Dzieła Aleksandra Kotsisa w polskich zbiorach muzealnych a krakowskie kolekcje prywatne do 1945 roku Krypczyk-De Barra Aleksandra. Works by Aleksander Kotsis in Polish museums and in private Krakow collections until 1945 Lijka Justyna (1970- ). Album widoków zamku malborskiego z czasów tzw. romantycznej restauracji autorstwa gdańskiego malarza Johanna Carla Schultza. Przyczynek do historii zbiorów ikonograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku Lijka Justyna (1970- ). An album of views of Malbork Castle from the so-called romantic restoration period, by the Gdansk painter Johann Carl Schultz. An introduction to the history of the Malbork Castle Museum's iconographic collection Łopuski Lech. Eduard Ludwig Garbe's Gdansk collection (1819-1896) Łopuski Lech. Gdańskie zbiory Eduarda Ludwiga Garbego (1819-1896) Mielnik Magdalena. From the editors Mielnik Magdalena. Gdansk artistics in the collections of Stadtmuseum Danzig 1872-1945. A contribution to research into Gdansk paintings in 1870-1945 Mielnik Magdalena. Gdańscy artyści w zbiorach Muzeum Miejskiego 1872-1945. Przyczynek do badań nad malarstwem gdańskim 1870-1945 Mielnik Magdalena. Od redakcji Modzolewska Agata. Badania proweniencyjne w kontekście prac Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Modzolewska Agata. Provenance investigations in the context of the work of the Division of Looted Art, Ministry of Culture and National Heritage Myślińska Anna. Family portraits of the Schützes and the Wilhelms from the palace at Biała Wielka in the collections of the National Museum in Kielce Myślińska Anna. Portrety rodowe Schützów i Wilhelmów z pałacu w Białej Wielkiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Polejowski Karol. Schiavona from Władysław Łoziński's collection, currently in the collections of the Malbork Castle Museum - from investigations into the provenance of Polish works of art dispersed as a result of the Second World War Polejowski Karol. Schiavona z kolekcji Władysława Łozińskiego, obecnie w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku - z badań nad proweniencją zabytków polskich rozproszonych w wyniku II wojny światowej Powirski Paweł. Found and lost. Numismatic discoveries in the collection of the State Museum of Gdansk History (Das Staatliche Landesmuseum für Danziger Geschichte) Powirski Paweł. Odnalezione a zaginione. Numizmatyczne odkrycia w kolekcji Muzeum Krajowego Historii Gdańska (Das Staatliche Landesmuseum für Danziger Geschichte) Purc-Stępniak Beata. The collection of European paintings of the National Museum in Gdansk in the context of holdings acquired as a result of the Second World War Purc-Stępniak Beata. Zbiory malarstwa europejskiego Muzeum Narodowego w Gdańsku w kontekście nabytków uzyskanych w wyniku II wojny światowej Sikorska Joanna (1981?- ). Kolekcja sztuki Justyniana Karnickiego (1806-1876), pierwszego honorowego dyrektora Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie Sikorska Joanna (1981?- ). The collection of art of Justynian Karnicki (1806-1876) - the first honorary director of the Museum of Fine Arts in Warsaw Siuciak Aleksandra. Badania nad stratami zamku w Malborku po II wojnie światowej Siuciak Aleksandra. Research into the losses of the castle in Malbork after the Second World War Sobecka Anna (1979- ). Drawings by the Breyne sisters as an unknown part of the eighteenth century collection of a Gdansk family of scholars Sobecka Anna (1979- ). Rysunki sióstr Breyne jako nieznana część osiemnastowiecznej kolekcji gdańskiej rodziny uczonych Studziżba Beata. Dom Józefa Mehoffera, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie - zarys historiii charakterystyka zbiorów Studziżba Beata. Józef Mehoffer’s House, branch of the National Museum in Krakow - a historical sketch and characteristics of the collections Szymański Wojciech (1932- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk Szymański Wojciech (1932- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku Szymlet-Piotrowska Małgorzata. Spuścizna Kazimierza Stronczyńskiego (1809-1896) w zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Szymlet-Piotrowska Małgorzata. The legacy of Kazimierz Stronczyński (1809-1896) in the collections of the Museum in Piotrków Trybunalski Tuchołka-Włodarska Barbara. Lost amber objects from the collection of the former Decorative Arts Museum in Gdansk Tuchołka-Włodarska Barbara. Utracone wyroby z bursztynu ze zbiorów dawnego Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku Zając Małgorzata (historia sztuki). Badania proweniencyjne w kontekście prac Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zając Małgorzata (historia sztuki). Provenance investigations in the context of the work of the Division of Looted Art, Ministry of Culture and National Heritage
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji naukowej, Gdańsk, 15-20 czerwca 2020.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. III 25641 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej