New items
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Tadeusz Kantor wystawa stała
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizm w malarstwie polskim
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library