New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Hasior poetyckość rzeczy
Motywy Krakowa z lat 1930 1975 Witolda Chomicza malarstwo grafika rysunek architektura panoramy plakaty Muzeum Historyczne m Krakowa luty marzec 1975
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library