New items
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Lusterkeramik schillerndes Geheimnis Luster ceramics shimmering secret / fur das Museum fur Islamische Kunst Staatliche Museen zu Berlin herausgegeben von Miriam Kuhn und Martina Muller Wiener Ubersetzung ins Deutsche Volker Ellerbeck Ubersetzung ins Englische David Sanchez Cano
Syjonizm i sztuka ikonografia Theodora Herzla
Skarbiec rozmaitych scjencji historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku
Protestarchitektur Barrikaden Camps raumgreifende Taktiken 1830 2023 Protest architecture barricades camps spatial tactics 1830 2023
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Podróż na Wschód The journey to the East
Historia Gruzji
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Dawna Gruzja
Niko Pirosmani 1862 1918
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Od modernizmu do metaświata
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Barbara Hoff
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r