New items
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Natura i sztuka
Valencia a feast for the senses
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm w malarstwie polskim
Dizajn tamtych czasów
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library