Nowości
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
Art & catholicism in the Dutch Republic Kunst & Katholizismus in der niederlandischen Republik
Design 32 najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 konkurs The best design diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2021 competition
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Dimitri Ermakov photographer and collector
Borys Romanowski Stare Tbilisi
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Moda w rytmie epoki
W powojennej Polsce 1945 1948
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Życie codzienne w PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece