Nowości
Beksiński rzeźby
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Miasto miejsce mieszkanie
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
500 lat dzwonu Zygmunta
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Moda Polska Warszawa
W powojennej Polsce 1945 1948
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece