New items
Listy do Anny Z 3
Sztuka polska 7
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Na drugim planie ukryte w ołtarzu Wita Stwosza Marta Bożyk
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library