New items
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Sztuka polska 7
 
Modernizm i PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Moda Polska Warszawa
Modny PRL
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library