New items
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
sachische Barockbildhauer Paul Heermann Skulpturensammlung Dresden
Kultura codzienna dwudziestolecia
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Begegnungen mit den Weltenhutern
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
man in the panther skin heritage of manuscripts
Georgian clothing XVI XVIII cc
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Barbara Hoff
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic