New items
Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy
Turku Castle guide to the main castle
Beaute animale Paris Grand Palais Galeries Nationales 21 mars 16 juillet 2012
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Rowerem przez Polskę Ludową ostatnia podróż brytyjskiego dżentelmena do Polski portret kraju z 1958 roku
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Dawna Gruzja
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm w malarstwie polskim
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library