New items
Tadeusz Kantor wystawa stała
Ukraina wyrwać się z przeszłości
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Hasior poetyckość rzeczy
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Barbara Hoff
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library