New items
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Sny o Biblii litografie Marca Chagalla katalog wystawy 15 października 5 listopada 2023 roku Muzeum w Koszalinie
Beksiński rzeźby
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
 
Modernizm i PRL
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
W powojennej Polsce 1945 1948
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library