New items
Handbook of natural fibres Vol 2
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Na drugim planie ukryte w ołtarzu Wita Stwosza Marta Bożyk
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizmy i modernizacje
W powojennej Polsce 1945 1948