New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Valencia a feast for the senses
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy