New items
Prof Filutek 1948 1966
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Emilia meble muzeum modernizm
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
W powojennej Polsce 1945 1948