Nowości
Syjonizm i sztuka ikonografia Theodora Herzla
Anna Rodzińska Iwiańska
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Skarbiec rozmaitych scjencji historia Rzeczypospolitej w sylwie z 1759 roku
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece