New items
Beaute animale Paris Grand Palais Galeries Nationales 21 mars 16 juillet 2012
Lekcja malarstwa profesora Ballarina Wilhelm Ballarin 1894 1978
Horni Slavkov 1792 1992 Schlaggenwald
Piękno zdeptane kult brzydoty
Design 32 konkurs 2022 Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych Competition 2022 The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Podróż na Wschód The journey to the East
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Moda Polska Warszawa
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Barbara Hoff
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Most often loaned books in the library