New items
Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Z Warszawy do Europy dzieje czterech pokoleń Jastrzębowskich
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
W kręgu wileńskiego klasycyzmu Muzeum Narodowe w Warszawie grudzień 1999 styczeń 2000 Lietuvos Dailes Muziejus w Wilnie marzec maj 2000
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Merab Abramishvili
Niko Pirosmani 1862 1918
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizmy i modernizacje
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library