New items
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
500 lat dzwonu Zygmunta
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Moda w rytmie epoki
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Most often loaned books in the library