New items
Autoportret rzemieślnika The artisan's self portrait
Sztuka krakowska 1945 2000 T 2
Design 32 konkurs 2022 Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych Competition 2022 The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design
Dzieje kultury japońskiej
Julius Meier Graefe ein Leben fur die Kunst
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Georgian clothing XVI XVIII cc
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
cultural heritage of Georgia 2016 2017
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Dizajn tamtych czasów
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
 
Most often loaned books in the library