New items
practical guide to costume mounting
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Sztuka polska 7
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
W powojennej Polsce 1945 1948
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library